தமிழ் நூல் அட்டவணை
     

நன்கொடை அளிக்க இங்கே சொடுக்கவும்.

1861 | 1862 | 1863 | 1864 | 1865 | 1866 | 1867 | 1868 | 1869 | 1870 | 1871 | 1872 | 1873 | 1874 | 1875 | 1876 | 1877 | 1878 | 1879 | 1880 | 1881 | 1882 | 1883 | 1884 | 1885 | 1886 | 1887 | 1888 | 1889 | 1890 | 1891 | 1892 | 1893 | 1894 | 1895 | 1896 | 1897 | 1898 | 1899 | 1900 | 1901 | 1902 | 1903 | 1904 | 1905 | 1906 | 1907 | 1908 | 1909 | 1910 | 1911 | 1912 | 1913 | 1914 | 1915 | 1916 | 1917 | 1918 | 1919 | 1920 | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | 1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018

1901ஆம் ஆண்டு வெளியான தமிழ் நூல்களின் பட்டியல்
நூல் பெயர்
நூல் ஆசிரியர், பதிப்பகம், பதிப்பு, ஆண்டு, பக்கம், விலை, ISBN, (கிடைக்குமிடம், நூல் வரிசை எண்)
அகிலாண்டீஸ்வரி பதிகம்
சுந்தரவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1901, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 049933)
அமரர் புராணம் என்னும் தேவர் குலவிளக்கம்
ஜே.எஸ்.கார்நீலியஸ் நாடார், ஏ.ராமசாமி முதலியார், சேலம், 1901, ப.500, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 034834)
அம்பிகைவருக்கமாலையும் அந்தாதிகலம்பமும்
பாலசுரூபானந்தசாமி, மீனாக்ஷீவிலாசம் அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1901, ப.24, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 102536)
அரிச்சந்திரபுராணம்
ஆசு கவிராயர், சிற்றம்பல விலாசம் பிரெஸ், சென்னை, 1901, ப.338, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 023283, 042372, 042404)
அரிச்சந்திரஜனன ஆத்யந்தோபாக்யானம்
தோரட்ல கோட்டிலிங்கம், ஸ்ரீபத்மநாப விலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1901, ப.96, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 040347, 040379)
அரிபஜனை கீர்த்தனை
பராங்குச தாசர், ஸ்ரீபத்மநாபவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1901, ப.80, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 007723, 015674)
அருணாசலபுராணம்
எல்லப்ப நாவலர், மநோன்மணிவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1901, ப.576, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 023746)
அருணாசலேசுரர்பதிகம், உண்ணாமுலையம்மன் பதிகம்
தஞ்சை வேலாயுதப் புலவர், சுந்தரவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1901, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 049978)
அறப்பளீசுரசதகம்
சீகாழி அம்பலவாணக் கவிராயர், திரிபுரசுந்தரி விலாசம் பிரஸ், சென்னை, பதிப்பு 1, 1901, ப.72, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 001732)
அற்புதத்தேவாரத்திரட்டு
பூவை கலியாணசுந்தர முதலியார், தெய்வநாயக முதலியார் & மாணிக்கசெட்டியார், பதி., ஸ்ரீமட்டுவார் குழலம்பாள் அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1901, ப.94, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 015151)
அஸ்வமேதபர்வம்
திருமயிலை வைத்தியலிங்க தேசிகர், தொகு., சிற்றம்பலவிலாச அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, 1901, ப.208, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 031624)
ஆஞ்சநேயர் தோத்திரப்பதிகம்
சுந்தரவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1901, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 049913)
ஆத்திசூடி வெண்பா
இராமபாரதி, சோதிடப்பிரகாசயந்திரசாலை, கொக்குவில், 1901, ப.39, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 030926)
இரண்டாம் நீதிமஞ்சரி விளக்கம்
லாரன்ஸ் அசைலம் பிரஸ், சென்னை, 1901, ப.279, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 039305)
இரண்டாம் வாசகப்புத்தகக்குறிப்பு
கா.நமச்சிவாய முதலியார், ஸ்ரீநிகாதனம் பிரஸ், சென்னை, 1901, ப.48, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 037585)
இராகவிபோதிநி
சுவாமிநாத ஐயர், ஸ்ரீனிவாச வரதாச்சாரி & கோ, சென்னை, 1901, ப.37, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 049545)
இராமாயண வெண்பா
தஞ்சாவூர் சுப்பிரமணிய ஐயர், வி.என்.ஜூப்ளி பிரஸ், சென்னை, 1901, ப.42, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 009817)
இராஜ வைத்திய மகுடம் - முதற்பாகம்
தேரையர், பா. முகம்மது அப்துல்லா சாயபு, உரை., யூநாநி வைத்திய கலாநிதிஅச்சுக்கூடம், சென்னை, 1901, ப.358, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 3820.3)
இலக்கண வினாவிடை : முதற்புத்தகம்
ஜி.யூ.போப், கிறிஸ்டியன் லிட்ரேச்சர் சொசைட்டி ஃபார் இந்தியா, சென்னை, 1901, ப.48, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 036230)
இலக்கணச் சுருக்கம்
மழைவை மகாலிங்கையர், ஸ்டார் ஆப் இந்தியா, சென்னை, 1901, ப.111, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 027036)
இலக்கணச் சுருக்கம்
மழைவை மகாலிங்கையர், பிரின்ஸ் ஆவ் வேல்ஸ் அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, 1901, ப.84, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 100764)
இஷ்டலிங்கப் பதிகம்
கொளத்தூர் நாராயணசாமி முதலியார், சுந்தரவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1901, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 049979)
உடற்கூறு பாடல்
கடுவெளி சித்தர், சங்கநிதிவிளக்க அச்சுக்கூடம், திரிசிரபுரம், 1901, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 001531)
உபநிஷத்த தீபிகை
மினர்வா பிரஸ், சென்னை, 1901, ப.496, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 021839, 102774)
ஒட்டியம்
ஒட்டிய முனிவர், பத்மநாபவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1901, ப.36, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 030983)
கண்டிராஜா நாடகம்
ஏகை சிவசண்முகம் பிள்ளை, இலட்சுமி நிலைய அச்சுக்கூடம், காரைக்கால், 1901, ப.135, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 015004)
கதாசிந்தாமணி (மரியாதைராமன் கதை)
பார்த்தசாரதிநாயுடு, பதி., ஸ்ரீபத்மநாபவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1901, ப.88, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 016268)
கதிரேசன்பேரில் ஆனந்தக்களிப்பு : கதிர்காமத்துஏசல், கதிர்காமக்கும்மி, மங்களம்
இராமசாமி பிள்ளை (முத்துராமலிங்கம் பிள்ளை), ஜீவகாருண்ய விலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1901, ப.55, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 033895)
கந்தபுராணசார சங்கிரகம்
நெல்லி அப்பாசாமியுடையார், மட்டுவார் குழலம்பாள் அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1901, ப.16, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 057294)
கபாலீசர் பதிகம்
மயிலை அருணாசல முதலியார், சுந்தரவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1901, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 049916)
கபிலர் அகவல்
கபிலர், சுந்தரவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1901, ப.16, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 042551)
கலியுகச் சிந்து
சிறுமணவூர் முனிசாமி முதலியார், ஸ்ரீபத்மநாபவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1901, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 002580)
கள்ளுக்கடைசிந்து என்னும் குடியர் சிந்து
சிறுமணவூர் முனிசாமி முதலியார், சுந்தரவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1901, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 002546)
கஜேந்திரமோக்ஷக்கீர்த்தனை
சுந்தரவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1901, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 049927)
காங்கிரஸ் மகாசபை
கல்குளம் குப்புசாமி முதலியார், ரிப்பன் அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1901, ப.69, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 004186)
கான்சாயபு சண்டை
பிரபாகர அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1901, ப.96, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 004029)
கிறிஸ்தவ ஞானோதயாபாசவிளக்கம் : ஏசுவை நம்பினால் இரக்ஷிப்படையலாமா?
மாவை வே.விசுவநாத பிள்ளை, மதராஸ் ரிப்பன் அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, 1901, ப.71, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 030158)
குமரகுருதாசசுவாமிகள்பாடல்
பாம்பன் குமரகுருதாச சுவாமிகள், சென்னைப்பண்டிதமித்திரவச்சுக்கூடம், சென்னை, 1901, ப.150, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 033325)
குமரேச சதகம்
குருபாததாசர், பூமகள் விலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1901, ப.60, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 002226, 001876)
கேசவப்பெருமாள் பதிகம்
சுந்தரவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1901, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 049922)
கைவல்ய நவநீதம்
ஸ்ரீ தாண்டவராயசுவாமிகள், மதராஸ் ரிப்பன் அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, பதிப்பு 3, 1901, ப.310, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 007001, 040630)
கொரட்டிச் சண்முகன் பதிகம்
சுந்தரவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1901, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 051011)
கோவிலன் கதை
சிந்தாதிரிப்பேட்டை நாராயணசாமி முதலியார், பதி., பிரபாகர அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1901, ப.84, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 013149)
சகுந்தலை விலாசம்
இராயநல்லூர் இராமச்சந்திரக் கவிராயர், ஸ்ரீபத்மநாபவிலாசஅச்சுக்கூடம், சென்னை, 1901, ப.96, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 4609.6)
சரீரவியவக்ஷேத சாஸ்திரம், என்னும், அங்கவியாக சுகரணவாதம் : வைத்திய புஸ்தகம்
டி. ஆர்.மகாதேவ பண்டிதர், பூரணசந்திரோதய அச்சுக்கூடம், தஞ்சை, 1901, ப.57, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 3943.12)
சர்வசமயசமரசக் கீர்த்தனைகள்
வேதநாயகம் பிள்ளை, சிற்றம்பலவிலாச அச்சுயந்திரசாலை, சென்னை, 1901, ப.208, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 006711, 007189)
சவால் பாட்டு
சுந்தரவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1901, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 049326)
சாமுதேசத்தரசராகிய அலிபாதுஷாநாடகம்
வண்ணக்களஞ்சியப் புலவர், சிற்றம்பலவிலாசம்பிரஸ், சென்னை, 1901, ப.160, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 014992)
சாவித்திரி வெண்பா
ஐ.சாமிநாத முதலியார், லார்ட் ரிப்பன் அச்சுக்கூடம், கும்பகோணம், 1901, ப.46, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 106043)
சிதம்பர நடராஜர் பஞ்சாட்சாரப்பதிகம்
சிறுமணவூர் முனிசாமி முதலியார், சுந்தரவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1901, ப.14, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 049900)
சிதம்பரநாதர்பதிகம்
துறைமங்கலம் கருணை ஐயர், சுந்தரவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1901, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 049918)
சிவசெந்திமாலை
மயிலம் சுப்பிரமணிய சுவாமி, தொகு., ஸ்ரீபத்மநாபவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1901, ப.24, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 035012)
சிவக்ஷேத்திர விளக்கம்
திருவண்ணாமலை அண்ணாமலை தேசிகர், மதராஸ் ரிப்பன் அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, 1901, ப.77, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 006630)
சிவபராசத்தியின் பேரில் மெய்ஞ்ஞானம்
சுந்தரம் பிள்ளை, மீனாம்பிகை அச்சாபீஸ், மதுரை, 1901, ப.62, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 020856)
சிவபாததோத்திரபூஷணம்
இ.வி.ஐயம் பிள்ளை, ஸ்ரீமட்டுவார்குழலம்பாள் அச்சுயந்திரசாலை, சென்னை, 1901, ப.70, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 023470, 038672)
சினேந்திர மாலை : மூலமும் உரையும்
உபேந்திராசாரியார், கோல்டன் அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, 1901, ப.216, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 005273)
சுகவழி : சௌக்கியநூல்
கிறிஸ்டியன் லிட்ரேச்சர் சொசைட்டி ஃபார் இந்தியா, சென்னை, 1901, ப.92, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 033727)
சுப்பிரமணிய சுவாமி பேரில் காவடிச்சிந்து
அண்ணாமலை ரெட்டியார், சிற்றம்பலவிலாசம் பிரஸ், சென்னை, 1901, ப.23, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 002320)
சுப்பிரமணியராட்டகம்
சுந்தரவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1901, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 012043)
சுப்பிரமணியர் விருத்தம்
திருவாவடுதுறை சுப்பிரமணிய சுவாமிகள், சுந்தரவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1901, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 049657)
சுப்ரமண்யர் மாலை
மயிலம் சுப்பிரமணிய சுவாமி, தொகு., பத்மநாபவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1901, ப.16, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 020458)
சூடாமணிநிகண்டு
மண்டல புருடர், வித்தியாரத்நாகர அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1901, ப.164, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 022222)
சூடாமணிநிகண்டு பதினோராவது நிகண்டு
மண்டல புருடர், பத்மநாபவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1901, ப.80, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 025597)
சூரியநமஸ்காரப் பதிகம்
சுந்தரவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1901, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 049958)
செந்தூரம் 300
அகத்தியர், சிற்றம்பலவிலாச அச்சியந்திர சாலை, சென்னை, 1901, ப.52, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 000011)
சென்னை இராஜதானி பூகோள சாஸ்திரம்
ஈ. மார்ஸ்டன், மேக்மிலன், சென்னை, 1901, ப.95, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 032370)
சேதுமாஹாத்மியம்
என்.சுவாமிநாத சாஸ்திரி, மொழி., சென்னை சுதேசமித்திரன் அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1901, ப.297, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 3776.5)
சேந்தநாயனார்புராணம்
க.வ.திருவேங்கட நாயுடு, கலாரத்நாகர அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1901, ப.14, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 022005)
ஞானக்கும்மி
பாலையானந்த சுவாமிகள், பரப்பிரம்மமுத்திராக்ஷரசாலை, சென்னை, 1901, ப.24, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 011274)
ஞானோதயபுஞ்சம்
ஷெய்குதுமான் லெப்பை சாகிபு, ஸ்ரீபத்மநாபவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1901, ப.151, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 9424.5)
தசரதன் தவறு
ந.பலராம ஐயர், தி.அ.ஸ்வாமிநாத ஐயர், சென்னை, 1901, ப.51, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 005817, 018701)
தஞ்சாவூர் பெரிய மார்க்கண்டேயர் திவ்விய சரித்திர நாடக சாஸ்திரம்
கும்பகோணம் நரசிம்ம ஐயர், பத்மநாபவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1901, ப.240, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 036815)
தமிழ் ஆசிரியன், அல்லது, தமிழ் இலக்கணமும் பாஷையும்
தானியேல் ஜேசுதாஸ், டாக்டர் டிசில்வாஸ் ஸ்டாண்டர்ட் பிரஸ், திருச்சிராப்பள்ளி, 1901, ப.248, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 3788.2)
தலைவிதிக் கீர்த்தனை
சிறுமணவூர் முனிசாமி முதலியார், ஸ்ரீபத்மநாபவிலாசஅச்சுக்கூடம், சென்னை, 1901, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 025809)
தற்கால வயித்தியபோதினி
மா.வடிவேலு முதலியார், ஸன் ஆப் இந்தியா பிரஸ், சென்னை, 1901, ப.79, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 000258)
தனிப்பாசுரத்தொகை
வி. கோ. சூரியநாராயண சாஸ்திரி, மினெர்வா அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1901, ப.104, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 028273)
தனிப்பாடற்றிரட்டு
வித்யாரத்நாகர அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1901, ப.214, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 001043)
தாமரை நாண்மலர்
ந.பலராம ஐயர், தி.அ.சுவாமிநாதையர், சென்னை, 1901, ப.80, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 010546, 012678, 108232)
திரிசிரபுரம் சமயபுரம் மாரியம்மன் பதிகம்
சுந்தரவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1901, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 049973)
திருக்கழுக்குன்றக் கலம்பகம்
திருஎவ்வுளூர் இராமசாமி செட்டியார், ராயல் விக்டோரியா அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1901, ப.46, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 106248)
திருக்கழுக்குன்றத் தலபுராணச்சுருக்கம்
கிருஷ்ணசாமி முதலியார், சுத்தமுத் திராக்ஷரசாலை, சென்னை, 1901, ப.41, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 017124)
திருச்செந்தூர் சுப்பிரமணியக்கடவுள்பேரில் மாதப்பதிகம், திருப்பழனிவடிவேலர்பேரில் வாரப்பதிகம்
சுந்தரவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1901, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 051005)
திருச்செந்தூர் ஸ்ரீ ஷண்முகக்கடவுள் தோத்திரப்பாமாலை
மு.ரா.சீனிவாஸ சர்மா, மீனலோசனி அச்சியந்திரசாலை, தேவகோட்டை, 1901, ப.20, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 003291)
திருத்தணிகை சிவசுப்பிரமணியர் தெப்போற்சவக் கும்மியும் கீர்த்தனைகளும்
துரைசாமி ஆசாரியார், மதராஸ் ரிப்பன் அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, 1901, ப.16, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 108004)
திருத்தொண்டத்தொகை
சுந்தரர், சிற்றம்பலவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1901, ப.16, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 012110)
திருநாமப்பதிகம்
பரமபாகவதரிலொருவர், சுந்தரவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1901, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 049976)
திருநேத்திரசிந்தாமணி
சிறுமணவூர் முனிசாமி முதலியார், சிவகாமிவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1901, ப.48, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 3824.5)
திருப்பழனி வடிவேலர்பேரில் பதிகம்
திரிசிரபுரம் தங்கமுத்து கவுண்டர், சுந்தரவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1901, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 051016)
திருப்பறியலூரப் புராணம்
பின்வேலப்ப தேசிக சுவாமிகள், மஹா லக்ஷுமிவிலாச அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, 1901, ப.103, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 034914, 103973)
திருப்பாடற்றிரட்டு
குணங்குடி மஸ்தான் சாஹிபு, சிற்றம்பலவிலாசம் பிரெஸ், கிஜுறத்து, 1901, ப.326, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 034970)
திருப்பாடற்றிரட்டு
தாயுமானவர், வித்தியாநுபாலனயந்திரசாலை, சென்னை, 1901, ப.194, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 014628, 010003)
திருப்பாடற்றிரட்டு
பட்டினத்தார், நற்றமிழ்விலாச அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, 1901, ப.56, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 014186)
திருப்புகழ்
அருணகிரிநாதர், ஸ்டார் ஆப் இந்தியா அச்சுக்கூடம், சென்னபட்டணம், 1901, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 047732, 048078, 047737)
திருப்போரூர் ஆறுமுகசுவாமிபேரில் அலங்கார ஆசிரியவிருத்தம்
சுந்தரவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1901, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 050000)
திருப்போரூர் கந்தர் மயில்விருத்தம்
சுந்தரவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1901, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 049998)
திருப்போரூர் மணிப்ரவாளப்பதிகம்
சுந்தரவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1901, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 051010)
திருப்போரூர் முருகக்கடவுள்பதிகம்
மா.வடிவேலு முதலியார், சுந்தரவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1901, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 049946)
திருமுல்லைவாயில் மாசிலாமணியீசுரர்பதிகம்
சுந்தரவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1901, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 049899)
திருமூர்த்திதேவர்களுடைய செய்கையென்னும் கலியுக சமாதானம்
சிறுமணவூர் முனிசாமி முதலியார், பத்மநாபவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1901, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 041287)
திருவண்ணாமலை ஞானதீப தரிசனச்சரித்திரம்
மயிலாப்பூர் வேதாசலமுதலியார், பதி., வித்வசிரோன்மணிவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1901, ப.48, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 022363, 022364)
திருவரங்கச்சந்நிதிமுறை
அரியக்குடி நமசிவாய நாவலர், வித்தியாரத்நாகர அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1901, ப.56, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 015515, 104077)
திருவரங்கத்தூசற்றிருநாமம்
பிள்ளைப்பெருமாளையங்கார், கலாரத்நாகரம் அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1901, ப.16, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 026376)
திருவருட்பா
இராமலிங்க வள்ளலார், ஸன் ஆப் இந்தியா பிரஸ், சென்னை, 1901, ப.159, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 014688, 006216, 031023)
திருவருட்பா
மௌன சுவாமிகள், மநோன்மணிவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1901, ப.154, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 016819, 018394, 026478, 026479)
திருவல்லிக்கேணி பார்த்தசாரதிப் பெருமாள் பேரில் பலசரக்கு கப்பல் ஏலப்பாட்டு
ஜீவகாருண்யவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1901, ப.24, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 001605)
திருவல்லிக்கேணி ஸ்ரீபார்த்தசாரதிமாலை
ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் சௌரியப்பெருமாள் தாசர், தி.அ.ஸ்வாமிநாத ஐயர், சென்னை, 1901, ப.51, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 005817, 018701)
திருவிளையாடற் புராண சங்கிரகம்
சண்முகம் பிள்ளை, சி. எம். எஸ். அச்சுக்கூடம், பாளையங்கோட்டை, 1901, ப.68, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 103801)
திருவுறந்தையிரங்கன்மாலை : திருவுறந்தையிரட்டைமணிமாலை, திருவுறந்தைகாந்திமதியம்மை கட்டளைக் கலித்துறை
உறையூர் தே.பெரியசாமி பிள்ளை, டாட்ஸன் அச்சாபீஸ், திருச்சி, 1901, ப.16, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 032405, 106365)
திருவெண்காட்டடிகள் புராணம், என்னும், பட்டணத்துப்பிள்ளையார் புராணம்
வடிவேலு முதலியார், குமாரவேலாயுத முதலியார், பதி., பண்டித மித்திர அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1901, ப.248, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 011299)
திருவெற்றியூர்ப்புராணம்
வீர.லெ.சிந்நயச் செட்டியார், ஸ்டார் ஆப் இந்தியா அச்சுயந்திரசாலை, சென்னபட்டணம், 1901, ப.122, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 017064, 030904, 030905, 030906, 035461, 035462, 017187, 047037, 018634, 049720, 049743, 049742)
திருவேரகம் சுப்பிரமணியக்கடவுள் மெய்ஞ்ஞானப் பதிகம்
சுந்தரவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1901, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 051007)
தில்லை நடராஜர்பேரில் பதிகம்
சுந்தரவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1901, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 049914)
துத்துநாமா என்னுங் கிளிக்கதை
திருத்தணிகை ஆறுமுக தேசிகர், வாணிவிலாஸ அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1901, ப.112, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 010354)
துரோபதையம்மன்பேரில் விருத்தம்
முண்டியம்பாக்கம் செல்லப்பெருமாள் பிள்ளை, சுந்தரவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1901, ப.6, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 003567)
தெய்வீகபுராணம் என்னும் திருக்கோவலூர்ப்புராணம்
சௌந்தரராஜ உடையார், தொகு., லார்ட் ரிப்பன் யந்திரசாலை, சென்னை, 1901, ப.319, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 3758.4)
தேசிங்குராஜன் நாடகம்
திருவண்ணாமலை வீரபத்திர ஐயர், வாணீவிலாஸ அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1901, ப.104, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 050068)
தொடுகுறிசாஸ்திரம்
சகாதேவர், பத்மநாபவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1901, ப.24, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 009033)
தோத்திரவண்ணமாலை
நாராயணன் செட்டியார் (வீர. அளகப்ப செட்டியார்), பிறையர் அச்சுக்கூடம், இரங்கோன், 1901, ப.24, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 002878)
நந்தனார் சரித்திரக் கீர்த்தனை
கோபாலகிருஷ்ண பாரதியார், ஸ்ரீபத்மநாபவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1901, ப.144, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 030681)
நல்லதங்காள் கதை
புகழேந்திப் புலவர், வித்தியாரத்நாகர அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1901, ப.48, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 011896)
நளச்சக்கரவர்த்திக் கதை
ஸ்ரீபத்மநாபவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1901, ப.104, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 041988)
நற்கனியம்மைபதிகம்
கோ.வைத்தியலிங்கப் பிள்ளை, சின்னைய நாடார் அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1901, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 003281, 003282)
நஷ்ட சிந்தனை, என்னும், களவுகாணும் சாஸ்திரம்
கோல்டன் அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, 1901, ப.38, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 008963)
நாடகவியல்
வி. கோ. சூரியநாராயண சாஸ்திரி, பண்டித மித்திர யந்திரசாலை, சென்னை, 1901, ப.64, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 028282)
நாடி சாஸ்திரம்
சிற்றம்பலவிலாச அச்சியந்திர சாலை, சென்னை, 1901, ப.216, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 000726)
நாலாயிரத் திவ்வியப் பிரபந்தம் இயற்பா - இரண்டாம் திருவந்தாதி
பூதத்தாழ்வார், ஸ்ரீநிகேதந முத்ராக்ஷரசாலை, சென்னை, 1901, ப.94, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 9210.7)
நாலாயிரத் திவ்வியப் பிரபந்தம் இயற்பா - முதல் திருவந்தாதி
பொய்கையாழ்வார், ஸ்ரீநிகேதந முத்ராக்ஷரசாலை, சென்னை, 1901, ப.144, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 9210.8)
நாலுபாஷை ஓக்கபிலேரி
தி. கணபதிமுதலியார், பதி., நிரஞ்சனிவிலாச அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, 1901, ப.71, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 023872)
நான்காம் வாசக புஸ்தகம்
ஈ. மார்ஸ்டன், மெக்மிலன், சென்னை, 1901, ப.144, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 041440)
நிமிஷப்பஞ்சபட்சி
செழுமணவை தேவேந்திரநாத பண்டிதர், ஜீவகாருண்யவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1901, ப.32, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 017941)
நீதிசாரம்
மயிலம் சுப்பிரமணிய சுவாமி, தொகு., பத்மநாபவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1901, ப.26, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 031683)
நீதிநெறி அரிச்சந்திர நாடகம்
சொ.சங்கிலியா பிள்ளை, நிரஞ்சனிவிலாச அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, 1901, ப.498, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 038516)
நீதிமாலினி
வி.நடராஜ ஐயர், தாம்ஸன் அண்டு கம்பெனி, சென்னை, 1901, ப.98, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 025336)
நெல்லுகுத்துரபதம்
இராஜரத்தின முதலியார் (பாலகிருஷ்ண முதலியார்), சுந்தரவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1901, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 002760, 049308)
நைடதம்
அதிவீரராம பாண்டியர், பிரபாகரஅச்சுக்கூடம், சென்னை, 1901, ப.614, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 034206)
பஞ்சதசப்பிரகரணம்
வித்தியாரண்ணிய சுவாமிகள், மதராஸ் ரிப்பன் அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1901, ப.148, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 011134; 102236)
பஞ்சதந்திரம்
தாண்டவராய முதலியார், மொழி., கலாரத்னாகரம் பிரஸ், சென்னை, 1901, ப.169, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 102174)
பத்திராசல ராமதாஸசரித்திரக் கீர்த்தனை
குத்தனூர் சின்னசாமி சாஸ்திரி, சிற்றம்பரவிலாசம் பிரஸ், சென்னை, 1901, ப.98, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 093777)
பயஹாம்பரவதாரப் பலவண்ணச்சிந்து
மதுரகவி ஷேய்கப்தல்காதிறுப் புலவர், ஸ்ரீபத்மநாபவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1901, ப.128, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 6075.22)
பரமசிவ ஸ்தோத்திரம்
அப்பா சுவாமிகள், சுந்தரவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1901, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 049945)
பழனிமலை வடிவேலர் ஆசிரிய விருத்தம்
சுந்தரவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1901, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 051002)
பழனியங்கிரி ஆறுமுகவர் திருநீற்றுப்பதிகம்
பழனி திருக்கைவேல் பண்டிதர், சங்கநிதிவிளக்க அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1901, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 011433)
பழனியங்கிரி ஆறுமுகவர் திருநீற்றுப்பதிகம்
பழனி திருக்கைவேல் பண்டிதர், சுந்தரவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1901, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 051017)
பழனியாண்டவர் தோத்திரமென்னும் சிவ சுப்ரமண்யர் அகவல்
சுந்தரவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1901, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 049947)
பழனியாண்டவர் பதிகம்
வே. முத்தனாசாரியர், சுந்தரவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1901, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 051014)
பன்னிரண்டு உத்தமிகள் கதை
வி.கிருஷ்ணமாச்சாரியார், மொழி., ஆக்ஸ்பர்ட் யூனிவர்ஸிட்டி ப்ரெஸ், சென்னை, 1901, ப.254, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 107246)
பன்னூற்றிரட்டு : 36ம் அதிகாரம் கல்வி
பாண்டித்துரைத்தேவர், தொகு., வெ. நா. ஜூபிலி அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1901, ப.56, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 3638.5)
பாய்ச்சலூர்ப் பதிகம்
சுந்தரவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1901, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 049959)
பாலசுப்பிரமணியர் பக்த்தலீலாமிர்தஜாவளி
சிவகங்கை பு.உ.சுப்பிரமணிய பிள்ளை, நிரஞ்சனிவிலாச அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, 1901, ப.18, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 020498)
பாவலர் விருந்து
வி. கோ. சூரியநாராயண சாஸ்திரி, எஸ். பி. சி. கே. யந்திரசாலை, சென்னை, 1901, ப.92, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 019648, 096873, 108231)
பாவலர் விருந்து : முதல் நாள்
வி. கோ. சூரியநாராயண சாஸ்திரி, வி.சூ.சுவாமிநாதன், மதுரை, 1901, ப.149, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 002900, 019649, 019650)
பிரபுலிங்கலீலை
சிவப்பிரகாசர், மநோன்மணிவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1901, ப.172, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 014719, 014720)
பினாங்கு தண்ணீர்மலை வடிவேலர் காவடிச்சிந்து
நாச்சியாபுரம் இராமநாதச் செட்டியார், கிறிட்டேரியன் அச்சியந்திரச்சாலை, பினாங்கு, 1901, ப.19, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 012265)
புலவர் புராணம்
தண்டபாணி, ஜி.ராமசாமி செட்டி & கோ, சென்னை, 1901, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 3799.4)
புள்ளிருக்குவேளூர்த் தையநாயகியம்மை பதிகம்
திருஎவ்வுளூர் இராமசாமி செட்டியார், சுந்தரவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1901, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 049909)
பூர்வ மகா சக்கிரவர்த்திகளின் இராஜவம்சபரம்பரை
சிறுமணவூர் முனிசாமி முதலியார், சிவகாமிவிலாச அச்சுக்கூடம், மதராஸ், 1901, ப.150, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 9300.7)
பெண் மலையாளம்
கே.வீரேசலிங்கம் பந்துலு, ராயல் விக்டோரியா யந்திரசாலை, சென்னை, 1901, ப.103, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 011864)
பெண்மதிமாலை, பெண்கல்வி, பெண்மானம்
வேதநாயகம் பிள்ளை, மீனாக்ஷிவிலாசம் அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1901, ப.125, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 007970)
பெரியபாளையம் எல்லையம்மை பதிகம்
காட்டுப்பாக்கம் திருவேங்கடாசாரியார், சுந்தரவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1901, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 049962)
பெரியபாளையம் மாரியம்மன் பதிகம்
தொழுவூர் வெங்கடாசல ஆசாரி, சுந்தரவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1901, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 049965)
பொன்னிலக்கம், நெல்லிலக்கம்
கோகுலாபுரம் அருணாசல முதலியார், பதி., கலைக்கியானமுத்திராக்ஷரசாலை, சென்னை, 1901, ப.22, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 020936)
போர்மன்ன சுவாமிபேரில் பத்தும் பதிகம்
கந்தசாமி கவுண்டர் (அருணாசலக்கவுண்டர்), சுந்தரவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1901, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 049926)
மகாசிவராத்திரிகற்பம்
மறைஞான சம்பந்தர், பண்டித மித்திர யந்திர சாலை, சென்னை, 1901, ப.75, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 102660)
மகாபாரத விலாசம் சூது துகிலுரிதல்
இராயநல்லூர் இராமச்சந்திரக் கவிராயர், ஸ்ரீபத்மநாபவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1901, ப.96, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 029279, 029282, 029295, 029837)
மதுரை மாலை
மதுரை சபாபதி முதலியார், பண்டித மித்திர யந்திரசாலை, சென்னை, 1901, ப.24, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 028627)
மதுரை மீனாட்சியம்மன் அறுசீரடியாசிரியவிருத்தம்
சுந்தரவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1901, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 049991)
மதுரை மீனாட்சியம்மன் பதிகம்
சுந்தரவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1901, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 049994)
மணிமந்திர வயித்தியசேகரம்
செஞ்சி ஏகாம்பர முதலியார், கோள்டன் அச்சியந்திர சாலை, மதராஸ், 1901, ப.200, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 3918.12)
மரகதவல்லி : அழகிய ஆப்டோன் படங்களுடன்
ப.சி.கோவிந்தசாமி ராஜா, விவேக போதினி ஆபீஸ், சென்னை, 1901, ப.142, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 039237)
மலையனூர் அங்காளம்மன் பதிகம்
முண்டியம்பாக்கம் செல்லப்பெருமாள் பிள்ளை, சுந்தரவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1901, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 049935)
மலையனூர் பாவாடைராயன் விருத்தம்
சுந்தரவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1901, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 049920)
மனுநீதி காதல்
ஆறைமாநகர் தெய்வச்சிலையா பிள்ளை, வித்தியாரத்நாகர அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1901, ப.77, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 002565)
மார்க்கண்டேயர் திவ்யசரித்திரமாகிய நாடகாலங்காரம்
கும்பகோணம் நரசிம்ம ஐயர், சிற்றம்பலவிலாச அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, 1901, ப.240, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 048737)
மீனாட்சியம்மன் பந்தடி
சுந்தரவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1901, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 112890)
முகியித்தீன் சதகம்
முகம்மது நாகூர் முத்துப்புலவர், பத்மநாப விலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, பதிப்பு 1, 1901, ப.32, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 002185)
முத்துக்குமாரசாமி திருவருட்பா
சிவஞான முனிவர், சின்னையநாடார்ச்சியந்திரசாலை, சென்னை, 1901, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 041115)
முத்துமாரியம்மன் பதிகம்
சுந்தரவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1901, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 049969)
முப்பத்திரண்டு பதுமை கதை
திருவாலங்காடு ஆறுமுக சுவாமிகள், தொகு., பூமகள்விலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1901, ப.207, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 019527)
முருகர் ஒயிற்கும்மி
கிருபையாச்சாரி (வேங்கடாசல பண்டிதர்), வித்தியாரத்நாகர அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1901, ப.24, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 002959)
மூவர் அம்மானை
திருவாலங்காடு ஆறுமுகசுவாமி, தொகு., பூமகள்விலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1901, ப.16, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 106938)
ராமாயணம் அயோத்தியாகாண்டம்
கம்பர், நிரஞ்சனிவிலாச அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, 1901, ப.178, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 042222)
வடதிருமுல்லைவாயிலந்தாதி
தி.சிதம்பர முதலியார், தாம்சன்கம்பெனி அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1901, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 106121)
வடதிருமுல்லைவாயில் தோத்திரப்பாமஞ்சரி
பண்டித மித்திர அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1901, ப.24, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 102329)
வடதிருமுல்லைவாயின் மும்மணிக்கோவை
நல்லூர் சிற்.கைலாச பிள்ளை, வி. ஜெ. மாணிக்கவேலு முதலியார் கம்பெனி, ஐரிஷ் அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1901, ப.16, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 105820, 102330)
வள்ளியம்மன் அலங்காரச்சிந்து
சிறுமணவூர் முனிசாமி முதலியார், ஆதிகலாநிதி அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, 1901, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 002301)
வள்ளியம்மை நாடகம்
ந.கபாலமூர்த்திப் பிள்ளை, பிறையர் பிரஸ், இரங்கோன், 1901, ப.80, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 030727)
வால்மீகி ராமாயண வசனம் : பால காண்டம்
நடேச சாஸ்திரி, வெ. கல்யாணராம ஐயர், சென்னை, 1901, ப.244, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 008326)
விக்கிரமாதித்தன் கதை
திருவெண்காடு ஆறுமுக சுவாமிகள், தொகு., பரப்பிரம்ம முத்திராக்ஷரசாலை, சென்னை, 1901, ப.438, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 024824)
வித்யாரண்ய நகரம்
கு.ரா.சீனிவாஸ ஐயங்கார், சடகோபாசாரி அண்டு கம்பெனி, சென்னை, 1901, ப.120, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 008868)
விநாயகர் அகவல்
ஔவையார், வேதவல்லித்தாயார் பிரஸ், சென்னை, 1901, ப.16, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 003291)
விநாயகர் கவசம்
காசிப முனிவர், சுந்தரவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1901, ப.16, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 049982)
விபூதிருத்திராக்ஷதாரண நிரூபணம்
வெங்கடாசல தீக்ஷிதர், மொழி., கலாரத்நாகரம் அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1901, ப.68, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 027825, 102012)
வில்லிபாரதம்
வில்லிபுத்தூராழ்வார், வித்தியாநுபாலனயந்திரசாலை, சென்னை, 1901, ப.432, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 015587, 031338)
விவேகசாகரம்
ராஜா உஸேன்கான், மொழி., வாணீ விலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1901, ப.174, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 049724)
விவேக விளக்க வுரை
ந.பலராம ஐயர், தாம்ஸன் கம்பெனி, சென்னை, 1901, ப.168, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 017084)
வீராம்பட்டணம் மாரியம்மன்பேரில் விருத்தம்
சுந்தரவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1901, ப.6, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 003571)
வேமனானந்தசுவாமி பதிகம்
சித்தூர் நரசிம்ம தாசர், சுந்தரவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1901, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 049974)
வேம்புலியம்மன் பதிகம்
சிதம்பராச்சாரியர், சுந்தரவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1901, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 049951)
வேல்விருத்தம்
அருணகிரிநாதர், சுந்தரவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1901, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 049948)
வேளாண் மரபு விளக்கம்
மோசூர் முனிசாமி முதலியார், பண்டித மித்திர பிரஸ், சென்னை, பதிப்பு 2, 1901, ப.76, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 109090)
வைகுந்த அம்மானை
மணிமங்கலம் வடிவேலு முதலியார், பதி., வித்தியாரத்நாகர அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1901, ப.188, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 002945)
வைகுந்த அம்மானை
மயிலம் சுப்பிரமணிய சுவாமி, தொகு., பத்மநாபவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1901, ப.188, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 033889)
வைத்தியாமிர்த போதினி. முதற்பாகம்
முஹம்மது ஷம்ஷுத்தீன் சாகிபு, க.வ.திருவேங்கட நாயுடு, தொகு., ஸன் ஆப் இந்தியா பிரஸ், சென்னை, 1901, ப.80, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 036100)
ஜானகிபரிணயநாடகம்
பு.வ.முத்துசுப்பய்யர், ஆரியப்பிரகாசினி அச்சியந்திரசாலை, திருநெல்வேலி, 1901, ப.344, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 4605.7)
ஸ்தீரிஜென்மசார்த்தகம் என்னும் மருத்துவ சாஸ்திரம்
டி.ஆர்.மகாதேவ பண்டிதர், பூரணச்சந்திரோதய அச்சுக்கூடம், தஞ்சை, 1901, ப.90, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 007069)
ஸ்ரீஎதிராஜ நான்மணி மாலை
திருமயிலை ராகவதாசர், மஹாலக்ஷ்மி விலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1901, ப.18, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 004618)
ஸ்ரீகருடபுராண வசனம்
பார்த்தசாரதி நாயுடு, பதி., பத்மநாபவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1901, ப.95, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 017076, 040502)
ஸ்ரீசோமயாஜிமாறநாயனார் புராணம்
மகாதேவசிவன், மொழி., நற்றமிழ்விலாச அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, 1901, ப.60, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 022503)
ஸ்ரீபக்தாம்ருதமஞ்சரி என்னும் தோத்திரப்பாடற்றிரட்டு
முத்துகிருஷ்ண தாஸர், மிமோரியல் அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1901, ப.111, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 101779)
ஸ்ரீமகாபாரதவசனச் சுருக்கம்
விக்டோரியா அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1901, ப.272, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 030707)
ஸ்ரீமத்திராவிட ஸ்ரீமஹா பாரத வசனம் : 1-வது வால்யம் : ஆதிபர்வம், சபாபர்வம்
நல்லாப்பிள்ளை, லக்ஷிமி நாராயணவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1901, ப.420, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 038643 L)
ஸ்ரீராமர் தோத்திர மாலை
சுந்தரவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1901, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 054060)
ஸ்ரீராமர் பதிகம்
சுந்தரவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1901, ப.6, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 049912)
ஸ்ரீ ராமாநுஜ சரிதம் : வசனநூல்
தி.கோ.ஸ்ரீரங்காசாரியர், தாம்ஸன் கம்பெனி, சென்னை, 1901, ப.96, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 038424)
ஸ்ரீவிருத்திப்பிரபாகரம்
நிச்சல தாசர், வெ. குப்புஸ்வாமிராஜு, மொழி., மதராஸ் ரிப்பன் அச்சியந்தர சாலை, மதராஸ், 1901, ப.4, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 045609, 047785)
ஸ்ரீஸ்தீரிகள் பக்தவிஜயமென்னும் பதிவிரதைகள் சரித்திரம்
புதுவை நாராயணதாசர், சிவகாமிவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1901, ப.418, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 021728, 021496, 021842)
ஹரியரபுத்திரர்பேரில் பதிகம்
சுந்தரவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1901, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 049923)


தினமணி - இளைஞர் மணி - செய்தி (22-05-2018)
உங்கள் நூல்கள் அட்டவணை.காம் (www.attavanai.com) தளத்தில் இடம்பெற...
     உங்கள் நூல்கள் எமது அட்டவணை.காம் (www.attavanai.com) தளத்தில் இடம்பெற நூலின் ஒரு பிரதியை எமக்கு அனுப்பி வைக்கவும். (முகவரி: கோ.சந்திரசேகரன், ஏ-2, மதி அடுக்ககம் பிரிவு 2, 12, ரெட்டிபாளையம் சாலை, ஜெஸ்வந்த் நகர், முகப்பேர் மேற்கு, சென்னை-600037 பேசி: +91-94440-86888). நூல் பழைமையானதாக இருந்தாலோ அல்லது கைவசம் நூல் பிரதி இல்லை என்றாலோ நூல் குறித்த கீழ்க்கண்ட தகவல்களை எமது மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு அனுப்பி வைக்கவும். (gowthamwebservices@gmail.com)
நூல் பெயர்
நூல் ஆசிரியர், பதிப்பகம், பதிப்பு, ஆண்டு, பக்கம், விலை, ISBN, (கிடைக்குமிடம், நூல் வரிசை எண்)