1905ஆம் ஆண்டு வெளியான தமிழ் நூல்களின் பட்டியல்
நூல் பெயர்
நூல் ஆசிரியர், பதிப்பகம், பதிப்பு, ஆண்டு, பக்கம், விலை, ISBN, (கிடைக்குமிடம், நூல் வரிசை எண்)
அகிலாண்டீஸ்வரி பதிகம்
மாதவவிலாச அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, 1905, ப.281-288, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 024168)
அடுக்குநிலை போதம்
சுந்தரவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1905, ப.7, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 003502)
அடுக்குநிலைபோதம்
மாதவவிலாச அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, 1905, ப.1004-1008, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 003532)
அட்டாங்க யோகக்குறள்
தமிழ்ச்சங்க முத்திராசாலை, மதுரை, 1905, ப.105, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 041664)
அத்வைத கீர்த்தனாநந்தலஹரி
அச்சுததாசர், தனலக்ஷ்மி நிர்த்தன அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, 1905, ப.95, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 015648)
அநுமான விளக்கம்
திரு.நாராயணையங்கார், தமிழ்ச்சங்க முத்திராசாலை, மதுரை, 1905, ப.47, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் MF 3818.6)
அரிச்சந்திர மகாரஜன் கதை
திருவண்ணாமலை வெங்கிடாசல முதலியார், சுந்தரவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1905, ப.95, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 014261)
அரிச்சந்திரன் ஏத்தப்பாட்டு
ஸ்ரீமாதவவிலாச அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, 1905, ப.751-764, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 006394)
அரிச்சந்திரன் கொம்மி
சுப்பிரமணிய செட்டியார், ஸ்ரீபத்மநாபவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1905, ப.23, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 106679)
அரிச்சுவடி : ஆத்திச்சூடி மூலம், கொன்றைவேந்தன் மூலம், பாலபோத கதாமஞ்சரி
ஆதிலக்ஷிமிவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1905, ப.48, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 032354)
அருணகிரியந்தாதி
குகை நமசிவாய தேவர், திரிபுரசுந்தரிவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1905, ப.48, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 004417)
அருணாசலபுராணமும் அருணாசலேசுரர் தோத்திரப் பிரபந்தத்திரட்டும்
எல்லப்ப நாவலர், மநோன்மணிவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1905, ப.736, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 017423, 042554, 042851)
அருணாசலபுராணமும் அருணாசலேசுரர் தோத்திரப்பிரபந்தத்திரட்டும்
எல்லப்ப நாவலர், வித்தியாரத்நாகர அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1905, ப.800, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 042387)
அருணாசலேசுரர் பதிகம், உண்ணாமுலையம்மன் பதிகம்
தஞ்சை வேலாயுதப் புலவர், ஸ்ரீமாதவவிலாச அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, 1905, ப.273-280, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 024172)
அல்லியரசானிமாலை
புகழேந்திப் புலவர், ஸ்ரீ பத்மநாபவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1905, ப.140, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 004024, 046996)
அழுகணி சித்தர் பாடல்
அழுகணி சித்தர், ஸ்ரீபத்மநாபவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1905, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 001441)
அறப்பளீசுரசதகம்
சீகாழி அம்பலவாணக் கவிராயர், மதராஸ் ரிப்பன் அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, 1905, ப.61, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 001484, 046911)
அறப்பளீசுரசதகம்
சீகாழி அம்பலவாணக் கவிராயர், வித்யாபாஸ்கர அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1905, ப.56, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 002700)
அறப்பளீசுரசதகம்
சீகாழி அம்பலவாணக் கவிராயர், ரிப்பன் அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, 1905, ப.156, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 034990)
அறப்பளீசுரசதகம்
சீகாழி அம்பலவாணக் கவிராயர், கா. சுப்பராயமுதலியார் அண்ட்கம்பெனி ; திரிபுரசுந்தரிவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1905, ப.60, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 002701)
அனுபோக வைத்திய நவநீதம்
பா.முகமது அப்துல்லா சாயுபு, சித்த மருத்துவ நூல் வெளியீடு, பழனி, 1905 (கன்னிமாரா பொது நூலகம், சென்னை - எண் 221611, 221614)
அஸ்வமேதயாகம்
வி.கோவிந்த பிள்ளை, வித்தியாரத்நாகர அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, 1905, ப.556, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 023248)
ஆஞ்சநேயர் தோத்திரப்பதிகம்
மாதவவிலாச அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, 1905, ப.105-112, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 004606)
ஆஞ்சநேயர் தோத்திரப்பதிகம்
ஸ்ரீசுந்தரவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1905, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 006147)
ஆத்திசூடி மூலமும் உரையும் கொன்றைவேந்தன் மூலமும் உரையும் வெற்றிவேற்கை மூலமும் பாலபோதமும்
ஔவையார், பால விர்த்தி போதினி அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1905, ப.56, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 007357)
ஆத்திசூடி வெண்பா
இராமபாரதி, ஜீவகாருண்யவிலாச அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, 1905, ப.32, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 030927)
ஆஸ்தானமாலை
சுந்தரவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1905, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 010342)
இங்கிலிஷும் தமிழுமான இருபாஷைப் பதசங்கிரகம்
கிறிஸ்டியன் லிட்ரேச்சர் சொசைட்டி பார் இந்தியா, சென்னை, பதிப்பு 19, 1905, ப.32, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 048929)
இங்கிலிஷூம் தமிழும்
கிறிஸ்டியன் லிட்ரேச்சர் சொசைட்டி, சென்னை, 1905, ப.72, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 016906)
இங்கிலீஷ் ஒடம் என்கிற, காலேசிஒடம்
திருக்குடந்தை கோமளவல்லியம்மாள், ஸ்ரீபத்மநாபவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1905, ப.7, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 041257)
இத்தொண்டைநாட்டில் மேழிற்குடியாளர் சுப்பிரமணியர்பேரில் பாடியிறைக்கும் ஏற்றப்பாட்டு
ஸ்ரீமாதவவிலாச அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, 1905, ப.738-744, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 006395)
இந்தியன்பினல்கோட் போதினி
சிவகாமிவிலாசம் பிரஸ், சென்னை, 1905, ப.331, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 034869, 034870)
இந்திரசபா
சங்கநிதிவிளக்க அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1905, ப.24, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 014969)
இந்திரசபா
திருமலைவாயல் முத்துசாமி பிள்ளை, வித்தியாரத்திநாகரஅச்சுக்கூடம், சென்னை, 1905, ப.104, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 016617)
இந்திரசபா
வித்தியாரத்திநாகர அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1905, ப.24, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 050622)
இந்துதேசசரித்திர சாரசங்கிரகம்
டேவிட் ஸின்க்லேயர், கி. க. அ. சங்கத்தாரது அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1905, ப.190, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 045817)
இராசவல்லிபுர மெனவழங்கும் செப்பறை மான்மியம் : வசனம்
செப்பறைவாசி சங்கரசுப்பிரமணிய பிள்ளை, நூருல் இஸ்லாம் பிரஸ், திருநெல்வேலி, 1905, ப.64, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 103399)
இராமநாடகம்
சீர்காழி அருணாசலக் கவிராயர், பிரபாகர அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1905, ப.404, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 029906, 029907, 029936, 029937)
இராமநாடகம்
சீர்காழி அருணாசலக் கவிராயர், வித்தியாரத்திநாகரஅச்சுக்கூடம், சென்னை, 1905, ப.396, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 029913)
இராமலிங்கபிள்ளைபாடல் ஆபாச தர்ப்பண கண்டன நியாயவச்சிரகுடாரம்
ம.தி.பானுகவி, கணேச அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, 1905, ப.190, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 092674)
இராஜகோபாலமாலை
சுந்தரவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1905, ப.16, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 023202)
இருவினை விளக்கமென்னும், துரோகிச் சிந்து
சிறுமணவூர் முனிசாமி முதலியார், சிவகாமிவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1905, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 002521)
இலக்கணசாரம்
சிவபுரம் வி.வேலாயுத முதலியார், தமிழ்ச்சங்கம் பவர்ப் பிரஸ், மதுரை, 1905, ப.20, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 027148)
இன்பரச தெம்மாங்கு
திருச்செந்தூர் அ.சித்திரம் பிள்ளை, பத்மநாபவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1905, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 001670)
இஷ்டலிங்கப் பதிகம்
கொளத்தூர் நாராயணசாமி முதலியார், ஸ்ரீமாதவவிலாச அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, 1905, ப.163-168, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 005806)
உடற்கூறு ஏலப்பாட்டு
சுந்தரவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1905, ப.7, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 003514)
உடற்கூறு ஏலப்பாட்டு
ஸ்ரீமாதவவிலாச அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, 1905, ப.979-983, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 003533)
உடன்கட்டையேறிய உத்தமிச்சிந்து
சிறுமணவூர் முனிசாமி முதலியார், சிவகாமிவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1905, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 002356)
உருக்குமணி கலியாணம்
வேம்பம்மாள், நற்றமிழ்விலாச அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, 1905, ப.84, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 107116)
உலகரகசியமென்னும் பிரபஞ்ச உற்பத்தி
சிறுமணவூர் முனிசாமி முதலியார், சிவகாமிவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1905, ப.639, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 036295)
உவமான சங்கிரகம்
திருவேங்கடையர், வித்தியாநுபாலனயந்திரசாலை, சென்னபட்டணம், பதிப்பு 2, 1905, ப.18, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 001224)
எட்டிக்குடி வடிவேலவர்பேரில் தங்கச்சிந்து
ஸ்ரீமாதவவிலாச அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, 1905, ப.1082-1088, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 005783)
எட்டிக்குடி வடிவேலவர்பேரில் தங்கச்சிந்து
சுந்தரவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1905, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 020601)
ஏணியேற்றம்
புகழேந்திப் புலவர், பத்மநாபவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1905, ப.96, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 005775)
ஒட்டியம்
ஒட்டிய முனிவர், பத்மநாபவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1905, ப.36, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 011201)
ஒருதுறைக்கோவை
அமிர்தகவிராயர், ரிப்பன் அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, 1905, ப.58, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 012953, 012954, 012971, 106234)
கணக்கதிகாரம்
காரிநாயனார், சிவகாமிவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1905, ப.72, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 018086)
கண்ணாடிச் சிந்து
ஸ்ரீமாதவவிலாச அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, 1905, ப.1115-1120, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 006387)
கண்ணாட்டிச்சிந்து
சுந்தரவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1905, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 020600)
கதிரேசன் பேரில் ஆனந்தக்களிப்பு : கதிர் காமத்துயேசல், கதிர்காமக் கும்மி, மங்களம்
இராமசாமி பிள்ளை, ஸ்ரீபத்மநாபவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1905, ப.47, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 002113, 002114)
கந்தர் பஜனையென வழங்கும் சுப்ரமண்யஸ்வாமி கீர்த்தனை
ஆறுமுக உபாத்தியாயர், வித்தியாரத்நாகர அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1905, ப.76, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 015690)
கபிலர் அகவல்
கபிலர், தனியாம்பாள் அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1905, ப.33-48, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 021102)
கபிலைவாசகம்
ஸ்ரீமாதவவிலாச அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, 1905, ப.1010-1024, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 003535)
கபிலைவாசகம்
சுந்தரவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1905, ப.15, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 003622)
கயிலாசநாதர் சதகம்
சேலம் சிதம்பரம் பிள்ளை, ஆதிலக்ஷிமிவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1905, ப.60, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 004335)
கலிகாலக் கொடுமை சிந்து
ராமதாசர், லெக்ஷிமி விலாச அச்சுக்கூடம், திருச்சினாப்பள்ளி, 1905, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 002619)
கலியுகச்சிந்து
சிறுமணவூர் முனிசாமி முதலியார், மாதவவிலாச அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, 1905, ப.109-196, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 006348)
கலியுகச் சிந்து
சிறுமணவூர் முனிசாமி முதலியார், சுந்தரவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1905, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 020595)
கலியுகபெண்டுக்கள் ஒப்பாரிக்கண்ணி
விழுதியூர் மு.அம்பலவாணப் பிள்ளை, நற்றமிழ்விலாச அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, 1905, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 002783)
கலியுக வினோத கதை
செஞ்சி ஏகாம்பர முதலியார், ஸ்ரீசுந்தரவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1905, ப.80, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 017310)
களக்காடு கோமதி அம்மாள் ஆசிரியவிருத்தம்
தனியாம்பாள் அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1905, ப.450-456, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 004593)
களப்பாள் என்று வழங்குகிற தேவதாருவனத்தலபுராணம்
ஸ்ரீவித்தியா அச்சுக்கூடம், கும்பகோணம், 1905, ப.96, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 033284)
கள்ளுகடைசிந்து என்னும் குடியர்சிந்து, புகையிலைச் சிந்து
சிறுமணவூர் முனிசாமி முதலியார், ஸ்ரீபத்மநாபவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1905, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 002351)
கள்ளுகடை சிந்து என்னும் குடியர் சிந்து
சிறுமணவூர் முனிசாமி முதலியார், தனியாம்பாள் அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1905, ப.1201-1208, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 006391)
கன்னபுரம் முத்து மாரியம்மன் பதிகம்
தனியாம்பாள் அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1905, ப.313-320, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 004589)
கன்னியும் வேதசாட்சியுமான அர்ச். பிலோமினா சரித்திரம்
செயிண்ட் ஜோசப் கல்லூரி பிரஸ், திருச்சினாப்பள்ளி, 1905, ப.79, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 022554)
காஞ்சரங்கால் கும்மிப்பிரபந்தம்
ஸ்ரீ கலா அச்சுக்கூடம், சிவகெங்கை, 1905, ப.39, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 001638, 001639, 001640, 017339, 017340, 023043, 023044, 023045, 024001, 024002, 024003, 024004, 024005, 024006)
காஞ்சிபுரம் வரதராஜப் பெருமாள் பஞ்சரத்தினமும் பெருந்தேவித்தாயார் பஞ்சரத்தினமும்
கொரைஞ்சூர் கந்தசுவாமி உபாத்தியாயர், சுந்தரவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1905, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 021104)
காஞ்சி ஸ்தோத்ர மஞ்சரி : திருவேகம்பமுடையார் இரட்டைமணிமாலை, ஸ்ரீ காமாட்சியம்மை பஞ்சரத்நம், ஸ்ரீ குமரக்கோட்டப் பதிகம், ஸ்ரீ கச்சபேஸ்வரர் அஷ்டகம், சிவநாமாவளி
பல்லவபுரம் அப்பாவு செட்டியார், கலாரத்நாகர அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1905, ப.16, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 106419)
காஞ்சீபுரம் காமாட்சியம்மன் ஆசிரியவிருத்தம்
தனியாம்பாள் அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1905, ப.441-448, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 005811)
காஞ்சீபுரம் காமாட்சியம்மன் ஆசிரிய விருத்தம்
சுந்தரவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1905, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 040969)
காட்சிக்கண்ணி
இராமலிங்க சுவாமிகள், ஸ்ரீபத்மநாபவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1905, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 014349)
காட்சிக்கண்ணி
இராமலிங்க சுவாமிகள், சுந்தரவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1905, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 031085)
கிருஷ்ணபகவான் அலங்காரச்சிந்து
செஞ்சி ஏகாம்பர முதலியார், ஸ்ரீ பத்மநாபவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1905, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 030165)
கிருஷ்ணஸ்வாமி தூது
வில்லிபுத்தூராழ்வார், ஸ்ரீ கோபாலவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1905, ப.80, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 005253)
கீதாமிர்தசாரம்
மாம்பழக் கவிச்சிங்க நாவலர், சுந்தரவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1905, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 021105)
கீதாமிர்தசாரம்
மாம்பழக் கவிச்சிங்க நாவலர், ஸ்ரீ மாதவவிலாச அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, 1905, ப.891-896, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 021197)
குகஸ்தோத்திர ரத்நாவலி
ராமசாமி நாயுடு, மஹா லக்ஷுமீவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1905, ப.89, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 003610)
குசேலதாஸர் சரித்திரக் கீர்த்தனை துருவ சரித்திர கீர்த்தனை
ஆ.பஞ்சாபகேசய்யர், பிரம்மானந்த அச்சுக்கூடம், திருவாதி, 1905, ப.44, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 010492, 106488)
குடியர் ஆனந்தப் பதமும், கெஞ்சாவின் ஆனந்தக் களிப்பும், புகையிலையின் வெண்பாவும்
தனியாம்பாள் அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1905, ப.1196-1199, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 003543)
குடும்ப நிர்வாஹ சாஸ்திரம்
ஒய்.ஜி.போனெல், ஸ்டார் ஆஃப் இந்தியா பிரஸ், சென்னை, 1905, ப.200, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 3937.6)
குண்ணூர் பாட்டு
அப்பாவு பிள்ளை, வாணீவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1905, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 041164)
குமரேசசதகம்
குருபாததாசர், மதராஸ் ரிப்பன் அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, 1905, ப.62, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 001482)
குமரேசசதகம்
குருபாததாசர், வித்தியாரத்நாகர அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1905, ப.28, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 002712)
குள்ளத்தாரா சிந்து
ஸ்ரீமாதவவிலாச அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, 1905, ப.811-816, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 006385)
குன்றக்குடி யென்கிற மயூரகிரிநிவாஸ ஸ்ரீசுப்பரமணியர் காவடிச்சிந்து
நாச்சியாபுரம் இராமநாதச் செட்டியார், சாஸ்திரஸஞ்ஜீவிநீ அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1905, ப.16, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 002347, 039351, 046850)
குஸான்பர்ஷா சரித்திரம்
மதுரை கந்தசாமிப் பிள்ளை, குலமகள் நடன அச்சகம், சென்னை, 1905, ப.48, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 074370)
கெருடப்பத்து, கஜேந்திரமோட்சக் கீர்த்தனை
நற்றமிழ்விலாச அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, 1905, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 012046)
கெருடப்பத்து, கஜேந்திரமோக்ஷக்கீர்த்தனை
ஸ்ரீமாதவவிலாச அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, 1905, ப.90-96, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 021186)
கெருடப்பத்து, கஜேந்திரமோக்ஷக்கீர்த்தனை
ஸ்ரீசுந்தரவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1905, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 018424)
கேசவப்பெருமாள் பதிகம்
ஸ்ரீமாதவவிலாச அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, 1905, ப.99-104, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 005790)
கேசவப்பெருமாள் பதிகம்
ஸ்ரீசுந்தரவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1905, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 012546)
கேதாரி ஈஸ்வரர் நோன்புகதை
சுந்தரவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1905, ப.16, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 003522)
கேதாரி ஈஸ்வரர் நோன்புக்கதை
ஸ்ரீமாதவவிலாச அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, 1905, ப.1027-1040, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 003534)
கைமுறை பாக்கெட் வயித்தியம்
பூ.சு.துளசிங்க முதலியார், சுந்தர விலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1905, ப.384, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 3931.2)
கைவல்ய நவநீதம் : மூலமும் உரையும்
தாண்டவராய சுவாமிகள், நாகப்பட்டணம் அருணாசலசுவாமிகள், உரை., வித்தியாரத்நாகர அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1905, ப.160, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 006427)
கொசுப்பதம், நெற்குத்துப்பதம், மூக்குத்தூள்புகழ்பதம், மேற்படி இகழ்பதம், காவேரியம்மன் கும்மிப்பாடல்
சுந்தரவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1905, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 011611, 049307)
கொசுப்பதம், நெற்குத்துப்பதம், மூக்குத்தூள்புகழ்பதம், மேற்படி இகழ்பதம், காவேரியம்மன்கும்மிப்பாடல்
தனியாம்பாள் அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1905, ப.1186-1192, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 003542)
கொரட்டிச் சண்முகன்பேரில் பதிகம்
மாதவவிலாச அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, 1905, ப.251-256, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 005813)
கோயிலந்தாதி என்னும் திருவரங்கத்தந்தாதி
பிள்ளைப்பெருமாளையங்கார், கணேச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1905, ப.121, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 047738, 037918)
சகாதேவசாஸ்திரம்
சிறுமணவூர் முனிசாமி முதலியார், சிவகாமிவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1905, ப.12, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 008289)
சகுனசாஸ்திரம்
சிறுமணவூர் முனிசாமி முதலியார், சிவகாமிவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1905, ப.52, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 017566)
சங்கிரக இராமாயணம்
நாராயணசாமி ஐயர், ஸ்ரீமீனாம்பிகை அச்சியந்திரசாலை, மதுரை, 1905, ப.180, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 005471, 005472, 006584)
சங்கீதஸ்வரபூஷணி
தேவேந்திரபுரம் நாராயண தாஸர் & பந்தணநல்லூர் அருணாஜலம் பிள்ளை, மொழி., ஜீவகாருண்ணவிலாசம் பிரஸ், சென்னை, 1905, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 015685, 048594)
சச்சிதானந்தமாலை
சுந்தரவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1905, ப.30, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 041548)
சண்முகஜாவளி
சுந்தரவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1905, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 021107)
சண்முகஜாவளி
ஸ்ரீமாதவவிலாச அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, 1905, ப.938-944, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 021193)
சதுரகிரிவழி நடைச்சிந்து
மதுரை த. குப்புசாமிநாயுடு, பாரதிவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1905, ப.16, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 002614)
சத்தப்பிரகரணம்
மநோன்மணிவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1905, ப.94, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 102252)
சத்தியபாஷ் அரிச்சந்திரவிலாசம்
திருமலைவாயல் முத்துசாமி பிள்ளை, ஸ்ரீபத்மநாபவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1905, ப.832, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 015252)
சத்தியவாக்கு அரிச்சந்திர நாடகம்
வே.முத்தனாசாரியர், நிரஞ்சனவிலாச அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, 1905, ப.537, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 029895)
சந்தானாசாரிய புராணசங்கிரகம்
திருவாரூர் சு.சுவாமிநாத தேசிகர், சைவவித்தியாநுபாலனயந்திரசாலை, சென்னை, பதிப்பு 2, 1905, ப.33, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 019223, 027354, 104203)
சந்திரவதிபுலம்பல் - முதற்பாகம்
சுந்தரவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1905, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 021099, 007311)
சட்டம்பிள்ளைஐயா குடும்பத்தின் பிரமச்சரியமும் மங்கலவிசேஷமும்
சி.எம்.எஸ். பிரஸ், பாளையங்கோட்டை, 1905, ப.14, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 065504)
சரசமோஹனா
கவிராஜ கந்தசாமிப் பிள்ளை, குலமகள் நடனம் பிரஸ், சென்னை, 1905, ப.79, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 011858)
சர்வசமய சமரசக் கீர்த்தனைகள்
வேதநாயகம் பிள்ளை, ஸ்ரீபத்மநாபவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1905, ப.208, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 009579, 006700)
சர்வவிஷ முறிப்பு : மூலமும் உரையும்
செஞ்சி ஏகாம்பர முதலியார், ஸ்ரீ சுந்தரவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1905, ப.24, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 3922.6)
சர்வஜெனமனோரஞ்சித சங்கீத நுட் பஜாவளி - முதற்பாகம்
கும்பகோணம் சி.மு.சங்கீதம் பிள்ளை, தையநாயகியம்மன் அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1905, ப.24, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 020499)
சாரங்கதரனுக்கும் சித்திராங்கிக்கும் தர்க்கம் புராப்பாட்டு
பத்மநாபவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1905, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 041451)
சாவல்பாட்டு
தனியாம்பாள் அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1905, ப.1163-1168, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 003545)
சாவல் பாட்டு
சங்கநிதிவிளக்க அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1905, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 017579)
சாவல் பாட்டு
பத்மநாபவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1905, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 049359)
சி. எல். எஸ் இரண்டாம் ஸ்டாண்டர்ட் : புஸ்தக விளக்கம் : பதப்பொருள் விளக்கமும் விஷயவினாவிடையும்
பி.லட்சுமய்ய, பாரதி விலாசம் அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1905, ப.116, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 036173, 036174)
சிதம்பர நடராஜர் பஞ்சாட்சரப்பதிகம், ஜோதிமயம், நடராஜப்பத்து, தனிவிருத்தம், சங்கப்புலவர் கண்டசுத்தி
சிறுமணவூர் முனிசாமி முதலியார், ஸ்ரீமாதவவிலாச அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, 1905, ப.129-144, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 004584)
சிதம்பரநாதர் பதிகம்
துறைமங்கலம் கருணை ஐயர், ஸ்ரீமாதவவிலாச அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, 1905, ப.195-200, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 004598)
சிதம்பரபுராணம்
திருமலைநாதர், மகாலக்ஷூமி விலாச அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, 1905, ப.392, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 005854, 017703)
சிதம்பரம் சிவகாமியம்மை ஆசிரியவிருத்தம்
தனியாம்பாள் அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1905, ப.458-464, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 004597)
சிதம்பரம் நடராஜபதிமாலை
தனியாம்பாள் அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1905, ப.507-510, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 007073)
சிதம்பரம் நடராஜபதிமாலை
சுந்தரவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1905, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 024433)
சித்தவடமான்மியம்
ராம.சொ.சொக்கலிங்கச் செட்டியார், பிரஸிடென்ஸி அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1905, ப.101, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 011566, 039971, 039972, 018323; 046585, 046671, 047635, 047680, 042635, 104007)
சித்திரபுத்திரநயினார் கதை
வித்தியாரத்நாகர அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1905, ப.84, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 013090, 013091, 013092)
சித்திரமடல்
காளமேகம், ஞானரத்னாகர அச்சுக்கூடம், பெரியகுளம், 1905, ப.22, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 035288)
சித்திராங்கிக்கும் சாரங்கதரனுக்கும் தர்க்கம், புராப்பாட்டு - முதல்பாகம்
மாதவவிலாச அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, 1905, ப.819-832, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 036037)
சிவசுப்பிரமணியசுவாமிபேரில் காவடிச்சிந்து
அண்ணாமலை ரெட்டியார், ஸ்ரீபத்மநாபவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1905, ப.23, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 002323)
சிவநாம சங்கீர்த்தனை
வீரபத்திரபிள்ளை, வித்தியாரத்திநாகர அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1905, ப.40, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 108050)
சிவநாமாவளி
இராமலிங்க சுவாமிகள், கிருபாலட்சுமிவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1905, ப.36, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 014877)
சிவராத்திரி புராண வசனம்
பூவை கலியாணசுந்தர முதலியார், ஆயுர்வேத அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1905, ப.40, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 018636, 021333)
சிவவாக்கியம்
சிவவாக்கியர், கிருபாலட்சுமிவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1905, ப.17, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 019034)
சிவவாக்கியம்
சிவவாக்கியர், பூமகள்விலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1905, ப.17, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 035264)
சிவஸ்தல மஞ்சரி
த.சுப்பிரமணிய பிள்ளை, மிமோரியல் அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1905, ப.120, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 031042, 046873, 046874)
சிறுத்தொண்டநாயனார் அலங்காரம்
செஞ்சி ஏகாம்பரமுதலியார், தையநாயகியம்மன் அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1905, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 031220)
சீராளன் அம்மானையென்னும் சிறுத்தொண்டபத்தன் கதை
ஸ்ரீ கோபால விலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1905, ப.48, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 012521, 031216, 031217, 046739)
சுகசந்தர்சனதீபிகை
ச.ம.நடேசசாஸ்திரி, மதுரைத் தமிழ்ச்சங்க முத்திராசாலைப் பதிப்பு, மதுரை, 1905, ப.141, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 001379, 047483)
சுத்தப்பிரகரணம்
மநோன்மணிவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1905, ப.94, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 023166)
சுந்தரிமனோகரன் என்னும் ஓர் வினோதக்கதை
பத்மநாபவிலாசம் பிரஸ், சென்னை, 1905, ப.192, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 011812)
சுப்பிரமணிய சுவாமிபேரில் காவடிச்சிந்து
அண்ணாமலை ரெட்டியார், வித்தியாரத்திநாகர அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1905, ப.23, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 002367, 002498)
சுப்பிரமணிய சுவாமிபேரில் காவடிச்சிந்து
அண்ணாமலை ரெட்டியார், ஸ்ரீ கோபால விலாசம் அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1905, ப.30, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 003147)
சுப்பிரமணிய சுவாமிபேரில் காவடிச்சிந்து
அண்ணாமலை ரெட்டியார், ஜீவகாருண்யவிலாச அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, 1905, ப.30, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 003148)
சுப்பிரமணியராட்டகம்
சுந்தரவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1905, ப.7, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 003624)
சுப்பிரமணிய ராட்டகம்
தனியாம்பாள் அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1905, ப.484-487, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 021196)
சுப்பிரமணியர்பேரில் கீர்த்தனங்கள்
சுந்தரவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1905, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 021106)
சுப்பிரமணியர் பேரில் கீர்த்தனங்கள்
ஸ்ரீமாதவவிலாச அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, 1905, ப.883-888, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 021189)
சுப்பிரமணியர் வள்ளியம்மையைச் சிறையெடுத்த கொப்பிப்பாட்டு
மாதவவிலாச அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, 1905, ப.722-728, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 003544)
சுப்பிரமணியர் விருத்தம்
திருவாவடுதுறை சுப்பிரமணிய சுவாமிகள், தனியாம்பாள் அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1905, ப.378-384, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 005810)
சுப்ரமண்யக்கடவுள்பேரில் மாதப்பதிகம், திருப்பழனிவடிவேலர்பேரில் வாரப்பதிகம்
மாதவவிலாச அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, 1905, ப.219-224, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 006392)
சூடாமணிநிகண்டு தெய்வப்பெயர்த்தொகுதி
மண்டல புருடர், பூமகள்விலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1905, ப.36, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 024855)
சூடாமணிநிகண்டு பதினோராவது நிகண்டு
மண்டல புருடர், வித்தியாரத்நாகர அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1905, ப.105, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 038113)
சூரிய நமஸ்காரப் பதிகம்
ஸ்ரீமாதவவிலாச அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, 1905, ப.121-128, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 005793)
சூரிய நமஸ்காரப் பதிகம்
ஸ்ரீபத்மநாபவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1905, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 012386)
சூரிய நமஸ்காரப் பதிகம்
ஸ்ரீசுந்தரவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1905, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 012547)
சேந்தன் திவாகரம்
திவாகரர், மநோன்மணிவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1905, ப.23, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 021670, 024864)
சேந்தன் திவாகரம்
திவாகரர், அ. குமாரசுவாமிப்பிள்ளை, சுன்னாகம், யாழ்ப்பாணம், 1905, ப.77, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 100072)
சேந்தன்றிவாகரம் : மூலபாடம்
தாண்டவராய முதலியார், உரை., வாணீநிகேதன அச்சுக்கூடம், ஆறுகாடு, 1905, ப.238, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 100073)
சொக்கலிங்கம்புத்தூர் ஸ்ரீசுந்தரவிநாயகர்பதிகம், வீரவிநாயகமாலை
மு.கதிரேசச் செட்டியார், சாஸ்திரஸஞ்ஜீவிநீ அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1905, ப.16, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 004801, 004802)
சோதிடம் முந்நூறு
புலிப்பாணி, மட்டுவார் குழலாம்பாள் அச்சுக்கூடம், திருச்சி, பதிப்பு 3, 1905, ப.80, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 008992)
சோமயாசிமாறனாயனார் சரித்திரக் கீர்த்தனை
சுப்புலட்சுமி அம்மாள், நற்றமிழ்விலாச அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, 1905, ப.12, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 022504)
ஞானயேத்தம்
சேஷயோகி, ஸ்ரீமாதவவிலாச அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, 1905, ப.801-808, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 006351)
ஞானரத்தினக் குறவஞ்சி
தற்கலை பீருமுகம்மது சாகிபு, சுந்தரவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1905, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 021098)
ஞானரத்தினக் குறவஞ்சி
தற்கலை பீருமுகம்மது சாகிபு, மாதவவிலாச அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, 1905, ப.954-960, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 021185)
ஞானவுடற்கூறு, பொதிகைமலை சிவகீர்த்தனை, பார்த்தசாரதிப்பெருமாள் நடபாய்ச்சிந்து
ஸ்ரீமாதவவிலாச அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, 1905, ப.996-1000, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 003538)
ஞானவுடற்கூறு, பொதிகைமலை சிவகீர்த்தனை, பார்த்தசாரதிப்பெருமாள் நடபாய்ச்சிந்து
சுந்தரவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1905, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 020608)
டம்பாச்சாரியின்மீது மதனசுந்தரி பாடுகின்ற சிறப்புச் சிந்தும் பதமும்
சுந்தரவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1905, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 001594, 020607)
டம்பாச்சாரியின்மீது மதனசுந்தரி பாடுகிற சிறப்புச் சிந்தும் பதமும்
தனியாம்பாள் அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1905, ப.1123-1128, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 006352)
தடிக்கழுதைப் பாட்டு, ஆண்பிள்ளை வீண்பிள்ளைச்சிந்து
சிறுமணவூர் முனிசாமி முதலியார், ஸ்ரீபத்மநாபவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1905, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 001450)
தடிக்கழுதைப் பாட்டு
சிறுமணவூர் முனிசாமி முதலியார், சுந்தரவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1905, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 020604)
தடிக்கழுதைப்பாட்டு ஆண்பிள்ளை வீண்பிள்ளைச்சிந்து
சிறுமணவூர் முனிசாமி முதலியார், ஸ்ரீமாதவவிலாச அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, 1905, ப.1050-1056, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 003572)
தணிகாசலர்பேரில் பஞ்சரத்தினம், ஆறுமுகசுவாமிபேரில் பஞ்சரத்தினம், சண்முகக்கடவுள்பேரில் பஞ்சரத்தினம்
தனியாம்பாள் அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1905, ப.681-688, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 006393)
தண்டலையார் சதகம்
படிக்காசுப் புலவர், திரிபுரசுந்தரிவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1905, ப.24, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 004340)
தண்ணிமலைவடிவேலர்பேரில் ஆசிரியவிருத்தம்
முத்துக்கருப்பஞ் செட்டியார், ஸ்ரீபத்மநாபவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1905, ப.16, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 002244, 002247)
தமிழ் பர்மா அகராதி
புள்ளப்ப செட்டியார், பிறையர் அச்சுக்கூடம், இரங்கோன், 1905, ப.56, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 025232, 025233, 025234, 025235, 025236, 025237, 025238)
தமிழ் ரெவினியூ போர்ட் ஸ்டாண்டிங் ஆர்டர்கள்
ஆர். சுப்பிரமணிய அய்யர், மொழி., எம்.வி. புக் டிப்போ, சென்னை, 1905, ப.197, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 007290)
தலைவிதிக் கீர்த்தனை
சிறுமணவூர் முனிசாமி முதலியார், ஸ்ரீபத்மநாபவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1905, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 001548)
தலைவிதிக் கீர்த்தனை
சிறுமணவூர் முனிசாமி முதலியார், ஸ்ரீமாதவவிலாச அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, 1905, ப.923-928, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 021192)
தலைவிதிக் கீர்த்தனை
சிறுமணவூர் முனிசாமி முதலியார், சுந்தரவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1905, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 021108)
தற்கால வயித்தியபோதினி
மா.வடிவேலு முதலியார், ஸன் ஆப் இந்தியா பிரஸ், மதராஸ், 1905, ப.79, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 3824.3)
தனிப்பாடற்றிரட்டு
பத்மநாபவிலாசம் அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1905, ப.216, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 001106, 001041, 006263, 035746)
தனிப்பாடற்றிரட்டு - முதற்பாகம்
ஸ்ரீபத்மநாபவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1905, ப.435, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 047735)
தித்திப்புநீரென்னும், மது மூத்திரரோக அபியுக்த சிகிச்சை : மாலீஸ் செய்யும் விவரம்
டாக்டர் பி. பிக்கிரிடோ, சுவிசேஷ லுத்தரன் மிசியோன் அச்சுக்கூடம், தரங்கம்பாடி, 1905, ப.32, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 3831.1)
திரிசிரபுரம் சமயபுரம் மாரியம்மன் பதிகம்
தனியாம்பாள் அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1905, ப.345-352, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 005063)
திரிலோக மோகனசுகரஞ்சித ஜாவளிவர்னமெட்டு - முதற்பாகம்
திருக்குடந்தை கதிர்வேல் பிள்ளை, சங்கநிதிவிளக்க அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1905, ப.18, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 036211, 036212, 036222)
திரு இராமேச்சுரமென்னுஞ் சேதுஸ்தலபுராண வசனகாவியம்
கனகரத்நாகரம்பிரஸ், சென்னை, 1905, ப.136, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 024059, 035469)
திருக்கடவூர் புராணம்
மஹா லக்ஷுமி விலாச அச்சியந்திர சாலை, சென்னை, 1905, ப.198, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 008858)
திருக்கருவை வெண்பாவந்தாதி
அதிவீரராம பாண்டியர், வித்தியாநுபாலனயந்திரசாலை, சென்னபட்டணம், பதிப்பு 3, 1905, ப.15, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 004817, 014380)
திருக்கழுக்குன்றமென்னும் உருத்திரகோடிக்கோவை
சைவ.திருஞானசம்பந்த முதலியார், ஸ்காட்டிஷ் பிரஸென்னும் இயந்திரசாலை, நாகப்பட்டணம், 1905, ப.86, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 106334)
திருக்கழுக்குன்றம் மகிமாசங்கிரகஸ்தவம்
ராம.சொ.சொக்கலிங்கச் செட்டியார், பிரஸிடென்ஸி அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1905, ப.14, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 003453, 005377, 017725, 103759)
திருக்குடந்தைப் பெரியமடம் வீரசிங்காதனபுராணம்
வேலைய சுவாமிகள், கலாரத்நாகரயந்திரசாலை, சென்னை, 1905, ப.251, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 042347, 103825)
திருக்குறுந்தாண்டகம்
திருமங்கையாழ்வார், பிரஸிடென்ஸி அச்சுக்கூடம், சென்னப்பட்டணம், 1905, ப.287, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 008424)
திருச்செந்திற்கலம்பகம்
சுவாமிநாத தேசிகர், தமிழ்ச்சங்க முத்திராசாலைப் பதிப்பு, மதுரை, 1905, ப.26, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 003043, 003044)
திருஞானத்தாழிசை
மாணிக்கவாசகர், சுந்தரவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1905, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 003528)
திருஞானத்தாழிசை
மாணிக்கவாசகர், தனியாம்பாள்அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1905, ப.1241-1244, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 021094)
திருத்தணிகை சிவசுப்பிரமணியக்கடவுள்பேரில் மாதப்பதிகம், வாரப்பதிகம், தணிகாசலக்கண்ணிகள்
சிறுமணவூர் முனிசாமி முதலியார், சிவகாமிவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1905, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 012422)
திருத்தணிகை சிவசுப்பிரமணியக்கடவுள்பேரில் வேலாயுதக்கண்ணிகள்
சிறுமணவூர் முனிசாமி முதலியார், சிவகாமிவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1905, ப.12, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 002713)
திருத்தொண்டர்சரித்திரம் என்று வழங்கும் பெரியபுராண வசனம்
சேக்கிழார், ரூபி அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1905, ப.516, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 022089)
திருநாமப்பதிகம்
பரமபாகவதரிலொருவர், ஸ்ரீமாதவவிலாச அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, 1905, ப.115-120, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 005792)
திருநாமப்பதிகம்
பரமபாகவதரிலொருவர், ஸ்ரீசுந்தரவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1905, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 018408)
திருநெல்வேலி ஜில்லா
சி.குமாரசாமி நாயுடு & சன்ஸ், சென்னை, 1905, ப.36, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 093244)
திருப்பழனி ஆறுமுகசுவாமிபேரில் அலங்கார ஆசிரியவிருத்தம், பழனிமலைவடிவேலர்பேரில் அறுசீரடி ஆசிரியவிருத்தம்
சங்கநிதிவிளக்க அச்சுக்கூடம், திரிசிரபுரம், 1905, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 002032)
திருப்பழனிக் குமாரக்கடவுள்பதிகம்
முத்துராக்கு சேர்வை, தமிழ்ச் சங்கம் பவர் பிரெஸ், மதுரை, 1905, ப.23, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 012238)
திருப்பழனி வடிவேலர்பேரில் பதிகம்
திரிசிரபுரம் தங்கமுத்து கவுண்டர், ஸ்ரீமாதவவிலாச அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, 1905, ப.203-208, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 005791)
திருப்பாடற்றிரட்டு
பட்டினத்தார், பூமகள்விலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1905, ப.42, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 014152)
திருப்பாடற்றிரட்டு
தாயுமானவர், ஸ்ரீபத்மநாபவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1905, ப.677, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 014482, 036651)
திருப்பாடற்றிரட்டு
தாயுமானவர், டிவைன் அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1905, ப.272, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 013794, 047165)
திருப்பாடற்றிரட்டு
குணங்குடி மஸ்தான் சாஹிபு, வித்தியாரத்நாகரஅச்சுக்கூடம், சென்னை, 1905, ப.182, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 032427)
திருப்புகழ்
அருணகிரிநாதர், கலாரத்நாகரம் அச்சுக்கூடம், சென்னை, பதிப்பு 6, 1905, ப.110, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 035912)
திருப்போரூர் ஆறுமுகசுவாமிபேரில் அலங்கார ஆசிரியவிருத்தம்
தனியாம்பாள் அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1905, ப.386-392, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 005800)
திருப்போரூர் கந்தர் மயில்விருத்தம்
தனியாம்பாள் அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1905, ப.394-400, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 005809)
திருப்போரூர் மணிப்ரவாளப்பதிகம்
ஸ்ரீமாதவவிலாச அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, 1905, ப.177-184, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 005788)
திருப்போரூர் மணிப்ரவாளப்பதிகம்
சுந்தரவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1905, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 021115)
திருப்போரூர் முருகக்கடவுள் பதிகம்
மா.வடிவேலு முதலியார், ஸ்ரீமாதவவிலாச அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, 1905, ப.186-192, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 005805)
திருப்போரூர் முருகர்சிந்து
ஸ்ரீமாதவவிலாச அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, 1905, ப.1074-1080, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 005784)
திருப்போரூர் முருகர்சிந்து
சுந்தரவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1905, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 020603)
திருப்போரூர் ஸ்ரீகைலாஸத்தியாகர் பஞ்சரத்நம்
சூளை சோமசுந்தர நாயகர், கலாரத்நாகர அச்சுக்கூடம், சென்னை, பதிப்பு 2, 1905, ப.17, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 102529)
திருமாடக்குடிகோவில் சுப்பிரமண்யசுவாமி தோத்திரப்பாமாலை
வீரபத்திரப் பிள்ளை, மீனலோசனி அச்சியந்திரசாலை, தேவகோட்டை, 1905, ப.14, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 004616, 004617)
திருமால் திருநாமப்பதிகம்
பரமபாகவதரிலொருவர், ஸ்ரீபத்மநாபவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1905, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 011453)
திருமுகவிலாசம்
பாடுவார் முத்தப்பர், கலாதர அச்சுக்கூடம், தேவகோட்டை, பதிப்பு 3, 1905, ப.18, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 005949, 006377, 039262, 045918, 039873, 046407, 046408, 046409, 046519, 046520, 046521, 046522, 046789, 046790, 046791, 046792, 046793, 046794, 046875, 047004, 052121)
திருமுல்லைவாயில் மாசிலாமணியீசுரர் பதிகம்
மாதவவிலாச அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, 1905, ப.267-271, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 024167)
திருமெய்யத்திரிபந்தாதி
வீரபத்திரக் கவிராயர், மதராஸ் ரிப்பன் அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, 1905, ப.18, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 012593, 012594, 033289)
திருவண்ணாமலை உண்ணாமுலையம்மன் பதிகம்
சிறுமணவூர் முனிசாமி முதலியார், சிவகாமிவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1905, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 002918)
திருவண்ணாமலைக் கும்பாபிஷேகச் சிறப்புக்கவிகள்
கண்டனூர் நா.பெ.நா.மு.முத்துராமையா, தமிழ்ச்சங்கம் பவர்ப் பிரஸ், மதுரை, 1905, ப.4, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 023632, 023633)
திருவண்ணாமலை தீபரத்தினம்
சிறுமணவூர் முனிசாமி முதலியார், சிவகாமிவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1905, ப.12, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 017643)
திருவண்ணாமலை தீர்த்தக்கும்மி
சிறுமணவூர் முனிசாமி முதலியார், சிவகாமிவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1905, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 004414)
திருவரங்கத்தந்தாதி
பிள்ளைப்பெருமாளையங்கார், கணேச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1905, ப.114, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 003071)
திருவருட்பா
இராமலிங்க சுவாமி, மாதவவிலாச அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, 1905, ப.947-952, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 021095)
திருவல்லிக்கேணி ஸ்ரீபார்த்தசாரதி பெருமாள் பஞ்சரத்தின பதிகம்
தனியாம்பாள் அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1905, ப.666-672, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 005815)
திருவல்லிக்கேணி ஸ்ரீபார்த்தசாரதிமாலை
ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் சௌரியப்பெருமாள் தாசர், சுந்தரவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1905, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 003626)
திருவல்லிக்கேணி ஸ்ரீபார்த்தசாரதிமாலை
ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் சௌரியப்பெருமாள் தாசர், தனியாம்பாள் அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1905, ப.497-504, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 021195)
திருவாசகம்
மாணிக்கவாசகர், சன் ஆஃப் இந்தியா அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1905, ப.224, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 018266)
திருவாரூருலா
வீரராகவ முதலியார், தமிழ்ச்சங்க முத்திராசாலைப் பதிப்பு, மதுரை, 1905, ப.53, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 005325)
திருவாரூர்த் தியாகராசலீலை
மீனாட்சிசுந்தரம் பிள்ளை, பிரஸிடென்ஸி அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1905, ப.44, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 010496, 010679)
திருவிளையாடற்கீர்த்தனை
சுப்பிரமணிய ஐயர், பிரம்மானந்த அச்சுக்கூடம், திருவாதி, பதிப்பு 3, 1905, ப.518, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 018286, 041873, 041874, 041875, 041876, 108018)
திருவிளையாடற்புராணம்
பரஞ்சோதி முனிவர், கணேச அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, 1905, ப.542, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 018971, 018972)
திருவுசாத்தானமாகிய சூதவனபுராணம்
ராம.சொ.சொக்கலிங்கச் செட்டியார், தமிழ்ச்சங்கம் பவர்ப்பிரஸ், மதுரை, 1905, ப.283, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 017724, 020023, 006314, 104187)
திருவெண்காட்டுப் புராணம்
எல்லப்ப நாவலர், பண்டிதமித்திர யந்திரசாலை, சென்னை, 1905, ப.150, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 017197, 047669, 042525, 103874)
திருவேங்கடக் கலம்பகம் : மூலபாடம்
முத்தமிழ்க்கவி வீரராகவ முதலியார், டிவைன் பிரெஸ், சென்னை, 1905, ப.46, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 098508)
திருவேங்கட சதகம்
வெண்மணி நாராயணபாரதி, திரிபுரசுந்தரிவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1905, ப.60, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 004365)
திருவேரகம் சுப்பிரமணியக்கடவுள் மெஞ்ஞானப்பதிகம்
ஸ்ரீமாதவவிலாச அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, 1905, ப.234-240, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 005816)
திருவொற்றியூர் தியாகேசர் பதிகம்
சிறுமணவூர் முனிசாமி முதலியார், சிவகாமிவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1905, ப.12, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 002230)
திருவொற்றியூர் வடிவுடையம்மன் ஆசிரிய விருத்தம்
தனியாம்பாள் அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1905, ப.433-440, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 005801)
திருவொற்றியூர் வடிவுடையம்மன் ஆசிரிய விருத்தம்
ஸ்ரீபத்மநாபவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1905, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 002091)
திருவொற்றியூர் வடிவுடையம்மன் ஆசிரிய விருத்தம்
சுந்தரவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1905, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 021136)
தில்லை நடராஜர் பேரில் பதிகம்
ஸ்ரீமாதவவிலாச அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, 1905, ப.259-264, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 017345)
துருவசரித்திரக் கீர்த்தணை
கும்பகோணம் சேஷம்மாள், பத்மநாபவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1905, ப.32, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 010481)
துருவன் கும்மி
நரஸிம்ம அய்யங்கார், அஷ்டலக்ஷ்மீவிலாசம் பிரஸ், மதுரை, 1905, ப.23, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 001883)
துரோபதையம்மன்பேரில் விருத்தம்
முண்டியம்பாக்கம் செல்லப்பெருமாள் பிள்ளை, தனியாம்பாள் அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1905, ப.465-472, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 004594)
துர்முகி வருடத்தின் தொந்திரவு
சிறுமணவூர் முனிசாமி முதலியார், சிவகாமிவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1905, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 017610)
தெண்டாயுதக் கடவுள்பேரில் அமுர்தப்பத்து
தனியாம்பாள் அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1905, ப.73-80, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 020593)
தெண்டாயுதக் கடவுள்பேரில் அமுர்தப்பத்து
ஸ்ரீசுந்தரவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1905, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 032340.1, 042598)
தெலுங்கு சிங்காரஜாவளி
தனியாம்பாள் அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1905, ப.691-696, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 021190)
தென்னமரக் கும்மி
ஸ்ரீமாதவவிலாச அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, 1905, ப.731-736, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 005795)
தென்னிந்தியாறெயில்வே என்னும் கர்னாடகப் புகைவண்டியின் சிந்து
தனியாம்பாள் அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1905, ப.1139-1143, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 006390)
தென்னிந்தியா றெயில்வே என்னும் கர்னாடகப் புகைவண்டியின் சிந்து
சுந்தரவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1905, ப.7, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 001735, 020605)
தேசிகப்ரபந்தம்
வேதாந்த தேசிகர், நற்றமிழ்விலாச அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, 1905, ப.104, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 038976)
தேவாரத்திரட்டு
ஸ்ரீமாதவவிலாச அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, 1905, ப.153, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 023046)
தேவாரத் தோத்திரத்திரட்டு
ஸ்ரீபத்மநாபவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1905, ப.158, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 001055)
தொல்காப்பியச் சண்முகவிருத்தியின் முதலாவது பகுதியாகிய பாயிரவிருதி
அரசஞ்சண்முகனார், வித்தியாவிநோதினி முத்திராசாலை, தஞ்சை, 1905, ப.279, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 036478, 100230)
தோத்திரப்பாமாலை
பிள்ளையார்பட்டி முருகப்ப செட்டியார், ரிப்பன் பிரஸ், சென்னை, 1905, ப.4, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 041760)
நக்கீரர் அருளிச்செய்த அகவலும் செங்கழுநீர் விநாயகர் பேரில் தேவாரமும், கண்ணியும்
நக்கீரர், சுந்தரவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1905, ப.16, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 003287)
நடராஜப்பத்து
சிறுமணவூர் முனிசாமி முதலியார், ஸ்ரீபத்மநாபவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1905, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 001986)
நடேசர் சிந்து
வி.சுந்தர முதலியார், ஸ்ரீமாதவவிலாச அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, 1905, ப.1066-1072, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 004601)
நடேசர்சிந்து
வி.சுந்தர முதலியார், சுந்தரவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1905, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 020602)
நந்தனவருட சிந்து
சிறுமணவூர் முனிசாமி முதலியார், சிவகாமிவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1905, ப.7, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 002363)
நந்தனார் சரித்திரக் கீர்த்தனை
கோபாலகிருஷ்ண பாரதியார், வித்தியாரத்நாகர அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1905, ப.144, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 016647)
நந்தனார் சரித்திரக் கீர்த்தனை
கோபாலகிருஷ்ண பாரதியார், ஸ்ரீ கோபாலவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1905, ப.152, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 016653)
நமச்சிவாய மாலை
குருநமச்சிவாய தேவர், வித்தியாநுபாலனயந்திரசாலை, சென்னபட்டணம், பதிப்பு 10, 1905, ப.21, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 001689)
நமச்சிவாய மாலை
குருநமச்சிவாய தேவர், சுந்தரவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1905, ப.16, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 049891)
நல்லதங்காள் கதை
புகழேந்திப் புலவர், ஸ்ரீபத்மநாபவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1905, ப.48, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 013114)
நல்லதங்காள் கதை
புகழேந்திப்புலவர், கோள்டன் அச்சுயந்திரசாலை, சென்னை, 1905, ப.48, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 011908)
நல்லதங்காள் கதை
புகழேந்திப்புலவர், நிரஞ்சனவிலாச அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, 1905, ப.48, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 011909)
நல்லதங்காள் சரித்திரம்
கவிராஜ கந்தசாமிப் பிள்ளை, தையநாயகியம்மன் அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1905, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 035942, 048600)
நளச்சக்கரவர்த்திக் கதை
கோள்டன் அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, 1905, ப.128, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 018467)
நன்றியற்ற சண்டாளர் சகவாசம்
சிறுமணவூர் முனிசாமி முதலியார், சிவகாமிவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1905, ப.248, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 034788)
நாகூர் சபாபதிபத்தன் கொலை அலங்காரம்
சிறுமணவூர் முனிசாமி முதலியார், சிவகாமிவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1905, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 001792)
நாட்டுசெல்வர்களுக்கு நல்லவழிகாட்டும் ஆத்திசூடி சிந்து, ஓரடிதங்கப்பன்
தனியாம்பாள் அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1905, ப.1130-1136, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 006386)
நாட்டுச்செல்வர்களுக்கு நல்வழிகாட்டும் ஆத்திசூடி சிந்து, ஓரடித்தங்கப்பன்
சுந்தரவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1905, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 001738, 020594)
நாட்டுச்செல்வருக்கு நல்வழிகாட்டும் நன்னெறிக் கும்மியும் லாக்காஸ்பத்திரிகும்மியும்
தனியாம்பாள் அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1905, ப.698-704, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 006411)
நாலுபாஷை ஒக்கபிலேரி
சங்கநிதிவிளக்க அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1905, ப.72, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 023876)
நாலு மந்திரி கதை
ஸ்ரீபத்மநாபவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1905, ப.48, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 017696)
நான்மணிக்கடிகை : மூலமும் உரையும்
விளம்பி நாகனார், தமிழ்ச்சங்க முத்திராசாலை பதிப்பு, மதுரை, 1905, ப.31, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 026944, 027434)
நிமிஷப்பஞ்ச பட்சி என்னும் சுருக்குபஞ்சபட்சி
செழுமணவை தேவேந்திரநாத பண்டிதர், ஆயுர்வேத அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1905, ப.16, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 010010)
நில ஆக்கிரமிப்பு சட்டம் : சென்னபட்டணம் 1905-ம் வருடத்து 3-வது ஆக்ட்
சென்ட்ரல் பிரஸ், ஈரோடு, 1905, ப.30, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 9405.10)
நீதிநூற்றிரட்டு மூலமும் உரையும்
ஔவையார், பண்டித மித்திர யந்திரசாலை, சென்னை, 1905, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 036211, 036212, 016169)
நீதிநெறிவிளக்கக் கீர்த்தனம்
திருமழிசை ஜெகநாத முதலியார், சுந்தரவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1905, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 003576, 025815)
நீதிநெறிவிளக்கக் கீர்த்தனம்
திருமழிசை ஜெகநாத முதலியார், ஸ்ரீமாதவவிலாச அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, 1905, ப.859-864, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 021191)
நூதன பெரிய அலங்காரக்கொத்து
செஞ்சி ஏகாம்பர முதலியார், கோள்டன் அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, 1905, ப.111, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 031031, 034812)
நூதன மிட்டாய் பாட்டு
பத்மநாபவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1905, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 049365)
நூற்றியறுபது புஸ்தகங்கள் அடங்கிய பெரிய பல சில்லரை கொத்து
ஸ்ரீபத்மநாபவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1905, ப.1278, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 031638)
நெல்லுகுத்துரபதம்
இராஜரத்தின முதலியார், சுந்தரவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1905, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 021178)
நைடதம்
அதிவீரராம பாண்டியர், வித்தியாரத்நாகர அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1905, ப.778, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 021654, 034562)
பக்தர்முக்தர்களின் சரித்திரங்களாகிய ஸ்ரீமகாபக்தவிஜயம்
சித்தூர் வெங்கடதாஸர், கோபாலவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1905, ப.338, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 023179 L)
பக்தர்மூக்தர்களின் சரித்திரங்களாகிய ஸ்ரீ மகாபக்தவிஜயம்
நிரஞ்சனவிலாசசியந்திரசாலை, சென்னை, 1905, ப.477, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 024452)
பக்திரஸக்கீர்த்தனை
கந்தசாமி பிள்ளை, லக்ஷ்மிநாராயணவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1905, ப.56, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 022640)
பக்தி ஸ்தோத்திரப்பதிகம்
கவிராஜ கந்தசாமிப் பிள்ளை, சுந்தரவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1905, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 021114)
பசுவந்தனை வெண்பாவந்தாதி, திரு ஊஞ்சல்
ராம.சொ.சொக்கலிங்கச் செட்டியார், பிரஸிடென்ஸி அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1905, ப.25, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 013025, 005218, 106112, 046712)
பஞ்சதந்திரக்கதை
தாண்டவராய முதலியார், ஸ்ரீபத்மநாபவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1905, ப.88, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 010355)
பஞ்சபட்சிசாஸ்திரம்
அகத்தியர், நற்றமிழ்விலாச அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, 1905, ப.96, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 007590, 007601)
பஞ்சபாண்டவர் வனவாசம்
புகழேந்திப் புலவர், வாணீவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1905, ப.204, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 014078, 014082)
பட்டணத்துப் பிள்ளையார் புலம்பல் மூலமும், பத்திரகிரியார்புலம்பல் மூலமும்
பட்டினத்தார், சுந்தரவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1905, ப.131, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 007707.1)
பட்டிணத்துப்பிள்ளையார் சரித்திரபுராணம்
மா.வடிவேலு முதலியார், சிவகாமி விலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1905, ப.367, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 005779, 005780)
பரமசிவ ஸ்தோத்திரம், சுப்பிரமணியக் கடவுள் அவனாசிப்பத்து
அப்பா சுவாமிகள், ஸ்ரீபத்மநாபவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1905, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 001945)
பரமசிவஸ்தோத்திரம், சுப்பிரமணியக் கடவுள் அவனாசிப்பத்து
அப்பா சுவாமிகள், தனியாம்பாள் அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1905, ப.66-72, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 020591)
பரமசிவஸ்தோத்திரம், சுப்பிரமணியக்கடவுள் அவனாசிப்பத்து
அப்பா சுவாமிகள், ஸ்ரீசுந்தரவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1905, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 032340)
பலவித அலங்கார புஷ்பப்பாட்டு
ஸ்ரீமாதவவிலாச அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, 1905, ப.836-840, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 003563)
பலவிதஅலங்கார புஷ்பப்பாட்டு
சங்கநிதிவிளக்க அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1905, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 016105)
பலிஜவாரு புராணம் அல்லது நாயடுகாரு சமஸ்தான சரித்திரம்
சேலம் பகடால நரசிம்மலு நாயுடு, கோயமுத்தூர் கலாநிதி ஆபீசு, கோயமுத்தூர், பதிப்பு 2, 1905, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 3760.1)
பவளக்கொடிமாலை
புகழேந்திப்புலவர், பத்மநாபவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1905, ப.96, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 011945)
பழநித் தலபுராண வசனம்
கந்தசாமிப் பிள்ளை, வித்தியாரத்நாகர அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1905, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 017471)
பழமலையந்தாதி
சிவப்பிரகாசர், டிவைன் பிரெஸ், சென்னை, 1905, ப.16, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 030946, 046886, 047583)
பழமொழி விளக்கம் என்னும் தண்டலையார் சதகம்
படிக்காசுப் புலவர், மதராஸ் ரிப்பன் அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, 1905, ப.29, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 001481)
பழனிமலை வடிவேலர் ஆசிரியவிருத்தம்
தனியாம்பாள் அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1905, ப.409-416, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 005797)
பழனியங்கிரி ஆறுமுகவர் திருநீற்றுப்பதிகம்
பழனி திருக்கைவேல் பண்டிதர், ஸ்ரீமாதவவிலாச அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, 1905, ப.226-232, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 005814)
பழனியங்கிரி ஆறுமுகவர் திருநீற்றுப்பதிகம்
பழனி திருக்கைவேல் பண்டிதர், சுந்தரவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1905, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 021117)
பழனியாண்டவர்தோத்திரமென்னும் சிவ சுப்ரமண்யர் அகவல்
தனியாம்பாள் அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1905, ப.370-376, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 003536)
பழனியாண்டவர் பதிகம்
வே.முத்தனாசாரியர், ஸ்ரீமாதவவிலாச அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, 1905, ப.209-216, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 005787)
பழனியாண்டவர் பதிகம்
வே.முத்தனாசாரியர், சுந்தரவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1905, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 011870)
பழனியாண்டவர் பேரில் உடற்கூறு ஆநந்தக்களிப்பு
சுந்தரவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1905, ப.15, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 003628)
பழனியாண்டவர்பேரில் உடற்கூறு ஆநந்தக்களிப்பு
ஸ்ரீமாதவவிலாச அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, 1905, ப.963-976, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 021093)
பழனிவேல் மெஞ்ஞானமாலை
சுந்தரவிலாசஅச்சுக்கூடம், சென்னை, 1905, ப.16, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 002774)
பனைமரசோபனம்
ஸ்ரீமாதவவிலாச அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, 1905, ப.708-712, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 003562)
பாசாங்கரையென்னும் திருநகரின்கண் எழுந்தருளியிருக்கும் பத்திரகாளி அம்மன் அந்தாதி
வெண்ணிமலை பிள்ளை, ஸ்ரீகலா அச்சுக்கூடம், சிவகங்கை, 1905, ப.16, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 013021)
பாண்டிநாட்டில் திருப்புத்தூர்க்கு அடுத்து உள்ள சொக்கலிங்கம்புத்தூர் ஸ்ரீசுந்தரவிநாயகர்பதிகம், வீரவிநாயகமாலை
மு.கதிரேசச் செட்டியார், சாஸ்திரஸஞ்ஜீவிநீ அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1905, ப.18, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 011631)
பாய்ச்சலூர்ப் பதிகம்
ஸ்ரீமாதவவிலாச அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, 1905, ப.155-160, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 005807)
பாரிஜாத புஷ்பஹரணம்
தல்லாகுளம் கோபாலய்யங்கார், நற்றமிழ்விலாச அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, 1905, ப.40, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 016601, 041740)
பாரிஜாத புஷ்பஹரணம்
முருகதாஸ், நிரஞ்சனவிலாச அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, 1905, ப.39, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 016604)
பாரீஸ் சாகுந்தள
தொண்டைமண்டலம் அச்சுயந்திரசாலை, சென்னை, 1905, ப.82, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 030785)
பார்ஸி சரஸமோஹன ஜாவளி - முதற்பாகம்
வேலூர் நாராயணசாமி பிள்ளை, தையநாயகியம்மன் அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1905, ப.16, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 036351)
பார்ஸி தாராசசாங்க விஜயம்
பி.பாலராஜம் பிள்ளை, தையநாயகியம்மன் அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1905, ப.48, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 018337)
பாலபாடம் - நான்காம்புத்தகம்
ஆறுமுக நாவலர், வித்தியாநுபாலனயந்திரசாலை, சென்னபட்டணம், பதிப்பு 15, 1905, ப.307, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 048206)
பிரபுலிங்கலீலை
துறைமங்கலம் சிவப்பிரகாச சுவாமிகள், கலாரத்நாகர அச்சுக்கூடம், சென்னை, பதிப்பு 2, 1905, ப.602, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 014801, 011297, 026458, 102641)
பிரபுலிங்கலீலை
துறைமங்கலம் சிவப்பிரகாச சுவாமிகள், மநோன்மணிவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1905, ப.176, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 005823, 014718)
பிரயோக விவேகம்
குருகூர் சுப்பிரமணிய தீக்ஷிதர், வித்தியாநுபாலனயந்திரசாலை, சென்னபட்டணம், பதிப்பு 2, 1905, ப.95, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 027363, 027364, 046261, 046759, 100304)
பீபில்ஸ்பார்க்கு வழிநடைச்சிந்து
சிறுமணவூர் முனிசாமி முதலியார், ஸ்ரீமாதவவிலாச அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, 1905, ப.1098-1104, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 006384)
பீபில்ஸ்பார்க்கு வழிநடைச்சிந்து
சிறுமணவூர் முனிசாமி முதலியார், சுந்தரவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1905, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 020599)
புதுவை சுலக்ஷணகவி பராங்குஸநாவலர் கீர்த்தனை
ஸ்ரீமாதவவிலாச அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, 1905, ப.898-904, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 021188)
புரூரவச்சக்கிரவர்த்தி கதை
ஸ்ரீ கோபால விலாசம் அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1905, ப.80, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 013055)
புள்ளிருக்குவேளூர்த் தையநாயகியம்மை பதிகம்
திருஎவ்வுளூர் இராமசாமி செட்டியார், தனியாம்பாள் அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1905, ப.298-304, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 024166)
பெண்கள் ஜாதகமென்னும், ருது நூல்சாஸ்திரம் : பரிகாரத்துடன்
சிறுமணவூர் முனிசாமி முதலியார், சிவகாமிவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1905, ப.11, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 017260)
பெரியபாளையம் எல்லையம்மை பதிகம்
காட்டுப்பாக்கம் திருவேங்கடாசாரியார், தனியாம்பாள் அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1905, ப.305-312, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 004596)
பெரியபாளையம் மாரியம்மன் பதிகம்
தொழுவூர் வெங்கடாசல ஆசாரி, தனியாம்பாள் அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1905, ப.353-360, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 004588)
பெரியபாளையம் மாரியம்மன் பதிகம்
தொழுவூர் வெங்கடாசல ஆசாரி, சுந்தரவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1905, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 021123)
பெரியபுராணம் என்று வழங்கும் திருத்தொண்டர்சரித்திரம்
சேக்கிழார், நிரஞ்சனவிலாச அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, 1905, ப.400, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 022082, 022083)
பெரியபுராணம் என்று வழங்குகிற திருத்தொண்டர்புராணம்
சேக்கிழார், வித்தியாநுபாலனயந்திரசாலை, சென்னபட்டணம், பதிப்பு 3, 1905, ப.570, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 022186, 101803)
பெருமாள் தாலாட்டு என்கிற ஸ்ரீராமர் தாலாட்டு, ஸ்ரீரங்கநாயகர் திருஊசல்
தனியாம்பாள் அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1905, ப.1209-1216, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 004605)
பெருமாள் தாலாட்டுயென்கிற ஸ்ரீராமர் தாலாட்டு
ஸ்ரீபத்மநாபவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1905, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 001935)
பெருமாள் தாலாட்டுஎன்கிற, ஸ்ரீராமர் தாலாட்டு, ஸ்ரீரங்கநாயகர் திருஊசல்
சுந்தரவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1905, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 020609)
பெருமாள் தாலாட்டுயென்கிற ஸ்ரீராமர் தாலாட்டு, ஸ்ரீரங்கநாயகர் திருஊசல்
ஸ்ரீபத்மநாபவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1905, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 001936)
பெற்றோர் ஒழுக்கம் : சன்மார்க்க சங்கிரகம் - முதல் புஸ்தகம்
மயிலை பா.மிக்கேல் சுவாமிப்பிள்ளை, விவேகாநந்த அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1905, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 036515)
பொன்வண்ணத்தந்தாதி
சேரமான் பெருமாள் நாயனார், டிவைன் பிரஸ், சென்னை, 1905, ப.16, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 013020)
போரூர்பாதி - தணிகைபாதி கலித்துறையந்தாதி
கா.ஆறுமுக நாயகர், பிரஸிடென்ஸி பிரஸ், சென்னை, 1905, ப.16, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 106120)
போர்மன்ன சுவாமி பேரில் பத்தும்பதிகம்
கந்தசாமி கவுண்டர், தனியாம்பாள் அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1905, ப.290-296, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 005808)
போர்மன்ன சுவாமி பேரில் பத்தும் பதிகம்
கந்தசாமி கவுண்டர், சுந்தரவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1905, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 021110)
மகாபாரத விலாசம் சூது துகிலுரிதல்
இராயநல்லூர் இராமச்சந்திரக் கவிராயர், நற்றமிழ்விலாச அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, 1905, ப.95, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 029293)
மகாபாரத விலாசம் சூது துகிலுரிதல்
இராயநல்லூர் இராமச்சந்திரக் கவிராயர், ஸ்ரீபத்மநாபவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1905, ப.95, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 016628)
மங்களேஸ்வரியம் : மூலமும் உரையும்
வைத்தியலிங்க பட்டர், ஸன் ஆப் இந்தியா பிரஸ், சென்னை, 1905, ப.443, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 4319.3)
மஞ்சுகோஷா சரித்திரம்
தையநாயகியம்மன் அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1905, ப.40, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 019718)
மஞ்சுகோஷா சரித்திரம்
வித்தியாரத்நாகரஅச்சுக்கூடம், சென்னை, 1905, ப.40, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 029831)
மணவாள நாராயண சதகம் என்னும் திருவேங்கடசதகம்
வெண்மணி நாராயண பாரதியார், மதராஸ் ரிப்பன் அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, 1905, ப.62, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 001483)
மணிப்ரவாள விராடபர்வம்
சாஸ்திர ஸஞ்ஜீவிநீ அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1905, ப.96, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 041991)
மணிமாலிகை சரித்திரம்
எஸ்.சங்கிலியா பிள்ளை, ஸ்ரீபத்மநாபவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1905, ப.38, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 016632, 029441)
மதனகாமராஜன் கதையென்னும் மந்திரிகுமாரனால் சொல்லப்பட்ட பன்னிரண்டு கதை
ஸ்ரீ கோபாலவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1905, ப.191, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 024299, 024300)
மதனசுந்தரி ஓரடிச்சிந்து
ஸ்ரீமாதவவிலாச அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, 1905, ப.1106-1112, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 005785)
மதனசுந்தரி ஓரடிச்சிந்து
சுந்தரவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1905, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 020598)
மதிறாஸ் தூக்குப்பாட்டு
சிறுமணவூர் முனிசாமி முதலியார், சிவகாமிவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1905, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 041305)
மதுராபுரி அம்பிகைமாலை
சுந்தரவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1905, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 049995)
மதுரை அங்கயற்கண்ணம்மை, அல்லது, மீனாட்சியம்மை பிள்ளைத்தமிழ் : மூலபாடம்
குமரகுருபர அடிகள், விவேகக்கல்வி விளக்கவச்சுக்கூடம், சென்னபட்டணம், 1905, ப.34, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 098911)
மதுரை சொக்கர் அலங்காரம்
சிறுமணவூர் முனிசாமி முதலியார், சாரதாநந்தம் அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1905, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 003397)
மதுரை மீனாட்சியம்மன் அறுசீரடி ஆசிரியவிருத்தம்
தனியாம்பாள் அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1905, ப.427-431, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 004600)
மதுரை மீனாட்சியம்மன் அறுசீரடியாசிரியவிருத்தம்
சுந்தரவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1905, ப.7, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 034948)
மதுரை மீனாட்சியம்மன் உயிர்வருக்கமாலை
சுந்தரவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1905, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 049989)
மதுரை மீனாட்சியம்மன் பதிகம்
ஸ்ரீபத்மநாபவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1905, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 003527)
மதுரைமீனாட்சியம்மாள் திருவாய்மலர்ந்தருளிய கிளிப்பாடல்
ஸ்ரீபத்மநாபவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1905, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 003525)
மதுரை மீனாட்சியம்மன் பதிகம்
தனியாம்பாள் அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1905, ப.321-328, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 007072)
மதுரையின்கண் எழுந்தருளியிருக்கும் அழகியசொக்கேசர் பதம்
ஸ்ரீமாதவவிலாச அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, 1905, ப.930-936, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 004599)
மதுரையின்கண் ணெழுந்தருளியிருக்கும் அழகியசொக்கநாதர்பதம்
சுந்தரவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1905, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 003547)
மதுரைவீரசுவாமிபேரில் தோத்திரம்
தனியாம்பாள் அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1905, ப.674-680, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 003537)
மருத்துவச் சுருக்கம்
சி.பி.லூக்கிஸ், மிமோரியல் அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1905, ப.119, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 107582)
மலையனூர் அங்காளம்மன் பதிகம்
முண்டியம்பாக்கம் செல்லப்பெருமாள் பிள்ளை, தனியாம்பாள் அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1905, ப.337-344, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 004592)
மலையனூர் பாவாடைராயன் விருத்தம்
தனியாம்பாள் அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1905, ப.418-424, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 005799)
மலையாளபகவதி அம்மன் பூசாலிப்பாடல்
ஆயுள்வேத பாஸ்கரன் கந்தசாமி முதலியார், ஸ்ரீபத்மநாபவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1905, ப.80, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 008290)
மலையாளி குறி சாஸ்திரம்
செஞ்சி ஏகாம்பர முதலியார், ஸ்ரீசுந்தரவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1905, ப.24, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 4322.9)
மனுநீதிகாதல்
ஆறைமாநகர் தெய்வச்சிலையா பிள்ளை, ஸ்ரீபத்மநாபவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1905, ப.79, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 002562, 029153)
மனுநீதிகாதல்
ஆறைமாநகர் தெய்வச்சிலையா பிள்ளை, பிரின்ஸ் ஆவ் வேல்ஸ் அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, 1905, ப.76, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 002563, 002564)
மனை ஆரூட சிந்தாமணியும், கந்தராரூடமும்
மநோன்மணிவிலாச அச்சக்கூடம், சென்னை, 1905, ப.31, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 010068)
மனோரஞ்சித உபாக்கியானமென்னும் பெரிய பார்ஸி சதாரம்
ஸ்ரீபத்மநாபவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1905, ப.56, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 017224)
மன்மதன் தகனமான பிறகு இரதிதேவி புலம்பல் - மூன்றாம் பாகம்
சிதம்பரம் நாராயண பிள்ளை, வாணீவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1905, ப.15, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 011266)
மாதர் நீதி மாலை
பி.எஸ்.அனந்த நம்பியார், விக்டர் பிரஸ், சென்னை, 1905, ப.34, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 030347)
மாரியம்மன் தாலாட்டு
ஸ்ரீபத்மநாபவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1905, ப.48, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 012069)
மார்க்கண்டேயர் எமனைக்கண்டு புலம்பலும்பூசையும் மருத்துவதியம்மன் புலம்பல்
பத்மநாபவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1905, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 001786)
மார்க்கண்டேயர் சரித்திரமென்னும் பாவனாரிஷிபுராணம்
மீனாம்பிகைப் பிரஸ், மதுரை, 1905, ப.182, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 033986)
மானிடக்கீர்த்தனை - முதற்பாகம்
சுந்தரவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1905, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 021109)
மானிடக்கீர்த்தனை - முதற்பாகம்
ஸ்ரீமாதவவிலாச அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, 1905, ப.874-880, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 021194)
மிட்டாய்பாட்டு
ஸ்ரீமாதவவிலாச அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, 1905, ப.843-848, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 003573)
முதல் வாசகப் புத்தகத்தின் அரும்பதவுரை, பொருள்விளக்கம், செய்யுள்உரை
பிரின்ஸ் ஆஃப் வேல்ஸ் அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1905, ப.32, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 020432)
முத்துகுமார சுவாமிபேரில் சுப்பராமையர் பதம்
பிக்ஷாண்டர்கோவில் சுப்பராம ஐயர், ஸ்ரீபத்மநாபவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1905, ப.64, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 015678)
முத்துகுமார சுவாமிபேரில் சுப்பராமையர் பதம்
பிக்ஷாண்டர்கோவில் சுப்பராம ஐயர், கோள்டன் அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, 1905, ப.64, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 015681)
முருகர் ஒயிற்கும்மி
கிருபையாச்சாரி, வித்தியாரத்திநாகரஅச்சுக்கூடம், சென்னை, 1905, ப.24, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 002948)
முருகர் சிங்காரப்பாட்டு, சக்கிலி சிங்காரப்பாட்டு, தொம்பரவர் ஒய்யாரப்பாட்டு, ஜானகி பாட்டு, நாரப்பாட்டு
ஸ்ரீமாதவவிலாச அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, 1905, ப.1043-1047, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 003541)
முருகர் சிங்காரப்பாட்டு, சக்கிலி சிங்காரப்பாட்டு, தொம்பரவர் ஒய்யாரப்பாட்டு, ஜானகிபாட்டு நாரப்பாட்டு
சுந்தரவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1905, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 022989)
முன்னோரது சுகாதார விதிவிளக்கம்
டபிள்யூ.ஜி.கிங், ஈஸ்வர் & கோ, சென்னை, 1905, ப.46, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 3940.4)
முன்னோராலியற்றிய ஜீவானந்தக்களிப்பு
சிறுமணவூர் முனிசாமி முதலியார், சிவகாமிவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1905, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 033941)
மூடமதி திரவு கோல்
சிறுமணவூர் முனிசாமி முதலியார், சிவகாமி விலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1905, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 000698)
மூதுரை மூலமும் உரையும் நல்வழி மூலமும் உரையும், நன்னெறி மூலமும் உரையும்
ஔவையார், சிவப்பிரகாசசுவாமிகள், அ. இரங்கசாமிமுதலியார் அண்டுசன்ஸ் ; பூமகள்விலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1905, ப.72, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 003635)
மூன்றாம் ஸ்டாண்டர்ட் புஸ்தகம்
கிறிஸ்டியன் லிட்ரேச்சர் சொசைட்டி, சென்னை, பதிப்பு 13, 1905, ப.92, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 033791)
மெய்ஞ்ஞானப் புலம்பல்
பத்திரகிரியார், அ. இரங்கசாமிமுதலியார் அண்டுசன்ஸ் & பூமகள்விலாசஅச்சுக்கூடம், சென்னை, 1905, ப.18, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 036159)
மெய்யரிச்சந்திர நாடகம்
மு.வ.கலியாணசுந்தரம் பிள்ளை, நிரஞ்சனவிலாச அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, 1905, ப.773, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 029335, 029436)
மைலாப்பூர் கபாலீசர்பதிகம், கற்பகவல்லியம்மன் பதிகம்
மயிலை அருணாசல முதலியார், ஸ்ரீமாதவவிலாச அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, 1905, ப.243-248, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 005794, 042652)
யமுனாநதி ஜலக்கிரீடையென்னும் ஸ்ரீ கிருஷ்ணபகவான்லீலை
பத்மநாபவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1905, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 031415)
யாப்பருங்கலக் காரிகை மூலமும் உரையும்
அமிதசாகரர், ஜீவகாருண்யவிலாச அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, 1905, ப.212, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 027001)
ராமாயணம் ஆரணிய காண்டம்
கம்பர், தமிழ்ச்சங்கம் பவர்ப் பிரஸ், மதுரை, பதிப்பு 2, 1905, ப.571, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 005392)
ருக்மணி சத்தியபாமையின் மனதிற்கிசைந்த பாரிஜாத புஷ்பாப ஹரண சரித்திரம்
கவிராஜ கந்தசாமிப் பிள்ளை, தையநாயகியம்மன் அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1905, ப.48, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 018826)
வராகி மாலை
சுந்தரவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1905, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 041549)
வல்லாளமகாராஜன் சரித்திரக்கும்மி
சிறுமணவூர் முனிசாமி முதலியார், சிவகாமிவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1905, ப.12, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 001893)
வளையல் பாட்டு
ஸ்ரீபத்மநாபவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1905, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 049362)
வள்ளிநாயகி நாடகம்
அ.கோவிந்த செட்டியார், மெர்கென்டைய்ல் அச்சியந்திரசாலை, இரங்கோன், 1905, ப.33, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 045705)
வள்ளியம்மன் அலங்காரச்சிந்து
சிறுமணவூர் முனிசாமி முதலியார், ஸ்ரீபத்மநாபவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1905, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 001820)
வள்ளியம்மன் ஆயாலோட்டும் குறவஞ்சி
சுந்தரவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1905, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 012096, 021096)
வள்ளியம்மன் ஆயாலோட்டும் குறவஞ்சி
தனியாம்பாள் அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1905, ப.1178-1184, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 021184)
வாலிமோட்சம் : மூலமும் உரையும்
வித்தியாரத்நாகர அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1905, ப.59, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 006870)
வால்மீகி ராமாயண வசனம் : ஆரணியகாண்டம்
நடேச சாஸ்திரி, வெ. கல்யாணராம ஐயர், சென்னை, 1905, ப.254, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 009509)
விசித்திர வினா விடை
அ.சிவசிதம்பரப்பிள்ளை, பாலவிர்த்தி போதினி அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1905, ப.54, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 010285)
விசுவாவஸு வருஷம்
அ.இராகவாசாரியர், லட்சுமீவிலாஸ அச்சுக்கூடம், திருச்சி, 1905, ப.32, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 039064)
விநாயகமான்மியம்
ச.பூபால பிள்ளை, மீனாம்பாள் அச்சியந்திரசாலை, கொழும்பு, 1905, ப.202, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 104262)
விநாயகர் கவசம்
காசிப முனிவர், ஸ்ரீசுந்தரவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1905, ப.16, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 010941)
விநாயகர்கவசம், சிவகவசம், சத்திகவசம், சரஸ்வதி தோத்திரம்
காசிப முனிவர், தனியாம்பாள் அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1905, ப.51-64, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 020586)
வியாச வைத்தியம்
வியாசர், பாலவிர்த்தி போதினி அச்சுக் கூடம், சென்னை, 1905, ப.166, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 000263)
விராடபர்வ ஏத்தப்பாட்டு
ஸ்ரீமாதவவிலாச அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, 1905, ப.755-766, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 005798)
வில்லிபாரதம்
வில்லிபுத்தூராழ்வார், வித்தியாநுபாலனயந்திரசாலை, சென்னபட்டணம், பதிப்பு 7, 1905, ப.432, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 031343, 047150, 047525)
விவேகசிந்தாமணி : மூலமும் உரையும் - இரண்டாம் பாகம்
ரூபி அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1905, ப.72, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 003644, 005617)
விவேகசிந்தாமணி : மூலமும் உரையும் - முதற்பாகம்
தனியாம்பாள் விலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1905, ப.60, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 005618)
விவேகவிளக்ககீர்த்தனம், ஸ்ரீகிருஷ்ண விலாசத்தின் புன்னைமரச் சேவை கீர்த்தனம்
ஸ்ரீமாதவவிலாச அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, 1905, ப.850-856, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 003620)
வினோத விடுகதை
சிறுமணவூர் முனிசாமி முதலியார், பத்மநாபவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1905, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 031280)
வீரகுமார நாடகம்
ஞானாமிர்த அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, 1905, ப.160, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 029539)
வீராம்பட்டணம் மாரியம்மன்பேரில் விருத்தம்
தனியாம்பாள் அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1905, ப.473-480, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 004586)
வேம்புலியம்மன் பதிகம்
சிதம்பராச்சாரியர், தனியாம்பாள் அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1905, ப.330-336, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 004595)
வேமனானந்தசுவாமி பதிகம்
சித்தூர் நரசிம்ம தாசர், ஸ்ரீமாதவவிலாச அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, 1905, ப.147-152, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 005789)
வேல்விருத்தம்
அருணகிரிநாதர், தனியாம்பாள் அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1905, ப.402-408, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 005796)
வேல்விருத்தம்
அருணகிரிநாதர், சுந்தரவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1905, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 021134)
வைத்தியரத்தினச்சுருக்கம் 360
அகத்தியர், ஸ்ரீபத்மநாபவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1905, ப.64, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 3821.7)
வைராக்கியதீபம்
திருத்துறையூர் சாந்தலிங்க சுவாமிகள், பாரதி விலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1905, ப.134, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 023621)
ஜெகன்மோகன சிங்கார ஜாவளிவர்னமெட்டு - முதற்பாகம்
வி.எஸ்.பாபுசாகிபு, குலமகள் நடனம் பிரஸ், சென்னை, 1905, ப.16, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 036349)
ஜெகன்மோகன சிங்கார ஜாவளிவர்னமெட்டு - முதற்பாகம்
வி.எஸ்.பாபுசாகிபு, பத்மநாபவிலாச அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, 1905, ப.16, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 036350)
ஜெபக்குறன்மாலை
சி.பி.ஞானமணி ஐயர், சி.எம்.எஸ். பிரஸ், பாளையங்கோட்டை, 1905, ப.13, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் DIG 894)
ஸந்தியாவந்தனார்த்த தீபிகை
டி.எஸ்.சுப்பிரமணிய அய்யர், தாம்ஸன் கம்பெனி, மினெர்வா அச்சியந்திர சாலை, சென்னை, 1905, ப.32, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 101283)
ஸ்ரீஅருணாசலஈஸ்பரர் அஷ்டபந்தன கும்பாபிஷேககும்மி, பஞ்ச்ரத்தினம்
செஞ்சி ஏகாம்பர முதலியார், கலைக்கியான முத்திராக்ஷரசாலை, சென்னை, 1905, ப.7, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 002806, 004403)
ஸ்ரீ காளத்திநாதர் சந்திரகலாமாலை : ஸ்ரீ காளத்திநகர் ஞானப்பூங்கோதையம்மை ஏகாதசமாலை
திருஎவ்வுளூர் இராமசாமி செட்டியார், மதராஸ் ரிப்பன் பிரஸ், சென்னை, 1905, ப.16, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 106920, 102026)
ஸ்ரீசபாநாதர் பேரில் முத்துத்தாண்டவர் பாடியருளிய கீர்த்தனம் பதம்
முத்துத்தாண்டவர், ஸ்ரீபத்மநாபவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1905, ப.78, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 015296, 039601)
ஸ்ரீதாம்ரபர்ணீமாஹாத்மியம்
வேதவியாஸர், பிரின்டேர்ஸ் ஜாபிங் பிரஸ், திருவனந்தபுரம், 1905, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 036413, 036414, 034443)
ஸ்ரீ திரிபுரசுந்தரிமாலை : ஸ்ரீ வேதபுரீசவரர் பதிகங்கள்
ஞானசித்த சுவாமி, ரிப்பன் அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, 1905, ப.17, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 102530)
ஸ்ரீபாண்டவதூதவிலாசம் காளீய நிர்த்தனம்
ஸ்ரீமாதவவிலாச அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, 1905, ப.914-920, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 003619)
ஸ்ரீபாண்டவதூதவிலாசம் காளீயநிர்த்தனம்
சுந்தரவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1905, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 030408)
ஸ்ரீமகாபாரதக் கும்மி
தென்குழந்தாபுரி சி.இராமசாமிப் பிள்ளை, நற்றமிழ்விலாச அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, 1905, ப.16, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 001888)
ஸ்ரீமகாலட்சுமிக்கும் பார்வதிக்கும் வாக்குவாதம்
தனியாம்பாள் அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1905, ப.1154-1160, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 005804)
ஸ்ரீமகாலட்சுமிக்கும் பார்வதிக்கும் வாக்குவாதம்
சுந்தரவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1905, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 003574)
ஸ்ரீமகாவிஷ்ணு ஸ்தோத்ரமஞ்சரி
நாராயணசாமி பிள்ளை, ஷண்முகவிலா்சியந்திரசாலை, கும்பகோணம், பதிப்பு 2, 1905, ப.42, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 003152, 009654, 031594)
ஸ்ரீமத்கம்பராமாயணம்
கம்பர், நிரஞ்சனவிலாச அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, 1905, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 005700, 005701, 005702, 005977, 023783, 023784, 039382, 042440, 047664, 037559, 037560)
ஸ்ரீமத்கம்பராமாயணம் : வசனகாவியம்
திருச்சிற்றம்பல தேசிகர், ஸ்ரீ பத்மநாபவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1905, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 023353 L, 023354 L, 023355 L)
ஸ்ரீமத் வால்மீகி ராமாயணவசனம் : கிஷ்கிந்தாகாண்டம்
தாததேசிகதாதாசாரி, ஸ்ரீராமாயண முத்திராக்ஷரசாலை, சென்னை, 1905, ப.172, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 048166)
ஸ்ரீமஹாபக்தவிஜயம் வசனகாவியம்
புதுவை நாராயணதாசர், கோபாலவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1905, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 048187 L)
ஸ்ரீமஹாபாரதக் கீர்த்தனை என்றுவழங்கானின்ற ஸ்ரீமஹாபாரதநாடகம்
பரப்பிரம்ஹ அச்சியந்திரம், சென்னை, பதிப்பு 2, 1905, ப.752, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 3643.1)
ஸ்ரீரங்கநாதர்சிந்து
ஸ்ரீமாதவவிலாச அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, 1905, ப.1058-1064, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 005786)
ஸ்ரீரங்கநாதர் சிந்து
சுந்தரவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1905, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 020606)
ஸ்ரீரங்கநாயகிக்கும் நாச்சியாருக்கும் சம்வாதம்
தனியாம்பாள் அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1905, ப.1171-1176, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 005803)
ஸ்ரீரங்கநாயகிக்கும் நாச்சியாருக்கும் சம்வாதம்
சுந்தரவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1905, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 003559, 011241)
ஸ்ரீரங்கமகத்துவம்
உரையூர் நித்தியானந்த பிரமம், ஸ்ரீபத்மநாபவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1905, ப.64, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 017192)
ஸ்ரீராமநாம கீதாமிர்தசாரம்
நா.வீரராகவதாஸர், மே.கன்னைய்யா அண்டு கம்பெனி, சென்னை, 1905, ப.44, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 106558)
ஸ்ரீராமர் தோத்திரமாலை
தனியாம்பாள் அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1905, ப.489-496, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 004604)
ஸ்ரீராமர் பதிகம்
ஸ்ரீமாதவவிலாச அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, 1905, ப.81-88, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 004607)
ஸ்ரீராமர் பதிகம்
ஸ்ரீபத்மநாபவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1905, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 007264)
ஸ்ரீராமாயண ஏத்தப்பாட்டு
ஸ்ரீமாதவவிலாச அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, 1905, ப.787-798, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 004603)
ஸ்ரீருத்திரபகவான் பார்வதிதேவியாருக்கு உபதேசித்த ஏகாதசிமகத்துவம்
கலைக்கியான முத்திராக்ஷரசாலை, சென்னை, 1905, ப.80, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 021336)
ஸ்ரீஹரி ஹரேஸ்வர தோத்திரக் கீர்த்தனை
தி.மு.வயித்தியலிங்காசாரியர், கிளாட்ஸ்யன் அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, 1905, ப.16, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 106560)
ஷட்பாஷைக்கீர்த்தனை என்னும் ஆறுபாஷைக்கீர்த்தனை
ஸ்ரீமாதவவிலாச அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, 1905, ப.866-872, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 021187)
ஹரியரபுத்திரர் பேரில் பதிகம்
ஸ்ரீமாதவவிலாச அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, 1905, ப.171-176, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 005812)
ஹிந்து லா
ஆர். சுப்பிரமணிய அய்யர், மதுகரவேணிவிலாசம் புஸ்தகசாலை, மதராஸ், 1905, ப.160, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 008745)


ஆண்டு வரிசைப்படி தமிழ் நூல்களின் பட்டியல்
1801 - 1900
ஆண்டு
நூல்கள்
ஆண்டு
நூல்கள்
-

1901 - 2000
ஆண்டு
நூல்கள்
ஆண்டு
நூல்கள்
23
2

2000 - 2018
ஆண்டு
நூல்கள்
ஆண்டு
நூல்கள்

தினமணி - இளைஞர் மணி - செய்தி (22-05-2018)

உங்கள் நூல்கள் அட்டவணை.காம் (www.attavanai.com) தளத்தில் இடம்பெற...
     உங்கள் நூல்கள் எமது அட்டவணை.காம் (www.attavanai.com) தளத்தில் இடம்பெற நூலின் ஒரு பிரதியை எமக்கு அனுப்பி வைக்கவும். (முகவரி: கோ.சந்திரசேகரன், ஏ-2, மதி அடுக்ககம் பிரிவு 2, 12, ரெட்டிபாளையம் சாலை, ஜெஸ்வந்த் நகர், முகப்பேர் மேற்கு, சென்னை-600037 பேசி: +91-94440-86888). நூல் பழைமையானதாக இருந்தாலோ அல்லது கைவசம் நூல் பிரதி இல்லை என்றாலோ நூல் குறித்த கீழ்க்கண்ட தகவல்களை எமது மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு அனுப்பி வைக்கவும். (gowthamwebservices@gmail.com)
நூல் பெயர்
நூல் ஆசிரியர், பதிப்பகம், பதிப்பு, ஆண்டு, பக்கம், விலை, ISBN, (கிடைக்குமிடம், நூல் வரிசை எண்)


அன்புடையீர்! எமது கௌதம் பதிப்பகம் & தரணிஷ் பப்ளிகேசன்ஸ் சார்பில் அடுத்த 6 மாதத்திற்குள் 100 நூல்கள் வெளியிட உள்ளோம். எவ்வித செலவுமின்றி நூலாசிரியர்கள் தங்கள் படைப்புகளை வெளியிட சிறந்த வாய்ப்பு. வித்தியாசமான படைப்புகளை எழுதி வைத்துள்ள நூலாசிரியர்கள் உடனே தொடர்பு கொள்ளவும். அன்புடன் கோ.சந்திரசேகரன் பேசி: +91-94440-86888 மின்னஞ்சல்: gowthampathippagam@gmail.com
உங்களின் யூடியூப் வீடியோ மூலம் வருமானம் ஈட்ட வேண்டுமா? - ஒரு முறை கட்டணம் : Rs.3000/- பேசி: 9444086888மைத்துளிகளின் மைதானங்கள்
இருப்பு உள்ளது
ரூ.50.00
Buy

தங்கச் சங்கிலி
இருப்பு உள்ளது
ரூ.50.00
Buy

பூவும் பிஞ்சும்
இருப்பு உள்ளது
ரூ.60.00
Buy

வீழாதே தோழா
இருப்பு உள்ளது
ரூ.50.00
Buy

அற்புத மகான்கள்
இருப்பு உள்ளது
ரூ.100.00
Buy

தமிழ் புதினங்கள் - 1
இருப்பு உள்ளது
ரூ.99.00
Buy
நீங்கள் எத்தனை நூல் வாங்கினாலும் அஞ்சல் கட்டணம் ஒரு நூலுக்கு மட்டும் செலுத்தவும்.
உதாரணமாக 3 நூல்கள் ரூ.50+ரூ.60+ரூ.90 என வாங்கினால், அஞ்சல் கட்டணம் ரூ.30 (சென்னை) சேர்த்து ரூ. 230 செலுத்தவும்.
அஞ்சல் செலவு: சென்னை: ரூ.30 | இந்தியா: ரூ.50 | (வெளிநாடு: நூலுக்கேற்ப மாறுபடும். தொடர்பு கொள்க: +91-9444086888)