1961ஆம் ஆண்டு வெளியான தமிழ் நூல்களின் பட்டியல்
நூல் பெயர்
நூல் ஆசிரியர், பதிப்பகம், பதிப்பு, ஆண்டு, பக்கம், விலை, ISBN, (கிடைக்குமிடம், நூல் வரிசை எண்)
அண்ணாமலைப் பல்கலைக் கழகம் : விரிவுப் பணிச் சொற்பொழிவுகள் 1959
அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகம், அண்ணாமலை நகர், 1961, ரூ.1.50, (நூலகம், உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம் - எண் 702)
அணுவின் விளக்கம்
ஸ்டார் பிரசுரம், சென்னை-5, 1961, ப.264, ரூ.4.00 (கன்னிமாரா பொது நூலகம், சென்னை - எண் 336946)
அரசஞ் சண்முகனார்
பண்டித ச.சாம்பசிவன், திருநெல்வேலி தென்னிந்திய சைவசித்தாந்த நூற்பதிப்புக் கழகம், சென்னை-1, 1961, ப.176 (கன்னிமாரா பொது நூலகம், சென்னை - எண் 339929)
அரசியல்
ஆர்.பாஸ்கரன், 1961, ப.112, ரூ.2.50 (கன்னிமாரா பொது நூலகம், சென்னை - எண் 169865)
அனைத்துலக மனிதனை நோக்கி
ரவீந்திரநாத் தாகூர், பாரி நிலையம், சென்னை, 1961, ரூ.10.00, (நூலகம், உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம் - எண் 1003)
இதுவா நாகரிகம்?
தத்தர் (கைகேல் மதுசூதன), ஈசுவர சந்திரசேகர சாஸ்திரி, மொழி., சாகித்திய அகாடெமி, சென்னை-6, 1961, ரூ.1.50 (நூலகம், உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம் - எண் 1599)
இந்திய தேசிய நூல் விவரப் பட்டியல்
பி.எஸ்.கேசவன், தொல்காப்பியர் நூலகம், சென்னை-14, 1961, ப.179 (கன்னிமாரா பொது நூலகம், சென்னை - எண் 123319)
இமாலய யாத்திரை
கிருபானந்தவாரியார், திருப்புகழமிர்தம் காரியாலயம், சென்னை-2, 1961, ப.84, ரூ.1.00 (கன்னிமாரா பொது நூலகம், சென்னை - எண் 433415)
இளைஞர்க்கான இயற்றமிழ்
மறைமலையடிகள், திருநெல்வேலி தென்னிந்திய சைவ சித்தாந்த நூற்பதிப்பகம் கழகம், திருநெல்வேலி-6, 1961 (கன்னிமாரா பொது நூலகம், சென்னை - எண் 339953)
இளைஞர்க்கேற்ற பக்தி நாடகங்கள்(பகுதி 1)
மங்கையர்க்கரசி, தொல்காப்பியர் நூலகம், 1961, ரூ.1.00, (நூலகம், உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம் - எண் 888)
இளைஞர்கேற்ற பக்தி நாடகங்கள்
கண்ணப்ப நாயனார், தொல்காப்பியர் நூலகம், சென்னை-14, 1961, ப.71, ரூ.1.00 (கன்னிமாரா பொது நூலகம், சென்னை - எண் 336952)
ஈத்துவக்கும் இன்பம்
ம.அரங்கநாதன், மு. துளசி, தஞ்சாவூர், 1961, ப.136, ரூ.1.50 (கன்னிமாரா பொது நூலகம், சென்னை - எண் 417369)
உலக இலக்கியங்கள் (முதற் பகுதி)
கா.அப்பாத்துரை, திருநெல்வேலி தென்னிந்திய சைவ சிந்தாந்த நூற்பதிப்பு கழகம், சென்னை, 1961, ரூ.2.50, (நூலகம், உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம் - எண் 109)
எங்கள் தமிழ்
வே.கபிலன், அருணோதயம், சென்னை-14, 1961, ப.112, ரூ.2.00 (கன்னிமாரா பொது நூலகம், சென்னை - எண் 105108)
கதையனுபவம்
B.சுப்புரெட்டியார், திருநெல்வேலி தென்னிந்திய சைவ சிந்தாந்த நூற்பதிப்பு கழகம், சென்னை, 1961, ரூ.10.00, (நூலகம், உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம் - எண் 532)
கந்தர் சட்டிச் சொற்பொழிவுகள்
ஞானியாரடிகள், திருநெல்வேலி தென்னிந்திய சைவ சிந்தாந்த நூற்பதிப்பு கழகம், சென்னை, 1961, ரூ.1.50, (நூலகம், உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம் - எண் 549)
கபிலர் ஓவியம்
எஸ்.ஆர்.மார்க்கபந்து சர்மா, தொல்காப்பியர் நூலகம், 1961, ரூ.1.50, (நூலகம், உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம் - எண் 857)
கமலாலயச் சிறப்பு என்னும் திருவாரூர்ப் புராணம்
ச.சச்சிதானந்தம் பிள்ளை, மகாமகோபாத்தியாய டாக்டர். உ.வே. சாமிநாதையர் நூல் நிலையம், சென்னை-20, 1961, ப.440, ரூ.5.00 (கன்னிமாரா பொது நூலகம், சென்னை - எண் 337078)
கம்பராமாயணம் : கிட்கிந்தா காண்டம்
கம்பர், உ.வே.சாமிநாதையர் நூல் நிலையம், சென்னை - 41, 1961, ரூ.12.00, (நூலகம், உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம் - எண் 5)
கலித்துறைப் பாட்டியல் என்னும் நவநீதப் பாட்டியல்
நவநீத நடனார், 1961, ப.100, ரூ.2.00 (கன்னிமாரா பொது நூலகம், சென்னை - எண் 416785)
கலைக்களஞ்சியம் (தொகுப்பு 8)
தமிழ் வளர்ச்சிக் கழகம், ஓரியண்ட் லாங்மேன் லிமிடெட், சென்னை-2, 1961, ரூ.25.00, (நூலகம், உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம் - எண் 363)
கவிதைச் செல்வி
நாகமுத்தையா, தமிழ்ப் புத்தகாலயம், சென்னை, 1961, ரூ.1.25, (நூலகம், உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம் - எண் 591)
காட்டு வழிதனிலே
பெ.தூரன், சுதந்திர நிலைய வெளியீடு, பதிப்பு 2, 1961, ரூ.1.50, (நூலகம், உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம் - எண் 271)
காதல் ஓவியங்கள்
ந.சுப்பு செட்டியார், பழனியப்பா பிரதர்ஸ், சென்னை-5, 1961, ப.168, ரூ.2.50 (கன்னிமாரா பொது நூலகம், சென்னை - எண் 234751)
கானல் வரி
தெ.பொ.மீனாட்சிசுந்தரனார், கலைக்கதிர் வெளியீடு, கோவை-1, 1961, ரூ.5.50 (கன்னிமாரா பொது நூலகம், சென்னை - எண் 416659)
கும்பேசர் குறவஞ்சி நாடகம்
பாபநாச முதலியார், உ.வே.சாமிநாதையர் நூல் நிலையம், சென்னை - 41, 1961, ரூ.1.50, (நூலகம், உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம் - எண் 24)
குறிஞ்சிப் பாட்டு
எஸ்.ஆர்.மார்க்கபந்து சர்மா, தொல்காப்பியர் நூலகம், சென்னை-14, 1961, ப.110, ரூ.1.50 (கன்னிமாரா பொது நூலகம், சென்னை - எண் 416378)
குறிஞ்சிப்பாட்டு
இராம.பெரியகருப்பன், மீனாட்சி புத்தக நிலையம், மதுரை-1, 1961, ப.120, ரூ.4.00 (கன்னிமாரா பொது நூலகம், சென்னை - எண் 262605)
சயாமில் திருவெம்பாவை திருப்பாவை
தெ.பொ.மீனாட்சி சுந்தரன், பாரி நிலையம், சென்னை-1, 1961, ரூ.2.50, (நூலகம், உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம் - எண் 284)
சிலப்பதிகார வசனம்
அரசு, திருநெல்வேலி தென்னிந்திய சைவ சித்தாந்த நூற்பதிப்பகம் கழகம், சென்னை-1, 1961, ப.285 (கன்னிமாரா பொது நூலகம், சென்னை - எண் 101332)
சிற்ப ரத்தினம்
ஸ்ரீகுமாரர், தஞ்சாவூர் மன்னர் சரபோஜி சரஸ்வதி மஹால் நூலகம், தஞ்சாவூர், 1961, ரூ.11.00 (நூலகம், உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம் - எண் 1442)
சிற்றிலக்கியச் சொற்பொழிவுகள் (மூன்றாவது மாநாடு)
திருநெல்வேலி தென்னிந்திய சைவ சிந்தாந்த நூற்பதிப்பு கழகம், சென்னை, 1967, ரூ.6.25, (நூலகம், உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம் - எண் 545)
சீனயாத்திரிகர் இருவர்
டி.எஸ்.உமாபதி, 1961, ப.102 (கன்னிமாரா பொது நூலகம், சென்னை - எண் 417683)
சூளாமணி
செ.பொன்னுசாமி, பழனியப்பா பிரதர்ஸ், சென்னை-5, 1961, ப.98, ரூ.0.85 (கன்னிமாரா பொது நூலகம், சென்னை - எண் 416529)
செஞ்சொற் கவிக்கோவை
ரா.பி.சேதுப்பிள்ளை, பழனியப்பா பிரதர்ஸ், சென்னை-14, பதிப்பு 2, 1961, ப.12, ரூ.1.00, (பழனியப்பா பிரதர்ஸ், கோனார் மாளிகை, 25 பீட்டர்ஸ் சாலை, சென்னை - 600014, பேசி: +91-44-28132863)
சைவசித்தாந்த நூற்பதிப்புத் கழகத்தின் ஆயிரத்தெட்டாவது வெளியீட்டு வெள்ளி மலர்
சி.சுப்பிரமணியன், திருநெல்வேலி தென்னிந்திய சைவசித்தாந்த நூற்பதிப்புக் கழகம், சென்னை-1, 1961, ப.344 (கன்னிமாரா பொது நூலகம், சென்னை - எண் 339981)
டாக்டர் சேதுப்பிள்ளை
அ.க.நவநீதகிருஷ்ணன், திருநெல்வேலி தென்னிந்திய சைவ சிந்தாந்த நூற்பதிப்பு கழகம், சென்னை, 1961, ரூ.4.00 (நூலகம், உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம் - எண் 103)
தந்தையார் பதிற்றுப்பத்து
சோமசுந்தரபபுலவர், 1961, ப.28 (கன்னிமாரா பொது நூலகம், சென்னை - எண் 416483)
தமிழ் இலக்கிய வரலாறு
பி.இராமன், எம்.பஞ்கஜம், சென்னை-4, 1961, ப.198, ரூ.3.00 (கன்னிமாரா பொது நூலகம், சென்னை - எண் 417449)
தமிழ்ப்பா மஞ்சரி (முதற் பாகம்)
கி.வா.ஜகந்நாதன் (பதி.), உ.வே.சாமிநாதையர் நூல் நிலையம், சென்னை - 41, 1961, ரூ.1.50, (நூலகம், உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம் - எண் 17)
திரு அருட்பா கீர்த்தனைப் பகுதி ப.1
இராமலிங்க சுவாமிகள், பாரி நிலையம், சென்னை-1, 1961, ரூ.4.00, (நூலகம், உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம் - எண் 304)
திருக்குறள்
உ.வே.சா. நூல் நிலையம், சென்னை, 1961, ரூ.4.00, (நூலகம், உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம் - எண் 1265)
திருக்குறள் அழகும் அமைப்பும்
ச.தண்டபாணி தேசிகர், தொல்காப்பியர் நூலகம், சென்னை-14, 1961, ரூ.2.75 (கன்னிமாரா பொது நூலகம், சென்னை - எண் 416814)
நவதீதப் பாட்டியல்
நவநீத நடனார், உ.வே.சாமிநாதையர் நூல் நிலையம், சென்னை - 41, பதிப்பு 2, 1961, ரூ.2.00, (நூலகம், உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம் - எண் 20)
நவீன இந்திய மணிகள்
லஷ்மணன் செட்டியார், பாரி நிலையம், சென்னை-1, 1961, ப.102 (கன்னிமாரா பொது நூலகம், சென்னை - எண் 54684)
நியாயக் களஞ்சியம்
கு. நடேச கவுண்டர், மீனாட்சி புத்தக நிலையம், மதுரை-1, 1961, ப.132, ரூ.2.00 (கன்னிமாரா பொது நூலகம், சென்னை - எண் 417228)
நிலம் தரும் செல்வம்
நடராஜன், ஒரியன்ட் லாங்மன்ஸ், புது டில்லி, 1961, ப.137 (கன்னிமாரா பொது நூலகம், சென்னை - எண் 100273)
பரிபாடல் சொற்பொழிவுகள்
திருநெல்வேலி தென்னிந்திய சைவ சிந்தாந்த நூற்பதிப்பு கழகம், சென்னை, 1961, ரூ.3.00, (நூலகம், உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம் - எண் 539)
பழமொழி நானூறு
நாராயணசாமி தெளிவுரை, பழனியப்பா பிரதர்ஸ், சென்னை-1, 1961, ப.276, ரூ.4.25 (கன்னிமாரா பொது நூலகம், சென்னை - எண் 561130)
பன்னிரு திருமுறைப் பெருந்திரட்டு
ப.இராமநாத பிள்ளை (தொகு.), திருநெல்வேலி தென்னிந்திய சைவ சிந்தாந்த நூற்பதிப்பு கழகம், சென்னை, 1961, ரூ.7.50 (நூலகம், உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம் - எண் 76)
பாண்டி நாட்டுக் கோயில்கள்
பாலூர் கண்ணப்ப முதலியார், ஸ்டார் பிரசுரம், சென்னை-5, 1961, ப.100, ரூ.1.25 (கன்னிமாரா பொது நூலகம், சென்னை - எண் 109633)
பிரபுலிங்க லீலை
சிவப்பிரகாச சுவாமிகள், 1961, ப.390, (கன்னிமாரா பொது நூலகம், சென்னை - எண் 416995)
புதுமைக்கு
சொ.சிங்காரவேலனார், திருநெல்வேலி தென்னிந்திய சைவசித்தாந்த நூற்பதிப்புக் கழகம், திருநெல்வேலி, 1961, (கன்னிமாரா பொது நூலகம், சென்னை - எண் 340160)
புறநானூற்றுப் புதையல்
இரா.நெடுஞ்செழியன், தமிழ்நாடு புத்தக நிலையம், சென்னை-2, 1961, ப.111, ரூ.1.50 (கன்னிமாரா பொது நூலகம், சென்னை - எண் 103421)
மகாத்மா காந்தி சுயசரிதை
ர.வெங்கடராஜலு, தமிழ்நாடு காந்தி நினைவு நிதி, மதுரை-2, 1961, ப.512, ரூ.2.00 (கன்னிமாரா பொது நூலகம், சென்னை - எண் 557010)
மாப்பிள்ளைப் பையன்
ஐ.சாமிநாதன், அமுதநிலையம், சென்னை-18, 1961, ப.100, ரூ.1.50 (கன்னிமாரா பொது நூலகம், சென்னை - எண் 336454)
ரவீந்திரர் கவிதைத் திரட்டு
த.நா.குமாரஸ்வாமி, சாகித்திய அகாடெமி, சென்னை-6, 1961, ரூ.5.00 (நூலகம், உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம் - எண் 1594)
வங்கமும் வங்காளிகளும்
ஈசுவர சந்திரசேகர சாஸ்திரி, நவசக்தி பதிப்பகம், சென்னை-28, 1961, ப.136, ரூ.2.00 (கன்னிமாரா பொது நூலகம், சென்னை - எண் 124836)
வட ஆற்காடு மாவட்டம்
லஷ்மணன் செட்டியார், பாரி நிலையம், சென்னை-1, 1961, ப.212, ரூ.3.00 (கன்னிமாரா பொது நூலகம், சென்னை - எண் 102979)
வரலாற்றுக்கு முன் வடக்கும் தெற்கும்
அ.மு.பரமசிவானந்தம், தமிழ்க்கலைப் பதிப்பகம், சென்னை-30, 1961, ரூ.3.00, (நூலகம், உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம் - எண் 233)
வள்ளுவர் கண்ட நல்வாழ்வு
ஸ்ரீநிவாஸன், 1961, ப.162, ரூ.1.50 (கன்னிமாரா பொது நூலகம், சென்னை - எண் 99425)
வாழ்க்கைத் துணை நூல்
சர்.ஆர்.கே.ஷண்முகம் செட்டியார், பாரதி பதிப்பகம், சென்னை-17, 1961, ப.120, ரூ.2.50 (கன்னிமாரா பொது நூலகம், சென்னை - எண் 417669)
வானத்தின் வண்ணக்கோலம்
எஸ்.எஸ்.ராமசாமி, ஸ்டார் பிரசுரம், சென்னை-5, 1961, ப.175 (கன்னிமாரா பொது நூலகம், சென்னை - எண் 109671)
விநோதினி
ரவீந்திரநாத டாகுர், த.நா.குமாரஸ்வாமி, மொழி., சாகித்திய அகாடெமி, சென்னை-6, 1961, ரூ.5.00 (நூலகம், உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம் - எண் 1595)
ஜனகம்
வை.சுப்ரமண்யன், கலைமகள் காரியாலயம், சென்னை-4, 1961, ப.101, ரூ.1.25 (கன்னிமாரா பொது நூலகம், சென்னை - எண் 337201)


ஆண்டு வரிசைப்படி தமிழ் நூல்களின் பட்டியல்
1801 - 1900
ஆண்டு
நூல்கள்
ஆண்டு
நூல்கள்
-

1901 - 2000
ஆண்டு
நூல்கள்
ஆண்டு
நூல்கள்
23
2

2000 - 2018
ஆண்டு
நூல்கள்
ஆண்டு
நூல்கள்

தினமணி - இளைஞர் மணி - செய்தி (22-05-2018)

உங்கள் நூல்கள் அட்டவணை.காம் (www.attavanai.com) தளத்தில் இடம்பெற...
     உங்கள் நூல்கள் எமது அட்டவணை.காம் (www.attavanai.com) தளத்தில் இடம்பெற நூலின் ஒரு பிரதியை எமக்கு அனுப்பி வைக்கவும். (முகவரி: கோ.சந்திரசேகரன், ஏ-2, மதி அடுக்ககம் பிரிவு 2, 12, ரெட்டிபாளையம் சாலை, ஜெஸ்வந்த் நகர், முகப்பேர் மேற்கு, சென்னை-600037 பேசி: +91-94440-86888). நூல் பழைமையானதாக இருந்தாலோ அல்லது கைவசம் நூல் பிரதி இல்லை என்றாலோ நூல் குறித்த கீழ்க்கண்ட தகவல்களை எமது மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு அனுப்பி வைக்கவும். (gowthamwebservices@gmail.com)
நூல் பெயர்
நூல் ஆசிரியர், பதிப்பகம், பதிப்பு, ஆண்டு, பக்கம், விலை, ISBN, (கிடைக்குமிடம், நூல் வரிசை எண்)


அன்புடையீர்! எமது கௌதம் பதிப்பகம் & தரணிஷ் பப்ளிகேசன்ஸ் சார்பில் அடுத்த 6 மாதத்திற்குள் 100 நூல்கள் வெளியிட உள்ளோம். எவ்வித செலவுமின்றி நூலாசிரியர்கள் தங்கள் படைப்புகளை வெளியிட சிறந்த வாய்ப்பு. வித்தியாசமான படைப்புகளை எழுதி வைத்துள்ள நூலாசிரியர்கள் உடனே தொடர்பு கொள்ளவும். அன்புடன் கோ.சந்திரசேகரன் பேசி: +91-94440-86888 மின்னஞ்சல்: gowthampathippagam@gmail.com
உங்களின் யூடியூப் வீடியோ மூலம் வருமானம் ஈட்ட வேண்டுமா? - ஒரு முறை கட்டணம் : Rs.3000/- பேசி: 9444086888விளம்பர வீதி
இருப்பு உள்ளது
ரூ.45.00
Buy

சரணாகதி
இருப்பு உள்ளது
ரூ.125.00
Buy

இந்திய தேசியப் பூங்காக்கள்
இருப்பு உள்ளது
ரூ.80.00
Buy

அற்புத மகான்கள்
இருப்பு உள்ளது
ரூ.100.00
Buy

சீனாவில் இன்ப உலா
இருப்பு உள்ளது
ரூ.60.00
Buy

சங்கமம்
இருப்பு உள்ளது
ரூ.30.00
Buy

சரணாகதி
இருப்பு உள்ளது
ரூ.125.00
Buy
நீங்கள் எத்தனை நூல் வாங்கினாலும் அஞ்சல் கட்டணம் ஒரு நூலுக்கு மட்டும் செலுத்தவும்.
உதாரணமாக 3 நூல்கள் ரூ.50+ரூ.60+ரூ.90 என வாங்கினால், அஞ்சல் கட்டணம் ரூ.30 (சென்னை) சேர்த்து ரூ. 230 செலுத்தவும்.
அஞ்சல் செலவு: சென்னை: ரூ.30 | இந்தியா: ரூ.50 | (வெளிநாடு: நூலுக்கேற்ப மாறுபடும். தொடர்பு கொள்க: +91-9444086888)