தமிழ் நூல் அட்டவணை
     

1801 | 1802 | 1803 | 1804 | 1805 | 1806 | 1807 | 1808 | 1809 | 1810 | 1811 | 1812 | 1813 | 1814 | 1815 | 1816 | 1817 | 1818 | 1819 | 1820 | 1821 | 1822 | 1823 | 1824 | 1825 | 1826 | 1827 | 1828 | 1829 | 1830 | 1831 | 1832 | 1833 | 1834 | 1835 | 1836 | 1837 | 1838 | 1839 | 1840 | 1841 | 1842 | 1843 | 1844 | 1845 | 1846 | 1847 | 1848 | 1849 | 1850 | 1861 | 1862 | 1863 | 1864 | 1865 | 1866 | 1867 | 1868 | 1869 | 1870 | 1871 | 1872 | 1873 | 1874 | 1875 | 1876 | 1877 | 1878 | 1879 | 1880 | 1881 | 1882 | 1883 | 1884 | 1885 | 1886 | 1887 | 1888 | 1889 | 1890 | 1891 | 1892 | 1893 | 1894 | 1895 | 1896 | 1897 | 1898 | 1899 | 1900 | 1901 | 1902 | 1903 | 1904 | 1905 | 1906 | 1907 | 1908 | 1909 | 1910 | 1911 | 1912 | 1913 | 1914 | 1915 | 1916 | 1917 | 1918 | 1919 | 1920 | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | 1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018


1922ஆம் ஆண்டு வெளியான தமிழ் நூல்களின் பட்டியல்
நூல் பெயர்
நூல் ஆசிரியர், பதிப்பகம், பதிப்பு, ஆண்டு, பக்கம், விலை, ISBN, (கிடைக்குமிடம், நூல் வரிசை எண்)
அருணாசல புராணம்
எல்லப்ப நாவலர், நிரஞ்சனவிலாச அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, 1922, ப.814, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 024098)
அருள் மொழிகள்
ஸ்வாமி விவேகாநந்தர், ஸ்ரீ சாது இரத்தின சற்குரு புத்தகசாலை, சென்னை, 1922, ப.224, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 029117)
அல்லாவுதீன் அல்லது அற்புத தீபம்
ஸி. குமாரசாமி நாயுடு ஸன்ஸ், சென்னை, 1922, ப.78, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 105463, 107236)
அல்லியரசாணி
கோட்டாறு வீ.உடையார் பிள்ளை, எக்ஸெல்ஸியர் அச்சியந்திரசாலை, மதுரை, 1922, ப.40, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 036221)
அறப்பளீசுர சதகம்
சீகாழி அம்பலவாணக் கவிராயர், பி. நா. சிதம்பரமுதலியார் அண்டு பிரதர்ஸ், வித்தியாரத்நாகர அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1922, ப.59, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 002705)
அனுபவ நாடி ஞான போதினி
S.C.நம்பி, வித்யாரத்நாகர அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1922, ப.50, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 000736)
அஸ்வமேத பர்வம்
ஸ்ரீ ஆதிமூலம் பிரஸ், சென்னை, 1922, ப.218, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 007060)
அஷத்துல் அதாப் அலா ஸஃயில்கறாப் என்னும் அரபிரத்தின் தற்ஜமா
முஹம்மது அபூபக்றிபுனு, சம்பக லெட்சுமி விலாஸ் பிரஸ், மன்னார்குடி, 1922, ப.36, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 6076.1)
ஆஞ்சனேய சகளசாஸ்திரம் என்னும் இந்து தேகாப்பியாச சாதனம்
காஞ்சீபுரம் தி.அரங்கசாமி நாயுடு, பாரதி அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1922, ப.96, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 003460)
ஆத்மஞான ரத்தினம் என்னும் 1004 உபதேச மொழிகள்
ஸ்வாமி விவேகாநந்தர், சை. ந. பாலசுந்தரம், சென்னை, 1922, ப.384, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 013629)
ஆறெழுத் தந்தாதி
அகத்திய முனிவர், கோள்டன் எலெக்ட்ரிக் பிரஸ், சென்னை, 1922, ப.50, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 106137)
இதோபதேசம் என்னும் இல்லற தர்மம்
விலக்ஷணானந்த ஸ்வாமிகள், ஆரியப்பிரகாசினி பிரஸ், திருநெல்வேலி, பதிப்பு 3, 1922, ப.7, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 030543)
இந்திய தேயத்தில் வகுத்துள்ள நூதன ஜாதிகளி னுற்பவ பீடிகை
க.அயோத்திதாஸ பண்டிதர், ஸ்ரீ சித்தார்த்த புத்தகசாலை, கோலார் தங்கவயல், பதிப்பு 2, 1922, ப.43, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 051352)
இந்தியா கவர்ன்மென்ட் ஆக்ட்
தி சூப்பிரடெண்டண்ட் ஆஃப் தி கவர்மெண்ட் பிரஸ், சென்னை, 1922, ப.27, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 054685 L)
இந்தியாவின் சுதந்தரப் போர்
V.N.ரங்கசாமி ஐயங்கார், திருநாவுக்கரசு அச்சுக்கூடம், ஆரணி, 1922, ப.52, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 004500, 042339)
இந்தியாவின் மஹா சாஸனங்கள்
சரஸ்வதி விலாச அச்சுக்கூடம், தாபன், 1922, ப.40, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 006076)
இந்து தேசாபிமானிகள் செந்தமிழ்த் திலகம்
மதுர பாஸ்கரதாஸ், இ. ராமசாமிக்கோன், மதுரை, 1922, ப.48, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 035841, 035843)
இந்துபாக சாஸ்திரம்
தொ.கி.இராமச்சந்திர ராயர், ஸி. குமாரசாமி நாயுடு ஸன்ஸ், சென்னை, பதிப்பு 4, 1922, ப.348, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 009772)
இயேசு கிறிஸ்துவின் ஜீவிய சரித்திரம்
கிறிஸ்டியன் லிட்ரேச்சர் சொசைட்டி ஃபார் இந்தியா, சென்னை, 1922, ப.56, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 022557)
இரட்டைப் புலவர் சரிதம்
சுந்தர விலாஸம் அச்சுக்கூடம், ஈரோடு, 1922, ப.49, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 031781, 031782)
இரண்டு புருஷ சிரேஷ்டர்கள் : மந்திரி திம்மரசு, ஷாப்ட்ஸ்பரி பிரபு
சாரதா பப்ளிஷிங் கம்பெனி, சென்னை, 1922, ப.158, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 004181, 105240)
இரதி சாஸ்திரம்
மதுகரவேணி விலாசம் புக் டிபோ, சென்னை, 1922, ப.88, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 030246)
இராமநாடக மென்னும் குசலவ நாடகம்
ஸன் ஆப் இந்தியா அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1922, ப.188, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 029892)
இராம நாடகம்
சீர்காழி அருணாசலக் கவிராயர், பூமகள்விலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1922, ப.455, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 029960)
இராமாயண திருப்புகழ் சிந்து
கிருஷ்ணசாமிக் கோனார், முரஹரி அச்சுக்கூடம், சென்னை, பதிப்பு 12, 1922, ப.24, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 006985)
இராமயணத் திருவுந்தியார்
ரங்கய்யங்கார், ஸ்ரீ விஜய லக்ஷிமி அச்சுக்கூடம், பாளையங்கோட்டை, 1922, ப.9, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 006107)
இராமாயண ஸாரம் - இரண்டாம் பாகம்
செய்யூர் முத்தைய முதலியார், ஸி. குமாரசாமி நாயுடு ஸன்ஸ், சென்னை, 1922, ப.128, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 100944)
இராமேஸ்வர மான்மிய மென்னும் சேது மகத்துவக் கும்மி
சென்னபட்டணம் சொக்கலிங்கம், மீனலோசனி அச்சியந்திரசாலை, மதுரை, பதிப்பு 2, 1922, ப.31, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 012175)
இராமோதந்தம்
மதுரைத் தமிழ்ச்சங்க முத்திராசாலை, மதுரை, 1922, ப.20, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 007420, 102122, 106594)
இராஜகோபால மாலை
ஸ்ரீ ஆதிமூலம்பிரஸ், சென்னை, 1922, ப.16, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 049904)
இருக்கம் ஆதிமூல முதலியார் சரித்திரம்
சிவனடியார் திருக்கூட்டம், சென்னை, 1922, ப.33, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 015804)
இலக்கண இலக்கியத் திறவுகோல்
ஆதிமூலம் அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, 1922, ப.44, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 017543, 050092)
இலக்கண வினாவிடை
ஆறுமுக நாவலர், வித்தியாநுபாலன யந்திரசாலை, சென்னபட்டணம், பதிப்பு 15, 1922, ப.70, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 100618)
இலக்ஷணா விர்த்தி
சங்கராசாரிய சுவாமிகள், கோவிலூர் ஸ்ரீ சிதம்பர ஞாந தேசிக சுவாமிகள், மொழி., பால சுப்ரமண்ய ஸ்வாமி பிரஸ், சென்னை, 1922, ப.70, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 025722)
இல்முல் அஸ்றார் என்னும் ரஹஸ்ய சாஸ்திர சிந்தாமணி
T.A.முஹம்மது இப்றாஹீம், மதராஸ், 1922, ப.63, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 3921.11)
இல்லாண்மை அல்லது கிரக விசாரணை
எஸ். பி. வெங்கடேச சர்மா, இ. மா. கோபாலகிருஷ்ணக் கோன், மதுரை, 1922, ப.64, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 030009, 030010, 030011)
இனியவை நாற்பது
பூதஞ்சேந்தனார், திருநெல்வேலித் தென்னிந்திய சைவசித்தாந்த நூற்பதிப்புக் கழகம், சென்னை, 1922, ப.60, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 026728)
இன்னா நாற்பது
கபிலர், மதராஸ் ரிப்பன் அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, 1922, ப.41, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 027514, 100573)
உடையவர் கோவிலென்று வழங்கும் ஸ்ரீசுவேதபுர க்ஷேத்திரத் தோத்திரப் பிரபந்தம்
முத்துப் பிள்ளை, சம்பக லக்ஷூமி விலாச அச்சுக்கூடம், மன்னார்குடி, 1922, ப.36, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 003992, 003993, 004482, 008051, 033961)
உரைச்செய்யுள்
சிவஞான முனிவர், திருநெல்வேலித் தென்னிந்திய சைவசித்தாந்த நூற்பதிப்புக் கழகம், சென்னை, 1922, ப.239, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 028312, 047564, 102138)
உலக சிரேஷ்டர்
தாலுக்கா காங்கிரஸ் சபை, தென்காசி, 1922, ப.39, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 009018)
உலகை உயர்த்திய ஒருவன்
வா.மு.சேதுராமன், கவியரசன் பதிப்பகம், சென்னை-2, 1922, ப.88, ரூ.4.00 (கன்னிமாரா பொது நூலகம் - எண் 416215)
என் கடன் பணிசெய்து கிடப்பதே
திரு. வி.கலியாண சுந்தரனார், சாது அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1922, ப.88, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 007605, 007606, 040689, 040690)
ஏலாதி
கணிமேதாவியார், மதராஸ் ரிப்பன் அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, 1922, ப.87, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 096876)
ஏழு நகரத்தார் பேரிற் குழுவ நாடகமும் பள்ளு நாடகமும்
வி.திருஞானசம்பந்தக் கவிராயர், ஜெகம் & கோ, திருச்சினாப்பள்ளி, 1922, ப.24, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 054635)
ஐசுவரிய சக்கரம்
மகாத்மா காந்தி, கணேஷ் கம்பெனி, சென்னை, 1922, ப.124, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 020547, 028094, 047026, 047338, 104933)
ஒட்ட நாட்டார் நாடக அலங்காரம்
மாயூரம் பக்கிரி படையாட்சி, சக்கரவர்த்தி அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1922, ப.96, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 029569)
கடம்பவன க்ஷேத்திர மென்னும் திருமதுரை சொக்கலிங்கக் கடவுள் 64 திரு விளையாடலின் ஆசிரியமும் மீனாட்சி யம்மன் மீது பஞ்ச ரத்தினமும்
சொர்ன பாரதி, ராமச்சந்திர விலாசம் பிரஸ், மதுரை, 1922, ப.16, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 019708)
கண்ணகி
தி. செல்வக்கேசவராய முதலியார், டையோஸெஸன் அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1922, ப.99, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 109087)
கதர் துணிக்கும் சீமைத் துணிக்கும் சண்டை
டி. சி. ஜயராம் நாயுடு, சக்கரவர்த்தி அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1922, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 001669)
கதா சிந்தாமணி என்று வழங்குகின்ற மரியாதை ராமன் கதை
நிரஞ்சனவிலாச அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, 1922, ப.88, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 016273)
கதிரேசன் பேரில் ஆனந்தக் களிப்பு
இராமசாமி பிள்ளை, வித்தியாரத்நாகர அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1922, ப.49, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 002065)
கதைக்கொத்து : மலர் 2
வே. இராஜகோபா லையங்கார், ஸி. குமாரசாமி நாயடு ஸன்ஸ், சென்னை, 1922, ப.72, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 048361)
கந்தர்சஷ்டி கவசம்
தேவராய சுவாமிகள், கோள்டன் எலெக்ட்ரிக் பிரஸ், சென்னை, 1922, ப.15, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 011709)
கந்தர்சஷ்டி கவசம்
தேவராய சுவாமிகள், வித்தியாரத்நாகர அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1922, ப.31, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 012047)
கபிலை காவியம்
நல் குப்புசாமி முதலியார், சாது அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1922, ப.22, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 108042)
கருப்பண்ண சுவாமி மான்மியம் சொக்கநாதபுரம், ஸ்ரீ சிறுதேன்மொழி அம்மன் வருகைப் பதிகம், தேவாரம்
ஒக்கூர் சி. கரு. சோமசுந்தரஞ் செட்டியார், மெய்கண்டான் அச்சியந்திரசாலை, கொழும்பு, 1922, ப.21, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 017586, 037870)
கலியுக அவதாரக் காந்திமகான் திலக ரத்னாகரம்
A.S.சதாசிவ தாஸ், T.கிருஷ்ணசாமி பிள்ளை, மதுரை, 1922, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 016977)
கல்வியும் நாகரீகமும்
S.கலியாணசுந்தரம் பிள்ளை, எஸ்.என். பிரஸ், சென்னை, 1922, ப.32, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 107512)
கவிராஜ சேகரம்
ஆர்யகலா அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1922, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 001283, 001284, 001286)
காஞ்சீபுரம் வரதராஜப் பெருமாள் பஞ்சரத்தினமும் பெருந்தேவியார் பஞ்சரத்தினமும்
ஸ்ரீ ஆதிமூலம்பிரஸ், சென்னை, 1922, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 049950)
காணாமற் போன கண்மணி
பு.வே.சபாபதி முதலியார், ஸி. குமாரசாமி நாயுடு ஸன்ஸ், சென்னை, 1922, ப.92, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 011104, 105639)
காதலா? கருணையா?
சு.அ.சுப்பராய பிள்ளை, இன்டர்நாஷனல் கம்பெனி, சென்னை, பதிப்பு 2, 1922, ப.177, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 020231)
காதற் கடிதங்கள்
ஊழியன் அச்சுக்கூடம், காரைக்குடி, 1922, ப.143, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 030583, 028802, 019022)
காந்தம் : ஒரு சிறுகதை
கி. ராஜகோபாலாச்சாரியார், பாரி நிலையம், சென்னை, 1922, ப.40, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 027535, 031730)
காந்திமதி அல்லது பொறுமைக்கரசி
S.A.திருமலைக்கொழுந்துப் பிள்ளை, ஆரியப்பிரகாசினி பிரஸ், திருநெல்வேலி, 1922, ப.24, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 011998)
காம சாஸ்திரம், அல்லது, ஆரோக்கியம், செல்வம், சுகம் இவைகளைக் காட்டும் கைப் புத்தகம்
மணிசங்கர் கோவிந்தஜி, S.M.ஜோஷி, மதராஸ், பதிப்பு 9, 1922, ப.112, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 003451)
கால விதானம்
சாஸ்திர ஸஞ்ஜீவிநி பிரஸ், மதராஸ், 1922, ப.167, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 049799)
கிருஷ்ண பகவான் அலங்காரச் சிந்து
செஞ்சி ஏகாம்பர முதலியார், சங்கநிதிவிளக்க அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1922, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 4607.4)
கிருஷ்ண விஜயம் அல்லது அரசியல் வெற்றி
புதுப்பட்டு கடாம்பி கிருஷ்ணமாசாரியர், ஆர். வெங்கடாசலம் கம்பெனி, சென்னை, பதிப்பு 3, 1922, ப.197, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 105421)
குடும்ப சனியன்
சிறுமணவூர் முனிசாமி முதலியார், சிவகாமி விலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1922, ப.65, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 019032, 019033)
குண மஞ்சரி
புதுக்கோட்டை ஜானகி ராஜாயி, காக்ஸ்டன் பிரஸ், சென்னை, 1922, ப.56, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 105637)
குணவாகடம்
திருமூலர், வித்தியாரத்நாகர அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1922, ப.60, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 005174)
குமரக்கடவுள் பஜனாமிர்தம் - முதற்பாகம்
R.V.சத்திவேலாச்சாரி, பி. நா. சிதம்பரமுதலியார், மதுரை, 1922, ப.58, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 035385)
குமரேச சதகம்
குருபாததாசர், சக்கரவர்த்தி அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1922, ப.221, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 004464)
கெருடப்பத்து, கஜேந்திர மோட்சக் கீர்த்தனை
ஸ்ரீ ஆதிமூலம்பிரஸ், சென்னை, 1922, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 049928)
கைவல்ய நவநீதம்
தாண்டவராய சுவாமிகள், அமெரிக்கன் டைமன்ட் பிரஸ், சென்னை, பதிப்பு 5, 1922, ப.363, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 028593, 038315)
கொழுத்த சிரிப்பு
சிறுமணவூர் முனிசாமி முதலியார், சி. முனிசாமி முதலியார் அண்டு சன்ஸ், சென்னை, பதிப்பு 7, 1922, ப.113, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 018760)
கொழுந்து மாமலை முருகவேள் மும்மணிக் கோவை
புளியங்குடி ஆதி முருகவேள், எஸ்.என். பிரஸ், சென்னை, 1922, ப.17, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 003235)
கோயிற் புராணம்
உமாபதி சிவாசாரியார், வித்தியாநுபாலன யந்திரசாலை, சென்னபட்டணம், பதிப்பு 3, 1922, ப.252, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 030462, 034190, 027857, 104309)
கோவலன் சரிதை
கா.ர. கோவிந்தராஜ முதலியார், இந்தியன் பப்ளிஷிங் ஹவுஸ், சென்னை, 1922, ப.124, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 097253)
கோவிலன் கதை
புகழேந்திப்புலவர், எக்ஸெல்ஸியர் பிரஸ், மதுரை, 1922, ப.111, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 014026)
கோவிலன் கதை
புகழேந்திப்புலவர், வித்தியாரத்நாகர அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1922, ப.116, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 032727)
கௌரிமோட்ச நாடகம்
கொஞ்சி குப்பம் துரைசாமி, கலைக்கியான முத்திராக்ஷரசாலை, சென்னை, 1922, ப.60, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 011980)
சகுந்தலை அல்லது காணாமற் போன கணையாழி
ச.பவானந்தம் பிள்ளை, சென்னை, 1922, ப.196, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 107155)
சங்கீதத் திரட்டு - முதற் பாகம்
கிராமஃபோன் கம்பெனி, கல்கத்தா, பதிப்பு 4, 1922, ப.108, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 015718, 016171, 016170, 036605, 036606, 046424, 046449, 048628, 048629, 046225)
சசிகுலதீபம் அல்லது ஸ்ரீ மகா பாரத தத்துவங்கள்
U.N.இராமஸ்வாமி நாயுடு, கார்டியன் அச்சுயந்திரசாலை, சென்னை, 1922, ப.55, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 022438)
சச்சிதானந்த சிவம்
சுப்பிரமணிய சிவா, சை. ந. பாலசுந்தரம், ஸ்ரீ சாது இரத்தின சற்குரு புஸ்தகசாலை, சென்னை, பதிப்பு 3, 1922, ப.20, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 102650)
சச்சிதானந்த மாலை
பாலையானந்த சுவாமிகள், ஸ்ரீ ஆதிமூலம்பிரஸ், சென்னை, 1922, ப.16, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 049907)
சடகோப ரந்தாதி
கம்பர், கணேச அச்சுக்கூடம், சென்னை, பதிப்பு 2, 1922, ப.32, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 005458)
சத்த காண்டம் 7000
போகர், ஸ்ரீ ஆதிமூலம் பிரஸ், சென்னை, 1922, ப.1123, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 3917.1)
சந்தனு
வாழ்குடை வேங்கடராம சாஸ்திரிகள், கே. பழனியாண்டிபிள்ளை கம்பெனி, சென்னை, 1922, ப.66, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 096614)
சந்திரகுப்த மௌரியன்
T.S.குப்புசாமி அய்யர், மனோரமா ஆபீஸ், சென்னை, 1922, ப.84, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 100902)
சந்திரதா ராசாங்கம் சரித்திரம்
R.K.பூமிபாலகதாஸ், மு. கிருஷ்ணபிள்ளை, மதுரை, 1922, ப.16, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 014975, 029824)
சபேசன் அல்லது சுதந்தர ரக்ஷகன்
V.N.ரங்கசாமி ஐயங்கார், திருநாவுக்கரசு அச்சுக்கூடம், ஆரணி, 1922, ப.78, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 025476)
சமரச சித்தாந்த போதினி என்னும் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ண பரமஹம்ஸர் உபதேச கவி மஞ்சரி
நா.கனகராஜையர், விவேகானந்த அச்சியந்திரசாலை, பொள்ளாச்சி, 1922, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 035185, 047672)
சமையல் நூல்
செயிண்ட் ஜோசப் இண்டஸ்டிரியல் பள்ளி பிரஸ், திருச்சினாப்பள்ளி, 1922, ப.69, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 3943.3)
சமையல் நூல்
செயிண்ட் ஜோசப் இண்டஸ்டிரியல் பள்ளி பிரஸ், திருச்சினாப்பள்ளி, பதிப்பு 2, 1922, ப.103, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 3943.2)
சர்க்கா, அல்லது, கை ராட்டினத்தின் புணர் உத்தாரணம்
பி. டி. பாணி அண்டு கம்பெனி, மதராஸ், 1922, ப.79, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 016816, 107794)
சர்வசமய சமரசக் கீர்த்தனைகள்
வேதநாயகம் பிள்ளை, தொண்டமண்டலம் அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1922, ப.196, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 111094)
சாகுந்தலம்
காளிதாஸர், மெட்ராஸ் டயோசியன் பிரஸ், சென்னை, 1922, ப.73, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 107026)
சாவித்திரி சத்தியவந்தன்
வேலூர் நாராயணசாமி பிள்ளை, பெரியநாயகியம்மன் அச்சுக்கூடம், சென்னை, பதிப்பு 5, 1922, ப.48, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 014981)
சாளுக்கிய விக்கிர மாதித்தன் சரித்திரம்
அ.வா.வேங்கடராம ஐயர், சென்னை கமெர்ஷியல் அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1922, ப.78, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 004154, 108456)
சித்தாந்தப் பிரகாசிகை
சிவஞான முனிவர், திருநெல்வேலித் தென்னிந்திய சைவசித்தாந்த நூற்பதிப்புக் கழகம் லிமிடெட், சென்னை, 1922, ப.31, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 028088, 028325, 101485)
சித்திரபுத்திர நயினார் கதை
வித்தியாரத்நாகர அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1922, ப.88, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 013165)
சிவ சுப்ரமண்யர் பேரில் கிளிக் கண்ணி
ஸ்ரீ ஆதிமூலம்பிரஸ், சென்னை, 1922, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 049943)
சிவஞான தீபம்
பாம்பன் குமரகுருதாச சுவாமிகள், சாது அச்சுக்கூடம், சென்னை, பதிப்பு 2, 1922, ப.96, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 033936, 036152)
சிவஞான தீபம்
பாம்பன் குமரகுருதாச சுவாமிகள், சாது அச்சுக்கூடம், சென்னை, பதிப்பு 2, 1922, ப.71, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 097037)
சிவஞான போதம்
மெய்கண்டதேவர், வித்தியாநுபாலன யந்திரசாலை, சென்னபட்டணம், பதிப்பு 3, 1922, ப.245, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 027475, 046742)
சிவார்சனா சந்திரிகை
சிவாகம சித்தாந்த பரிபாலன சங்கம், தேவகோட்டை, 1922, ப.137, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 102854)
சிறு கதைகள்
எம்.எஸ்.கிருஷ்ணஸ்வாமி, வி. நாராயணன் & கம்பெனி, மதராஸ், 1922, ப.97, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 050186,105583)
சிறுத் தொண்டர்
பம்மல் சம்பந்த முதலியார், டௌடன் கம்பெனி, பியர்லெஸ் அச்சுக்கூடம், சென்னை, பதிப்பு 2, 1922, ப.45, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 029416)
சீவக சிந்தாமணி மூலமும் நச்சினார்க் கினியருரையும்
திருத்தக்கதேவர், கமர்ஷியல் அச்சுக்கூடம், சென்னை, பதிப்பு 3, 1922, ப.1304, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 009777, 100717)
சுகந்த பரிமள சாஸ்திரம்
சிறுமணவூர் முனிசாமி முதலியார், சிவகாமி விலாஸ அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1922, ப.84, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 014680)
சுகந்தமாலினி : ஓர் இனிய செந்தமிழ் நாவல்
ஒ.சம்பத், ரா. லோகநாதம் பிள்ளை, சென்னை, 1922, ப.78, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 008159)
சுக விரோதிகள்
எல். ஜி. முக்கர்ஜி, செவந்த்டே அட்வெண்டிஸ்ட் பப்ளிஷிங் ஹவுஸ், லக்னவ், 1922, ப.112, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 005169, 039992, 013110)
சுகாதார விளக்கக் கதை
மாக்மில்லன், சென்னை, 1922, ப.103, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 001199)
சுதேச கீதங்கள் - இரண்டாம் பாகம்
சி. சுப்பிரமணிய பாரதி, செல்லம்மா பாரதி, சென்னை, 1922, ப.144, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 013904, 039404, 048550, 048551)
சுதேச கீதங்கள் - முதற்பாகம்
சி. சுப்பிரமணிய பாரதி, செல்லம்மா பாரதி, சென்னை, 1922, ப.162, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 098341)
சுப்பிரமணியக் கடவுள் பேரில் சிவசெந்தி மாலை
வித்தியாரத்நாகர அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1922, ப.24, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 035019)
சுப்பிரமணிய சுவாமி பேரில் காவடிச் சிந்து
அண்ணாமலை ரெட்டியார், எக்சல்சியர் பிரஸ், மதுரை, 1922, ப.32, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 002979)
சுப்பிரமணிய சுவாமி பேரில் காவடிச் சிந்து
அண்ணாமலை ரெட்டியார், முரஹரி அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1922, ப.24, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 002313)
சுப்பிரமணிய சுவாமி பேரில் காவடிச் சிந்து
அண்ணாமலை ரெட்டியார், வித்தியாரத்நாகர அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1922, ப.24, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 002370, 002309, 039359)
சுப்பிரமணியர் வளையற் சிந்து
க.இராமஸ்வாமி பிள்ளை, ஸ்ரீ பாரதி அச்சுக்கூடம், மதராஸ், 1922, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 003013)
சுய ஆட்சிக்கொடி, மதுவிலக்கு மகத்துவம், மகாத்மா காந்தி தியானம், சந்தச் சரபம்
S.S.சண்முகதாஸ், T. கிருஷ்ணசாமி பிள்ளை, மதுரை, 1922, ப.12, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 019777)
சுலோசனை
மு.கதிரேசச் செட்டியார், மொழி., மதுரைத்தமிழ்ச்சங்க முத்திராசாலை, மதுரை, 1922, ப.29, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 006876, 008143, 021071, 039395)
சுவர்ணாம்பாள் அல்லது பெருவிரல் மர்மம் : ஓர் அதிசயமான துப்பறியும் நாவல்
ஆரணி குப்புசாமி முதலியார், ஆனந்தபோதினி, சென்னை, பதிப்பு 3, 1922, ப.192, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 011604)
சுவாமிமலை ஆண்டி பண்டாரம் வருக ஸ்தோத்திரம்
R.திருவேங்கடம் பிள்ளை, முரஹரி அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1922, ப.12, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 023407)
சூடாமணி நிகண்டு : பதினொராவது பன்னிரண்டாவது மூலமும் உரையும்
மண்டல புருடர், வித்தியாநுபாலன யந்திரசாலை, சென்னபட்டணம், பதிப்பு 8, 1922, ப.210, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 021781)
சூடாமணிநிகண்டு பதினோராவது நிகண்டு
மண்டல புருடர், நிரஞ்சனவிலாச அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, 1922, ப.80, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 021904)
சூடாமணி நிகண்டு : மூலமும் உரையும்
மண்டல புருடர், வித்தியாநுபாலன யந்திரசாலை, சென்னை, பதிப்பு 13, 1922, ப.410, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 013511, 025400)
செந்தமிழ் வாசகத் திரட்டு
மீனலோசனி அச்சுக்கூடம், மதுரை, 1922, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 040125)
சைவ சித்தாந்த ஞானபோதம்
மறைமலையடிகள், டி. எம். அச்சுக்கூடம், பல்லாவரம், பதிப்பு 2, 1922, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 007247, 008001)
சொல்வது ஒன்று செய்வது வேறு : பெண்கல்வி - மலர்-1
ஜே. என். இராமநாதன், தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகப் பதிப்பு நிலையம், சென்னை, 1922, ப.32, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 9407.14)
சோதிட ஹோரா சாஸ்த்திரம் : மூலமும் உரையும்
என். சி. கோள்டன் எலக்ட்ரிக் பிரஸ், சென்னை, 1922, ப.146, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 008564, 008938)
ஞாயிற்றுக் கிழமைப் புதுமை
ரொஸசி, மாதாக்கோயில் அச்சுக்கூடம், புதுவை, பதிப்பு 4, 1922, ப.303, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 034012)
ஞான வெட்டியான் 1500
திருவள்ளுவ நாயனார், கலைக்கியான முத்திராக்ஷரசாலை, சென்னை, 1922, ப.462, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 000105, 047884, 000215)
தடாதகை பிராட்டியார் திருமண வெண்பாமாலை
ச.வெ.சன்மா, சாது அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1922, ப.72, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 020853, 020854, 028662, 029994)
தண்டபாணித் தெய்வ ரஞ்சிதமெனும் பக்திரசக் கீர்த்தனம் - முதற்பாகம்
M.R.S.வேல்சாமி கவிராயர், வித்தியாரத்நாகர அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1922, ப.64, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 036249, 036268)
தமிழறியும் பெருமாள் கதை
கல்விவிளக்க அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1922, ப.95, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 017690)
தமிழறியும் பெருமாள் கதை
மதராஸ் ரிப்பன் அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, 1922, ப.91, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 100920)
தமிழ் அத்யாத்ம ராமாயண வசனம்
ஆறோ அச்சியந்திர சாலை, சென்னை, பதிப்பு 2, 1922, ப.360, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 3639.10)
தமிழ் மொழி யகராதி
நா.கதிரைவேற் பிள்ளை, நிரஞ்சன விலாச அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, பதிப்பு 5, 1922, ப.1706, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 021980)
தமிழ் வரலாறு - முதற்பாகம்
K.S.சீனிவாஸ பிள்ளை, தமிழ்ச்சங்க முத்திராசாலை, மதுரை, 1922, ப.57, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 036506)
தமிழ் வியாசங்கள்
வி. கோ. சூரியநாராயண சாஸ்திரி, வி. சூ. நடராஜன், மதுரை, 1922, ப.62, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 028277)
தயாபர சுந்தரி : ஓர் அற்புத காதற்களஞ்சியம்
காஞ்சீபுரம். தி.அரங்கசாமி நாயுடு, ஸ்ரீ பாரதி அச்சுக்கூடம், சென்னை, பதிப்பு 3, 1922, ப.268, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 007630)
தருமசீலன் என்னும் ஒரு தமிழ் நாவல்
தேவகோட்டை மு. சொ.சுந்தரேசன் செட்டியார், சுதேசமித்திரன் பிராஞ்சு பிரஸ், சென்னை, பதிப்பு 2, 1922, ப.211, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 025645, 007484, 007485, 025600)
தர்மாம்பாள்
வி. கே. சுப்பிரமணிய சாஸ்திரி, ஷண்முக விலாஸ புஸ்தகசாலை, மதராஸ், பதிப்பு 2, 1922, ப.330, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 024728)
தற்கால இந்தியா
ஸ்வாமி விவேகாநந்தர், ஸ்ரீ சாது இரத்தின சற்குரு புத்தகசாலை, சென்னை, 1922, ப.102, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 029115, 029265)
தன வைசிய வாலிபர் மகாநாட்டு முகவுரை
சொ. முருகப்ப செட்டியார், இந்தியன் ஸ்டோர்ஸ், காரைக்குடி, 1922, ப.23, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 021167, 021168, 021169, 007886, 007887, 052401)
தாய்க் கிழவிகள் தளுக்கு
செழுமணவை தேவேந்திரநாத பண்டிதர், மயிலாப்பூர் டிரேடிங் கம்பெனியார், சென்னை, பதிப்பு 2, 1922, ப.112, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 011208)
திணைமொழி யைம்பது
கண்ணன் சேந்தனார், திருநெல்வேலித் தென்னிந்திய சைவசித்தாந்த நூற்பதிப்புக் கழகம், சென்னை, 1922, ப.27, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 027204, 100621)
திரிகடுகம்
நல்லாதனார், மதராஸ் ரிப்பன் அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, பதிப்பு 2, 1922, ப.98, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 096874)
திரிசிராமலை மான்மிய சங்கிரகம்
தி.வீ.சண்முகம் பிள்ளை, ஜகம் அண்டு கோ, திருச்சினாப்பள்ளி, பதிப்பு 2, 1922, ப.64, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 034846, 005845, 017138, 047696)
திருக்குறள்
திருவள்ளுவர், வித்தியாநுபாலன யந்திரசாலை, சென்னபட்டணம், பதிப்பு 6, 1922, ப.171, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 000929, 007281)
திருக்குறள் வசனம்
குருசரணாலயன், டைமெண்டு அச்சாபீஸ், சென்னை, 1922, ப.304, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 000665, 000666)
திருக் கோவையார்
மாணிக்கவாசகர், வித்தியாநுபாலன யந்திரசாலை, சென்னபட்டணம், பதிப்பு 4, 1922, ப.419, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 015562, 017299, 017750, 046249, 046401, 046402, 047172, 052421, 101106, 101107)
திருச்செந்தூர் கலியுகநாதன் ஆனந்த களிப்பும் ஞானக் கும்மியும்
D.சுப்பிரமணியன், ஸ்ரீ கொண்டா பிரஸ், திருநெல்வேலி, 1922, ப.20, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 004433)
திருச்செந்தூர்ப் பிள்ளைத் தமிழ்
பகழிக்கூத்தர், பி. நா. சிதம்பரமுதலியார் அண்டு பிரதர்ஸ், சென்னை, 1922, ப.79, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 003339, 046102, 025603, 046214)
திருத்தணிகை ஸ்ரீ சிவசுப்ரமணிய சுவாமி திருப்புகழ் காவடிச்சிந்து
வேலூர் நாராயணசாமி பிள்ளை, பெரியநாயகியம்மன் அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1922, ப.15, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 002343)
திருத்தில்லைச் சந்தவிகற்ப வந்தாதி, உமையவள்மாலை
தி.சு.வேலுசாமிப் பிள்ளை, ஸ்ரீ பெருந்தேவி விலாச அச்சுக்கூடம், காஞ்சிபுரம், 1922, ப.16, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 076125, 101180)
திருப்பாடற்றிரட்டு
தாயுமானவர், ஆதிமூலம் பிரஸ், சென்னை, 1922, ப.456, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 014216)
திருப்பாடற்றிரட்டு
தாயுமானவர், B. இரத்தின நாயகர் அண்டு சன்ஸ், சென்னை, பதிப்பு 4, 1922, ப.730, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 014581)
திருப்பாடற் றிரட்டு
தாயுமானவர், வித்தியாநுபாலன யந்திரசாலை, சென்னபட்டணம், பதிப்பு 9, 1922, ப.269, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 013793, 015769, 047163, 047164)
திருப்பாடற் றிரட்டு
தாயுமானவர், வித்தியாரத்நாகர அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1922, ப.451, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 013799)
திருப்புகழ்
அருணகிரிநாதர், பிரின்டர்ஸ் அச்சுக் கூடம், வேதம் கம்பெனி, டயமண்டு அச்சுக் கூடம், சென்னை, 1922, ப.86, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 101882)
திருமந்திரம் 3000
திருமூலர், அருணோதயம் பிரிண்டிங் பிரஸ், தூத்துக்குடி, 1922, ப.471, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 022451, 101555)
திருமயிலைச் சிறப்பு
ஆ.ஸீ.கஸ்தூரிரங்கய்யர், கமர்சியல் பிரஸ், சென்னை, 1922, ப.48, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 103731)
திருமலை நாயக்கர் சரித்திரம்
மு.கோவிந்தசாமி ஐயர், இ.மா.கோபாலகிருஷ்ணக் கோன், மதுரை, 1922, ப.135, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 004146, 004147, 052190, 108415)
திருமுறை கண்ட புராண மென்னும் நம்பியாண்டார் நம்பி புராண வசனம்
மா.நமசிவாயம் பிள்ளை, ஆறோரா பிரஸ் அண்ட் ராஜு பிரஸ், சென்னை, 1922, ப.32, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 3757.3)
திருமெய்யம் க்ஷேத்திர மகத்துவம்
கோமளாம்பா அச்சுக்கூடம், கும்பகோணம், பதிப்பு 2, 1922, ப.108, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 017157, 034560, 034561)
திருவடிப்புகழ் மாலை : மலர் 2
திருநெல்வேலித் தென்னிந்திய சைவசித்தாந்த நூற்பதிப்புக் கழகம், சென்னை, 1922, ப.28, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 3649.7)
திருவல்லிக்கேணி ஸ்ரீபார்த்தசாரதி பெருமாள் பஞ்சரத்தினம்
ஸ்ரீ ஆதிமூலம்பிரஸ், சென்னை, 1922, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 049985)
திருவல்லிக்கேணி ஸ்ரீபார்த்தசாரதி மாலை
ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் சௌரியப்பெருமாள் தாசர், பூமகள்விலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1922, ப.16, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 022888)
திருவாசகம் திருக்கோவையார்
மாணிக்கவாசகர், வித்தியாநுபாலன யந்திரசாலை, சென்னபட்டணம், பதிப்பு 2, 1922, ப.224, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 017756, 018252)
திருவாசக வேதாசல விரிவுரை மறுப்பு
பாலாம்பிகாவிலாஸ பிரஸ், சிதம்பரம், 1922, ப.39, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 011968, 017273, 022999, 102363)
திருவிளையாடற் புராணம்
பரஞ்சோதி முனிவர், கலைமகள்விலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1922, ப.456, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 028623)
திருவிளையாடற் புராணம்
ஆறுமுக நாவலர், வித்தியாநுபாலன யந்திரசாலை, சென்னபட்டணம், பதிப்பு 6, 1922, ப.259, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 028867, 028882, 014013, 028589, 028590, 029997)
தில்லைவளாத தரிகரர் மான்மியச்சிந்து
இராம வயித்தியநாத சர்மா, ஸ்ரீ கோமளாம்பா அச்சுக்கூடம், கும்பகோணம், 1922, ப.16, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 001671, 030557)
தீண்டாமை விலக்கு
மகாத்மா காந்தி, சு. நெல்லை யப்ப பிள்ளை, சென்னை, 1922, ப.40, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 020550, 028403)
தீனதயாளு
ச. ம. நடேச சாஸ்திரி, சுதேசமித்திரன் ஆபீஸ், சென்னை, பதிப்பு 5, 1922, ப.128, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 105668)
துறத்தல்
கம்பநிலய ப்ரசுரம், சென்னை, 1922, ப.25, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 108676)
தூத கடோற்கசம்
கோ. சேஷாத்திரி ஐயர், பண்டித அ. கோபாலையர், சென்னை, 1922, ப.40, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 107047)
தெய்வ இசை அமுதம்
சா.மு.லெட்சுமணன் செட்டியார், சேஷன் பிரிண்டர்ஸ், கோயமுத்தூர், 1922, ப.100, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 022753, 021060)
தென்பழனி ஆண்டி பண்டாரம் பாட்டு - இரண்டாம் பாகம்
ஏகை சிவராஜா, பாரதி அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1922, ப. 8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 041270)
தேசீயப் பாட்டுக்கள்
நாமக்கல் வெ. இராமலிங்கம் பிள்ளை, நாமக்கல் யூனியன் அச்சுக்கூடம், நாமக்கல், 1922, ப.52, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 006717, 023298)
தேவாரத் திரட்டு
அகஸ்தியர், கா. இராமஸ்வாமி நாயுடு, உரை., மதராஸ் ரிப்பன் அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, பதிப்பு 2, 1922, ப.223, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 034166)
தேவாரத் திருப்பதிகத் திருப்பாசுர முதற்குறிப்பு
சு.இராமலிங்க ஓதுவார், சண்முக சுந்தர விலாசம் பிரஸ், சிதம்பரம், 1922, ப.28, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 4607.16)
தொடுகுறி சாஸ்திரம்
சகாதேவர், த. கிருஷ்ணசாமிப் பிள்ளை, மதுரை, 1922, ப.24, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 009038)
தொல்காப்பியப் பொருளதிகார ஆராய்ச்சி
மு.இராகவையங்கார், தமிழ்ச்சங்க முத்திராசாலை, மதுரை, 1922, ப.161, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 025959)
தொல்காப்பியம்
தொல்காப்பியர், P. N. சிதம்பரமுதலியார் அன் கோ, மதுரை, 1922, ப.338, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 106786)
தொல்காப்பியம் எழுத்ததிகாரம்
தொல்காப்பியர், ஸி. குமாரசாமி நாயுடு ஸன்ஸ், சென்னை, 1922, ப.276, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 027041, 027123, 100198)
தொல்காப்பியம் சொல்லதிகாரம்
தொல்காப்பியர், ஸி. குமாரசாமி நாயுடு ஸன்ஸ், சென்னை, 1922, ப.261, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 125687)
நடராஜபதி மாலை : நடராஜர் அலங்காரம், நடராஜர் கீர்த்தனை, நடராஜர் கும்மி
இராமலிங்க அடிகள், மதராஸ் ரிப்பன் அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, 1922, ப.36, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 108007)
நடராஜபுரம் ஸ்ரீ பர்வத வர்த்தனி அம்பாள் சமேத இராமநாத சுவாமி மஹாத்மியம்
ஆ. த. ஆ. சொக்கலிங்கச் செட்டியார், நடராஜபுரம், 1922, ப.30, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 033974)
நந்தனார் சரித்திரக் கீர்த்தனை
கோபாலகிருஷ்ண பாரதியார், நிரஞ்சனவிலாசம் பிரஸ், மதராஸ், 1922, ப.159, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 018925)
நந்தனார் சரித்திரக் கீர்த்தனை
கோபாலகிருஷ்ண பாரதியார், ஆரியப்பிரகாசினி பிரஸ், திருநெல்வேலி, 1922, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 029677)
நபிகணாய கசிரோன்மணி யவர்கண்மீது பாடிய மதியமிர்த புஞ்சம்
மதியமிர்தப் புலவர், ஆனந்தா பிரஸ், இரங்கோன், 1922, ப.78, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 030497)
நமச்சிவாய மாலை
குருநமச்சிவாய தேவர், ஸ்ரீ ஆதிமூலம்பிரஸ், சென்னை, 1922, ப.16, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 049892)
நமது பலசரக்குக் கடை
அஞ்சாநெஞ்சன், மு. பழ. பழனியப்பா செட்டியார், காரைக்குடி, 1922, ப.104, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 006755)
நல்வழி நீதிக் கதைகள்
R.அரிகரமையர், மீனலோசனி அச்சியந்திரசாலை, மதுரை, 1922, ப.149, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 022622)
நளவீம பாக சாஸ்திரம்
பாரதி அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1922, ப.304, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 006273)
நளவெண்பா
புகழேந்திப் புலவர், எக்ஸெல்ஸியர் பிரஸ், மதுரை, 1922, ப.440, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 034836, 034837, 034838)
நற்குல தெய்வம்
பம்மல் சம்பந்த முதலியார், பியர்லெஸ் அச்சுக்கூடம், சென்னை, பதிப்பு 2, 1922, ப.58, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 014940, 029775, 107162)
நன்னூல்
பவணந்தி, மாக்மில்லன், சென்னை, 1922, ப.393, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 008377, 054531)
நன்னூல்
பவணந்தி, வித்தியாநுபாலன யந்திரசாலை, சென்னபட்டணம், பதிப்பு 4, 1922, ப.86, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 027031, 046572)
நன்னூற் காண்டிகை யுரை
ஆறுமுக நாவலர், வித்தியாநுபாலன யந்திரசாலை, சென்னபட்டணம், பதிப்பு 11, 1922, ப.396, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 013461, 025958)
நாடி சாஸ்திரம்
கோள்டன் எலெக்ட்ரிக் பிரஸ், சென்னை, 1922, ப.222, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 010804)
நாடி சாஸ்திரம்
வித்தியாரத்நாகர அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1922, ப.216, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 001400)
நாயன்மார்
திரு. வி.கலியாணசுந்தரனார், காரைச் சிவனடியார் திருக்கூட்டத்தார் வெளியீடு, காரைக்குடி, 1922, ப.32, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 007438, 007439, 022034, 022035)
நாலடியார்
வித்தியாரத்நாகர அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1922, ப.210, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 021711)
நாலாயிரத் திவ்வியப் பிரபந்தம்
கோள்டன் எலெக்ட்ரிக் பிரஸ், சென்னை, 1922, ப.815, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 006154, 026407)
நான்காம் பாட புத்தகம் : ஐந்தாம் வகுப்பு
கா.நமச்சிவாய முதலியார், ஸி. குமாரசாமி நாயுடு ஸன்ஸ், சென்னை, 1922, ப.122, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 011319)
நான்காம் வகுப்புப் பூகோள சாஸ்திரம்
நெ.ரா.சுப்பிரமணிய சர்மா, இ. மா. கோபால கிருஷ்ணக்கோன், மதுரை, பதிப்பு 8, 1922, ப.60, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 010818)
நீதிக் கதைகளோடும் பொருட் பாடல்களோடும் இயற்கை ஆராய்ச்சியோடும் சித்திர சம்பந்தத்தோடும் அபிநய கீதங்கள்
பஞ்சவடி வேங்கடராமைய்யர், கார்டியன் அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1922, ப.70, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 017999)
நீதிக் கோபுரம்
ஸி. குமாரசாமி நாயுடு ஸன்ஸ், சென்னை, 1922, ப.72, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 105530)
நீதிசாஸ்திரம்
சாஸ்திர ஸஞ்ஜீவிநி பிரஸ், மதராஸ், 1922, ப.80, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 049785)
நெபோலியன்
எஸ்.கிருஷ்ணசாமி சர்மா, அசோகா பிரஸ், சென்னை, 1922, ப.370, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 018959)
நெபோலியன்
எஸ்.கிருஷ்ணசாமி சர்மா, ஞானபோதினி பிரசுராலயம், சென்னை, பதிப்பு 2, 1922, ப.370, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 018962)
பக்திரஸ கீர்த்தனங்கள்
மதுர பாஸ்கரதாஸ், எக்ஸெல்ஸியர் பிரஸ், மதுரை, 1922, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 026669, 048645)
பஞ்சதந்திரக் கதை - மூன்றாவது சந்தி விக்கிரகம் அல்லது அடுத்துக் கெடுத்தல்
இந்தியன் பப்ளிஷிங் ஹவுஸ், சென்னை, 1922, ப.50, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 105550)
பஞ்சபாண்டவர் வனவாசம்
வாணீவிலாச அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, 1922, ப.216, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 013069)
பஞ்சாக்ஷரப் பதிகம், நடராஜப்பத்து, சங்கப்புலவர் கண்டசுத்தி
சிறுமணவூர் முனிசாமி முதலியார், மீனலோசனி பிரஸ், மதுரை, 1922, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 034783)
பதார்த்தகுண சிந்தாமணி
S.C.நம்பி, வித்தியாரத்நாகர அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1922, ப.434, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 000781)
பதார்த்தகுண சிந்தாமணி
ஸ்ரீபாரதி அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1922, ப.427, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 012885, 039996)
பரமசிவத்தால் தகிக்கப்பட்ட மன்மத நாடகம்
பெரியநாயகியம்மன் அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1922, ப.68, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 029848)
பரிமள ரோஜா
ஒ. சம்பத், R. உலகநாதம், சென்னை, 1922, ப.78, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 038603)
பலதேசக் கட்டுக் கதைகள்
இந்தியன் பப்ளிஷிங் ஹவுஸ், சென்னை, 1922, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 105063, 105064)
பல்லவர் கோன்
க.ப.சந்தோஷம், ஸி. குமாரசாமி நாயுடு அண்டு சன்ஸ், சென்னை, 1922, ப.56, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 026283)
பழனி ஆண்டிபண்டாரம் பாட்டு
வித்தியாரத்நாகர அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1922, ப. 8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 041151)
பழனி ஆண்டி பண்டாரம் பாட்டு
ஆதிமூலம் பிரஸ், சென்னை, 1922, ப. 8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 041154)
பழனி வடிவேல் மெய்ஞ்ஞான மாலை
ஸ்ரீ ஆதிமூலம்பிரஸ், சென்னை, 1922, ப.16, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 049940)
பாரிஜாத புஷ்பாபரண சரித்திரம்
R.K.பூமிபாலகதாஸ், கிருஷ்ண விலாசம் பிரஸ், திருமங்கலம், 1922, ப.20, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 016602, 047698)
பார்சி சதார மென்னும் சௌந்தரவல்லி சரிதை
ரா.மு.சுப்பராயலு நாயுடு, பெரியநாயகியம்மன் அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1922, ப.48, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 014990, 029928)
பாலபாடம் - இரண்டாம் புத்தகம்
ஆறுமுக நாவலர், வித்தியாநுபாலன யந்திரசாலை, சென்னபட்டணம், பதிப்பு 10, 1922, ப.98, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 048242, 048243, 048244, 048245, 048246)
பிரபந்தத் திரட்டு
பட்டினத்தார், B. இரத்தின நாயகர் அண்டு சன்ஸ், சென்னை, பதிப்பு 3, 1922, ப.668, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 014823)
புதிய பெரிய திருடன் பாட்டு - இரண்டாம் பாகம்
மதுர பாஸ்கரதாஸ், சக்கரவர்த்தி அச்சுக்கூடம், மதுரை, 1922, ப. 16, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 041304)
புதுச் சட்டக் கணிதம்
கா. நமச்சிவாய முதலியார், ஸி. குமாரசாமி நாயுடு ஸன்ஸ், சென்னை, 1922, ப.112, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 036302)
புலந்திரன் களவு மாலை
புகழேந்திப்புலவர், வித்தியாரத்நாகர அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1922, ப.104, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 003979, 031238)
புனந்திரன் தூது
புகழேந்திப்புலவர், வித்தியாரத்நாகர அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1922, ப.192, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 014064)
பூகோள வாசக புஸ்தகம்
கெ.ஏ.வீரராகவசார்யர், மெக்மிலன் & கோ, சென்னை, 1922, ப.108, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 020439)
பூபாலன் புவன சுந்தரி
காஞ்சீபுரம் தி.அரங்கசாமி நாயுடு, பாரதி அச்சுக்கூடம், சென்னை, பதிப்பு 3, 1922, ப.128, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 020232)
பூலோகத்து ஸப்த அதிசயங்கள்
பாரி நிலையம், சென்னை, 1922, ப.35, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 020610, 020611, 020612, 033066, 105517)
பெண்புத்திமாலை நன்னெறிகும்மி பாழ்மனதுக் கறிவு
ஸ்ரீ ஆதிமூலம்பிரஸ், சென்னை, 1922, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 049896)
பெண் விலையும் சீர்முறையும்
சொ. முருகப்ப செட்டியார், இந்தியன் ஸ்டோர்ஸ், காரைக்குடி, 1922, ப.26, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 007888, 009652, 010046, 030373, 031127)
பெரிய கெட்டி எண்சுவடி
காக்ஸ்டன் அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1922, ப.80, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 032368)
பெரியபுராணம் என்று வழங்கும் திருத்தொண்டர் சரித்திரம்
சேக்கிழார், நிரஞ்சன விலாச அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, 1922, ப.526, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 022087)
பெரிய ஹரிச்சுவடி
ஸ்ரீ ஆதிமூலம் பிரஸ், சென்னை, 1922, ப.36, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 017550)
பெருக்கல் வாய்பாடு
லாக்ஸ்டன் பிரஸ், சென்னை, 1922, ப.16, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 042060)
பொய்யா மொழிப் புலவர் சரிதம்
லலிதா விலாஸ புத்தகசாலை, சென்னை, 1922, ப.48, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 108297)
பொன் விலங்குகள்
பம்மல் சம்பந்த முதலியார், டௌடன் கம்பெனி, சென்னை, பதிப்பு 2, 1922, ப.82, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 107161)
மகாத்மா காந்தி சதகம்
கா.மு.சுந்தர முதலியார், திருநாவுக்கரசு அச்சுக்கூடம், ஆரணி, 1922, ப.79, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 015183, 047352, 047353)
மகாத்மா காந்தியின் ஆன்ம சக்தியும் சாந்தி நிலையும்
எஸ்.கிருஷ்ணசாமி சர்மா, காங்கிரஸ் விளம்பர சபை, சென்னை, 1922, ப.95, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 026363, 027791)
மகாத்மா காந்தியின் விசாரணையும் தீர்ப்பும்
சுதேசமித்திரன் பிராஞ்சு பிரஸ், சென்னை, 1922, ப.64, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 009020)
மகாத்மா காந்தியின் ஜீவிய சரித்திரமும் இந்தியாவும்
V.N.ரங்கசாமி ஐயங்கார், திருநாவுக்கரசு பிரஸ், ஆரணி, 1922, ப.40, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 015186)
மகாத்மா காந்தி : ஜீவிய சரித்திரமும் உபந்யாஸ உபதேச மொழிகளும்
எஸ்.கிருஷ்ணசாமி சர்மா, காங்கிரஸ் விளம்பர சபை, சென்னை, 1922, ப.259, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 019787)
மதனகாம ராஜன் கதை
ஆதிமூல விலாசம் பிரஸ், சென்னை, 1922, ப.200, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 024294)
மதனரதி தத்வக்ஞான பரமரகசியம்
சன் ஆஃப் இந்தியா பிரஸ், சென்னை, பதிப்பு 4, 1922, ப.128, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 018346)
மதாலஸா
அ. சுப்ரமண்ய பாரதி, கே. பழநியாண்டி பிள்ளை கம்பெனி, சென்னை, பதிப்பு 3, 1922, ப.66, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 007624)
மதுரை மீனாட்சி யம்மன் உயிர்வருக்க மாலை
ஸ்ரீ ஆதிமூலம்பிரஸ், சென்னை, 1922, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 049988)
மனமோஹன மணி
சுதேசபரிபாலினி அச்சுக்கூடம், இரங்கோன், 1922, ப.32, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 012660, 022219, 040207, 047216)
மனோன் மணீயம்
பெ.சுந்தரம் பிள்ளை, S. வையாபுரிப் பிள்ளை, திருவனந்தபுரம், பதிப்பு 2, 1922, ப.307, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 026498, 026499, 047682, 026500, 040507, 107097)
மஹாத்மா காந்தி சுயாட்சி மகிமை இரத்தின திலகம்
ஏ.ந.வ.முஹையதீன் அப்துல் காதீறு, மதுரை, 1922, ப.40, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 035414)
மஹாத்மா காந்தியின் தியானமும் கதர்வுடைச் சிறப்பும் - முதற்பாகம்
ஸ்ரீலக்ஷ்மி நாராயண விலாசம் பிரஸ், சென்னை, 1922, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 016976)
மாதர்கள் ஒப்பாரிக் கண்ணி
புகழேந்திப்புலவர், நற்றமிழ்விலாச அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, 1922, ப.47, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 001781)
மீனாட்சி யம்மன் பந்தடி
ஸ்ரீ ஆதிமூலம்பிரஸ், சென்னை, 1922, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 049987)
முருகர் முத்துப் பாட்டு
சுந்தரவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1922, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 106713)
முஸ்லீம் தலைவர்கள் முகம்மத் அலி, ஷவுகத் அலி அவர்களின் ஜீவிய சரிதையும் உபந்யாசங்களும் விசாரணையும்
எஸ்.கிருஷ்ணசாமி சர்மா, காங்கிரஸ் விளம்பர சபை, சென்னை, பதிப்பு 2, 1922, ப.187, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 032437, 032438, 108396)
மூதுரை, நல்வழி, நன்னெறி
ஔவையார், சிவப்பிரகாச சுவாமிகள், ஸ்ரீ ஆதிமூலம் பிரஸ், சென்னை, 1922, ப.60, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 007344, 008618)
மூன்று குமாரர்கள், அஞ்சா நெஞ்சன், பொறாமையுள்ள சகோதரர்கள்
ஸி. குமாரசாமி நாயுடு ஸன்ஸ், சென்னை, 1922, ப.32, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 034458)
மூன்று பாஷை ஒக்கபிலேரி
அமெரிக்கன் டைமெண்ட் அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1922, ப.58, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 023875, 024246)
யதார்த்த பிராமண வேதாந்த விவரமும் வேஷப் பிராமண வேதாந்த விவரமும்
க.அயோத்திதாஸ் பண்டிதர், ஸ்ரீ சித்தார்த்த புஸ்தகசாலை, கோலார் தங்கவயல், பதிப்பு 2, 1922, ப.50, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 034771)
யாழ்ப்பாணத்துச் சுன்னாகம் அ. குமாரசுவாமிப் புலவரின் சரித்திரச் சுருக்கம்
வ.மு.இரத்தினேசுவரையர், தன வைசிய ஊழியன் அச்சியந்திரசாலை, காரைக்குடி, பதிப்பு 2, 1922, ப.16, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 069433 L)
யோக நித்திரை அல்லது அறிதுயில்
மறைமலையடிகள், டி. எம். அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1922, ப.187, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 004726)
ரதிமதன சிருங்கார ரஹஸியம்
மெட்ராஸ் புக் கம்பெனி, சென்னை, 1922, ப.78, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 030023)
ரத்னாவளி
பம்மல் சம்பந்த முதலியார், டௌடன் கம்பெனி, சென்னை, பதிப்பு 3, 1922, ப.111, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 107165)
ரஜபுத்ரவீரன்
பம்மல் சம்பந்த முதலியார், டௌடன் கம்பெனி, சென்னை, பதிப்பு 2, 1922, ப.37, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 029776, 014939)
ராமாயணம் கிட்கிந்தா காண்டம்
கம்பர், கணேச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1922, ப.796, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 096355)
ருக்மாங்கதன் அல்லது ஏகாதசி மகத்துவம்
டி.ஜம்புலிங்க முதலியார், சோல்டன் & கோ, சென்னை, 1922, ப.81, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 029348)
ருதத்வஜர் அல்லது நான்கு கன்னிகைகள்
எம்.ஆர்.சீனிவாஸய்யர், ஸ்ரீ மீனாம்பிகை அச்சியந்திரசாலை, பெரியகுளம், 1922, ப.87, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 030871)
லலிதா அல்லது கோபங் கொடிது
S.சீனிவாசன், பாளையங்கோட்டை அச்சுயந்திரசாலை, பாளையங்கோட்டை, 1922, ப.104, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 045642)
லலிதாங்கி
மதுர பாஸ்கரதாஸ், இ. ராமசாமிக்கோன், மதுரை, 1922, ப.48, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 035713)
லக்ஷிமீ விஜயம்
ஜே.வேங்கடசுப்ரமண்ய பாரதியார், ஜெயலெட்சுமி கம்பெனி, இராமச்சந்திரபுரம், 1922, ப.108, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 031111, 040385)
வங்காளம் பெரியவீட்டுச் சிங்கார முருகேசர் பதிகம்
இராம வயித்தியநாத சர்மா, நாட்டுக்கோட்டை பெரியவீட்டு நகரத்தார், கல்கத்தா, 1922, ப.15, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 001637, 005923, 005924, 012423)
வடவேங்கட நாராயண சதகம்
நாராயண தாசர், இலட்சுமிவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1922, ப.38, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 012612)
வயித்திய அரிச்சுவடி - இரண்டாம் பாகம்
செழுமணவை தேவேந்திரநாத பண்டிதர், ஆதிமூலம் பிரஸ், சென்னை, 1922, ப.58, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 048703)
வஸந்தோத்யானம் அல்லது நான்கு பக்கிரிகள் கதை
மீர் அம்மான், S.M.நடேச சாஸ்திரி, மொழி., சுதேசமித்திரன், சென்னை, 1922, ப.150, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 050206)
விருக்ஷாதி ஸம்ரக்ஷண சாஸ்திர தீபிகை
R.கோபாலய்யர், கல்யாணசுந்தரம் பவர் பிரஸ், தஞ்சை, 1922, ப.82, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 107643)
வில்லி பாரதம்
வில்லிபுத்தூராழ்வார், வித்தியாநுபாலன யந்திரசாலை, சென்னபட்டணம், பதிப்பு 11, 1922, ப.416, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 015586, 031366, 047152)
வில்லி பாரதம்
வில்லிபுத்தூராழ்வார், வித்தியாரத்நாகர அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1922, ப.424, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 031633)
விவேக சிந்தாமணி : மூலமும் உரையும்
பூமகள்விலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1922, ப.56, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 008439)
விவேக சிந்தாமணி : மூலமும் உரையும்
சக்கரவர்த்தி அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1922, ப.56, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 013474)
விவேக சிந்தாமணி : மூலமும் உரையும்
நவீனகதா புத்தக சாலை, இரங்கூன், 1922, ப.56, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 009064)
விவேக சிந்தாமணி : மூலமும்-உரையும்
எஸ்.என். பிரஸ், சென்னை, 1922, ப. 60, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 040794)
விவேக சூடாமணி
ஸ்ரீ சங்கரபூஜ்ய பகவத்பாதாசாரிய சுவாமிகள், திருவிடைமருதூர் உலகநாத சுவாமி, மொழி., விஷ்வ குலதாரண பிரஸ், சென்னை, பதிப்பு 2, 1922, ப.160, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 102357)
விவேகாநந்த விஜயம்
மஹேச குமார சர்மா, மதராஸ் ரிப்பன் அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, பதிப்பு 4, 1922, ப.529, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 012811)
விஜய மார்த்தாண்டம் : காதற்பத்து - கற்புப்பத்து
அ. மாதவையா, சுதேசமித்திரன் ஆபீஸ், சென்னை, பதிப்பு 2, 1922, ப.276, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 105626)
வேழமுகம், உலகநீதி
ஔவையார், முத்தமிழ்விளக்க அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1922, ப.16, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 031867)
வைத்தியக் கல்லாடம்
இராமதேவர், ராமச்சந்திரவிலாச அச்சியந்திரசாலை, மதுரை, 1922, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 040726)
வைத்திய சாஸ்திர நீதி நூல்
கா.முகம்மது யூசுபு, ஸ்ரீ வெங்கடா அச்சியந்திரசாலை, திருப்பாதிரிப்புலியூர், பதிப்பு 5, 1922, ப.96, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 011031)
வைத்திய சிந்தாமணி 700
இராமதேவர், ஸ்ரீராமச்சந்திர விலாசம் அச்சியந்திரசாலை, மதுரை, 1922, ப.199, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 000291)
வைத்திய மலை அகராதி
ஸன் ஆப் இந்தியா அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1922, ப.63, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 026805)
வைத்திய ரத்தினச் சுருக்கம் 360
அகத்தியர், வித்தியாரத்நாகர அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1922, ப.64, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 000031)
வைத்திய வாத யோக ஞான சாஸ்திரத் திரட்டு - பத்தாம் பாகப் புஸ்தகம்
ஸ்ரீ ராமச்சந்திர விலாச அச்சியந்தரசாலை, மதுரை, 1922, ப.260, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 000041)
வைராக்கிய சதகம்
திருத்துறையூர் சாந்தலிங்க சுவாமிகள், பால சுப்ரமண்ய ஸ்வாமி பிரஸ், சென்னை, 1922, ப.33, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 025719)
வைராக்கிய தீபம்
திருத்துறையூர் சாந்தலிங்க சுவாமிகள், பால சுப்ரமண்ய ஸ்வாமி பிரஸ், சென்னை, 1922, ப.41, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 025717)
ஜடாவல்லவர்
வரகவி திரு. அ. சுப்பிரமணிய பாரதி, எஸ்.என். பிரஸ், சென்னை, 1922, ப. 582, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 040759)
ஜயஸிங்கு
வாழ்குடை வேங்கடராம சாஸ்திரி, கே. பழனியாண்டி பிள்ளை கம்பெனி, சென்னை, 1922, ப.121, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 022630, 008662)
ஜாதக மாலை
ரா. வே. கிருஷ்ணமாசாரியார், மொழி., ஸ்ரீ கோமளாம்பா அச்சுக்கூடம், கும்பகோணம், 1922, ப.91, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 031787)
ஜீவகன் சரிதை
ஆ.வீ.கன்னைய நாயுடு, இந்தியன் பப்ளிஷிங் ஹவுஸ் லிமிடெட், சென்னை, 1922, ப.74, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 3637.4)
ஸந்த்யா வந்தந பாஷ்யம்
ஆர்ய கலா பிரஸ், சாஸ்திரசஞ்சீவினீ பிரஸ், சென்னை, 1922, ப.182, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 102034)
ஸீறத்துல் குப்ரா என்னும் கதீஜாநாயகி றலியல்லாஹு அன்ஹாவின் ஜீவிய சரித்திரம்
ஷாஹுல் ஹமீதிய்யா அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, 1922, ப.102, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 9399.8)
ஸோக்ரதர் அல்லது சத்தியாக்கிரக விஜயம்
சேலம் சக்கரவர்த்தி இராஜகோபாலாச் சாரியார், சாது அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1922, ப.79, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 007854, 028056)
ஸ்திரீகள் பக்தவிஜயம் என்னும் பதிவிரதைகள் சரித்திரம்
புதுவை நாராயணதாசர், ஸன் ஆப் இந்தியா அச்சுக்கூடம், சென்னை, பதிப்பு 4, 1922, ப.408, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 021841)
ஸ்வப்னபல அகராதி
எம். எஸ். கே. அய்யர், மதராஸ், 1922, ப.84, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 100056)
ஸ்ரீ சங்கர இராமேஷர் வெண்பா - முதற்பாகம்
S.நல்லபெருமாட் கவிராயர், வேலாயுதம் பிரிண்டிங் பிரஸ், தூத்துக்குடி, 1922, ப.75, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 036629)
ஸ்ரீ சாரதா சங்கீத கல்யாணப் பாட்டு
வே.கன்னைய தாஸர், ஸ்ரீஆதிமூலம்பிரஸ், சென்னை, 1922, ப.120, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 107496)
ஸ்ரீ சிவசுப்ரமண்யக் கடவுள் மீது பக்திரச கீர்த்தனங்கள்
லெக்ஷ்மணஞ் செட்டியார், ஸ்ரீராமர் பிரஸ், இரங்கோன், 1922, ப.52, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 017483, 026118, 026399, 025011)
ஸ்ரீ சிவஞான போதம்
பழனிச்சாமி சுவாமி, ஸ்டார் அச்சுக்கூடம், கும்பகோணம், 1922, ப.431, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 101334)
ஸ்ரீ திருப்பழனிச் சிவகிரித் தெண்டாயுத பாணி காவடிச் சிந்து
பழையபட்டி R.ரங்கசாமி செட்டியார், ஸ்ரீ கண்ணபிரான்விலாசம் பிரஸ், பழனி, 1922, ப.20, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 002297)
ஸ்ரீ பாலையானந்த மணிப் பாடலும் அர்ச்சனையும் - முதலாவது பாகம்
எம். ஆர். ராமச்சந்திரய்யர், மாடர்ன் பிரிண்டிங் வொர்க்ஸ், சென்னை, 1922, ப.61, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 035960)
ஸ்ரீ பீஷ்ம விஜயம்
S.இராமச்சந்திர சாஸ்திரிகள், ஆனந்தபோதினி அச்சுக்கூடம், சென்னை, பதிப்பு 2, 1922, ப.131, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 016216)
ஸ்ரீமத் கம்பராமாயண வசனம்
திருச்சிற்றம்பல தேசிகர், வித்தியாரத்நாகர அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1922, ப.346, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 036754)
ஸ்ரீமத் ராமாயணம் மாருதி விஜயம் அல்லது லங்கா தஹனம்
வேலூர்நாராயணசாமி பிள்ளை, முரஹரி பிரஸ், சென்னை, 1922, ப.40, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 014930, 015009)
ஸ்ரீமத் ராமானுஜா சார்யர்
ஸி.ஆர்.சீனிவாஸ அய்யங்கார், சுதேசமித்திரன் ஆபீஸ், சென்னை, பதிப்பு 2, 1922, ப.72, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 031763)
ஸ்ரீ மஹாபாரதம் - துரோண பர்வம்
மதுர பாஸ்கரதாஸ், கணேச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1922, ப. 853, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 041586)
ஸ்ரீ மாதவச் சிவஞான சுவாமிகள் பிள்ளைத் தமிழ்
வீ.திருஞானசம்பந்த முதலியார், வைசியமித்திரன் பிரஸ், தேவகோட்டை, 1922, ப.28, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 024198, 014805, 010835)
ஸ்ரீராமர் தோத்திர மாலை
ஸ்ரீ ஆதிமூலம்பிரஸ், சென்னை, 1922, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 049905)
ஸ்ரீ ராமாயணம்
அரங்கநாயகி, கோமளாம்பா அச்சாபீஸ், கும்பகோணம், பதிப்பு 2, 1922, ப.116, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 3641.9)
ஸ்ரீ ராமேச்சுர மென்னும், சேதுஸ்தல புராண வசன காவியம்
நிரஞ்சனவிலாச அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, 1922, ப.424, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 017679, 017229, 035352, 035353)
ஸ்ரீ வசன பூஷண ப்ரமாணத் திரட்டு : அரும்பத விளக்கம்
திருப்புறம்பியம் T.D.இராமஸ்வாமி இராமாநுஜதாஸர், கோமளாம்பா அச்சுக்கூடம், கும்பகோணம், 1922, ப.248, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 025196)
ஸ்ரீ விவேகாநந்த ஸ்வாமிகளின் உபந்நியாஸங்க ளடங்கிய ஞானத்திரட்டு : இரண்டு பாகங்கள்
பி. இரத்தினநாயகர் அண்டு சன்ஸ், சென்னை, பதிப்பு 3, 1922, ப.199, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 020672)
ஸ்ரீ விஷ்ணு ஸஹஸ்ர நாமாவளி
மதராஸ் ரிப்பன் அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, 1922, ப.56, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 023941)
ஸ்ரீ வேங்கடேச மஹத்துவம்
பரூர் தியாகராய சாஸ்திரி, விக்டோரியா அச்சுக்கூடம், வேலூர், 1922, ப.20, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 022284)
ஹிந்துமத ஸ்தாபனம்
விலக்ஷணானந்த ஸ்வாமிகள், மெர்க்கண்டைல் பிரஸ், பினாங்கு, 1922, ப.74, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 027866, 035276)
ஹுக்வெர்ம் என்னும் கொக்கிப் புழுவை ஒழிப்பதற்கான முயற்சி
பப்ளிசிட்டி பீரோ, சென்னை, 1922, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 110387)


உங்கள் நூல்கள் அட்டவணை.காம் (www.attavanai.com) தளத்தில் இடம்பெற...
     உங்கள் நூல்கள் எமது அட்டவணை.காம் (www.attavanai.com) தளத்தில் இடம்பெற நூலின் ஒரு பிரதியை எமக்கு அனுப்பி வைக்கவும். (முகவரி: கோ.சந்திரசேகரன், ஏ-2, மதி அடுக்ககம் பிரிவு 2, 12, ரெட்டிபாளையம் சாலை, ஜெஸ்வந்த் நகர், முகப்பேர் மேற்கு, சென்னை-600037 பேசி: +91-94440-86888). நூல் பழைமையானதாக இருந்தாலோ அல்லது கைவசம் நூல் பிரதி இல்லை என்றாலோ நூல் குறித்த கீழ்க்கண்ட தகவல்களை எமது மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு அனுப்பி வைக்கவும். (gowthamwebservices@gmail.com)
நூல் பெயர்
நூல் ஆசிரியர், பதிப்பகம், பதிப்பு, ஆண்டு, பக்கம், விலை, ISBN, (கிடைக்குமிடம், நூல் வரிசை எண்)


உலக சினிமா - ஓர் பார்வை
இருப்பு உள்ளது
ரூ.50.00
Buy

ஒன்றில் ஒன்று
இருப்பு உள்ளது
ரூ.100.00
Buy

சங்கமம்
இருப்பு உள்ளது
ரூ.30.00
Buy

எந்த மொழி காதல் மொழி
இருப்பு உள்ளது
ரூ.45.00
Buy

கதம்ப மலர்கள்
இருப்பு உள்ளது
ரூ.50.00
Buy

விடுகதைகள்
இருப்பு உள்ளது
ரூ.10.00
Buy

தமிழ் புதினங்கள் - 1
இருப்பு உள்ளது
ரூ.99.00
Buy
நீங்கள் எத்தனை நூல் வாங்கினாலும் அஞ்சல் கட்டணம் ஒரு நூலுக்கு மட்டும் செலுத்தவும்.
உதாரணமாக 3 நூல்கள் ரூ.50+ரூ.60+ரூ.90 என வாங்கினால், அஞ்சல் கட்டணம் ரூ.30 (சென்னை) சேர்த்து ரூ. 230 செலுத்தவும்.
அஞ்சல் செலவு: சென்னை: ரூ.30 | இந்தியா: ரூ.50 | (வெளிநாடு: நூலுக்கேற்ப மாறுபடும். தொடர்பு கொள்க: +91-9444086888)