தமிழ் நூல் அட்டவணை
     

1801 | 1802 | 1803 | 1804 | 1805 | 1806 | 1807 | 1808 | 1809 | 1810 | 1811 | 1812 | 1813 | 1814 | 1815 | 1816 | 1817 | 1818 | 1819 | 1820 | 1821 | 1822 | 1823 | 1824 | 1825 | 1826 | 1827 | 1828 | 1829 | 1830 | 1831 | 1832 | 1833 | 1834 | 1835 | 1836 | 1837 | 1838 | 1839 | 1840 | 1841 | 1842 | 1843 | 1844 | 1845 | 1846 | 1847 | 1848 | 1849 | 1850 | 1861 | 1862 | 1863 | 1864 | 1865 | 1866 | 1867 | 1868 | 1869 | 1870 | 1871 | 1872 | 1873 | 1874 | 1875 | 1876 | 1877 | 1878 | 1879 | 1880 | 1881 | 1882 | 1883 | 1884 | 1885 | 1886 | 1887 | 1888 | 1889 | 1890 | 1891 | 1892 | 1893 | 1894 | 1895 | 1896 | 1897 | 1898 | 1899 | 1900 | 1901 | 1902 | 1903 | 1904 | 1905 | 1906 | 1907 | 1908 | 1909 | 1910 | 1911 | 1912 | 1913 | 1914 | 1915 | 1916 | 1917 | 1918 | 1919 | 1920 | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | 1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018


1930ஆம் ஆண்டு வெளியான தமிழ் நூல்களின் பட்டியல்
நூல் பெயர்
நூல் ஆசிரியர், பதிப்பகம், பதிப்பு, ஆண்டு, பக்கம், விலை, ISBN, (கிடைக்குமிடம், நூல் வரிசை எண்)
அகத்தியர் குறுந்திரட்டு
அகத்தியர், மயிலை க. மாணிக்கவேல் முதலியார், சென்னை, 1930, ப.62, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 012901, 107591)
அகத்திய மூலம்
மு. திருசி, டயமன்ட் பிரஸ், கொழும்பு, 1930, ப.61, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 001021)
அடிமைகளின் அறிவு விளக்கத் தேயிலைப் பாட்டு
T. M. சையதுதாஸ், மு. கிருஷ்ண பிள்ளை, மதுரை, 1930, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 041169, 017623)
அண்டிமென்
வா.ராமசுவாமி பிள்ளை, நவீனகதா புத்தகசாலை, இரங்கூன், 1930, ப.82, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 031256, 031257)
அதி அற்புத பஜனைக் கீர்த்தனம்
ஸ்ரீ மயில்வாகனன் பிரஸ், சென்னை, 1930, ப.10, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 020470)
அநியாய பால விவாகத்தைத் தடுக்கும் ஆங்கில அரசாங்க அரிவிலாஸ சாரதா சட்டச் சிந்து
ஜி. எஸ். அழகர்சாமி, அஷ்டலெக்ஷிமி விலாசம் பிரஸ், மதுரை, 1930, ப.9, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 035598, 030539)
அபிமன்னன் சுந்தரிமாலை
புகழேந்திப் புலவர், வித்தியாரத்நாகரம் பிரஸ், சென்னை, 1930, ப.199, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 014613)
அபிமன்னன் சுந்தரிமாலை
புகழேந்திப் புலவர், கர்ஜன் அச்சுக்கூடம், மதராஸ், 1930, ப.184, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 012575)
அபிராமி யந்தாதி
அபிராமி பட்டர், பூமகள்விலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1930, ப.16, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 106165)
அபிராமி யந்தாதி
அபிராமி பட்டர், சாது அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1930, ப.32, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 106177)
அமிர்தசாகரன் அல்லது கோடீசுவரனுடைய குமாரன்
எஸ். எஸ். அருணகிரிநாதர், இ. மா. கோபாலகிருஷ்ணக் கோன், மதுரை, 1930, ப.224, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 008314, 011108)
அம்பிகாபதிகோவை
அம்பிகாபதி, கணபதி அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1930, ப.39, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 031164, 012960, 030214, 030215)
அருணாசல புராணம்
எல்லப்ப நாவலர், பூமகள்விலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1930, ப.863, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 035579)
அர்ச்சிய சிஷ்ட லூர்து மாதா அம்மானை
எஸ். யாகப்ப முதலியார், ஸ்ரீ சரவணபவனார் அருள் அண்டு கம்பெனி, மதராஸ், 1930, ப.64, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 106691)
அல் - பாக்கியாத் - துஸ் ஸாலி ஹாத்தின் அழகிய சரிதை
ஜியாவுத்தீன் முஹம்மத் ஸாஹிப் கிப்லா, ஸ்ரீ ராமச்சந்திரா அச்சுக்கூடம், வேலூர், 1930, ப.56, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 9410.7)
அல்லியரசானி மாலை
புகழேந்திப் புலவர், வித்தியாரத்நாகரம் பிரஸ், சென்னை, 1930, ப.166, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 014045)
அறநெறிச் சாரம்
முனைப்பாடியார், எஸ்.பி.சி.கே. பிரஸ், சென்னை, 1930, ப.64, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 027281, 027282, 040293)
அறநெறிச் சாரம்
முனைப்பாடியார், டயோசியன் பிரஸ், சென்னை, 1930, ப.64, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 100608)
அனுபோக சிரஞ்சீவி மருந்துகள்
ஜே. டி. நல்லதம்பி பண்டிதர், அனுபோக வைத்தியசாலை, மெஞ்ஞானபுரம், திருநெல்வேலி, 1930, ப.46, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 3924.2)
அனுபோக பிரசனை ஆரூடம்
ஸன் ஆப் இந்தியா பிரஸ், சென்னை, 1930, ப.80, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 009045)
அனுமான் இராமதூதன்
L. உலகநாத பிள்ளை, லாலி எலக்டிரிக் அச்சுக்கூடம், தஞ்சை, பதிப்பு 2, 1930, ப.90, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 036258)
அன்பர் போற்றிக் கலிவெண்பா
சி. தியாகராச செட்டியார், சோமசுந்தர தேசிகர், சென்னை, 1930, ப.18, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 106896)
அன்பிற்கு அஸ்திவாரமாகிய சருவமத சீவகாருணியம்
கருணையானந்த ஞானபூபதி, எம். ஏ. நாவலர் அண்டு சன்ஸ், திருவாரூர், 1930, ப.77-134, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 000858)
ஆஞ்சனேய சகளசாஸ்திரம் என்னும் இந்து தேகாப்பியாச சாதனம்
காஞ்சீபுரம் தி.அரங்கசாமி நாயுடு, பாரதி அச்சுக்கூடம், சென்னை, பதிப்பு 3, 1930, ப.96, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 003461)
ஆத்திசூடி
ஔவையார், திருநெல்வேலித் தென்னிந்திய சைவசித்தாந்த நூற்பதிப்புக் கழகம், சென்னை, பதிப்பு 3, 1930, ப.32, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 008898)
ஆத்துமாநந்த விளக்கம்
ஆத்துமாநந்த சுவாமிகள், ஆத்துமாநந்தா அச்சியந்திரசாலை, திண்டுக்கல், பதிப்பு 2, 1930, ப.266, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 017901)
ஆத்மவசிய மனோதத்துவம்
K.S.சுந்தரம், மனோரஞ்சனி பிரஸ், சென்னை, 1930, ப.64, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 005209)
ஆபத்துக் கிடமான அபவாதம் அல்லது கமலாம்பாள் சரித்திரம்
பி. ஆர். இராஜமய்யர், எஸ். நடராஜன், சென்னை, பதிப்பு 5, 1930, ப.328, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 025424)
ஆராய்ச்சி யுரைத் தொகுதி : முதற்பாகம்
எஸ். வையாபுரிப் பிள்ளை, பி.என். அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1930, ப.156, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 104774)
ஆரோக்கிய சாஸ்திரம்
கே. எஸ். சுந்தரராஜய்யங்கார், மீரானியா பிரிண்டிங் பிரஸ், திருநெல்வேலி, 1930, ப.41, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 001208)
ஆரோக்கிய வழி
மகாத்மா காந்தி, எஸ். கணேசன், சென்னை, 1930, ப.165, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 017785, 017786, 104934)
ஆர்மோனிய சுரசாஹித்திய சங்கீத களஞ்சியம்
T. C. திருநாவுக்கரசு, ஷண்முகானந்த புத்தகசாலை, மதராஸ், 1930, ப.236, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 026624)
ஆர்மோன்ய அனுபவ சங்கீத ரத்னம்
நெல்லை டி. எஸ். சிவராமலிங்கம், பி. நா. சி. பிரதர்ஸ், மதுரை, பதிப்பு 5, 1930, ப.152, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 026630)
ஆலங்குடி கோயிற் பெருமை
சாமி வேலாயுதம் பிள்ளை, சாது அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1930, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 051862)
ஆழ்வார் ஸ்ரீ குலசேகரர்
R. அரிஹரமையர், பி. நா. சிதம்பர முதலியார் பிரதர்ஸ், மதராஸ், 1930, ப.88, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 9407.5)
இதிகாச மாகிய ஸ்ரீமத் திராவிட ஸ்ரீ மகாபாரதம்
வித்தியாரத்நாகரம் பிரஸ், சென்னை, 1930, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 036751 L, 036752 L, 036753 L, 048126 L)
இதோபதேச திருப்பாசுரங்கள்
ஜெகம் அண்டு கோ, திரிசிரபுரம், 1930, ப.28, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 007784, 012735, 023186)
இந்திய கிராம ஜீவனோபாய முறை : ஆராய்ச்சி
எஸ். கேசவய்யங்கார், ஸிடி புக் கம்பெனி, சென்னை, 1930, ப.160, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் MF MIPC 0007.1)
இந்திய சரித்திரம்
எம்.கே.சுந்தர வரதாச்சாரியர், இந்தியன் பப்ளிஷிங் ஹவுஸ், சென்னை, 1930, ப.332, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 005259)
இந்திய பூபதிகள் சரிதை
T.V. கணேசன், ஸி. குமாரசாமி நாயுடு ஸன்ஸ், சென்னை, 1930, ப.80, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 108667)
இந்திய வாலிபச் சாரணீயம்
சவுத் இந்தியா ஸ்கவுட் எக்யுப்மெண்ட் கம்பெனி, சென்னை, 1930, ப.432, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 019540, 041050)
இந்து தேச சரித்திரம்
G. V. ராமய்யர், கும்பகோணம், 1930, ப.115, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 034041)
இந்து தேச சரித்திரம் : இரண்டாம் பாரப் புத்தகம்
இ. மா. கோபாலகிருஷ்ணக் கோன், மதுரை, 1930, ப.189, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 9297.6)
இந்த்ராக்ஷி ஸ்தோத்ரம்
ஆர்யமத ஸ்ம்வர்த்தனீ அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, 1930, ப.44, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 035137)
இயற்கைப் பொருட் கட்டுரைகள்
பி. தி. ஸ்ரீநிவாஸய்யங்கார், அரோரா பிரஸ், சென்னை, 1930, ப.110, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 104667)
இயற்கை மதம்
ஆ. கா. அப்துல் ஹமீது, இஸ்லாமிய அச்சியந்திரசாலை, திருச்சி, 1930, ப.171, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 033432)
இரகுவமிச சரிதாமிர்தம்
அ. குமாரசுவாமிப்பிள்ளை, தனலட்சுமி புத்தகசாலை, சுன்னாகம், யாழ்ப்பாணம், 1930, ப.84, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் MF 3755.3)
இரங்கோன் ஸ்ரீ தண்டாயுதபாணி அருட்பதிகம்
சுப்பிரமணியன் செட்டியார், சுதேசபரிபாலினி அச்சியந்திரசாலை, இரங்கோன், 1930, ப.18, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 017484, 017485)
இராச யோக கைவல்யமாகிய ஞான யோக ரகசியம்
திருவாருர் கருணையானந்த ஞானபூபதிகள், கருணாநிதி அச்சுநிகேதனம், திருவாரூர், 1930, ப.412, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 025129)
இராமலிங்க அடிகள் வரலாறுந் திருவருட்பா ஆராய்ச்சியும்
தி. சு. பாலசுந்தரம் பிள்ளை, மறைமலையடிகள் கல்விக் கழகம், பரங்கிமலை, 1930, ப.96, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 128368)
இராமாயண ஆராய்ச்சி : முதற்பாகம் - பாலகாண்டம்
சந்திரசேகரப் பாவலர், குடி அரசு பதிப்பகம், சென்னை, பதிப்பு 2, 1930, ப.88, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 035849)
இராமாயணம்
வரகவி அ. சுப்ரமண்யபாரதி, ஸி. வி. கே. பப்ளிஷிங் ஹௌஸ், கும்பகோணம், பதிப்பு 2, 1930, ப.90, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 006976)
இராமாயண வெண்பா
கோட்டையூர் சுப்பிரமணிய அய்யர், ஹிந்தி பிரச்சார் அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1930, ப.1390, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 005986, 009445, 009446, 046720, 047020, 100829)
இராமேச்சுர மான்மிய மென்னும் சேது மகத்துவம்
மீனாக்ஷி விலாஸ் பிரஸ், மதுரை, 1930, ப.96, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 034757)
இராஜீவி அல்லது காதலால் விளைந்த கஷ்டம்
கோ. ஸ்ரீஇராமன், C.B.ஸ்டோரி கம்பெனி, கோயமுத்தூர், 1930, ப.135, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 011109)
இலக்கணச் சுருக்கம்
ஆறுமுக நாவலர், வித்தியாநுபாலன யந்திரசாலை, சென்னபட்டணம், பதிப்பு 17, 1930, ப.238, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 030663)
இலக்கண வினாவிடை
ஜி. யூ. போப், கிறிஸ்டியன் லிட்ரேச்சர் சொஸைட்டி ஃபார் இந்தியா, சென்னை, 1930, ப.48, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 036236)
இல்லற இரகசியங்கள்
கே.ஜி.ராஜு, சக்ரவர்த்தி அச்சுநிகேதனம், கீவளூர், 1930, ப.20, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 018793)
உடல் நலன்
ஆவி. சித.சொக்கலிங்கன், புராகிரசிவ் பிரிண்டர்ஸ், சென்னை, 1930, ப.51, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 001159, 009992)
உண்மையான சகோதரன்
பம்மல் சம்பந்த முதலியார், பியர்லெஸ் அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1930, ப.94, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 029536)
உபவாஸ தத்வம்
கி. லக்ஷ்மண சர்மா, இயற்கை இல்லம், புதுக்கோட்டை, பதிப்பு 2, 1930, ப.69, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 001558, 037611)
உலகநீதி
P.பரிமணப் பல்லவராயர், இ. மா. கோபாலகிருஷ்ணக் கோன், மதுரை, 1930, ப.63, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 007152, 030830)
உலக ரக்ஷகர் நபி பெருமான் அவர்களால் மானிடவர்க்கம் அடைந்துள்ள மகத்தான நன்மைகள்
ஆ. கா. அப்துல் ஹமீது, இஸ்லாமிய அச்சியந்திரசாலை, திருச்சி பாலக்கரை, 1930, ப.29, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 6079.11)
ஊர்வசியின் சாபம்
பம்மல் சம்பந்த முதலியார், இந்தியா அச்சுக்கூடம், சென்னை, பதிப்பு 2, 1930, ப.66, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 030114)
எண்சுவடி விளக்கம்
ம.க. ஜயராம் நாயுடு, பாரதி கழகம், சென்னை, 1930, ப.60, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 097837)
எலிமெண்டரி ஸயன்ஸ் பாடங்கள்
எம்.எஸ்.சுப்பிரமணியன், ஏ.ஆர்.வி. பிரஸ், திருவனந்தபுரம், 1930, ப.196, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 005668)
என் கடன் பணிசெய்து கிடப்பதே
திரு. வி.கலியாணசுந்தரனார், பாலன் பதிப்புக் கழகம், சென்னை, பதிப்பு 3, 1930, ப.92, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 007604)
என்ஸிலேஜ் விவரம்
சென்னை விவசாய இலாகா, சூப்பிரடெண்டெண்ட், அரசு அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1930, ப.4, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 110370)
ஏகநாதர்
S. அனவரதவிநாயகம் பிள்ளை, அரோரா பிரஸ், சென்னை, 1930, ப.216, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 032269, 107253)
ஏட்டிக்குப் போட்டி முதலிய கட்டுரைகளும், கதைகளும்
கல்கி, வாஸன் புத்தகசாலை, சென்னை, 1930, ப.288, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 033493)
ஏழுமலை ஸ்ரீ வேங்கடேஸ்வரர் கெருடசேலை தெரிசனப்பத்து
சரவணபவ அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1930, ப.16, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 016061)
ஏன் புலால் மறுத்தல் வேண்டும்?
அழகரடிகள், சாது அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1930, ப.56, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 000866, 000867, 107718)
ஒரிஜினல் தேயிலைத் தோட்டப் பாட்டு
இராஜராஜேஸ்வரி பிரஸ், கும்பகோணம், 1930, ப.7, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 041167)
ஔவைக் குறள்
ஔவையார், சுந்தரவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1930, ப.104, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 030917)
கடவுளந்தாதி
புவனேஸ்வரி அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1930, ப.24, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 106176)
கட்டளைக் கொத்து
திருமகள்விலாச அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, 1930, ப.256, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 021255)
கட்டுரைக் கொத்து அல்லது வியாச மஞ்சரி
பி. தி. ஸ்ரீநிவாஸய்யங்கார், எஸ். சக்கரபாணி ஐயங்கார், சென்னை, 1930, ப.96, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 104668)
கணபதிபுரம் சிந்தாமணி திருப்புகழ் சிந்து : கூத்தநாயகி அம்மை ஆசிரிய விருத்தம், கும்மிப்பாட்டு, ஆசிரியப்பா
முரு.நாராயணன் செட்டியார், ராஜா பிரஸ், மதுரை, 1930, ப.18, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 002512)
கணவனின் கடமை அல்லது பெண்களின் நிலைமை
எஸ். எஸ். அருணகிரிநாதர், தி. இராஜகோபால் முதலியார், சென்னை, பதிப்பு 2, 1930, ப.48, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 030370)
கண்டனூர் கார்த்திகைக் கடைச் சோமவாரக் காக்ஷி
எஸ்.ரத்நம், தனவணிகன் அச்சுக்கூடம், கோட்டையூர், 1930, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 022045, 041446, 047285, 047286, 047287, 047288, 047612, 047613, 047614, 047615, 054526)
கதர் இராட்டினப் பாட்டு
பாரதிதாசன், காசி ஈ. லக்ஷ்மண் ப்ரசாத், புதுச்சேரி, 1930, ப.20, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 013365, 013366, 104340)
கதா ரத்நாகரம் : இரண்டாம் புத்தகம்
T. செல்வக் கேசவராய முதலியார், பி. வரதாச்சாரி அண்டு கம்பெனி, சென்னை, 1930, ப.93, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 048509)
கந்தபுராணச் சுருக்கம்
குருமூர்த்தி ஐயர், செந்தமிழ்ப் பரிபாலன யந்திரசாலை, யாழ்ப்பாணம், 1930, ப.60, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 3756.1)
கபிலர்
நடுக்காவேரி மு. வேங்கடசாமி நாட்டார், ஜெகம் & கோ, திருச்சினாப்பள்ளி, பதிப்பு 2, 1930, ப.182, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 032301)
கருணாகரரும் சத்தியசீலரும்
மணி திருஞானசம்பந்த முதலியார், ஆனந்தபோதினி, சென்னை, 1930, ப.105, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 006242)
கருவூர்த் தேவர்
C. K. சுப்பிரமணிய முதலியார், கோவைத் தமிழ்ச் சங்கம், கோயமுத்தூர், 1930, ப.110, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 109036)
கலித்தொகை
நோபில் அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1930, ப.207, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 097122)
கலியுகப் பிரகலா தாழ்வான் அல்லது மருமத்தை வெளியாக்கிய மாஜிஸ்டிரேட்
T.S. ஸ்ரீபால், தென்னிந்திய ஜீவரக்ஷா பிரசாரக சபை, சென்னை, 1930, ப.40, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 103351)
கலைசைச் சிலேடை வெண்பா
திருவாவடுதுறை சுப்பிரமணிய சுவாமிகள், ஸன் ஆப் இந்தியா பிரஸ், சென்னை, 1930, ப.60, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 012541)
கல்லல்நகர்ச் சோம சுந்தரேசுவரர் தோத்திரப் பாமாலை
சுத்தப்பிரமானந்த சுவாமிகள், தமிழ்ச்சங்க முத்திராசாலை, மதுரை, 1930, ப.20, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 003260, 003298)
கறவைப் பசு, வற்றுப் பசு, கன்றுக் குட்டிகள் முதலியவை களுக்குக் கொடுக்க வேண்டிய தீவனம் முறை
சென்னை விவசாய இலாகா, சூப்பிரடெண்டெண்ட், அரசு அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1930, ப.4, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 110369)
கன்னியர்கள் துயரமும் கலியுக ஆண் பிள்ளைகளின் மமதையும் கவர வந்த நூதன தங்கம் தில்லாலே : முதற்பாகம்
K. குருஸாமிதாஸ், ஸ்ரீ இராஜராஜேஸ்வரி பிரஸ், கும்பகோணம், 1930, ப.6, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 041162)
கஸானத்துல் இருபான் என்னும் ஞானக் களஞ்சியம்
திருவாரூர் கருணையானந்த ஞானபூபதிகள், கருணாநிதி அச்சு நிகேதனம், திருவாரூர், பதிப்பு 2, 1930, ப.614, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 018200, 017994)
காட்சி
பாரதியார், ஸ்ரீ பாரதி பிரசுராலயம், சென்னை, 1930, ப.50, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 107198)
காத்திருந்தவன் பெண்டை நேற்று வந்தவன் கைபற்றினா னென்னும் பழமொழிக் கிணங்க ஸ்ரீகிருஷ்ண பகவானால் ஓர் பிராமணப் பெண் பங்கமடைந்த சந்ரகலை கெர்வபங்க நாடகம்
மேட்டுப்பாளையம் சாமிக்கண்ணு கவுண்டர், ஆதிமூலம் பிரஸ், சென்னை, பதிப்பு 2, 1930, ப.84, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 050075)
காரியப் பைத்தியக் காதலர் வெற்றி என்னும் அதிரூப அமராவதி : முதற்பாகம்
மதுர பாஸ்கரதாஸ், எக்ஸெல்ஸியர் பிரஸ், மதுரை, 1930, ப.40, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 036258)
கார் மண்டல சதகம்
அவிநாசி ஆறைகிழார், இம்பீரியல் அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1930, ப.62, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 106222, 106942)
காலி டமராம்
லியோ டால்ஸ்டாய், சமரஸ நிலையம், மதுரை, 1930, ப.18, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 028901)
கான்சாயபு சண்டை
புகழேந்திப் புலவர், எக்ஸெல்ஸியர், மதுரை, 1930, ப.96, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 004033)
கிராமபோன் சங்கீத கீர்த்தனாம்ருதம்
ஷண்முகானந்த புத்தகசாலை, சென்னை, 1930, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 020973, 020974)
கிறாமபோன் சங்கீத கீர்த்தனாம்ருதம்
ஷண்முகானந்த புத்தகசாலை, மதராஸ், பதிப்பு 2, 1930, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 026594, 048576, 048640, 048702)
கிராமபோன் சங்கீதக் களஞ்சியம்
மனோரஞ்சினி அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1930, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 036716, 048581, 048580, 048582)
கிராமபோன் சங்கீதம் - இரண்டாம்பாகம்
கலைமகள் விலாச புத்தகசாலை, சென்னை, 1930, ப.16, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 020975)
கிராம வாழ்வு
திருப்பத்தூர் சவரிராயன் ஏசுதாசன், எவ்ரிமேன்ஸ் பிரஸ், சென்னை, 1930, ப.80, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 9297.2)
கிழவர் குமாரரானார்
லெ.சோமசுந்தரம், சாது அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1930, ப.62, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 008016, 017934, 009994, 054068)
கீசகன்
கா. நமச்சிவாய முதலியார், ஸி. குமாரசாமி நாயுடு ஸன்ஸ், சென்னை, 1930, ப.135, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 018765, 029430, 107147)
கீதா சதஸ்லோகீ : பகவத்கீதை நூறு
சரஸ்வதி சங்கம், சென்னை, 1930, ப.148, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 102018)
குட்டிச் சாத்தன் கட்டுரைகள் : முதல் பாகம்
குட்டி ச்சாத்தான், குமரன் பவர் அச்சுக்கூடம், காரைக்குடி, 1930, ப.48, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 036447)
குண்டவிதி
பஞ்சாக்ஷரபுரம் வலையானந்த சுவாமிகள், கோல்டன் கம்பெனி, சென்னை, 1930, ப.22, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 005509)
குதம்பைசித்தர் பாடல்
குதம்பைச் சித்தர், பூமகள்விலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1930, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 001443)
குமரவேள் பதிற்றுப்பத் தந்தாதி
பாம்பன் குமரகுருதாச சுவாமிகள், சாது அச்சுக்கூடம், சென்னை, பதிப்பு 4, 1930, ப.31, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 106088)
கூளப்ப நாயக்கன் காதல்
சுப்ரதீபக் கவிராயர், புவனேஸ்வரி அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1930, ப.32, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 029134, 029135)
கைத்தொழில் முறைகள்
வாஸன் புஸ்தகசாலை, சென்னை, பதிப்பு 3, 1930, ப.310, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 006206)
கோட்டூர் நயினார் குளுவ நாடகமும் பள்ளும்
வெள்ளையப் புலவன், வைசியமித்திரன் பிரஸ், தேவகோட்டை, 1930, ப.71, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 029949, 106428)
கோபால கிருஷ்ண கோகலே
எம். எஸ். சபேச ஐயர், மாடர்ன் பப்ளிஷிங் ஹவுஸ், சென்னை, 1930, ப.101, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 020773)
கோபாலன்
பூ. மு. முருகேச முதலியார், ஸி. குமாரசாமி நாயுடு ஸன்ஸ், சென்னை, 1930, ப.96, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 030864)
கோமள குஞ்சரி ஞானக் கும்மி
சோமகிரி மறைமணிச் சித்தர், மனோன்மணி விலாசம் பிரஸ், மதுரை, 1930, ப.16, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 011515, 011516)
கோவிலன் கதை
புகழேந்திப் புலவர், சங்கநிதிவிளக்க அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1930, ப.102, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 013120)
கோவிற் புரிப் புராணம்
விருதை சிவஞான யோகிகள், சைவப்பிரகாச அச்சியந்திரசாலை, தூத்துக்குடி, 1930, ப.240, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 104176)
கௌமார சிலேடைப் பதிகங்கள் : மொழிநெறி யெழுபா
தண்டபாணி சுவாமிகள், கேசரி அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1930, ப.67, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 091158, 106499)
சகுந்தலா சரித்திரம்
M. R. S. வேல்சாமிக் கவிராயர், விவேகானந்தா பிரஸ், மதுரை, 1930, ப.72, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 029912)
சசிவர்ண போதம்
தத்துவராய சுவாமிகள், ரா. மு. நாதமுனி முதலியார், வேலூர், 1930, ப.180, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 101647)
சஞ்சீவி பர்வதத்தின் சாரல்
பாரதிதாசன், கலாநிதி அச்சுக்கூடம், புதுவை, 1930, ப.24, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 013581)
சதமணிமாலை
ஹக்ஸ்லி பிரஸ், சென்னை, 1930, ப.48, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 008173, 011011, 040025)
சத்தப் பிரபந்தம்
மதுரை மு. கணபதியா பிள்ளை, ஸ்ரீ ஜெகதாம்பாள் அச்சியந்திரசாலை, மதுரை, 1930, ப.255, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 034906, 034907)
சத்ருஜித்
பம்மல் சம்பந்த முதலியார், இந்தியா அச்சுக்கூடம், சென்னை, பதிப்பு 3, 1930, ப.120, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 064338)
சந்தரவல்லி
ஞானதிரவியம் குமரேசன் அம்மாள், கிறிஸ்டியன் லிட்ரேச்சர் சொஸைட்டி ஃபார் இந்தியா, சென்னை, 1930, ப.151, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 058601)
சர்வ சமய சமரசக் கீர்த்தனைகள்
வேதநாயகம் பிள்ளை, பெரியநாயகியம்மன் அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1930, ப.196, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 006831, 006832)
சர்வசமய சமரசக் கீர்த்தனை
வேதநாயகம் பிள்ளை, வித்தியாரத்நாகர அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1930, ப.216, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 097321)
சாவித்திரி தேவி
சி. அ. இராமச்சந்திரன், இ. மா. கோபாலகிருஷ்ணக் கோன், மதுரை, 1930, ப.71, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 020809)
சிகாரத்னமாலை
சம்பந்தசரணாலய சுவாமிகள், இம்பீரியல் அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1930, ப.12, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 012114, 104551, 102205)
சிதம்பரம் ஸ்ரீமெய்கண்ட சித்தாந்த வித்தியாசாலை ஆவேதனம் : எண் 2
பாஸ்கரன் அச்சுக்கூடம், காரைக்குடி, 1930, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 006512, 006513)
சிதம்பரம் ஸ்ரீமெய்கண்ட சித்தாந்த வித்தியாசாலை ஆவேதனம் : எண் 2
ஸ்ரீ மெய்கண்ட சித்தாந்த வித்தியாசாலை, சிதம்பரம், 1930, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 037129, 037130)
சித்தக் கடல், stray thoughts, ஜகத் சிதரம், விடுதலை
பாரதியார், ஸ்ரீ பாரதி பிரசுராலயம், சென்னை, 1930, ப.32, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 107201)
சித்தாந்தப்பட விளக்க பாலபோதம்
வாலையனாந்த சுவாமிகள், சோல்டன் கம்பெனி, சென்னை, 1930, ப.18, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 008296, 022810, 028542, 034380, 101450)
சித்தூர்ஜில்லா அதாலத்துகோர்ட்டு தீர்ப்பு
வித்வசிரோமணி விலாச அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, 1930, ப.80, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 016599)
சிலப்பதிகாரம்
இளங்கோவடிகள், கேசரி அச்சுக்கூடம், சென்னை, பதிப்பு 2, 1930, ப.104, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 074990)
சிவ சின்னங்க ளணிவதேன்?
ச. சச்சிதானந்தம் பிள்ளை, திருநெல்வேலித் தென்னிந்திய சைவசித்தாந்த நூற்பதிப்புக் கழகம், திருநெல்வேலி, பதிப்பு 2, 1930, ப.19, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 026237, 045745)
சிவநாம வணக்கம், சிவதயை வணக்கம்
ராம. சொ. சொக்கலிங்கச் செட்டியார், ஸ்ரீ புண்டரீகவல்லித்தாயார் அச்சுயந்திரசாலை, சிதம்பரம், 1930, ப.65, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 003427, 022050, 103750)
சிவார்ஜுன யுத்தம்
ஆ. பார்த்தசாரதி முதலியார், கற்பகம் கம்பெனி, மதராஸ், 1930, ப.22, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 107503)
சிவாஜி
ஜயம் கம்பெனி, சென்னை, 1930, ப.196, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 004509)
சிற்றிலக்கண வினா விடை
கா. நமச்சிவாய முதலியார், ஸி. குமாரசாமி நாயுடு ஸன்ஸ், சென்னை, 1930, ப.48, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 016372)
சின்னத்தம்பி கதை வில்பாட்டு
ஸ்ரீ மீனாக்ஷி பிரஸ், தென்காசி, 1930, ப.36, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 105674)
சீர்திருத்தம் அல்லது இளமை விருந்து
திரு. வி.கலியாணசுந்தரனார், பாலன் பதிப்புக் கழகம், சென்னை, 1930, ப.113, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 007929)
சுகந்த ஜீவியம்
கிறிஸ்து குல ஆசிரமம், திருபத்தூர், 1930, ப.25, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 051493)
சுகாதார உலகநீதி
ஏ.ஜான் ரத்தினம், வி. சூ. சுவாமிநாதன், மதுரை, 1930, ப.31, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 001240, 108036)
சுகாதார போதினி
கே. வரதராஜ ராவ், சென்னை, பதிப்பு 2, 1930, ப.73, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 3940.11)
சுகுணசுந்தரி அல்லது காதலின் அழகும் கற்பின் சிறப்பும்
ம. க. ஜயராம் நாயுடு, பாரதி அச்சுக்கூடம், சென்னை, பதிப்பு 2, 1930, ப.96, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 016545)
சுந்தரமூர்த்தி நாயனார்
இராஜாராம் அண்டு கம்பெனியார், சென்னை, 1930, ப.99, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 097356)
சுந்தரர் புகழ்மாலை
சாது அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1930, ப.35, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 018116, 018117, 018118, 029202, 035259, 035535, 035536, 035537, 106268)
சுந்தரி பரிணயம் அல்லது சரஸாவதியின் சாகஸம்
தே. உலகநாத நாயகர், மாடல் பிரஸ், சென்னை, 1930, ப.151, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 025632)
சுப்பிரமணியர் ஞானம் 200
பூமகள்விலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1930, ப.50, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 005173)
சுப்பிரமணியர் தியானம் என்னும் முருகர் பாரயணத் திரட்டு
ஸ்ரீ சரவணபவனார் தமிழ்வேத பாரயண சபை, சென்னை, 1930, ப.48, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 106270)
சுப்பிரமணியர் திருவிளையாடல் என்னும் ஸ்ரீ வள்ளி திருமணம்
ராயவேலூர் ரங்கநாத முதலியார், சுப்பிரமணியவிலாசம் பிரஸ், மதராஸ், 1930, ப.56, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 016623)
சுப்பிரமணியர் வளையற்சிந்து
க.இராமஸ்வாமி பிள்ளை, கலைமகள்விலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1930, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 002987)
சுயமரியாதைச் சொன்மாலை
ப.ஜீவானந்தம், உண்மை விளக்க நிலையம், நாச்சியார்புரம், 1930, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 010894, 006693, 031561, 039765)
சுயமரியாதைப் பாடல்கள்
குடி அரசு பதிப்பகம், ஈரோடு, 1930, ப.38, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 033272, 023128, 033438)
சுயமரியாதைத் தத்துவகீதங்கள்
ப.நாராயணன், விவேகானந்தா பிரஸ், மதுரை, 1930, ப.68, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 015709, 020178, 033274, 046545, 034603, 046546)
செந்தமிழ் வேந்தர்
நா. லட்சுமி நரசிம்மன், பி. நா. சிதம்பரமுதலியார் பிரதர்ஸ், மதராஸ், 1930, ப.104, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 054146)
சேரவேந்தர் தாயவழக்கு
மு. இராகவையங்கார், மதுரைத் தமிழ்ச்சங்க முத்திராசாலை, மதுரை, 1930, ப.56, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 051359)
சைவ சிகாமணிகள் இருவர் : நம்பியாண்டவர் நம்பி, சேக்கிழார்
ச. சோமசுந்தர தேசிகர், பி.என். அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1930, ப.120, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 101169)
சைவத்தின் சமரசம்
திரு. வி.கலியாணசுந்தரனார், பாலன் பதிப்புக் கழகம், சென்னை, பதிப்பு 3, 1930, ப.116, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 007608, 042428)
சொர்ப்பன சாஸ்திரம்
பி.ஆர்.ஆர்.ஐயங்கார், வாஸன் புஸ்தகசாலை, சென்னை, 1930, ப.208, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 008098)
சோதிட ஆசிரியன் அல்லது சோதிடம் சுயமாகப் பயிலும் நெறி
காங்கேயர், சாது இரத்தின சற்குரு புத்தகசாலை, சென்னை, 1930, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 048443, 017555, 048444, 048445)
சோதிட பராக்கிரம் : முதற்பாகம்
சுந்தரானந்தர், விவேகானந்தா பிரஸ், மதுரை, 1930, ப.82, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 036244)
சோமசுந்தரன்
ஆ. நா. கன்னையா, ஆரியன் பப்ளிஷிங் ஹவுஸ், திருச்சிராப்பள்ளி, 1930, ப.64, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 033529)
சோமவார மகத்வம் என்னும் சீமந்தனி நாடகம்
T.T.சங்கரதாஸ் சுவாமி, மனோன்மணி விலாச அச்சியந்திரசாலை, மதுரை, 1930, ப.88, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 018330)
சோழபுர புராணம்
ராம.சொ.சொக்கலிங்கச் செட்டியார், குஞ்சிதசரண அச்சுக்கூடம், சிதம்பரம், 1930, ப.152, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 005671, 005672, 005673, 005674, 005675, 046182, 047498, 016886, 016887, 103892, 104201)
ஞானசம்பந்த குரு தசமணிமாலை
நிரம்ப அழகிய தேசிகர், இம்பீரியல் அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1930, ப.14, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 012141, 102207)
ஞான சம்பந்த குருராய வட்டகமும் சந்திரகலா மாலையும்
தமிழாகர முனிவர், இம்பீரியல் அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1930, ப.28, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 012121, 101206, 102206)
ஞான சூரியன்
சுவாமி சிவானந்த சரஸ்வதி, குடி அரசு பதிப்பகம், ஈரோடு, பதிப்பு 3, 1930, ப.148, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 013343, 036455)
ஞானத் திருப்பாடற் றிரட்டு
அஸீஸ், நோபில் அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, 1930, ப.337, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 9424.3)
ஞானவெட்டியான் 1500
திருவள்ளுவ நாயனார், கலைக்கியான முத்திராக்ஷரசாலை, சென்னை, 1930, ப.292, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 000214)
தக்கயாகப்பரணி
ஒட்டக்கூத்தர், கேஸரி அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1930, ப.504, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 010051, 026943)
தங்கம் தில்லாலே பாட்டு என வழங்கும் அதி நூதன அலங்கார தங்கத் தாராப் பாட்டு
பாரதி அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1930, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 041288)
தங்க ரத்தினம் பொன்னு ரத்தினம் என்னும் கனக ரத்தினப் பாட்டு
N. ராமலிங்கம், விவேகானந்தா பிரஸ், மதுரை, 1930, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 041165)
தங்கரத்தினம் பொன்னுரத்தினம் பாடிவரும் சாரதா சட்டமென்னும், பால்ய விவாகச்சிந்து
V.நடராஜபிள்ளை, விவேகானந்தா பிரஸ், மதுரை, 1930, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 030552, 048588, 048589)
தசரத ராமன்
மே. சக்கரவர்த்தி நயினார், புராகிரசிவ் பிரிண்டர்ஸ், சென்னை, 1930, ப.86, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 3642.7)
தசாவதாரம்
ஸி. கன்னைய்யா கம்பெனி, சென்னை, பதிப்பு 4, 1930, ப.112, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 029340, 029341, 029595, 037594)
தட்சணா மூர்த்தியார் மெஞ்ஞானத் தங்கம்
சென்னை வயிரக்கண் பார்த்தசாரதி புலவர், விவேகானந்தா பிரஸ், மதுரை, 1930, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 017594)
தணிகை நிரோட்டக யமக அந்தாதி
அ. கோவிந்தராஜ செட்டியார், சாது அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1930, ப.16, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 106912)
தண்டபாணித் தெய்வ ரஞ்சிதமெனும் பக்திரசக் கீர்த்தனம் : முதற் பாகம்
M. R. S. வேல்சாமிக் கவிராயர், விவேகானந்த அச்சியந்திரசாலை, மதுரை, 1930, ப.63, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 036270)
தமிழின் பெருமை
தி. க. கந்தையா பிள்ளை, யாழ்ப்பாணம், 1930, ப.42, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 051338)
தமிழ் இலக்கணம்
ம. பெரியசாமிப் பிள்ளை, T. G. கோபால் பிள்ளை, திருச்சிராப்பள்ளி, 1930, ப.159, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 026896)
தமிழ் இலக்கிய வரலாறு : முதற் புத்தகம்
கா. சுப்பிரமணிய பிள்ளை, மணிவாசக மன்றம், திருநெல்வேலி, 1930, ப.550, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 051384, 100125)
தமிழ்ப் புலவர் வரலாறு : முதற் பகுதி
நா. கனகராஜையர், இ. மா. கோபால கிருஷ்ணக் கோன், மதுரை, 1930, ப.156, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 035409)
தமிழ்ப் பெரும் புலவர்
கு. மதுரை முதலியார், இந்தியன் பப்ளிஷிங் ஹவுஸ், சென்னை, 1930, ப.140, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 028787, 108378)
தமிழ் வரலாறு
K.S. சீனிவாஸ பிள்ளை, பூர்ணசந்திரோதய பிரஸ், தஞ்சாவூர், பதிப்பு 3, 1930, ப.223, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 100166)
தம்பிரான்றோழர்
இ. மு. சுப்பிரமணிய பிள்ளை, இ. மா. கோபாலகிருஷ்ணக் கோன், மதுரை, 1930, ப.156, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 018128)
தருமதத்தன்
டி. வி. கணேசன், M. P. ராஜன் அண்டு கம்பெனி, சென்னை, 1930, ப.52, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 034461)
தலைவாங்கி அபூர்வ சிந்தாமணி
சி. நா. குப்புசாமி முதலியார், பாரதி அச்சுக்கூடம், சென்னை, பதிப்பு 23, 1930, ப.392, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 025367)
தன் முயற்சி
ஸாமியுயெல் ஸ்மையல்ஸ், ஸி. குமாரசாமி நாயுடு ஸன்ஸ், சென்னை, 1930, ப.168, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 035239)
தாசிகள் வேசம் மைனர்கள் மோசம்
இராஜராஜேஸ்வரி பிரஸ், கும்பகோணம், 1930, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 007759)
தாசிகள் வேசம் மைனர்கள் மோசம்
சச்சிதானந்தம் பிரஸ், சென்னை, 1930, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 041272)
திருக்குறள்
திருவள்ளுவர், B. இரத்தின நாயகர் ஸன்ஸ், திருமகள்விலாச அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, 1930, ப.179, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 000990)
திருக்குறள்
திருவள்ளுவர், வித்தியாநுபாலன யந்திரசாலை, சென்னபட்டணம், பதிப்பு 12, 1930, ப.420, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 100520)
திருக்குறள்
திருவள்ளுவர், டாக்டர் கே. வேலன், சென்னை, 1930, ப.30, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 3679.8)
திருச் செந்திலாதிபன் தியான தோத்திரம்
அஷ்டலெட்சுமி விலாஸ் பிரஸ், மதுரை, 1930, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 008448)
திருச்செந்தூர்க் கந்தர்கலிவெண்பா
குமரகுருபர அடிகள், கேஸரி அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1930, ப.24, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 013665, 106888)
திருப்பதி ஏழுமலையான் சாக்ஷிசொன்ன வேடிக்கை சிந்து
சூளை கோவிந்தசாமி நாயகர், ஸ்ரீ புண்டரீக நிலய அச்சுக்கூடம், திருப்பதி, 1930, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 003133, 002544)
திருப்பதி ஏழுமலை வெண்பா
சிறுமணவூர் முனிசாமி முதலியார், சரவணபவ அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1930, ப.16, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 002384, 002385)
திருப்பதி திருமலை யந்தாத்திரை வெங்கடாசல மஹாத்மிய மென்னும், திருவேங்கிட ஸ்தல புராணம்
இ. முனிசாமி நாயுடு, சரவணபவ அச்சுக்கூடம், சென்னை, பதிப்பு 6, 1930, ப.55, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 016051)
திருப்பாடற்றிரட்டு
தாயுமானவர், திருமகள்விலாச அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, 1930, ப.456 & 766, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 014214, 014540)
திருப்பாடற்றிரட்டு
குணங்குடி மஸ்தான்சாகிபு, பி. நா. சிதம்பர முதலியார் பிரதர்ஸ், சென்னை, 1930, ப.387, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 013489)
திருப்பாடற்றிரட்டு
பட்டினத்தார், B. இரத்தின நாயகர் ஸன்ஸ், திருமகள்விலாச அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, 1930, ப.48, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 014157)
திருப்புகழ்
அருணகிரிநாதர், சக்கரவர்த்தி அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1930, ப.144, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 014532)
திருப்புகழ்
அருணகிரிநாதர், பெரியநாயகியம்மன் அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1930, ப.176, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 013618)
திருப்பேரூர்ப் புராணம்
கச்சியப்ப முனிவர், சாது அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1930, ப.106, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 096914)
திருப்போரூர்ப் புராணம்
கச்சியப்ப முனிவர், சாது அச்சுக்கூடம், சென்னை, பதிப்பு 2, 1930, ப.370, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 007259, 104498)
திருப்போரூர் ஸ்ரீ சிதம்பர தேசிகரந்தாதி
ஆத்துமாநந்த சுவாமிகள், ஆத்துமாநந்தா அச்சியந்திரசாலை, திண்டுக்கல், 1930, ப.99, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 012439, 047250)
திருமலைச் சிங்கார மாலை
வால சுப்பிரமணியக் கவிராயர், அமிலியா பிறஸ், நெய்யூர், 1930, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 104258)
திருமெய்யம் பெருமாள்கோவில் ஸ்தலபுராணக் கீர்த்தனை
மழவைராயனேந்தல் சுப்பிரமணிய பாரதியார், பாஸ்கரன் அச்சுக்கூடம், காரைக்குடி, பதிப்பு 2, 1930, ப.54, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 022239, 022240, 022241, 026411, 034915)
திருவண்ணாமலை இஷ்டலிங்கப் பதிகம்
கொளத்தூர் நாராயணசாமி முதலியார், பூமகள்விலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1930, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 012504)
திருவண்ணா மலையில் அருணாசலேசு வரருக்குச் சுக்கில கார்த்திகை மாஸம் நடந்த உத்ஸவ மகிமையைக் காட்டும் சிந்து
இராமசாமி அய்யர், டயமண்ட் அச்சுக்கூடம், காரைக்குடி, 1930, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 002621, 106575)
திருவருணைக் கலம்பகம்
எல்லப்ப நாவலர், மதுரைத் தமிழ்ச்சங்க முத்திராசாலை, மதுரை, பதிப்பு 2, 1930, ப.44, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 003048, 003049, 046348, 106664)
திருவருணைப் பாமாலைகள்
ஷண்முக பக்தஜன சபை, சென்னை, 1930, ப.20, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 005503, 005504)
திருவாசகம்
மாணிக்கவாசகர், வித்தியாரத்நாகர அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1930, ப.179, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 018251)
திருவாடானைப் புராணம்
திருப்பதி ஸ்ரீ மஹந்து அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1930, ப.36, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 033640)
திருவாய் மொழி
நம்மாழ்வார், நோபில் அச்சுக்கூடம், திருவல்லிக்கேணி, 1930, ப.372, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 060581 L)
திரு வாலவாய், என்கிற, மதுரையில் எழுந்தருளி யிருக்கும் ஸ்ரீமீனாக்ஷி சுந்தரீஸ்வரி என்னும் ஸ்ரீமத் தடாதகா தேவி திருவவதாரக் கீர்த்தனை
திருமகள்விலாசம் பிரஸ், சென்னை, 1930, ப.304, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 053616)
திருவானைக் காவல், திருவெறும்பூர், திருக்கற்குடி யாகிய உய்யக் கொண்டான் திருமலை களிலுள்ள கல்வெட்டு
ஆதிநாதன், செந்திலாதிபன் அச்சுயந்திரசாலை, புதுப்பட்டி, 1930, ப.68, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 054120)
திருவிளையாடற் புராணம்
நிரஞ்சன விலாச அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, 1930, ப.576, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 028598)
திருவையாற்றுப் புராணம் : செப்பேச புராணம் என வழங்கும் முதற் புராணம்
ஞானக்கூத்தர், தருமபுர ஆதீனம், தருமபுரம், 1930, ப.91, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 035463, 046935, 049744, 104022)
துய்ய கேரளம் மூலபாடம்
வேதலிங்கபட்டர், புவனேஸ்வரி அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1930, ப.26, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 056607)
துலைவில்வி மங்கலந் தேவர் பிரான் பேரில் சந்த்ரகலா மாலை
வெ. நா. ஸ்ரீநிவாஸன், பாளையங்கோட்டை பிரிண்டிங் பிரஸ், பாளையங்கோட்டை, 1930, ப.42, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 102079)
தென்னிந்திரர் தேச புத்த தர்ம சாக்ஷியக் காரர்களில் ஒருவராகிய ஸ்ரீ முருகக்கடவுள் வரலாறு
க. அயோத்திதாஸ் பண்டிதர், ஸ்ரீ சித்தார்த்தா புத்தகசாலை, கோலார் கோல்ட் பீல்ட், பதிப்பு 3, 1930, ப.37, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 051315 L)
தேசீய கீதங்கள்
பாரதியார், பாரதி பிரசுராலயம், சென்னை, 1930, ப.111, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 124126)
தேசீய கீதங்கள்
பாரதியார், பாரதி பிரசுராலயம், சென்னை, பதிப்பு 2, 1930, ப.111, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 096278)
தேவகோட்டை தி. வகைப் பிள்ளையார் கோயிலின் கணுள்ள ஸ்ரீ விசாலாக்ஷியம்பா ஸமேத விசுவநாதர் கோயிற் றிருப்பணி முறையீடு
வெ. ஆ. தி. மா. சிதம்பரச் செட்டியார், ஆனந்த அச்சி யந்திரசாலை, சென்னை, 1930, ப.405, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 017233, 012198, 045916, 046395, 046396, 046524, 046525, 046876, 046877, 046878, 049717, 042395)
தேவதாசிகள்
காதரையின் மேயோ, எஸ். முத்துசுவாமிப் பிள்ளை, மொழி., முத்தையா புக் டிப்போ, சென்னை, 1930, ப.182, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 031586)
தேவாரத்திரட்டு
B. இரத்தின நாயகர் ஸன்ஸ், சென்னை, 1930, ப.159, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 001051, 001058)
தேவாரம்
அப்பர், சைவ சித்தாந்த மகா சமாஜம், சென்னை, 1930, ப.542, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 028831, 029732, 100964)
தொல்காப்பியச் சொல்லதிகாரக் குறிப்பு
P.S. சுப்பிரமணிய சாஸ்திரி, P.S. கணேச சாஸ்திரி, திருச்சினாப்பள்ளி, 1930, ப.266, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 100206)
தொழுகை விளக்கம்
தஞ்சைக் கூட்டுறவுப் பதிப்பகம், கரந்தை, பதிப்பு 3, 1930, ப.50, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 9427.7)
நங்கையர் புலம்பும் நவரத்தின ஒப்பாரி
பூ.சே.தா.இராஜு நாயகர், கலைமகள் விலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1930, ப.7, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 002826)
நந்தனார் சரித்திரக் கீர்த்தனை
கோபாலகிருஷ்ண பாரதியார், சக்கரவர்த்தி அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1930, ப.168, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 030200)
நபிகள் திலகம் (ஸல்) அவர்கள் சரித்திரப் பிரசங்கம்
கேசரி அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1930, ப.56, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 6078.12)
நமது பூர்வீக நிலைமை
R.S. சுப்பிரமணிய பிள்ளை, ஹிலால் அச்சியந்திர சாலை, திருநெல்வேலி, 1930, ப.71, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 100391)
நலுங்கு, ஊஞ்சல், கப்பல், கதவு திறப்பு மங்களம் அடங்கிய கலியாணப் பாட்டு
ஸ்ரீமீனாக்ஷி பிரஸ், தென்காசி, 1930, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 106957)
நல்லதங்காள் கதை
புகழேந்திப் புலவர், சச்சிதானந்த அச்சியந்திரசாலை, விருதுநகர், 1930, ப.56, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 011901)
நல்வழி
ஔவையார், இ. மா. கோபாலகிருஷ்ணக் கோன், மதுரை, 1930, ப.28, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 031687)
நவனீதம்
வே. ராம. நரஸிம்ஹாசாரியர், கேஸரி பிரிண்டிங் வர்க்ஸ், சென்னை, 1930, ப.351, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 018270, 018271, 018272, 046450)
நவீன தமிழ் வாசகப் புத்தகம்
வீ.ஆறுமுகஞ்சேர்வை, பி. நா. சிதம்பர முதலியார் பிரதர்ஸ், மதராஸ், 1930, ப.144, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 022495)
நளாயனி அல்லது நங்கையர்க்கரசி
அ. நடராச பிள்ளை, திருநெல்வேலித் தென்னிந்திய சைவசித்தாந்த நூற்பதிப்புக் கழகம் லிமிடெட், சென்னை, 1930, ப.74, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 020816, 022152)
நன்னூல்
பவணந்தி, திருநெல்வேலித் தென்னிந்திய சைவசித்தாந்த நூற்பதிப்புக் கழகம், சென்னை, 1930, ப.83, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 027040, 046570, 046571)
நன்னெறி நீதிக் கதைகள்
R.அரிகரமையர், ஸ்டேன்லி பிரஸ், கொழும்பு, 1930, ப.98, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 005516)
நாமதீப நிகண்டு
கல்லிடை நகர் சிவசுப்பிரமணியக் கவிராயர், சென்னை, 1930, ப.336, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 051325, 100066)
நால்வர் நான்மணி மாலை
காசிவாசி சிவானந்த அடிகள், கார்த்திகேயன் பிரஸ், சிதம்பரம், 1930, ப.20, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 002844)
நான்காம் வகுப்பு பூகோள சாஸ்திரம்
நெ. ரா. சுப்பிரமணிய சர்மா, இ. மா. கோபாலகிருஷ்ணக் கோன், மதுரை, பதிப்பு 15, 1930, ப.82, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 031215)
நித்தியா நித்திய வஸ்து விவேகம்
ஆத்துமாநந்தா அச்சியந்திரசாலை, திண்டுக்கல், பதிப்பு 2, 1930, ப.173, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 027664, 008435)
நினைப்பவர் மனம்
திரு. வி.கலியாணசுந்தரனார், சாது அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1930, ப.24, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 006961, 047425)
நீதிநெறிவிளக்கம்
குமரகுருபர அடிகள், இ. மா. கோபாலகிருஷ்ணக் கோன், மதுரை, 1930, ப.96, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 014321)
நீதிவாக்கியக் கதைகள் : ஆத்திசூடி
எஸ். வி. இராமஸ்வாமி ஐயங்கார், இ. மா. கோபாலகிருஷ்ணக் கோன், மதுரை, பதிப்பு 18, 1930, ப.34, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 030928)
நூதனமாய் ஏற்படுத்திய கலியுகப் பெண்கள் புது ஒப்பாரிக் கண்ணி
விவேகானந்தா பிரஸ், மதுரை, 1930, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 002489)
நைடதம்
அதிவீரராம பாண்டியர், வித்தியாரத்நாகர அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1930, ப.680, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 021454)
நைடதம்
அதிவீரராம பாண்டியர், மதராஸ் ரிப்பன் அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, 1930, ப.836, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 020956)
பகச்சாலமூர்த்தி ஐயனார்மீது ஆசிரியவிருத்தம்
நாச்சியாபுரம் இராமநாதச் செட்டியார், ஊழியன் அச்சுக்கூடம், காரைக்குடி, 1930, ப.30, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 001880, 046846)
பகவத் பாஷ்பம்
இ. ஆர். இராஜகோபாலாச்சாரியார், சென்னை, 1930, ப.43, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 106068)
பக்கோ படுகளச் சிந்து
P.M.பாண்டிய தாஸர், சோலியா முஸ்லிம் அச்சுக்கூடம், இரங்கோன், 1930, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 012269)
பக்கோ படு களச் சிந்து
P.M.பாண்டிய தாஸர், நவீனகதா அச்சுக்கூடம், இரங்கூன், 1930, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 002535, 039342, 012270, 039361, 039362, 039363)
பக்கோ பூமியதிர்ச்சியும் பர்மா தெலுங்கரின் படுகொலைச் சிந்தும்
தி.மு.சிவஞானம் பிள்ளை, நவீனகதா பிரஸ், இரங்கோன், 1930, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 012272)
பசுபாலன் அல்லது நினைப்பே பிறப்பு
ஆ. நா. கன்னையா, கே. பழனியாண்டிப் பிள்ளை கம்பெனி, சென்னை, 1930, ப.132, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 027216, 027217)
பங்கஜம் அல்லது பார்ப்பனக் கொடுமை
S.லட்சுமணனார், குடி அரசு பதிப்பகம், ஈரோடு, 1930, ப.76, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 018905, 029474, 033276, 029970, 029473)
பஞ்சதந்திரம்
தாண்டவராய முதலியார், இ. மா. கோபாலகிருஷ்ணக் கோன், மதுரை, 1930, ப.158, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 015993, 015994)
பஞ்சபட்சி சாஸ்திரம்
அகத்தியர், பூமகள்விலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1930, ப.100, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 3926.4)
பட்டிக்காட்டுப் பெண்ணுக்கும், பட்டிணத்தானுக்கும் வழிநடைதர்க்க மென்னும் தங்கந்தில்லாலே பாட்டு
பெரியநாயகியம்மன் அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1930, ப.7, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 017499)
பட்டினத்தடிகள் வரலாறும் நூலாராய்ச்சியும்
கா. சுப்பிரமணிய பிள்ளை, மணிவாசக மன்றம், திருநெல்வேலி, 1930, ப.80, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 006933)
பட்டினப்பாலை ஆராய்ச்சியுரை
மறைமலையடிகள், டி. எம். அச்சுக்கூடம், பல்லாவரம், சென்னை, பதிப்பு 3, 1930, ப.140, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 003945, 047181)
பண்டைச் சிறு கதைகள்
ஏ. சுப்பிரமணிய ஐயர், இ. மா. கோபாலகிருஷ்ணக் கோன், மதுரை, 1930, ப.88, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 032116)
பதஞ்சலி யோக ஸூத்ரம், வேத ரிஷிகளின் கவிதை, கீதை முன்னுரை
பாரதியார், ஸ்ரீ பாரதி பிரசுராலயம், சென்னை, 1930, ப.100, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 107202)
பதினெட்டாவது வருடத்திய திருவருணைப் பாமாலைகள்
ஷண்முக பக்தஜன சபை, சென்னை, 1930, ப.20, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 017598)
பதினெண் சித்தர்கள் பெரிய ஞானக்கோவை
B. இரத்தின நாயகர் ஸன்ஸ், சென்னை, 1930, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 014314, 036101)
பரஞ்சோதி அடிகள் மீது துதிப் பாமாலை
முரு. நாராயணன் செட்டியார், மீனலோசனி அச்சியந்திரசாலை, மதுரை, 1930, ப.16, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 033893, 032141)
பரந்தாம முருக பஜனமிர்த பக்திரஸக் கீர்த்தனம்
A. R. சுப்பய்யர், மீனாக்ஷி விலாஸ் பிரஸ், மதுரை, 1930, ப.80, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 026430, 046195, 046194)
பரிபூரணம் 400
அகத்தியர், அ. இரங்கசாமிமுதலியார் சன்ஸ், பூமகள்விலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1930, ப.72, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 3906.6)
பர்மா நாட்டுப் படுகொலை
T.சாமிநாத தாஸர், சோலியா முஸ்லிம் அக்கூடம், இரங்கோன், 1930, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 012273)
பர்மிய பால போதினி அல்லது தானாகவே பர்மா கற்கும்வழி : முதற் பாகம்
நவீனகதா அச்சுக்கூடம், இரங்கூன், பதிப்பு 2, 1930, ப.16, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 036081, 035876)
பவளக்கொடி மாலை
புகழேந்திப் புலவர், வித்தியாரத்நாகரம் பிரஸ், சென்னை, 1930, ப.120, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 013101, 031228)
பழந்தமிழ்க் கொள்கையே சைவசமயம்
மறைமலையடிகள், டி. எம். அச்சுக்கூடம், பல்லாவரம், சென்னை, 1930, ப.152, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 007850)
பஜனைப் பாட்டு
அருணாசலம் அண் ராஜா, கொழும்பு, 1930, ப.23, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 058707)
பாச்சிகை சாஸ்திரம்
சகாதேவர், சுந்தரவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1930, ப.28, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 008487)
பாஞ்சாலங்குறிச்சி கட்டபொம்மு துரை கதை
அடைக்கலபுரம் சிதம்பர சுவாமிகள், மு. கிருஷ்ணபிள்ளை, மதுரை, 1930, ப.64, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 009421)
பாடுதுறை
தத்துவராய சுவாமிகள், ஸ்ரீ வேலன் அச்சுக்கூடம், சிதம்பரம், 1930, ப.36, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 026825, 026826, 026827, 026828, 026829)
பார் நடுங்கிய பரிதாபச் சிந்து
கோ.அண்ணாமலை, நவீனகதா அச்சியந்திரசாலை, இரங்கூன், 1930, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 002289, 012271, 048607)
பார்வதி தேவியார் பனுவல் திரட்டு
திருமயிலை கி. வை. துரைக்கண்ணுப் பிள்ளை, சென்னை, 1930, ப.32, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 042274)
பால தண்டபாணி தியானமென்னும் பழனிநாதன் பஜனைப்பாட்டு
அஷ்டலெக்ஷிமி விலாசம் பிரஸ், மதுரை, 1930, ப.16, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 025860, 025861, 026663)
பால தண்டபாணி தியான மென்னும் பழனி நாதன் பஜனைப் பாட்டு
சி.வி. அச்சுயந்திர சாலை, சென்னை, 1930, ப.15, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 026392)
பாலர் இராமாயணம் : முதல் புத்தகம்
எஸ். எஸ். அருணகிரிநாதர், இ. மா. கோபாலகிருஷ்ணக் கோன், மதுரை, 1930, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 035583, 035584, 036038, 036039, 036040, 048301)
பாலர் சுகாதார விதிகளும் பாட்டுகளும் : II, III வகுப்பு களுக்கு
V.S. வெங்கடராமன் கம்பெனி, கும்பகோணம், 1930, ப.32, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 108037)
பாலர் நன்மதிக் கதைகள்
இ. ஸ்ரீ. கோவிந்தன், பி. நா. சிதம்பர முதலியார் பிரதர்ஸ், மதராஸ், 1930, ப.47, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 033531)
பாலர் பெரிய அரிச்சுவடி
சுந்தரவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1930, ப.36, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 033333)
பாலிகா கல்பகம்
எஸ்.ஜி.இராமாநுஜலு நாயுடு, பிரஜாநுகூலன் ஆபீஸ், திருச்சி, பதிப்பு 2, 1930, ப.91, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 010288)
பால் சிங்கு அல்லது பராக்ரம வீரன்
K.சிந்து ராயன், இ. மா. கோபாலகிருஷ்ணக் கோன், மதுரை, 1930, ப.268, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 011085, 007633)
பாவையர்கள் அணிந்து வரும் நூதன பட்டு சேலை பாட்டு
K. குருஸாமிதாஸ், சுதேசி பிரஸ், கும்பகோணம், 1930, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 041449)
பிரபுலிங்கலீலை
சிவப்பிரகாசர், பூமகள்விலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1930, ப.208, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 014794)
பிரம்மகுல பார்வதியம்மாள் கண்ணுசாமி நாடானை கழுதரிந்தச்சிந்து
ஸ்ரீ மயில்வாகனன் அச்சுக்கூடம், மதராஸ், 1930, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 012636)
பிரஹசனங்கள்
பம்மல் சம்பந்த முதலியார், பிரிடானியா பப்ளிசிடி கம்பெனி, சென்னை, பதிப்பு 2, 1930, ப.64, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 029875, 107010, 107088)
புட்ப விதி
கமலை ஞானப்பிரகாசர், வித்தியாநுபாலன யந்திரசாலை, சென்னபட்டணம், பதிப்பு 8, 1930, ப.316, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 127832)
புதிய ஐந்தாம் பாடப் புத்தகம்
இ. மா. கோபாலகிருஷ்ணக் கோன், மதுரை, 1930, ப.127, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 019138)
புதிய தேசீயப் பாட்டுகள்
சு. அ. சுப்பராய பிள்ளை, அருணோதய அச்சியந்திரசாலை, தூத்துக்குடி, 1930, ப.18, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 010838)
புதிய பிளேட் சங்கீதப் பாட்டுக்கள்
மீனாக்ஷி விலாஸ் பிரஸ், மதுரை, 1930, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 026173, 026174)
புதுக்கோட்டை ஸமஸ்தானம் பூமிசாஸ்திரம்
Y.சீனிவாஸன், ஹக்ஸ்லி பிரஸ், சென்னை, 1930, ப.48, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 009182)
புத்த அவதாரம்
பம்மல் சம்பந்த முதலியார், டௌடன் கம்பெனி, சென்னை, பதிப்பு 2, 1930, ப.129, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 029386, 029897)
புராண ஆபாசங்கள் அல்லது மாறுவேடம் பூண்டு புராண ஆபாசத்தை வெளியாக்கும் இரு இளைஞர்கள்
குடி அரசு பதிப்பகம், ஈரோடு, 1930, ப.62, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 020939)
புராண ஆபாசங்கள் அல்லது மாறுவேடம் பூண்டு புராண ஆபாசத்தை வெளியாக்கும் இரு இளைஞர்கள்
குடி அரசு பதிப்பகம், ஈரோடு, பதிப்பு 2, 1930, ப.59, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 034626, 034627)
புலந்திரன் களவுமாலை
புகழேந்திப் புலவர், வித்தியாரத்நாகரம் பிரஸ், சென்னை, 1930, ப.116, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 013119)
புலந்திரன் களவுமாலை
புகழேந்திப் புலவர், திருமகள்விலாச அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, 1930, ப.118, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 014568, 014569)
புஷ்பவல்லி
பம்மல் சம்பந்த முதலியார், பியர்லெஸ் அச்சுக்கூடம், சென்னை, பதிப்பு 2, 1930, ப.86, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 014946)
புஷ்பவனம்
இ. ஆர். இராஜகோபாலாச்சாரியார், சென்னை, 1930, ப.34, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 106067)
பூங்காவினோத சிங்காரப்பாட்டு
அஷ்டலெக்ஷிமி விலாசம் பிரஸ், மதுரை, 1930, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 026170, 026171, 048616, 048619)
பூர்ண சக்தி அல்லது நோயற்ற இன்ப வாழ்வு
கி. லக்ஷ்மண சர்மா, இயற்கை இல்லம், புதுக்கோட்டை, 1930, ப.56, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 001556, 001557, 001451, 040013)
பூர்வீக சங்கீத உண்மை
M. K. M. பொன்னுச்சாமி பிள்ளை, மீனலோசனி அச்சியந்திரசாலை, மதுரை, 1930, ப.207, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 041706, 041707, 107929)
பெண்கள் ருதுஜாதக கணித சாஸ்திரம் : குருசிஷ்ய சம்பாஷணை
கவிராஜ கந்தசாமிபிள்ளை, கலைக்கியான முத்திராக்ஷரசாலை, சென்னை, 1930, ப.43, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 4311.13)
பைந்தமிழ் வாசகம்
இ. மா. கோபால கிருஷ்ணக்கோன், மதுரை, 1930, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 042309, 048026, 048061)
பொன்னழகி யம்மன் கும்மி
அழகப்பனம்பலம், இராமகோட்டி அச்சுக்கூடம், இரங்கோன், 1930, ப.24, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 012961)
போலீஸ் புலி 895
A.G.இராமச்சந்திர ராவ், ஒற்றுமை ஆபீஸ், மதராஸ், 1930, ப.16, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 015437)
மகாபாரத விலாசம் வில் வளைத்து மாலையிடுதல்
இராயநல்லூர் இராமச்சந்திர கவிராயர், பூமகள் விலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1930, ப.88, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 014260)
மதுரைச் சொக்கநாதர் தமிழ்விடு தூது
கமர்ஷியல் அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1930, ப.48, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 092397)
மதுரை மீனாட்சியம்மன் திருவருள்பெற்ற பொன்னழக ரென்னும், கள்ளழகர் அம்மானை
திருமகள்விலாச அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, 1930, ப.144, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 002403, 003254)
மதுரையாண்டவன் பதிகம்
வை.செல்லையாப் பாவலர், மீனலோசனி அச்சியந்திரசாலை, மதுரை, 1930, ப.16, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 032414, 033892, 034766)
மதுரையில் எழுந்தருளி யிருக்கும் ஸ்ரீமத் தடாதகாதேவி கலியாண மென்னும் மீனாக்ஷி கலியாணம்
இலக்ஷ்மி அம்மாள், திருமகள்விலாஸ அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, 1930, ப.304, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 017225)
மயிலிராவணன் கதை
வித்தியாரத்நாகரம் பிரஸ், சென்னை, 1930, ப.111, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 018675)
மனுநீதி மருமம்
குடி அரசு பதிப்பகம், ஈரோடு, 1930, ப.48, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 041328, 033277)
மனை விளக்கம்
திருவள்ளுவரகம் ப.இராமநாத பிள்ளை, வலம்புரி, 1930, ப.50, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 030542)
மஹாத்மா காந்திப்பாட்டு
ஸ்ரீ மயில்வாகனன் பிரஸ், மதராஸ், 1930, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 016970)
மாணவர் இலக்கண குரு
அ. குமரகுருபரர், முத்துமாரியம்மன் பிரஸ், அருப்புக்கோட்டை, 1930, ப.105, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 3631.9)
மாணவர் தமிழ் இலக்கணம்
சு. சீனிவாசையங்கார், இ. மா. கோபாலகிருஷ்ணக் கோன், மதுரை, 1930, ப.140, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 026883)
மாதர் நீதி
ஆரணி சி. முருகேச முதலியார், சாது இரத்தின சற்குரு புத்தகசாலை, சென்னை, பதிப்பு 6, 1930, ப.128, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 018783, 030035, 030317)
மாயூர ஸ்தல புராணம்
வீ. சுப்பிரமணிய ஐயர், எஸ்.என். பிரஸ். மாயூரம், 1930, ப.140, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 103862)
மாயூரமென்று வழங்குகிற திருமயிலைத் திரிபந்தாதி
மாயூரம் இராமையர், கமர்ஷியல் அச்சுக்கூடம், சென்னை, பதிப்பு 2, 1930, ப.36, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 010509, 106337)
மாருதி விஜயம்
ஆ. சிங்காரவேலு முதலியார், சென்னை, 1930, ப.126, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 105247)
மாளவிகாக்னி மித்ரம்
பம்மல் சம்பந்த முதலியார், பியர்லெஸ் அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1930, ப.68, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 014954, 107087)
மிளகாய்ச் சுவாமிகள் என வழங்கும் ஸ்ரீ இராமாநுஜ சுவாமிகள் சரித்திரம்
வை.செல்லையாப் பாவலர், மீனலோசனி அச்சியந்திரசாலை, மதுரை, 1930, ப.51, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 021599, 032057, 042225)
முதற் குலோத்துங்க சோழன்
தி.வை.சதாசிவ பண்டாரத்தார், தையநாயகி அம்மன் பிரஸ், கும்பகோணம், 1930, ப.89, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 004088)
முதற் குலோத்துங்கன்
L. ஸ்ரீநிவாஸ ஐயர், குமாரசாமி நாயுடு ஸன்ஸ், சென்னை, 1930, ப.74, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 089865, 108560)
முத்துமாரியம்மன் தோத்திரப் பாமாலை
சீத்தாராம் நாயுடு, செந்திலாதிபன் பிரஸ், பொன்னமராபதி, 1930, ப.20, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 012334)
முருகர் ஒயிற்கும்மி
கிருபையாச்சாரி, பி. நா. சிதம்பர முதலியார் பிரதர்ஸ், சென்னை, 1930, ப.24, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 002956)
முருகன் அல்லது அழகு
திரு. வி. கலியாண சுந்தரனார், பாலன் பதிப்புக்கழகம், சாது அச்சுக்கூடம், சென்னை, பதிப்பு 3, 1930, ப.222, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 114014)
மெட்றாஸ் நாகரீக தங்கத் தில்லாலே பாட்டு
கே. டி. ஆர். வேணுகோபால் தாஸ், மீனாக்ஷி விலாஸ் பிரஸ், மதுரை, 1930, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 017500, 017524)
மெய்யறம்
வ. உ. சிதம்பரம்பிள்ளை, ஷண்முகவிலாசம் பிரஸ், அம்பாசமுத்திரம், பதிப்பு 3, 1930, ப.72, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 006914, 025098, 031551, 031552, 047436, 104366)
மேயோ கூற்று மெய்யா பொய்யா?
கோவை அ. அய்யாமுத்து, உண்மை விளக்கம் அச்சு நிலையம், ஈரோடு, பதிப்பு 2, 1930, ப.90, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 004072)
யயாதி
பம்மல் சம்பந்த முதலியார், இந்தியா அச்சுக்கூடம், மதுரை, பதிப்பு 3, 1930, ப.53, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 016587)
யாப்பருங்கலக் காரிகை
அமிதசாகரர், மாறன் அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1930, ப.228, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 096965)
ராதாமணி
வை. மு. கோதைநாயகி அம்மாள், ஜகன்மோகினி ஆபீஸ், திருவல்லிக்கேணி, பதிப்பு 2, 1930, ப.316, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 122470)
ராஜபக்தி அல்லது ஸத்ய விஜயம்
வீ. ஸீ. கோபால ரத்னம், ராஜாஜி அச்சுக்கூடம், தேவக்கோட்டை, 1930, ப.154, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 014955)
லார்ட் கிளைவ்
நா. முனிசாமி முதலியார், சென்னை, 1930, ப.160, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 019064)
வடிவேலன் அந்தாதி அல்லது கந்தபுராணக் கருப்பொருள்
டி. சம்பந்தன் புஸ்தகசாலை, சென்னை, 1930, ப.48, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 3646.3)
வள்ளிச் சரித்திரச் சந்தச் சிந்து
சி. ஆ. கனகசபாபதி பிள்ளை, விவேகானந்தா பிரஸ், மதுரை, 1930, ப.109, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 014987)
வள்ளுவரும் மகளிரும்
தெ.பொ.மீனாட்சி சுந்தரனார், ஸ்ரீ சாது இரத்தின சற்குருபுத்தகசாலை, சென்னை, 1930, ப.172, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 004917)
வாதக்கோவை
சுந்திரவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1930, ப.151, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 000281)
விசார சருமர் என்னும் சண்டேசுர நாயனார் சரித்திர நாடகம்
S. கலியாணசுந்தர முதலியார், இராமலிங்கம் லைப்ரெரி, கோட்டூர், 1930, ப.17, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 4604.10)
விநாடி பஞ்சபட்சி 603
உரோமரிஷி, பூமகள்விலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1930, ப.200, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 3928.8)
விநாயகர் அகவல்
ஔவையார், களாநிதி அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1930, ப.14, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 003715, 010537, 031571)
விநாயகர் நான்மணி மாலையும் கண்ணன் பாட்டும்
பாரதியார், ஸ்ரீ பாரதி பிரசுராலயம், சென்னை, 1930, ப.64, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 107197)
விபரீதமான முடிவு
பம்மல் சம்பந்த முதலியார், டௌடன் கம்பெனி, பியர்லெஸ் அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1930, ப.53, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 014997, 107011)
வியாபாரத்தை நிர்வாகிப்பது எப்படி?
முல்லை முத்தையா, ஸ்டார் பிரசுரம், சென்னை, 1930, ப.79, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 010037)
வில்லிபாரதம்
வில்லிபுத்தூராழ்வார், வித்தியாரத்நாகர அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1930, ப.512, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 031367, 100871)
வில்லிபாரதம்
வில்லிபுத்தூராழ்வார், நோபில் அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1930, ப.199, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 100862)
விவசாய வாக்கிய விளக்கம்
எஸ். பஞ்சாபகேச சர்மா, வி. சூ. சுவாமிநாதன், மதுரை, 1930, ப.46, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 018006)
விவேக சிந்தாமணி
சரஸ்வதி புத்தகசாலை, கொழும்பு, 1930, ப.63, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 031425)
விவேகமுள்ள வேந்தன்
வெ. கிருஷ்ணசாமி நாயுடு, ரா. லோகநாதம் பிள்ளை, சென்னை, 1930, ப.58, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 028111)
விஷ்ணு ஸ்தல மஞ்சரி
மயிலை கொ. பட்டாபிராம முதலியார், ஸ்ரீ வைஷ்ணவ முத்ரணாலயம், சென்னை, பதிப்பு 3, 1930, ப.128, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 074516)
வீதிவிடங்கள்
அ.அப்பனையங்கார், இ. மா. கோபாலகிருஷ்ணக் கோன், மதுரை, 1930, ப.16, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 010887, 014468)
வீர மங்கை
வே. துரைசாமி ஐயர், சென்னை, 1930, ப.150, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 020226)
வேதாந்த தத்துவக் கட்டளை
திருமூலர், புவனேஸ்வரி அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1930, ப.24, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 101659)
வேதாந்தப் பாடல்கள்
சி. சுப்பிரமணிய பாரதி, பாரதி பிரசுராலயம், சென்னை, 1930, ப.54, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 013778)
வேதாந்தியைக் காலைப் பிடித்துக் கதரி அழவைத்த படிப்பவர் நகைத்துப் பரவச மடையும் கும்பகோணம் மிஸஸ் குலுக்கி கோமளம், எங்கும் சிரித்த விபசாரி புருஷன் முன்னே தெய்வத்தை வேண்டி இரண்டே சொல்லில் உத்தமியான பசப்பி பங்கஜம்
சக்ரவர்த்தி அச்சுயந்திர சாலை, கீவளூர், 1930, ப.16, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 026296)
வைத்தியக் கும்மி
அகத்தியர், ராஜேஸ்வரி பிரஸ், மதுரை, 1930, ப.16, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 3918.4)
வைத்திய சார சங்கிரகம்
ஆயுள்வேத பாஸ்கரன் கந்தசாமி முதலியார், பார்த்தசாரதி நாயுடு & சன்ஸ், சென்னை, 1930, ப.544, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 3932.1)
வைத்திய மலை அகராதி
வித்தியாரத்நாகரம் பிரஸ், சென்னை, 1930, ப.63, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 019437)
வைத்திய மலை அகராதி
பூமகள் விலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1930, ப.63, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 3902.8)
ஜாதக த்வா தசபாவ பல நிர்ணயம்
கடலங்குடி நடேச சாஸ்திரி, ஆர்யமத ஸம்வர்த்தனீ, சென்னை, 1930, ப.274, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 094064)
ஜியாரத்துல் குபூர்
தாருல் இஸ்லாம் புஸ்தகசாலை, சென்னை, 1930, ப.134, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 6075.5)
ஜீவகாருண்ய திறவுகோல்
T.S.ஸ்ரீபால், தென்னிந்திய ஜீவரக்ஷா பிரசாரக சபை, சென்னை, பதிப்பு 2, 1930, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 005372)
ஜீவாத்மீகன் அல்லது இந்தியாவிற்கு தேவை என்ன?
A.J.அன்பையன், தென் இந்தியா அச்சாபீஸ், நாசரேத், 1930, ப.80, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 004310)
ஜோதிஷ சாஸ்திரம் என்னும் மரணகண்டி சாஸ்திரம்
பூமகள்விலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1930, ப.79, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 4311.11)
ஸரோஜினி தேவி
P.ராமஸ்வாமி, கொழும்பு, 1930, ப.42, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 032041)
ஸீதா கல்யாண மென்னும், ஸ்ரீ ஜானகி ஸ்வயம்வரக் கும்மி
ஸ்ரீரங்கம் ரங்கநாயகி அம்மாள், முருகவிலாஸ் ஜனானுகூல அச்சுக்கூடம், திருச்சினாப்பள்ளி, பதிப்பு 4, 1930, ப.32, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 001855)
ஸ்திரீ புருஷ லக்ஷணக்குறி சாஸ்திரம்
செஞ்சி ஏகாம்பர முதலியார், சுந்திரவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1930, ப.136, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 001136)
ஸ்திரீ புருஷ ஜாதகத் திறவுகோல்
நந்திதேவர், நா. முனிசாமி முதலியார், சென்னை, 1930, ப.111, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 4304.4)
ஸ்ரீ கோதண்ட ராமன்
பூ. மு. முருகேச முதலியார், ஸி. குமாரசாமி நாயுடு ஸன்ஸ், சென்னை, 1930, ப.116, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 095401)
ஸ்ரீ கோமதி அம்மாள் ஆடித்தபசு கண்காக்ஷி புற்று மருந்துப்பதிகம்
ஸ்ரீஷண்முஹானந்தா பிரஸ், சங்கரநயினார்கோவில், 1930, ப.14, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 002936)
ஸ்ரீ சண்முகானந்த கீதமென்னும் மதுரகானம்
வீ. நடராஜக் கவிராயர், மதுரை மீனாக்ஷி விலாஸ் பிரஸ், மதுரை, 1930, ப.16, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 026664)
ஸ்ரீ சத்தியநாராயண சுவாமி கதைகள்
என். எஸ். ராஜயோகி, மொழி., ஸ்டார் அச்சுக்கூடம், கோயமுத்தூர், 1930, ப.24, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 016048)
ஸ்ரீ சிவகுருசதகம்
சிவாநந்த சரஸ்வதி, மீனலோசனி அச்சியந்திரசாலை, மதுரை, பதிப்பு 2, 1930, ப.25, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 002708, 047239)
ஸ்ரீசிற்சபேசர் விண்ணப்பமாலை
ராம. சொ. சொக்கலிங்கச் செட்டியார், குஞ்சிதசரண அச்சுக்கூடம், சிதம்பரம், 1930, ப.7, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 020034, 024709, 103755)
ஸ்ரீ திருப்பதி திருவேங்கட முடையான் சுண்டல் பாட்டு, என்னும், ஸ்ரீ வெங்கடேஸ் வரருக்கும் ஓர்கிழவிக்கும் நடந்த சம்வாதபாட்டு
M.ஹரிபூஷணம் நாயுடு, முரஹரி அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1930, ப.15, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 016064, 034805)
ஸ்ரீ துர்காம்பாள் பதிகமும் கும்மியும்
கோட்டையூர் சுப்பிரமணிய அய்யர், ஹிந்தி பிரசார அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1930, ப.16, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 002485, 002681, 011510, 011511)
ஸ்ரீ தையல்நாயகி பா மலர்
வைத்தீஸ்வரன் கோவில், 1930, ப.32, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 010828)
ஸ்ரீ பனையூர்க் குருநாதன் பன்மணிமாலை
மதுரை மு.கணபதியா பிள்ளை, ஜெகதாம்பாள் அச்சியந்திரசாலை, மதுரை, 1930, ப.154, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 016961, 017606)
ஸ்ரீ பால கருடன்
ஜயம் கம்பெனி, சென்னை, 1930, ப.52, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 031246)
ஸ்ரீமத் கம்ப ராமாயண வசனம்
B. இரத்தின நாயகர் ஸண்ஸ், திருமகள்விலாச அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, 1930, ப.642, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 112882)
ஸ்ரீமத் வால்மீகி ராமாயணம் : அயோத்தியா காண்டம்
ரிலையன்ஸ் அச்சுக்கூடம், கோயமுத்தூர், 1930, ப.820, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 089858, 104504)
ஸ்ரீமந் நடராஜாங்கித மஹா பாரத சதகம்
என்.கிருஷ்ணமூர்த்தி ஐயர், வித்தியாநுபாலன யந்திரசாலை, சென்னபட்டணம், 1930, ப.157, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 002096, 033148, 103998)
ஸ்ரீ மயூரகிரி நாதர் ஷட்ரத்ந ராகமாலிகை
குன்றக்குடி சி.இராமபாகவதர், ஸ்ரீ கோமளாம்பா அச்சுக்கூடம், கும்பகோணம், 1930, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 023406)
ஸ்ரீ மயூரகிரி ஸ்தலபுராண சங்கிரக வசனம்
ரா. ம. வெ. சுப்பிரமணியசாஸ்திரி, ஸ்ரீ கோமளாம்பா அச்சுக்கூடம், கும்பகோணம், 1930, ப.66, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 017163, 017536, 033612)
ஸ்ரீ மஹா பக்தவிஜயம்
கிருஷ்ணம்மாள், ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணா பிரஸ், அம்பாசமுத்திரம், 1930, ப.280, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 053778)
ஸ்ரீ மஹாபாரதம் - வன பர்வம்
கேசரி அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1930, ப.1182, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 096458, 096459)
ஸ்ரீ மீனாட்சி சுந்தரேஸ்வரர் பேரில் நூதனக் கல்யாணப் பாட்டு
மதுரை மல்லிகார்சுனபாரதி அய்யர், மீனாட்சி விலாஸ் பிரஸ், மதுரை, 1930, ப.45, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 006347)
ஸ்ரீமுத்துக்குமார சுவாமி திருப்பதிகம்
P.சிவசாமி சேர்வை, ஸ்ரீ அம்பாள் பிரஸ், சீர்காழி, 1930, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 012421)
ஸ்ரீ ரமண மகரிஷி களுடைய சரித்திரமும் உபதேசங்களும்
வேலூர் S. நாராயண ரெட்டியார், திருப்பதி ஸ்ரீ மஹந்து அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1930, ப.96, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 028721)
ஸ்ரீ ராமநாத மான்மியம்
ச. பொன்னம்பலபிள்ளை, கலாநிதி யந்திரசாலை, பருத்தித்துறை, 1930, ப.188, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 032690)
ஸ்ரீ ராம நாம ப்ரபாவ தோத்திரமெனும், உயிர் மெய் வருக்கப் பாமாலையும் இராம நாமாவளியும்
சுவாமி அருணகிரிநாதர், மாடர்ன் பிரிண்டிங் கம்பெனி, ஈப்போ, 1930, ப.23, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 006129)
ஸ்ரீலஸ்ரீ சிவஞானதேசிக சுவாமிகள்மீது திருப்பதிகமும், ஸ்ரீலஸ்ரீ அழகிய திருச்சிற்றம்பல தேசிக சுவாமிகள்மீது பஞ்சரத்தினமும்
சிதம்பரநாத முனிவர், இம்பீரியல் அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1930, ப.15, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 032327, 101205, 102210)
ஸ்ரீ வால்மீகி ராமாயணம்
தி. சீனிவாஸ ராகவாசாரி, திருமகள்விலாஸ அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, 1930, ப.959, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 036488)
ஸ்ரீ விராட நகரத்தின் இரகசியம்
மே. சக்கரவர்த்தி நயினார், இ. மா. கோபாலகிருஷ்ணக் கோன், மதுரை, 1930, ப.178, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 016218)
ஹரிச்சந்திரன்
பம்மல் சம்பந்த முதலியார், இந்தியா அச்சுக்கூடம், சென்னை, பதிப்பு 2, 1930, ப.115, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 029713, 015253)
ஹர்ஷ வர்த்தனன்
மா. இராஜ மாணிக்கம், ஸ்டாண்டர்ட் டெக்ஸ்ட்புக் கம்பெனி, சேலம், 1930, ப.96, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 105496)
ஹாத்திம்தாயீ அல்லது சபாரஞ்சிதம்
பா. தாவூத்ஷா, தாறால் இஸ்லாம் புஸ்தகசாலை, சென்னை, 1930, ப.616, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 018678, 026287)
ஹிந்துமத சங்கிரகம்
ஜே. எஸ். மாசிலாமணி, டயோசியன் பிரஸ், சென்னை, 1930, ப.310, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 034972)
ஹிப்நாடிஸ மெஸ்மரிஸ மென்னும் வாயுவேக மனோவசிய சாஸ்திரம்
செழுமணவை தேவேந்திரநாத பண்டிதர், ஷண்முகாநந்த புத்தகசாலை, சென்னை, பதிப்பு 4, 1930, ப.261, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 035636)


உங்கள் நூல்கள் அட்டவணை.காம் (www.attavanai.com) தளத்தில் இடம்பெற...
     உங்கள் நூல்கள் எமது அட்டவணை.காம் (www.attavanai.com) தளத்தில் இடம்பெற நூலின் ஒரு பிரதியை எமக்கு அனுப்பி வைக்கவும். (முகவரி: கோ.சந்திரசேகரன், ஏ-2, மதி அடுக்ககம் பிரிவு 2, 12, ரெட்டிபாளையம் சாலை, ஜெஸ்வந்த் நகர், முகப்பேர் மேற்கு, சென்னை-600037 பேசி: +91-94440-86888). நூல் பழைமையானதாக இருந்தாலோ அல்லது கைவசம் நூல் பிரதி இல்லை என்றாலோ நூல் குறித்த கீழ்க்கண்ட தகவல்களை எமது மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு அனுப்பி வைக்கவும். (gowthamwebservices@gmail.com)
நூல் பெயர்
நூல் ஆசிரியர், பதிப்பகம், பதிப்பு, ஆண்டு, பக்கம், விலை, ISBN, (கிடைக்குமிடம், நூல் வரிசை எண்)


இசையில் நடனத்தில் ரஸம்
இருப்பு உள்ளது
ரூ.50.00
Buy

நேசிக்கிறேன்...
இருப்பு உள்ளது
ரூ.45.00
Buy

இனிப்பு நோயின் கசப்பு முகம்
இருப்பு உள்ளது
ரூ.50.00
Buy

தமிழ் புதினங்கள் - 1
இருப்பு உள்ளது
ரூ.99.00
Buy
நீங்கள் எத்தனை நூல் வாங்கினாலும் அஞ்சல் கட்டணம் ஒரு நூலுக்கு மட்டும் செலுத்தவும்.
உதாரணமாக 3 நூல்கள் ரூ.50+ரூ.60+ரூ.90 என வாங்கினால், அஞ்சல் கட்டணம் ரூ.30 (சென்னை) சேர்த்து ரூ. 230 செலுத்தவும்.
அஞ்சல் செலவு: சென்னை: ரூ.30 | இந்தியா: ரூ.50 | (வெளிநாடு: நூலுக்கேற்ப மாறுபடும். தொடர்பு கொள்க: +91-9444086888)