1915ஆம் ஆண்டு வெளியான தமிழ் நூல்களின் பட்டியல்
நூல் பெயர்
நூல் ஆசிரியர், பதிப்பகம், பதிப்பு, ஆண்டு, பக்கம், விலை, ISBN, (கிடைக்குமிடம், நூல் வரிசை எண்)
4-வது சைவ மகா சங்கக் கட்டுரை
பெத்தாச்சி ப்ரெஸ், பாளையங்கோட்டை, 1915, ப.182, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 6104.3)
அசோகர் சரித்திரம்
ஸி. குமாரசாமி நாயுடு ஸன்ஸ், சென்னை, 1915, ப.95, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 004176, 108724)
அணியிலக்கணம்
திருத்தணிகை விசாகப்பெருமாளையர், மதராஸ் ரிப்பன் அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, பதிப்பு 2, 1915, ப.82, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 097116)
அத்யாத்ம தத்வரகஸ்யங்கள்
கரபாத்திரம் சிவப்பிரகாச அடிகள், சிவகாமி விலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, பதிப்பு 2, 1915, ப.390, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 022975, 022976)
அபாயத்திற்கு உபாயம்
ஸி. குமாரசாமி நாயுடு ஸன்ஸ், சென்னை, 1915, ப.52, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 105442)
அரசன் கதை
லாங்மன்ஸ், க்ரீன் அண்ட் கம்பெனி, சென்னை, 1915, ப.66, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 105467)
அரிச்சந்திரன்
ச.பவானந்தம் பிள்ளை, லாங்மேன்ஸ் கிரீண்ஸ், சென்னை, 1915, ப.381, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 018758, 034660)
அரிச்சந்திரன் ஏத்தப்பாட்டு
கலைக்கியான முத்திராக்ஷரசாலை, சென்னை, 1915, ப.751-764, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 001601)
அரிபஜனை கீர்த்தனை
பராங்குச தாசர், நற்றமிழ்விலாச அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, 1915, ப.80, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 015695)
அரிபஜனை கீர்த்தனை
பராங்குச தாசர், பூமகள்விலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1915, ப.80, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 015696)
அருணாசல புராணம்
எல்லப்ப நாவலர், பூமகள்விலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1915, ப.862, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 017144)
அருணாசலபுராண வசனம்
வீ.ஆறுமுகஞ்சேர்வை, மதராஸ் ரிப்பன் அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, 1915, ப.216, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 034663, 017150, 047336, 049750)
அருணாசலபுராண வசனம்
பூவை கலியாணசுந்தர முதலியார், மஹா லக்ஷிமி விலாஸ் அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1915, ப.76, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 3761.7)
அருணாசலேசுரர் பதிகம்
தஞ்சை வேலாயுதப் புலவர், பூமகள்விலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1915, ப.273-280, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 011477)
அரும்பொருட்டிரட்டு
ம.கோபாலகிருஷ்ணையர், தமிழ்ச்சங்க முத்திராசாலை, மதுரை, 1915, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 017961, 017960, 040374, 048928, 040061)
அல்லியரசாணி
கோட்டாறு வீ.உடையார் பிள்ளை, ஸ்ரீகிருஷ்ணவிலாச அச்சியந்திரசாலை, திருமங்களம், 1915, ப.28, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 048663, 048736)
அஸ்வமேதபர்வம்
சக்கரவர்த்தி அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1915, ப.208, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 031628)
அஸ்வமேதயாகம்
நற்றமிழ்விலாச அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, 1915, ப.244, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 023761 L)
ஆஞ்சநேயர் தோத்திரப் பதிகம்
பூமகள்விலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1915, ப.105-112, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 005965)
ஆத்மநாதன், அல்லது, காந்திமதியின் காதல்
நாகை ஸி.கோபாலகிருஷ்ண பிள்ளை, சாரதாவிலாஸ புத்தகசாலை, நாகப்பட்டணம், 1915, ப.152, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 008870)
ஆத்திசூடி
ஔவையார், ஸ்ரீ பத்மநாபவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1915, ப.42, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 007345, 031429)
ஆத்திசூடிசிந்து, ஓரடித்தங்கப்பன்
சக்கரவர்த்தி அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1915, ப.1129-1136, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 001736)
ஆத்திச்சூடியும், கொன்றைவேந்தனும், வெற்றிவேற்கையும்
ஔவையார், அதிவீரராமபாண்டியன், மதுரைத் தமிழ்ச்சங்க முத்திராசாலை, மதுரை, 1915, ப.28, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 007353, 031694, 037902, 042064)
ஆயுள்வேதவயித்தியகும்மி
தேவராஜ நாயகர், ஸ்ரீசுந்தரவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1915, ப.24, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 3920.7)
ஆஸ்தானமாலை
சக்கரவர்த்தி அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1915, ப.515-520, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 002845, 002846)
இத்தொண்டைநாட்டில் மேழிற்குடியாளர் சுப்பிரமணியர்பேரில் பாடியிறைக்கும் ஏத்தப்பாட்டு
கலைக்கியான முத்திராக்ஷரசாலை, சென்னை, 1915, ப.738-744, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 001598)
இந்தியா சாஸ்திர கல்விச்சாலை விளம்பரம்
எக்ஸெல்ஸியர் பிரஸ், கீழநத்தம், 1915, ப.21, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 006337, 006338)
இரகுவம்மிசம்
யாழ்ப்பாணத்து நல்லூர் அரசகேசரி, சோதிடப்பிரகாசயந்திரசாலை, கொக்குவில், 1915, ப.363, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 100751)
இரண்டாம் திராவிட வாசகக் குறிப்பு
ஆந்திரா பிரஸ், சென்னை, 1915, ப.68, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 020286)
இராமநாடகக் கீர்த்தனை
சீர்காழி அருணாசலக் கவிராயர், தாம்ஸன் & கோ, மினர்வா பிரஸ், சென்னை, 1915, ப.280, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 008686, 025183)
இராமநாடகக் கீர்த்தனை இயற்றிய அருணாசலக்கவிராயர் சரித்திரம்
லாங்க்மேன்ஸ், கிரீண் & கோ, சென்னை, 1915, ப.32, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 096349, 108299)
இராமாயண ஏத்தப் பாட்டு
கலைக்கியான முத்திராக்ஷரசாலை, சென்னை, 1915, ப.785-800, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 006597)
இராமாயண திருப்புகழ் சிந்து
கிருஷ்ணசாமிக் கோனார், முரஹரி அச்சுக்கூடம், சென்னை, பதிப்பு 2, 1915, ப.24, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 4606.11)
இராமாயண ரஹஸ்யார்த்த தீபிகை
கே.ஆர்.நரசிம்மாசாரியர், சென்னை, 1915, ப.16, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 102080)
இராயர் அப்பாஜி அல்லது அதிரூபமந்திரி
லலிதாவிலாச புஸ்தகசாலையார், மதராஸ், 1915, ப.24, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 016678)
இராஜகோபாலமாலை
ஜீவகாருண்யவிலாச அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, 1915, ப.578-592, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 012107)
இராஜாங்க நூல்
டி.ஏ.ஏகமையர், நூருல் இஸ்லாம் பிரஸ், திருநெல்வேலி, பதிப்பு 6, 1915, ப.36, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 016942)
இராஜாத்தி அல்லது எட்டு வருஷப் பிரிவு
வா.அ.பெரியசாமி பிள்ளை, கபாலி அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1915, ப.218, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 019805)
இலக்கண வினாவிடை
ஆறுமுக நாவலர், வித்தியாநுபாலன யந்திரசாலை, சென்னபட்டணம், பதிப்பு 11, 1915, ப.70, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 030770)
இலக்கண வினாவிடை
ஜி.யூ.போப், கிறிஸ்டியன் லிட்ரேச்சர் சொசைட்டி பார் இந்தியா, சென்னை, 1915, ப.48, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 036226, 036227)
இளையான்குடி ஸ்தல புராணம், மாரநாயனார் சரித்திரமும், சேகப்பா ஒலியவர்களின் பௌத்திரர் முகம்மதுமீறா சுவாமி யவர்கண்மீது திருப்பதிக கீர்த்தனங்கள்
நாமனூர் வீர.பெருமாள் செட்டியார், சுப்பிரமணியர் அச்சுக்கூடம், இரங்கூன், 1915, ப.48, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 017022)
இனிது முடிவதே இனியது
ஸி. குமாரசாமி நாயுடு ஸன்ஸ், சென்னை, 1915, ப.48, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 105362)
இன்பவல்லி
நாகை ஸி.கோபாலகிருஷ்ண பிள்ளை, லலித விலாஸ் புக் டிப்போ, சென்னை, 1915, ப.36, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 025365)
இஷ்டலிங்கப் பதிகம்
கொளத்தூர் நாராயணசாமி முதலியார், பூமகள்விலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1915, ப.163-168, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 012516)
உத்தரராம சரித்திரம்
மஹாகவி காளிதாசர், வைஜெயந்தி பிரஸ், சென்னை, 1915, ப.102, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 096344)
ஊற்றுமலை சமஸ்தானம் மகாஸ்ரீ ஜமீந்தாரவர்கள் ஹிருதயாலய மருதப்பத்தேவ ரவர்கள் பேரிற் பலவித்துவான்களியற்றிய தனிப்பாடற்றிரட்டு
ராமச்சந்திரவிலாசம் பிரஸ், மதுரை, 1915, ப.168, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 006262, 104735)
எட்டிக்குடி வடிவேலர்பேரில் தங்கச்சிந்து
சக்கரவர்த்தி அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1915, ப.1083-1088, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 012163)
ஏகாதசி மகத்துவம்
இராஜவடிவேல் தாஸர், ஸ்ரீராமச்சந்திர விலாசம் அச்சி யந்திரசாலை, மதுரை, 1915, ப.32, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 029919)
ஏகாதசி மஹிமை
சுந்தர விநாயகர் அச்சுக்கூடம், வேலூர், 1915, ப.48, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 022062)
ஏலாதி
கணிமேதாவியார், மதராஸ் ரிப்பன் அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, 1915, ப.87, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 100603)
ஐரோப்பிய மஹா யுத்தம்
விவேக போதினி ஆபீஸ், சென்னை, 1915, ப.238, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 008136)
ஒன்பதாம் பாட புத்தகம்
கா.நமச்சிவாய முதலியார், ஸி. குமாரசாமி நாயுடு ஸன்ஸ், சென்னை, 1915, ப.176, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 048009)
ஔவைக் குறள்
ஔவையார், ஸ்ரீசுந்தரவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, பதிப்பு 2, 1915, ப.112, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 009052, 009055)
ஔவைக் குறள்
ஔவையார், மனோண்மணி விலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1915, ப.31, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 007352)
கணக்குப் பரிசோதனை
கே. நடேச ஐயர், ஸ்டாண்டர்ட் புக்ஸ் கோ, தஞ்சாவூர், 1915, ப.242, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 017337)
கண்ணாட்டிச் சிந்து
சக்கரவர்த்தி அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1915, ப.1116-1120, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 001655)
கதாமோகன ரஞ்சிதம்
எஸ்.ஜி.இராமாநுஜலு நாயுடு, ஷண்முக விலாஸ பிரஸ், திரிச்சிராப்பள்ளி, 1915, ப.258, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 041315)
கந்தபுராண சூரஸம்ஹாரச் சுருக்கம்
ப.கணேசஉபமன்ய தேசிகர், விக்டோரியா பிரஸ், பாலக்காடு, 1915, ப.104, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 3646.2)
கந்தபுராண படன உபநியாசம்
யாழ்ப்பாணத்து நல்லூர் வே.கநகசபாபதி ஐயர், குலோனியல் பிரஸ், சிங்கப்பூர், 1915, ப.20, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 023769, 047042, 047111)
கந்தரந்தாதி
அருணகிரிநாதர், மதராஸ் ரிப்பன் அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, 1915, ப.88, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 014428, 106075)
மகா காவிய வசனம் : சிந்தாமணி, சிலப்பதிகாரம், மணிமேகலை
புதுப்பட்டு கடாம்பி கிருஷ்ணமாசாரியர், ஸி.குமாரசாமி நாயுடு ஸன்ஸ், சென்னை, 1915, ப.104, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 3753.6)
கபாலீசர்பதிகம்
மயிலை அருணாசல முதலியார், பூமகள்விலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1915, ப.243-248, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 011443)
கரிசலை 36
யூகி, சச்சிதானந்த அச்சியந்திர சாலை, சென்னை, 1915, ப.59, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 000252)
கரிசல் 300
தேரையர், சச்சிதானந்த அச்சியந்திர சாலை, சென்னை, 1915, ப.90, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 000274)
கருக்கடைச்சூத்திரம் 380
பிரமமுனி, ஸ்ரீ ராமச்சந்திர விலாசம் அச்சியந்திரசாலை, மதுரை, 1915, ப.100, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 000334, 000335)
கலியுகச் சிந்து
சிறுமணவூர் முனிசாமி முதலியார், சக்கரவர்த்தி அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1915, ப.1900-1906, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 002624)
களக்காடு கோமதி அம்மாள் ஆசிரியவிருத்தம்
பெரியநாயகியம்மன் பிரஸ், சென்னை, 1915, ப.450-456, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 011703)
கள்ளபுருஷனைவேண்டி கொண்டபுருஷணைக் கெடுத்த கொடும்பாவிச்சிந்து
திருச்சினாப்பள்ளி கதிர்வேலுப் பிள்ளை, தனலக்ஷ்மி நர்த்தன அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, 1915, ப.7, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 012634)
கள்ளுகடைசிந்து என்னும் குடியர்சிந்து
சிறுமணவூர் முனிசாமி முதலியார், சக்கரவர்த்தி அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, 1915, ப.1200-1208, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 002348)
காஞ்சீபுரம் வரதராஜப் பெருமாள் பஞ்சரத்தினமும் பெருந்தேவித் தாயார் பஞ்சரத்தினமும்
கலைக்கியான முத்திராக்ஷரசாலை, சென்னை, 1915, ப.658-664, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 001957)
காந்தசக்தி வைத்திய சாஸ்திரம்
V.S.குமாரசுவாமி முதலியார், கலாரத்நாகர அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1915, ப.69, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 011685)
காமாட்சியம்மன் விருத்தம்
பெரியநாயகியம்மன் பிரஸ், சென்னை, 1915, ப.441-448, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 003569)
காலஞ்சென்ற ஆனரெபில் மிஸ்டர் கோபாலகிருஷ்ண கோகலேயின் ஜீவிய சரித்திரம்
சுதேசமித்திரன் பவர் அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1915, ப.148, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 032821)
காலவிதானம்
சாஸ்திர சஞ்சீவினி அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1915, ப.167, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 049800)
கிருஷ்ணஸ்வாமி தூது
வில்லிபுத்தூராழ்வார், காஞ்சீபுரம் குமாரசுவாமிதேசிகர், உரை., கோள்டன் அச்சுயந்திரசாலை, சென்னை, 1915, ப.96, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 005434)
கிலீதேதானிஷ் என்னும் புத்தியின் திறவுகோல் - முதற்பாகம்
V.M.அப்துல் வஹ்ஹாபு, எட்வர்ட் அச்சுக்கூடம், திருவாரூர், 1915, ப.95, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 9404.11)
கீதாமிர்தசாரம்
மாம்பழக் கவிச்சிங்க நாவலர், சக்கரவர்த்தி அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1915, ப.60, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 015281, 039603, 022646)
கீதாமிர்தசாரம்
மாம்பழக் கவிச்சிங்க நாவலர், வாணீவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1915, ப.891-896, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 041249)
கீர்த்திசிங்கமஹாராஜன் சரித்திரம் என்னும் கண்டிராஜா நாடகம்
ஏகை சிவசண்முகம் பிள்ளை, என்.முனிசாமி முதலியார், சென்னை, 1915, ப.126, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 029850)
குசேலோபாக்கியானம்
வல்லூர் தேவராஜ பிள்ளை, வைஜயந்தி அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1915, ப.137, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 030855, 036835, 031332)
குடியர் ஆனந்தப் பதமும் கெஞ்சாவின் ஆனந்தக்களிப்பும் புகையிலையின் வெண்பாவும்
சக்கரவர்த்தி அச்சுக்கூடம், சென்னை, பதிப்பு 2, 1915, ப.1195-1200, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 011614)
குமரேசசதகம்
குருபாததாசர், மனோண்மணி விலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1915, ப.78, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 001768)
குலேபகாவலிகிஸா என்று வழங்குகிற புஷ்பலீலாவதிகதை
அப்துல் காதிர் சாயபு, சக்கரவர்த்தி அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1915, ப.160, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 032675, 039123, 039124)
குள்ளத்தாரா சிந்து
கலைக்கியான முத்திராக்ஷரசாலை, சென்னை, 1915, ப.810-816, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 001656)
குறவஞ்சி : தர்மாம்பாள் குறம், வேதாந்தக் குறம், அகண்டவெளிக் குறம்
கமர்சியல் பிரஸ், சென்னை, 1915, ப.44, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 106447, 103061, 110667)
குறுந்தொகை
வித்யாரத்னாகர அச்சுக்கூடம், வேலூர், 1915, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் MF 3806.9)
குன்றக்குடிமுருகர் காவடிச்சிந்து
ஷண்முகவிலாச அச்சுக்கூடம், சேலம், பதிப்பு 2, 1915, ப.22, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 002302, 006132)
கெருடப்பத்து, கஜேந்திரமோக்ஷக்கீர்த்தனை
பூமகள்விலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1915, ப.90-96, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 002001)
கேசவப்பெருமாள் பதிகம்
பூமகள்விலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1915, ப.99-103, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 001974)
கைவல்ய நவநீதம்
தாண்டவராய சுவாமிகள், மநோன்மணிவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1915, ப.70, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 027841, 027852)
கொசுப்பதம், நெற்குத்துப்பதம், மூக்குத்தூள் புகழ்பதம், மேற்படி இகழ்பதம், காவேரியம்மன் கும்மிப் பாடல்
சக்கரவர்த்தி அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1915, ப.1185-1192, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 011761)
கொண்ணாவூர் மாரியம்மை ஜீவகாருண்யமாலை
வயி.நாக.ராம.அ. இராமநாதச் செட்டியார், ஜீவகாருண்ய சங்கம், காரைக்குடி, 1915, ப.16, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 004779, 005208, 008740)
கொரட்டிச் சண்முகன்பேரில் பதிகம்
பூமகள்விலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1915, ப.251-256, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 011420)
கொலை மறுத்தல்
திருத்துறையூர் சாந்தலிங்க சுவாமிகள், வித்தியாநுபாலனயந்திரசாலை, சென்னபட்டணம், பதிப்பு 6, 1915, ப.81, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 007025)
கொல்லாமை
உலகம்பட்டி சி.இலக்குமணச் செட்டியார், சுப்ரமணியர் அச்சேந்திரசாலை, இரங்கோன், 1915, ப.37, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 021233, 005357, 005358)
கோபால கிருஷ்ண கோகலே
ஆர்.பி.பராஞ்சபே, இண்டியா பிரிண்டிங் வொர்க்ஸ், சென்னை, 1915, ப.109, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 032826)
கோவிலன் கதை
புகழேந்திப்புலவர், சக்கிரவர்த்தி அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1915, ப.96, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 013159)
கோவிலன் சரித்திரம்
கோட்டாறு வீ.உடையார் பிள்ளை, ஸ்ரீ கிருஷ்ண விலாச அச்சியந்திரசாலை, திருமங்கலம், 1915, ப.32, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 048740)
சச்சிதானந்தமாலை
பாலையானந்த சுவாமிகள், ஜீவகாருண்யவிலாச அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, 1915, ப.562-576, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 002837)
சண்டாளர் சகவாசம்
சிறுமணவூர் முனிசாமி முதலியார், சிவகாமிவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1915, ப.191, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 041094)
சதசுலோக மென்னும் வைத்தியசதகம்
பா.முகம்மது அப்துல்லா சாயபு, முஸ்லிம் அபிமானி அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, 1915, ப.166, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 3922.4)
சந்திரவதி புலம்பல்
சக்கரவர்த்தி அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1915, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 002161)
சமரச சன்மார்க்கம்
மறைமலையடிகள், பிரஸிடென்ஸி அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1915, ப.10, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 104814)
சரீர சாஸ்திரம் - முதல் புஸ்தகம்
கே. சீதாராமய்யர், சென்னை, 1915, ப.106, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 107584)
சர்வசமயசமரசக் கீர்த்தனை
வேதநாயகம் பிள்ளை, முரஹரி அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1915, ப.208, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 009593)
சர்வ சமய சமரசக் கீர்த்தனைகள்
வேதநாயகம் பிள்ளை, ஜீவகாருண்யவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1915, ப.198, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 006710)
சர்வ சமய சமரசக் கீர்த்தனை
வேதநாயகம் பிள்ளை, தனலக்ஷ்மி நிர்த்தன அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, 1915, ப.27, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 035546, 042419)
சர்வார்த்த சிற்பசிந்தாமணி
வீராசாமி முதலியார், ஜீவகாருண்யவிலாச அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, 1915, ப.342, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 037715)
சாகுந்தலம்
மஹாகவி காளிதாசர், வைஜெயந்தி பிரஸ், சென்னை, 1915, ப.100, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 096345)
சாரங்கதார ஸம்ஹிதை
வைத்திய கலாநிதி ஆபீஸ், சென்னை, 1915, ப.284, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 3907.10)
சாரசநேத்ரி
கா.ர.கோவிந்தராஜ முதலியார், தனியாம்பாள் விலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, பதிப்பு 2, 1915, ப.150, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 011579)
சாவல்பாட்டு
சக்கரவர்த்தி அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, 1915, ப.1162-1168, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 031858)
சிகிச்சாரத்நதீபம்
சி.கண்ணுசாமிப் பிள்ளை, மெட்றாஸ் டைமண்டு அச்சுக்கூடம், பெரியமெட்டு, 1915, ப.328, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 3906.8)
சிங்கப்பூர் புஷ்யோற்சவவைபவம்
யாழ்ப்பாணத்து நல்லூர் வே.கநகசபாபதி ஐயர், கலோனியல் பிரஸ், சிங்கப்பூர், 1915, ப.22, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 011876)
சிதம்பர இரகஸ்யம்
கிச்சினர் பிரஸ், சென்னை, 1915, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 024023)
சிதம்பரச் செய்யுட்கோவை
குமரகுருபர அடிகள், முத்தமிழ்விளக்க அச்சுக்கூடம், வல்லிபுரம், 1915, ப.26, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 097883)
சிதம்பரநாதர் பதிகம்
துறைமங்கலம் கருணை ஐயர், பூமகள்விலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1915, ப.196-200, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 011537)
சிதம்பரம் குமரவேள் மும்மணிக் கோவை
வெ.தில்லைநாயக முதலியார், கார்டியன் அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1915, ப.50, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 106349)
சித்திரபுத்திர நாயனார் கதை, அமராவதிகதை
லாங்மென்ஸ் க்ரீன், சென்னை, 1915, ப.101, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 039042, 106694)
சித்திராங்கிக்கும் சாரங்கதரனுக்கும் தர்க்கம் புராப்பாட்டு
கலைக்கியான முத்திராக்ஷரசாலை, சென்னை, 1915, ப.819-824, 827-832, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 031879)
சித்தர் களஞ்சியம்
சுதேசி அச்சியந்திரசாலை, குடந்தை, 1915, ப.142, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 3923.7)
சிந்தாமணி : ஓர் தமிழ் நாடகம்
எஸ்.எஸ்.இராஜகோபாலய்யங்கார், லாவ்லி எலக்ட்ரிக் பிரிண்டிங் பிரஸ், தஞ்சாவூர், 1915, ப.88, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 029661)
சிலையெழுபது
கம்பர், ஆ. சுப்பிரமணிய நாயகர், சென்னை, 1915, ப.114, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 096749)
சிவசாமி அல்லது நாட்டுப்புறத்தான் நகரப்பிரவேசம்
S. L.மாதவராவ் முதலியார், சரஸ்வதி அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, பதிப்பு 2, 1915, ப.72, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 035879)
சிவபெருமானிடப்பாகம்பெற்ற அகிலாண்டீஸ்வரி பதிகம்
பூமகள்விலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1915, ப.284-288, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 011486)
சிவபிரான் கருணையுஞ் சீவகர்கள் கடமையும்
மு.கதிரேசச் செட்டியார், விவேகபாநு அச்சியந்திரசாலை, மதுரை, 1915, ப.25, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 008838, 020820)
சிவயோகப்பிரதீபிகை
சதாசிவ யோகீந்திரர், வித்தியாவிநோதினி முத்திராசாலை, சென்னை, 1915, ப.80, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 042071)
சிவயோகம் 200
இராமதேவர், ஸ்ரீ ராமச்சந்திர விலாசம் அச்சியந்திரசாலை, மதுரை, 1915, ப.55, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 000715)
சிறுத்தொண்டபத்தன் கதை
புகழேந்திப்புலவர், வித்தியாரத்நாகர அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1915, ப.48, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 013178)
சிற்றிலக்கண வினா விடை
கா.நமச்சிவாய முதலியார், ஸி.குமாரசாமி நாயுடு ஸன்ஸ், சென்னை, 1915, ப.52, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 027043)
சீவகாருணியவிளக்கம், சுவானுபூதிவிளக்கம்
ஈசூர் சச்சிதானந்த பிள்ளை, சச்சிதாநந்தம் பிரஸ், சென்னை, பதிப்பு 2, 1915, ப.106, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 008743)
சுகந்த பரிமள சாஸ்திரம்
சிறுமணவூர் முனிசாமி முதலியார், சிவகாமிவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, பதிப்பு 4, 1915, ப.72, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 3921.9)
சுக்ல யஜுர்வேதத்திலுள்ள மண்டலப் பிராஹ்மணோப நிஷத்தும், சதாநந்த அவதூத சுவாமிகள் அருளிச்செய்த ராஜயோக பாஷ்யமும்
சச்சிதாநந்தம் பிரஸ், சென்னை, 1915, ப.70, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 021724)
சுப்ரமணியக்கடவுள்பேரில் மாதப்பதிகம், திருப்பழனிவடிவேலர்பேரில் வாரப்பதிகம்
பூமகள்விலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1915, ப.219-224, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 011248)
சுப்பிரமணிய சுவாமிபேரில் காவடிச்சிந்து
அண்ணாமலை ரெட்டியார், தனலக்ஷ்மி நர்த்தனம் பிரஸ், சென்னை, 1915, ப.23, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 003084, 039360)
சுப்பிரமணிய ராட்டகம்
சக்கரவர்த்தி அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, 1915, ப.484-487, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 012044)
சுப்பிரமணியர் கீர்த்தனம்
வாணிவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1915, ப.883-888, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 001990)
சுப்பிரமணியர்பேரில் பாடிய சண்முகஜாவளி
வாணிவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1915, ப.930-936, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 001994)
சுப்பிரமணியர் வள்ளியம்மையைச் சிறையெடுத்த கொப்பிப்பாட்டு
கலைக்கியான முத்திராக்ஷரசாலை, சென்னை, 1915, ப.723-728, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 006101)
சுப்பிரமணியர் விருத்தம்
திருவாவடுதுறை சுப்பிரமணிய சுவாமிகள், பெரியநாயகியம்மன் பிரஸ், சென்னை, 1915, ப.378-384, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 002034)
சுப்ரமண்யஸ்வாமி கீர்த்தனை
ஆறுமுக உபாத்தியாயர், வாணீ விலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1915, ப.76, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 026221)
சுயம்பிரகாசம் அல்லது அநியாயமும் நியாயமும்
ஸி.குமாரசாமி நாயுடு ஸன்ஸ், சென்னை, 1915, ப.240, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 026045)
சுருளி என்று பெயர் வழங்குகின்ற ஸ்ரீ சுரபிஸ்தலபுராணம்
சீனிவாஸய்யங்கார் ஸ்வாமிகள், மீனாம்பிகை அச்சியந்திரசாலை, பெரியகுளம், 1915, ப.105, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 017234, 017376, 034448)
சூடாமணிநிகண்டு : மூலமும் உரையும்
மண்டல புருடர், வித்தியாநுபாலனயந்திரசாலை, சென்னபட்டணம், பதிப்பு 11, 1915, ப.400, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 025490)
சூரிய நமஸ்காரப் பதிகம்
பூமகள்விலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1915, ப.123-128, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 012380)
செல்வராஜன்
தி மாடர்ன் பிரஸ், பாண்டிச்சேரி, 1915, ப.181, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 9399.1)
சேதுநாடுந் தமிழும்
ரா.இராகவையங்கார், தமிழ்ச்சங்க முத்திராசாலை, மதுரை, 1915, ப.31, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 3630.2)
சேரன் செங்குட்டுவன்
மு.இராகவையங்கார், தமிழ்ச்சங்க முத்திராசாலை, மதுரை, 1915, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 011170)
சைவசமயநெறி
மறைஞான சம்பந்தர், வித்தியாநுபாலனயந்திரசாலை, சென்னபட்டணம், பதிப்பு 6, 1915, ப.317, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 030475, 030476)
சைவசித்தாந்த ஞானபோதம்
மறைமலையடிகள், பிரஸிடென்சி அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, 1915, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 008550)
சோணசைலமாலை
துறைமங்கலம் சிவப்பிரகாசசுவாமிகள், மநோன்மணிவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1915, ப.23, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 013785)
சோதிடகிரக சிந்தாமணி
ஜீவகாருண்யவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1915, ப.312, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 016868, 016869)
சௌந்தரவல்லியென்னும் சதாரம் சரித்திரத்தில் முக்கியபாகங்களிலொன்றாகிய மயோன் பாகம்
ஏ.எஸ்.கோபன் நாயுடு, பென்ரோஸ் அண்டு கம்பெனி, சென்னை, 1915, ப.34, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 029973)
ஞானயேத்தம்
சோஷயோகி, கலைக்கியான முத்திராக்ஷரசாலை, சென்னை, 1915, ப.802-808, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 004591)
ஞான ரத்தினக்குறவஞ்சி
தற்கலை பீருமுகம்மது சாகிபு, வாணீ விலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1915, ப.954-960, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 012104)
ஞானானந்தனடிமாலை, நினைவாட்சி முதலிய செய்யுட் கோவை
தி.லக்ஷ்மணபிள்ளை, பாஸ்கர பிரஸ், திருவனந்தபுரம், 1915, ப.160, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 106385)
டம்பாச்சாரியின்மீது மதனசுந்தரி பாடுகின்ற சிறப்புச்சிந்தும் பதமும்
சக்கரவர்த்தி அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, 1915, ப.1123-1128, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 001591)
தண்டலையார் சதகம்
தண்டலைச்சேரி சாந்தலிங்கக் கவிராயர், இலக்கணக்களஞ்சிய அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1915, ப.14, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 003423)
தமிழலங்காரம், தமிழ்த்துதிப்பதிகம்
தண்டபாணி சுவாமிகள், சைவவித்தியாநுபாலன யந்திரசாலை, சென்னை, 1915, ப.20, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 051387, 040559)
தமிழ் சரீர சாஸ்திரம் - முதல் புஸ்தகம்
கே.சீதாராமய்யா, எஸ்.மூர்த்தி & கோ, சென்னை, 1915, ப.104, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 3943.13)
தமிழ் சொற்றொடர் ஆக்கம்
டி.வி.செல்லப்ப சாஸ்திரியார், டி.வி.செல்லப்பசாஸ்திரி அண்டு கம்பெனி, சென்னை, 1915, ப.192, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 018485)
தமிழ்நாட்டுக் கணக்குப்பதிவு நூல்
M.N.சுப்பிரமணிய அய்யர், லாலி எலக்டிரிக் அச்சுக்கூடம், தஞ்சாவூர், 1915, ப.246, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 017506, 018052, 023970, 031080, 031929, 046717, 042623)
தலைகாணிமந்திர உபதேசசிந்து
தனலக்ஷ்மி நர்த்தன அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, 1915, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 002407)
தலைவிதிக் கீர்த்தனை
சிறுமணவூர் முனிசாமி முதலியார், வாணிவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1915, ப.922-928, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 001988)
தற்கால வயித்தியபோதினி
மா.வடிவேலு முதலியார், ஸன் ஆப் இந்தியா பிரஸ், சென்னை, 1915, ப.72, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 3924.5)
திரிசிராமலை ஜம்புகேஸ்வரம் அகிலாண்டநாயகி நிரோட்டகயமக அந்தாதி
ம.வடிவேல்சாமி பிள்ளை, விவேகபானு அச்சாபீசு, திருச்சி, 1915, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 106114, 106115)
திருக்கச்சிக்குமரகோட்டக் கும்பாபிடேகச் சிறப்பு
தி.சு.வேலுசாமிப் பிள்ளை, ஸ்ரீ காஞ்சிபூஷண அச்சியந்திரசாலை, காஞ்சீபுரம், 1915, ப.12, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 101182)
திருக்கச்சிக் குமரகோட்டப் பிரபந்தத்திரட்டு
தி.சு.வேலுசாமிப் பிள்ளை, ஸ்ரீ காஞ்சிபூஷண அச்சியந்திரசாலை, காஞ்சிபுரம், 1915, ப.24, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 102924)
திருக்கச்சி நம்பிகள் வைபவம்
பூர்வாசாரியார்கள், டி. வி. ஸி. அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1915, ப.64, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 102812)
திருக்கச்சூர் ஆலக்கோயில் தோத்திரமஞ்சரி
மதராஸ் டைமாண்டு பிரஸ், சென்னை, 1915, ப.92, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 106636)
திருக்களர் வீரசேகர ஞானதேசிகர் சரித்திரம்
தி.மு.சுவாமிநாத உபாத்தியாயர், எட்வர்ட் அச்சுக்கூடம், திருவாரூர், 1915, ப.12, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 023931, 034764)
திருக்காளத்திக் கண்ணப்ப தேவர் பதிகம்
கலியாணசுந்தர யதீந்திரர், மகாலட்சுமி விலாச யந்திரசாலை, சென்னை, 1915, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 106124)
திருச்செந்தூர் ஸத்லபுராணம்
வாணீபூஷணம் அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1915, ப.222, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 033636)
திருஞானத்தாழிசை
மாணிக்கவாசகர், சக்கரவர்த்தி அச்சுக்கூடம், மதராஸ், 1915, ப.1241-1247, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 027717)
திருநாமப்பதிகம்
பரமபாகவதரிலொருவர், பூமகள்விலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1915, ப.115-120, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 011459)
திருநாளைப்போவார் என்னும் நந்தனார் சரித்திரக் கீர்த்தனை
கோபாலகிருஷ்ண பாரதியார், லாங்மேன்ஸ், கிரீண் & கோ, சென்னை, 1915, ப.190, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 096341, 107961, 108019)
திருப்பதி ஏழுமலையான் சாக்ஷிசொன்ன வேடிக்கை சிந்து
சூளை கோவிந்தசாமி நாயகர், ஸ்ரீ சுப்ரமண்யவிலாசம் பிரஸ், சென்னை, 1915, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 003135)
திருப்பதி பக்தவிஜயம்
அரங்கப் பிரகாச சுவாமிகள், கிரேவ்ஸ், குக்ஸன் அண்ட் கோ, சென்னை, 1915, ப.137, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 019893)
திருப்பாடற்றிரட்டு
பட்டினத்தார், மனோண்மணி விலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1915, ப.95, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 014181, 014182, 049367)
திருப்பாடற்றிரட்டு
தாயுமானவர், சக்கிரவர்த்தி அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1915, ப.616, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 014642, 042536)
திருப்பாடற்றிரட்டு
பட்டினத்தார், சக்கரவர்த்தி அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1915, ப.380, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 012530, 038102)
திருப்பாடற்றிரட்டு
பட்டினத்தார், அமெரிக்கன் டைமென்ட் பிரஸ், சென்னை, 1915, ப.404, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 030435)
திருப்பாடற்றிரட்டு
தாயுமானவர், லாங்மேன்ஸ், கிரீண் & கோ, சென்னை, 1915, ப.406, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 010647)
திருப்புகழ்
அருணகிரிநாதர், சங்கநிதிவிளக்க அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1915, ப.96, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 022469)
திருப்புல்லாணி மாலை
தமிழ்ச்சங்க முத்திராசாலை, மதுரை, 1915, ப.32, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 001075, 003268)
திருப்புல்லாணியென்னும் புல்லாரணிய மான்மியம்
தமிழ்ச்சங்கமுத்திராசாலை, மதுரை, 1915, ப.42, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 033641)
திருப்போருர் ஆறுமுகசுவாமிபேரில் அலங்கார ஆசிரியவிருத்தம்
பெரியநாயகியம்மன் பிரஸ், சென்னை, 1915, ப.386-392, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 011734)
திருப்போரூர் மணிப்ரவாளப்பதிகம்
பூமகள்விலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1915, ப.178-184, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 012399)
திருப்போரூர் முருகக்கடவுள்பதிகம்
மா.வடிவேலு முதலியார், பூமகள்விலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1915, ப.186-192, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 002022)
திருப்போரூர் முருகர்சிந்து
சக்கரவர்த்தி அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1915, ப.1074-1080, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 012152)
திருமாகறல் தலபுராணம் : யாத்திரைச் சருக்கம் : ஸ்ரீ திருமாறலீசர் பன்னிரு நாமகரணப் பதிகம்
கிருஷ்ணவிலாச அச்சுயந்திரசாலை, வேலூர், 1915, ப.6, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 103670)
திருமாலிருஞ் சோலைமலை பதிற்றுப்பத்தந்தாதி
வரதராஜப்பிள்ளை, ஜீவகாருண்யவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1915, ப.24, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 103266)
திருமுல்லைவாயில் மாசிலாமணியீசுரர் பதிகம்
பூமகள்விலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1915, ப.260-264, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 001946)
திருவருட்பா
இராமலிங்க அடிகள், வாணிவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1915, ப.947-952, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 041454)
திருவல்லிக்கேணி ஸ்ரீ பார்த்தசாரதி பெருமாள் பஞ்சரத்தினம்
கலைக்கியான முத்திராக்ஷரசாலை, சென்னை, 1915, ப.666-672, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 001955)
திருவாதவூரர் புராணம்
கடவுண் மாமுனிவர், ஸ்ரீ சண்முகநாத யந்திரசாலை, யாழ்ப்பாணம், பதிப்பு 2, 1915, ப.392, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 018041, 018109, 046247)
திருவாதவூரர் புராணம்
கடவுண் மாமுனிவர், சோதிடப்பிரகாசயந்திரசாலை, கொக்குவில், 1915, ப.210, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 017060, 018206, 034750, 103798)
திருவிளையாடற்புராணம்
ஆறுமுக நாவலர், வித்தியாநுபாலனயந்திரசாலை, சென்னபட்டணம், பதிப்பு 4, 1915, ப.259, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 028859, 028860)
திருவெண்காட ரென்னும் பட்டினத்துப் பிள்ளையார் சரித்திர புராணமும் அடியார் அருளிச்செய்த திருப்பாடற்றிரட்டும் ஞானப்பிரகாச உரையும் பத்திரகிரியார் புலம்பலும் சேந்தனாரருளியதும்
டைமண்டு பிரஸ், மதராஸ், 1915, ப.356, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 020408, 020409)
திருவேரகம் சுப்ரமணியக்கடவுள் மெஞ்ஞானப்பதிகம்
பூமகள்விலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1915, ப.226-232, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 012510)
திருவேரகம் திருப்பழனி வடிவேலர்பேரில் பதிகம்
பூமகள்விலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1915, ப.203-208, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 012512)
திருவொற்றியூர் வடிவுடையம்மன் ஆசிரிய விருத்தம்
பெரியநாயகியம்மன் பிரஸ், சென்னை, 1915, ப.433-440, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 003568)
துரோபதையம்மன்பேரில் விருத்தம்
முண்டியம்பாக்கம் செல்லப்பெருமாள் பிள்ளை, பூமகள்விலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1915, ப.465-472, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 002075)
தெண்டாயுதக்கடவுள்பேரில் அமுர்தப்பத்து
பூமகள்விலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1915, ப.73-80, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 001944)
தெய்வ மிகழேல் : வசனநூல்
ஆர்.ஹரிஹர பாரதியார், சுந்தர விநாயகர் அச்சுக்கூடம், வேலூர், 1915, ப.20, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 019564)
தென்னமரக்கும்மி
கலைக்கியான முத்திராக்ஷரசாலை, சென்னை, 1915, ப.730-736, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 002852)
தென்னிந்தியா ரெயில்வே என்னும் கர்னாடகப் புகைவண்டியின் சிந்து
சக்கரவர்த்தி அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1915, ப.1139-1143, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 001733)
தேசிங்குராஜன் கதை
புகழேந்திப்புலவர், சங்கநிதிவிளக்க அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1915, ப.88, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 014022)
தேசிங்குராஜன் கதை
புகழேந்திப்புலவர், பூமகள்விலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1915, ப.94, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 014023)
தேசிங்குராஜன் கதை
புகழேந்திப்புலவர், சக்கிரவர்த்தி அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1915, ப.92, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 014612)
தேவார தோத்திரத் திரட்டு
சக்கரவர்த்தி அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1915, ப.160, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 042062, 025353, 042491)
தேவார தோத்திரத் திரட்டு
வித்தியாரத்நாகர அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1915, ப.160, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 042492, 035051)
தேவாரத்திரட்டு
அகத்தியர், வித்தியாரத்நாகர அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1915, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 034167)
தேவாரத்திரட்டு
அகத்தியமகாமுனிவர், வித்தியாநுபாலனயந்திரசாலை, சென்னப்பட்டணம், பதிப்பு 12, 1915, ப.62, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 045786)
தேவாரம் திருவாசக முதலிய தமிழ்வேதத் திருமுறைத்திரட்டு
ஸ்ரீகணேச அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, பதிப்பு 3, 1915, ப.244, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 014839)
தேவீபாகவதம் - உத்தரபாகம்
வியாச முனிவர், கணேச அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, 1915, ப.202, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 008671, 045814)
தோத்திரத்திரட்டு
என்.கோடீசுவரய்யர், வி.கல்யாணராமய்யர் அண்டு கம்பெனி, சென்னை, 1915, ப.32, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 106131)
நந்தனார் சரித்திரக் கீர்த்தனை
கோபாலகிருஷ்ண பாரதியார், கோள்டன் அச்சியந்திரசாலை, மதராஸ், 1915, ப.159, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 030678)
நமச்சிவாயமாலை
குருநமச்சிவாய தேவர், சக்கரவர்த்தி அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, 1915, ப.547-558, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 002777, 002847)
நல்ல சிநேகிதர்கள்
ஸி. குமாரசாமி நாயுடு ஸன்ஸ், சென்னை, 1915, ப.32, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 033388, 033574)
நல்லொழுக்கம்
மதராஸ் ரிப்பன் அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, 1915, ப.16, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 025842)
நல்வழி
ஔவையார், வித்தியாநுபாலனயந்திரசாலை, சென்னபட்டணம், பதிப்பு 3, 1915, ப.27, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 018325)
நல்வழி : மூலமும் உரையும்
ஔவையார், ஆர். வேங்கடேஸ்வர் அண்டு கம்பெனி, சென்னை, 1915, ப.24, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 031685)
நளினாக்ஷி : ஓர் இனிய தமிழ் நாவல்
சேஷாத்ரி ஐயங்கார், பி. ஆர். ராம ஐயர் அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1915, ப.68, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 058216)
நற்றிணை
சைவவித்தியாநுபாலன யந்திரசாலை, சென்னபட்டணம், 1915, ப.627, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 026975, 053808, 100404)
நன்னூற் காண்டிகையுரை
ஆறுமுக நாவலர், வித்தியாநுபாலனயந்திரசாலை, சென்னபட்டணம், பதிப்பு 9, 1915, ப.396, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 003312, 027144)
நன்னெறி
துறைமங்கலம் சிவப்பிரகாசசுவாமிகள், வித்தியாநுபாலனயந்திரசாலை, சென்னபட்டணம், பதிப்பு 3, 1915, ப.24, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 011289, 030925, 046900, 047640)
நாலடியார்
வித்தியாரத்நாகர அச்சுக்கூடம், வேலூர், 1915, ப.140, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 021730, 040545)
நாலுபாஷை ஒக்கபிலேரி
தொண்டைமண்டலம் பிரஸ், சென்னை, 1915, ப.63, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 024250)
நானாஜீவவாதக் கட்டளை
சேஷாத்திரி சிவனார், மநோன்மணிவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1915, ப.23, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 021232, 021922)
நீதிச்சிந்து, யென்னும், பெண்புத்திமாலை, தடிக்கழுதைப்பாட்டு, ஆண்பிள்ளை வீண்பிள்ளை சிந்து
சிறுமணவூர் முனிசாமி முதலியார், சக்கரவர்த்தி அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1915, ப.1050-1051, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 001829)
நீதிநெறிவிளக்கக் கீர்த்தனம்
திருமழிசை ஜெகநாத முதலியார், வாணிவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1915, ப.859-864, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 001989)
நெல்லுகுத்துகின்ற பதமும் இராயபுரம் ரெயில்வே ஸ்டேஷன் கும்மியும்
இராஜரத்தின முதலியார், சக்கரவர்த்தி அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1915, ப.1266-1270, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 047769)
நைஷ்கர்ம்ய் சித்தி
சுரேஸ்வராசாரியர், சச்சிதாநந்தம் பிரஸ், சென்னை, 1915, ப.135, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 008431)
பக்தியோகம்
சுவாமி விவேகானந்தர், ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ண மடம், சென்னை, 1915, ப.103, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 028808)
பக்திரஸ கீர்த்தனங்கள்
உடுமலை முத்துசாமிக் கவிராயர், ஸ்ரீ மீனாம்பிகை அச்சியந்திரசாலை, மதுரை, 1915, ப.78, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 026671, 026672)
பக்தி ஸ்தோத்திரப்பதிகம்
கவிராஜ கந்தசாமிப் பிள்ளை, கலைக்கியான முத்திராக்ஷரசாலை, சென்னை, 1915, ப.681-688, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 001953)
பஞ்சதந்திரம்
தாண்டவராய முதலியார், சி.குமாரஸ்வாமி நாயுடு & சன்ஸ், சென்னை, 1915, ப.140, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 010598)
பஞ்சரத்தினத் திருப்புகழ்
அருணகிரிநாதர், பாலவிர்த்திபோதினி அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1915, ப.48, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 014595)
பரமசிவஸ்தோத்திரம்
அப்பா சுவாமிகள், பூமகள்விலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1915, ப.65-72, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 001949)
பஹிரங்க ரகஸ்யம்
சுவாமி விவேகானந்தர், கலா அச்சுக்கூடம், சிவகங்கை, 1915, ப.14, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 029269)
பராங்குச நாவலர் கீர்த்தனம்
வாணிவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1915, ப.898-904, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 001963)
பலவித அலங்கார புஷ்பப்பாட்டு
வாணிவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1915, ப.835-840, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 031860)
பழனித்திருவாயிரம்
தண்டபாணி சுவாமிகள், கிருஷ்ணன் பிரஸ், உடுமலை, 1915, ப.232, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 008502, 035093, 040100, 103103)
பழநிப் பிரார்த்தனை யந்தாதி
கு.சுப்பிரமணிய வாத்தியார், சிவகாமி விலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1915, ப.16, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 106078)
பழனிமலை வடிவேலர் ஆசிரியவிருத்தம்
பெரியநாயகியம்மன் பிரஸ், சென்னை, 1915, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 011749, 011754)
பழனியங்கிரி ஆறுமுகவர் திருநீற்றுப்பதிகம்
பழனி திருக்கைவேல் பண்டிதர், பூமகள்விலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1915, ப.234-240, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 011432)
பழனியாண்டவர் கீர்த்தனை
துரைசாமிக் கவிராயர், ஸன் ஆப் இந்தியா பிரஸ், சென்னை, 1915, ப.48, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 026228, 026115)
பழனியாண்டவர் தோத்திரமென்னும் சிவ சுப்ரமண்யர் அகவல்
பெரியநாயகியம்மன் பிரஸ், சென்னை, 1915, ப.370-376, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 011354)
பழனியாண்டவர் பதிகம்
வே.முத்தனாசாரியர், பூமகள்விலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1915, ப.210-216, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 012373)
பழனியாண்டவர்மாலை
சுப்பனாயக்கர், இம்மானுவேல் அச்சியந்திரசாலை, பொள்ளாச்சி, 1915, ப.14, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 002924)
பழனிவேல் மெஞ்ஞான மாலை
ஜீவகாருண்யவிலாச அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, 1915, ப.610-624, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 002776)
பனைமரசோபனம்
கலைக்கியானமுத்திராக்ஷரசாலை, சென்னை, 1915, ப.706-712, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 010896)
பாடசாலைத் தோட்டம்
சி.குமாரசாமி நாயுடு & சன்ஸ், சென்னை, 1915, ப.24, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 036594)
பாதாளவாசி அல்லது ஒரு கோடீசுவரனின் துன்பங்கள்
நாகை ஸி.கோபாலகிருஷ்ண பிள்ளை, அல்லயன்ஸ் கம்பெனி, சென்னை, 1915, ப.64, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 026833)
பாய்ச்சலூர்ப் பதிகம்
பூமகள்விலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1915, ப.155-160, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 011476)
பாலபாடம் - இரண்டாம் புத்தகம்
ஆறுமுக நாவலர், சைவவித்தியாநுபாலன யந்திரசாலை, சென்னபட்டணம், 1915, ப.101, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 048210)
பாலபாடம் - நான்காம் புத்தகம்
ஆறுமுக நாவலர், வித்தியாநுபாலன யந்திரசாலை, சென்னபட்டணம், பதிப்பு 18, 1915, ப.284, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 048229, 048230)
பாலபாடம் - நான்காம்புத்தகம்
ஆறுமுக நாவலர், சைவவித்தியாநுபாலன யந்திரசாலை, சென்னபட்டணம், பதிப்பு 3, 1915, ப.305, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 048256, 048257)
பாளையங்கோட்டை ஸ்ரீ நடராஜ ஸபா தேவாரக்கோஷ்டி பன்னிருதிருமுறைத் தோத்திரத்திரட்டும், நவரத்னத்திரட்டும்
சாரதா அச்சாபீஸ், பாளையங்கோட்டை, பதிப்பு 2, 1915, ப.108, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 3684.7)
பிதாயதுல் கிதாயா வெனும் நேர்வழியின் ஆரம்பம்
கீழக்கரை ஹாபிலுல்குர்ஆன் செ. மு. செய்யிதுமுகம்மது ஆலிம்புலவர், மொழி., எஸ். மூர்த்தி அண்டு கம்பெனி, சென்னை, 1915, ப.143, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 9403.1)
பிரகலாதாழ்வான் சரிதை
பு.க.ஸ்ரீநிவாஸசாரியர், சுந்தரவிநாயகர் அச்சுக்கூடம், வேலூர், பதிப்பு 2, 1915, ப.71, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 015805)
பிரதாபசந்திர விலாசம்
ப.வ.இராமசாமி ராஜு, வி.இராமசாமி சாஸ்திரிலு & சன்ஸ், சென்னை, 1915, ப.165, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 017212, 029964, 030107, 038371)
பிஸாரோ : ஓர் துன்பியல் நாடகம்
டி.என்.சேஷாசலம், ஸி. குமாரசாமி நாயுடு ஸன்ஸ், சென்னை, 1915, ப.135, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 104646)
பீபில்ஸ்பார்க்கு வழிநடைச்சிந்து
சிறுமணவூர் முனிசாமி முதலியார், சக்கரவர்த்தி அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1915, ப.1908-1914, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 002613)
புலந்திரன் களவுமாலை
புகழேந்திப்புலவர், சக்கரவர்த்தி அச்சுக்கூடம், மதராஸ், 1915, ப.112, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 003981)
புள்ளிருக்குவேளூர்த் தையநாயகியம்மை பதிகம்
திருஎவ்வுளூர் இராமசாமி செட்டியார், பூமகள்விலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1915, ப.298-304, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 012501)
புறப்பொருள் வெண்பாமாலை
ஐயனாரிதனார், வைஜயந்தி அச்சுக்கூடம், சென்னை, பதிப்பு 2, 1915, ப.223, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 100273)
பூலோக இன்ப துன்பம்
கவிராஜ கந்தசாமிப் பிள்ளை, ஸ்ரீ வேணுகானம் அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1915, ப.96, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 042692)
பூஸ்திதியை ஆளும் வழி
டி.கே.வெங்கட்ராமய்யர், தாரா பிரஸ், தஞ்சாவூர், 1915, ப.75, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 006528)
பெரியபாளையம் எல்லையம்மை பதிகம்
காட்டுப்பாக்கம் திருவேங்கடாசாரியார், பெரியநாயகியம்மன் பிரஸ், சென்னை, 1915, ப.305-312, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 029071)
பெரிய வண்ணத்திரட்டு
ஸ்ரீகிருஷ்ணவிலாஸ அச்சியந்திரசாலை, திருமங்கலம், 1915, ப.80, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 003352, 047676)
பெருமாள் தாலாட்டு என்கிற ஸ்ரீராமர் தாலாட்டு, ஸ்ரீரங்கநாயகர் திரு ஊசல்
சக்கரவர்த்தி அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1915, ப.1210-1216, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 006600)
பெற்றான் சாம்பனார் சரித்திரக்கீர்த்தனம்
மாயவரம் தியாகராஜ தேசிகர், நிரஞ்சனவிலாச அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, 1915, ப.189, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 106485)
பெற்றோர் பெருமை
திரு. அ.வரகவி. சுப்பிரமணிய பாரதி, ஸ்ரீ பாலசுப்ரமண்யம் கம்பெனி, சென்னை, 1915, ப.20, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 009880, 009882)
பேரின்பக் கீர்த்தனங்களும் பதங்களும்
கவிகுஞ்சர பாரதி, ஸ்காட்டிஷ் பிரஸ், சென்னை, 1915, ப.117, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 007746, 015282, 015283, 106563)
போர்மன்னசுவாமிபேரில் பத்தும்பதிகம்
கந்தசாமி கவுண்டர் (அருணாசலக்கவுண்டர்), பூமகள்விலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1915, ப.290-295, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 001680)
மகாபாரத விலாசம் சூது துகிலுரிதல்
இராயநல்லூர் இராமச்சந்திரக் கவிராயர், பூமகள்விலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1915, ப.99, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 029309)
மகாபாரத விலாசம் சூது துகிலுரிதல்
இராயநல்லூர் இராமச்சந்திரக் கவிராயர், சக்கரவர்த்தி அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1915, ப.96, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 029313)
மகாவிந்தநாடகமென்றும் தருமர்வைகுந்த நாடகமென்று, வழங்குகிற தருமநாடகம்
சக்கரவர்த்தி அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1915, ப.131, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 029842)
மணிமேகலா அல்லது தவராஜ ரருள்பெறுஞ் சிவராஜ நாட்டரசி
எம். ஏ. சோமசுந்தர முதலியார், கார்டியன் பிரஸ், சென்னை, 1915, ப.216, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 4613.9)
மணிமேகலைக் கதைச்சுருக்கம்
உ.வே.சாமிநாதையர், பிரஸிடென்ஸி அச்சுக்கூடம், சென்னை, பதிப்பு 4, 1915, ப.81, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 005335)
மதனசுந்தரி ஓரடிச்சிந்து
சக்கரவர்த்தி அண்டு கம்பெனி, சென்னை, 1915, ப.1106-1112, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 001536)
மதுராபுரி அம்பிகைமாலை
சக்கரவர்த்தி அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, 1915, ப.538-544, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 003554, 023999)
மதுரை அறுபத்துநான்கு திருவிளையாடற் புராண வசனச் சுருக்கம்
பரஞ்சோதி முனிவர், மதராஸ் ரிப்பன் அச்சுக்கூடம், சென்னை, பதிப்பு 2, 1915, ப.352, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 042333)
மதுரை மீனாட்சியம்மன் அறுசீரடியாசிரியவிருத்தம்
பெரியநாயகியம்மன் பிரஸ், சென்னை, 1915, ப.428-431, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 003556)
மதுரை மீனாட்சியம்மன் உயிர்வருக்கமாலை
சக்கரவர்த்தி அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, 1915, ப.531-536, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 003553, 024162)
மதுரை மீனாட்சியம்மன் பதிகம்
பெரியநாயகியம்மன் பிரஸ், சென்னை, 1915, ப.321-328, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 003555, 003558)
மதுரையின்கண் எழுந்தருளியிருக்கும் அழகியசொக்கேசர் பதம்
வாணிவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1915, ப.938-944, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 001998)
மதுரைவீரசுவாமி பேரில் தோத்திரம்
கலைக்கியான முத்திராக்ஷரசாலை, சென்னை, 1915, ப.674-680, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 001911)
மந்தாகினி : ஓர் துப்பறியும் தமிழ் நாவல்
தேவகோட்டை எம்.கே.நாராயணஸாமி, அஷ்டலக்ஷ்மி விலாஸம் பிரஸ், மதுரை, 1915, ப.122, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 019804)
மந்திரவீணை, அல்லது, மெய்மை பொய்மைகளைப்பற்றிய கதை
ஆதி சரஸ்வதி நிலையம் பிரஸ், சென்னை, 1915, ப.32, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 038724, 105322)
மலையனூர் அங்காளம்மன் பதிகம்
முண்டியம்பாக்கம் செல்லப்பெருமாள் பிள்ளை, பெரியநாயகியம்மன் பிரஸ், சென்னை, 1915, ப.338-343, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 029068)
மலையனூர் பாவாடைராயன் விருத்தம்
பெரியநாயகியம்மன் பிரஸ், சென்னை, 1915, ப.418-424, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 012030)
மனோன்மணியம்மன் மகிமைப் பதிகம்
P.சரவணப் பிள்ளை, ஸ்ரீ விஜயரெங்க விலாஸ பிரஸ், புதுக்கோட்டை, 1915, ப.16, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 011764)
மாதர் அநீதி
செல்லப்ப முதலியார், சச்சிதாநந்த அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, பதிப்பு 3, 1915, ப.56, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 103213)
மார்க்கண்டேயர் எமனைக்கண்டு புலம்பலும் பூசையும் மருத்துவதியம்மன் புலம்பலும்
சக்கரவர்த்தி அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, 1915, ப.1250-1256, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 001788)
மாறனலங்காரம் : மூலமும் உரையும்
குருகைப்பெருமாள் கவிராயர், தமிழ்ச்சங்க முத்திராசாலை, மதுரை, 1915, ப.525, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 027395)
மானஸ மர்ம சாஸ்திரம் - முதலாம் புஸ்தகம் - மனோவசிய சாஸ்திரம்
எஸ்.சாமிவேல், சாமிவேல் பிரஸ், இரங்கோன், 1915, ப.258, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 035671)
மானிடக் கீர்த்தனம்
வாணீ விலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1915, ப.874-880, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 015647)
மிட்டாய்பாட்டு
வாணீ விலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1915, ப.843-848, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 031880)
மீனாட்சியம்மன்பந்தடி
ஜீவகாருண்யவிலாச அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, 1915, ப.635-640, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 003552)
முகம்மதியக் கதைகள்
லாங்மன்ஸ், க்ரீன் அண்ட் கம்பெனி, மதராஸ், 1915, ப.60, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 032194, 105466)
முதற் புஸ்தகம்
கிறிஸ்டியன் லிட்ரேச்சர் சொசைட்டி, சென்னை, 1915, ப.71, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 006606)
முதுமொழிக்காஞ்சி
கூடலூர் கிழார், தனவைசியன் அச்சியந்திரசாலை, கோநகர், 1915, ப.19, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 027276, 027277, 027278, 022798, 022799, 022800, 022801, 100730)
முத்தையன் அல்லது நன்றிகெட்ட நாசகாலன் : ஓர் நவீன நாடகவியல்
எம்.எஸ்.வைத்தியநாதையர், ரா.விவேகானந்த முத்ராக்ஷரசாலை, புரசை, சென்னை, 1915, ப.42, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 108224)
முருகர் சிங்காரப்பாட்டு : சக்கிலி சிங்காரப்பாட்டு, தொம்பரவர் ஒய்யாரப்பாட்டு, நாரப்பாட்டு
சக்கரவர்த்தி அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1915, ப.1042-1048, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 031861)
முன்ஞானம் 100
சட்டைமுனி, ஸ்ரீ ராமச்சந்திர விலாசம் அச்சியந்திரசாலை, மதுரை, 1915, ப.54, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 000348)
முன்னோர் சொன்ன முதுமொழியாகிய சர்வதோபத்திரம் என்னும் தினகர ஜோதிஷம்
ஸ்ரீ கிருஷ்ண விலாச அச்சியந்திரசாலை, திருமங்கலம், 1915, ப.56, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 4311.2)
மூன்று தங்க மாம்பழங்கள்
காக்ஸ்டன் பிரஸ், சென்னை, 1915, ப.36, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 033386)
மெய்யறிவு
வ.உ. சிதம்பரம் பிள்ளை, எஸ். வி. என். பிரஸ், சென்னை, 1915, ப.103, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 103070)
யாழ்ப்பாணத்து நல்லூர்க்கந்தசுவாமி பஞ்சரத்திநம்
வ.மு.இரத்தினேசுவரையர், தமிழ்ச்சங்கம் பவர்ப்பிரஸ், மதுரை, பதிப்பு 3, 1915, ப.7, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 042385)
யூநானி கெர்ப்பகோள மென்னும் ஸ்திரீ வைத்திய போதினி - இரண்டாம் பாகம்
பா.முகம்மதுஅப்துல்லா சாயபு, முஸ்லிம் அபிமானி அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, 1915, ப.336, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 9396.9)
யூநானி வைத்திய தாருட்டியவிருத்திபோதினி திறவுகோல்
பா.முகம்மதுஅப்துல்லா சாயபு, முஸ்லிம் அபிமானி அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, பதிப்பு 5, 1915, ப.274, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 9396.8)
ரத்நாவலி
வைஜெயந்தி பிரஸ், சென்னை, 1915, ப.46, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 047826)
ராபின்ஸன் க்ரூஸோ
செல்வக்கேசவராய முதலியார், கி.க.அ.சங்கத்தார் அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1915, ப.97, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 108199)
ராமாயணம் பாலகாண்டம்
கம்பர், பத்மநாபவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1915, ப.515, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 005679)
ராஜாமணி : ஆருயிர் ஆர்வலி
பிரயாகை சேஷாத்ரி அய்யங்கார், ஆர். சுப்பிரமணிய அய்யர், சென்னை, 1915, ப.118, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 057421)
வ. உ. சிதம்பரம்பிள்ளையவர்களின் முதல் மனைவி வள்ளியம்மை சரித்திரம்
சி.முத்துசுவாமிப் பிள்ளை, இந்தியா பிரிண்டிங் வொர்க்ஸ், சென்னை, 1915, ப.80, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 008383, 047247, 021487)
வ. உ. சிதம்பரம்பிள்ளையவர்கள் இயற்றிய பாடற் றிரட்டு
வ. உ.சிதம்பரம் பிள்ளை, இந்தியா பிரிண்டிங் வொர்க்ஸ், சென்னை, 1915, ப.112, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 035391)
வராகிமாலை மூலம்
மநோன்மணிவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1915, ப.10, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 020463)
வள்ளியம்மன் ஆயாலோட்டும் குறவஞ்சி
சக்கரவர்த்தி அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1915, ப.1178-1184, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 012103)
வழிவகுத்த லிவிங்ஸ்டோன் கதை
பேஸில் மத்தீயஸ், ஞா.தெய்வசகாயர், மொழி., கிறிஸ்டியன் லிட்ரேச்சர் சொசைட்டி பார் இந்தியா, சென்னை, 1915, ப.240, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 028122, 024671, 041668)
வாதங்க தீக்ஷைவிதி 300, வாதவைத்திய விளக்கம் 200, மதிவெண்பா 100
யூகி, சச்சிதாநந்த அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, 1915, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 3916.1)
விகட ஞானக்கோர்ட்டு என்னும் சிவலோகக் கிரிமினல் கேஸ்
த.பூ.முருகேச நாயகர், சிவகாமி விலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1915, ப.96, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 014998)
விக்கிரமாதித்தன் கதை
ரீட் & கோ, சென்னை, 1915, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 048719, 046607)
விக்ரமோர்வசி
மஹாகவி காளிதாசர், வைஜெயந்தி பிரஸ், சென்னை, 1915, ப.48, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 096343, 107028)
விசுவ பிரம புராணம் : பூர்வகாண்ட வசனச்சுருக்கம்
சி.கி.சுந்தராச்சாரியர், விஸ்வகுலோத்தாரண அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, பதிப்பு 3, 1915, ப.271, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 3776.7)
விநாயகர் கவசம்
காசிப முனிவர், பூமகள் விலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1915, ப.51-64, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 012017)
விபூதிருத்திராக்ஷர மஹாத்மம் - முதற் பாகம்
சி.சேஷய்யர், சுந்தர விநாயகர் அச்சுக்கூடம், வேலூர், 1915, ப.52, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 102519)
வியாசதாத்பர்ய நிர்ணயம்
ஐயண்ண தீட்சிதர், சச்சிதாநந்த அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1915, ப.127, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 026242)
வியாசத் திரட்டு - இரண்டாம் பாகம்
மு.ரா.கந்தசாமிக் கவிராயர், ஸ்ரீ ராமச்சந்திர விலாசம் அச்சியந்திர சாலை, மதுரை, 1915, ப.175, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 019827, 019573)
வியாசத் திரட்டு - முதற் பாகம்
மு.ரா.கந்தசாமிக் கவிராயர், விவேகபாநு அச்சியந்திரசாலை, மதுரை, 1915, ப.115, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 019572)
வியாமோக விலாசம்
ஸி. குமாரசாமி நாயுடு ஸன்ஸ், சென்னை, 1915, ப.45, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 105441)
விராடபர்வ ஏத்தப் பாட்டு
கலைக்கியான முத்திராக்ஷரசாலை, சென்னை, 1915, ப.757-768, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 001542)
விவேகசிந்தாமணி : மூலமும் உரையும்
ஷண்முக விலாசம் பிரஸ், மதுரை, 1915, ப.56, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 008453)
விவேகசிந்தாமணி : மூலமும் உரையும்
சக்கரவர்த்தி அண்டு கம்பெனி, சக்கிரவர்த்தி அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, 1915, ப.60, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 005235, 005242)
விவேகவிளக்கக் கீர்த்தனம்
வாணிவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1915, ப.850-856, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 001962)
விஜய விகட பூஷணம்
க.ச.கதிர்வேலு நாடார், விஜய விகடன் பிரஸ், சென்னை, பதிப்பு 2, 1915, ப.231, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 010223)
விஸ்வகர்ம பக்தோபாக்யானம்
சி. கி. சுந்தராச்சாரியர், மொழி., விஸ்வகுலோத்தாரண அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, 1915, ப.168, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 103866)
விஷநிவர்த்தி
சிறுமணவூர் முனிசாமி முதலியார், சுந்தரவிலாச அச்சுக்கூடம், மதராஸ், 1915, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 030979)
வீராமபட்டணம் மாரியம்மன் பேரில் விருத்தம்
பூமகள்விலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1915, ப.475-480, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 002148)
வேதப்பொருள் விளக்கம் : மநுநீதி சாஸ்திரச் சுருக்க அட்டவணை பிராயச்சித்த நிர்ணய சாஸ்திர சங்கிரகம்
சைதாபுரம் காசிவிசுவநாத முதலியார், மதராஸ் ரிப்பன் அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, 1915, ப.132, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 060557 L)
வேதாந்த டிண்டிமம்
சச்சிதாநந்த அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, 1915, ப.71, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 023365)
வேதாந்தம்
சுவாமி விவேகானந்தர், ஸ்ரீ ராமச்சந்திர விலாசம் பிரஸ், மதுரை, 1915, ப.46, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 020314, 028853)
வேமனானந்தசுவாமி பதிகம்
சித்தூர் நரசிம்ம தாசர், பூமகள்விலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1915, ப.147-152, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 002009)
வேம்புலியம்மன் பதிகம்
சிதம்பராச்சாரியர், பெரியநாயகியம்மன் பிரஸ், சென்னை, 1915, ப.330-336, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 003566)
வேலை வணங்குவதே மெக்கு வேலை
வள்ளுவர் அச்சகம், காரைக்குடி, 1915, ப.20, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 026260)
வேல்விருத்தம்
அருணகிரிநாதர், பெரியநாயகியம்மன் பிரஸ், சென்னை, 1915, ப.401-408, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 011737)
வைத்திய பூரணம் 205
அகத்தியர், ஸ்ரீராமச்சந்திர விலாச அச்சியந்திர சாலை, மதுரை, 1915, ப.54, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 000057)
வைத்தியரத்தினச்சுருக்கம் 360
அகத்தியர், வித்தியாரத்நாகர அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1915, ப.64, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 000017)
வைத்தியரத்தினச்சுருக்கம் 360
அகத்தியர், ஸ்ரீராமச்சந்திர விலாச அச்சியந்திர சாலை, மதுரை, 1915, ப.102, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 000050)
ஜன்மரகித போதினி
ஷண்முகவிலாஸ அச்சுக்கூடம், சேலம், 1915, ப.64, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 019954)
ஜாதக ப்ரகாசிகை : இரண்டு பாகங்களும்
V.ஸ்ரீனிவாஸ அய்யங்கார், ஸ்ரீ கான வித்யா பிரஸ், பெருங்குளம், 1915, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 4305.4)
ஜாதகாலங்காரம்
ஸாஸ்திரஞ்ஜீவிநி அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1915, ப.100, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 049805)
ஸுலோச்சனா உபாக்யானம்
லட்சுமிவிலாச அச்சுக்கூடம், கும்பகோணம், 1915, ப.34, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 007421)
ஸ்ரீ காசியாரணியமாகாத்மியம் என்னும் ஸ்ரீ தக்ஷிணாமூர்த்தி க்ஷேத்திரமாகிய ஆலங்குடிஸ்தல புராணம்
வெ.வெங்கட்டராமகனபாடி, ஆர்யபிரகாசினி பிரஸ், திருநெல்வேலி, 1915, ப.152, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 017450, 017147, 033638, 034085, 034086, 034658, 046318)
ஸ்ரீகாஞ்சி ஸ்ரீகுமரகோட்டத் தலமான்மிய சங்கிரகம்
ஸ்ரீனிவாஸ அச்சுக்கூடம், காஞ்சீபுரம், 1915, ப.14, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 034093, 034094, 034095, 015522, 023724, 034654, 034655)
ஸ்ரீசுப்ரமண்யர் மாலை
ஜீவகாருண்யவிலாச அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, 1915, ப.595-608, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 002753)
ஸ்ரீபாகவதம் : தமிழ் வசனம்
அ.வீ.நரஸிம்ஹாசாரியர், ஆர். வெங்கடேஸ்வர் கம்பெனி, ஆனந்த அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1915, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 098808, 098836, 098837, 098870, 098848, 098880, 098890)
ஸ்ரீ பாண்டவதூதவிலாசம் காளீயநிர்த்தனம்
வாணிவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1915, ப.7, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 030413)
ஸ்ரீ பாலபோதம்
ஸ்ரீவித்தியாவிநோதினி முத்திராசாலை, தஞ்சை, பதிப்பு 2, 1915, ப.498, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 023618, 039651, 034880)
ஸ்ரீ பீஷ்ம விஜயம்
S.இராமச்சந்திர சாஸ்திரிகள், சுதேசமித்ரன் பவர் பிரஸ், சென்னை, 1915, ப.161, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 3643.6)
ஸ்ரீமகாபாரதம் விராடபர்வம்
த.சண்முகக் கவிராயர், சக்கரவர்த்தி அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1915, ப.172, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 023644 L)
ஸ்ரீமகாபாரதவிலாசம் சூது துகிலுரிதல் என்ற துரோபதி வஸ்திராபரணம்
கோள்டன் அச்சியந்திரசாலை, மதராஸ், 1915, ப.104, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 029758)
ஸ்ரீமகாலட்சுமிக்கும் பார்வதிக்கும் வாக்குவாதம்
சக்கரவர்த்தி அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1915, ப.1154-1160, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 011191)
ஸ்ரீமத்கம்பராமாயணம் வசனகாவியம்
திருச்சிற்றம்பல தேசிகர், பூமகள்விலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1915, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 023750 L, 023751 L)
ஸ்ரீமத் திருப்பதி வெங்கடாசல ஸ்தல புராணமஹத்துவம்
ஸ்ரீரங்கப் பிரகாஸ சுவாமிகள், ஜீவகாருண்யவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1915, ப.32, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 016052)
ஸ்ரீமத் ஸாரதமம்
உடையார்பாளையம் கிருஷ்ணதேசிகன், கார்டியன் அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1915, ப.46, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 020922)
ஸ்ரீ மஹாபாரதம்
வைஜெயந்தி பிரஸ், சென்னை, 1915, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 031383, 035766, 035767, 100872)
ஸ்ரீரங்கநாதர் சிந்து
சக்கரவர்த்தி அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, 1915, ப.1058-1064, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 003140)
ஸ்ரீரங்கநாயகிக்கும் நாச்சியாருக்கும் சம்வாதம்
சக்கரவர்த்தி அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1915, ப.1171-1176, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 011192)
ஸ்ரீரங்கம் ஸ்ரீ சித்தி விநாயகர் பதிகம்
உறையூர் தே.பெரியசாமி பிள்ளை, வேட்னெஸ்டே ரிவ்யூ பிரஸ், திருச்சிராப்பள்ளி, 1915, ப.12, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 058355, 032405.1)
ஸ்ரீராமர் தோத்திரமாலை
சக்கரவர்த்தி அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1915, ப.489-496, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 007255)
ஸ்ரீராமர் பதிகம்
பூமகள்விலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1915, ப.83-88, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 007262)
ஸ்ரீவச்சிரசூசிகோபநிஷத்
சிவஞானத்திருத்தளி சாத்யாயனி, ஸ்ரீகுஞ்சிதசரண பிரஸ், சிதம்பரம், 1915, ப.7, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 102156)
ஸ்ரீ வேதவியாஸ & ஸ்ரீ ஆதிசங்கரரது ஸ்ரீகாசி சேதுவாதிமான்மிய கங்கா யாத்ரா தீபிகை
மாசிவாசி பெரி சிவராம சாஸ்திரிகள், திருவடி, 1915, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 011882, 011883, 054496)
ஷட்பாஷைக் கீர்த்தனம்
வாணிவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1915, ப.866-872, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 002000)
ஹரியரபுத்ரர்பேரில் பதிகம்
பூமகள்விலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1915, ப.171-176, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 011424)


ஆண்டு வரிசைப்படி தமிழ் நூல்களின் பட்டியல்
1801 - 1900
ஆண்டு
நூல்கள்
ஆண்டு
நூல்கள்
-

1901 - 2000
ஆண்டு
நூல்கள்
ஆண்டு
நூல்கள்
23
2

2000 - 2018
ஆண்டு
நூல்கள்
ஆண்டு
நூல்கள்

தினமணி - இளைஞர் மணி - செய்தி (22-05-2018)

உங்கள் நூல்கள் அட்டவணை.காம் (www.attavanai.com) தளத்தில் இடம்பெற...
     உங்கள் நூல்கள் எமது அட்டவணை.காம் (www.attavanai.com) தளத்தில் இடம்பெற நூலின் ஒரு பிரதியை எமக்கு அனுப்பி வைக்கவும். (முகவரி: கோ.சந்திரசேகரன், ஏ-2, மதி அடுக்ககம் பிரிவு 2, 12, ரெட்டிபாளையம் சாலை, ஜெஸ்வந்த் நகர், முகப்பேர் மேற்கு, சென்னை-600037 பேசி: +91-94440-86888). நூல் பழைமையானதாக இருந்தாலோ அல்லது கைவசம் நூல் பிரதி இல்லை என்றாலோ நூல் குறித்த கீழ்க்கண்ட தகவல்களை எமது மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு அனுப்பி வைக்கவும். (gowthamwebservices@gmail.com)
நூல் பெயர்
நூல் ஆசிரியர், பதிப்பகம், பதிப்பு, ஆண்டு, பக்கம், விலை, ISBN, (கிடைக்குமிடம், நூல் வரிசை எண்)


அன்புடையீர்! எமது கௌதம் பதிப்பகம் & தரணிஷ் பப்ளிகேசன்ஸ் சார்பில் அடுத்த 6 மாதத்திற்குள் 100 நூல்கள் வெளியிட உள்ளோம். எவ்வித செலவுமின்றி நூலாசிரியர்கள் தங்கள் படைப்புகளை வெளியிட சிறந்த வாய்ப்பு. வித்தியாசமான படைப்புகளை எழுதி வைத்துள்ள நூலாசிரியர்கள் உடனே தொடர்பு கொள்ளவும். அன்புடன் கோ.சந்திரசேகரன் பேசி: +91-94440-86888 மின்னஞ்சல்: gowthampathippagam@gmail.com
உங்களின் யூடியூப் வீடியோ மூலம் வருமானம் ஈட்ட வேண்டுமா? - ஒரு முறை கட்டணம் : Rs.3000/- பேசி: 9444086888விடுகதைகள்
இருப்பு உள்ளது
ரூ.10.00
Buy

ஞானவியல்
இருப்பு உள்ளது
ரூ.50.00
Buy

சிந்தனை முழக்கங்கள்
இருப்பு உள்ளது
ரூ.45.00
Buy

எந்த மொழி காதல் மொழி
இருப்பு உள்ளது
ரூ.45.00
Buy

ஊசியும் நூலும்
இருப்பு உள்ளது
ரூ.40.00
Buy

பூவும் பிஞ்சும்
இருப்பு உள்ளது
ரூ.60.00
Buy

தமிழ் புதினங்கள் - 1
இருப்பு உள்ளது
ரூ.99.00
Buy
நீங்கள் எத்தனை நூல் வாங்கினாலும் அஞ்சல் கட்டணம் ஒரு நூலுக்கு மட்டும் செலுத்தவும்.
உதாரணமாக 3 நூல்கள் ரூ.50+ரூ.60+ரூ.90 என வாங்கினால், அஞ்சல் கட்டணம் ரூ.30 (சென்னை) சேர்த்து ரூ. 230 செலுத்தவும்.
அஞ்சல் செலவு: சென்னை: ரூ.30 | இந்தியா: ரூ.50 | (வெளிநாடு: நூலுக்கேற்ப மாறுபடும். தொடர்பு கொள்க: +91-9444086888)