1915 ஆம் ஆண்டு வெளியான தமிழ் நூல்களின் பட்டியல்
1915ல் வெளியான நூல்கள் :    1    2    3    4   

நூல் பெயர்
நூல் ஆசிரியர், பதிப்பகம், பதிப்பு, ஆண்டு, பக்கம், விலை, ISBN, (கிடைக்குமிடம், நூல் வரிசை எண்)
4-வது சைவ மகா சங்கக் கட்டுரை
பெத்தாச்சி ப்ரெஸ், பாளையங்கோட்டை, 1915, ப.182, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 6104.3)
அசோகர் சரித்திரம்
ஸி. குமாரசாமி நாயுடு ஸன்ஸ், சென்னை, 1915, ப.95, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 004176, 108724)
அணி யிலக்கணம்
திருத்தணிகை விசாகப்பெருமாளையர், மதராஸ் ரிப்பன் அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, பதிப்பு 2, 1915, ப.82, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 097116)
அத்யாத்ம தத்வ ரகஸ்யங்கள்
கரபாத்திரம் சிவப்பிரகாச அடிகள், சிவகாமி விலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, பதிப்பு 2, 1915, ப.390, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 022975, 022976)
அபாயத்திற்கு உபாயம்
ஸி. குமாரசாமி நாயுடு ஸன்ஸ், சென்னை, 1915, ப.52, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 105442)
அரசன் கதை
லாங்மன்ஸ், க்ரீன் அண்ட் கம்பெனி, சென்னை, 1915, ப.66, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 105467)
அரிச்சந்திரன்
ச.பவானந்தம் பிள்ளை, லாங்மேன்ஸ் கிரீண்ஸ், சென்னை, 1915, ப.381, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 018758, 034660)
அரிச்சந்திரன் ஏத்தப்பாட்டு
கலைக்கியான முத்திராக்ஷரசாலை, சென்னை, 1915, ப.751-764, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 001601)
அரிபஜனை கீர்த்தனை
பராங்குச தாசர், நற்றமிழ்விலாச அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, 1915, ப.80, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 015695)
அரிபஜனை கீர்த்தனை
பராங்குச தாசர், பூமகள்விலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1915, ப.80, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 015696)
அருணாசல புராணம்
எல்லப்ப நாவலர், பூமகள்விலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1915, ப.862, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 017144)
அருணாசல புராண வசனம்
வீ.ஆறுமுகஞ்சேர்வை, மதராஸ் ரிப்பன் அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, 1915, ப.216, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 034663, 017150, 047336, 049750)
அருணாசல புராண வசனம்
பூவை கலியாணசுந்தர முதலியார், மஹா லக்ஷிமி விலாஸ் அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1915, ப.76, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 3761.7)
அருணாசலேசுரர் பதிகம்
தஞ்சை வேலாயுதப் புலவர், பூமகள்விலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1915, ப.273-280, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 011477)
அரும்பொருட் டிரட்டு
ம.கோபாலகிருஷ்ணையர், தமிழ்ச்சங்க முத்திராசாலை, மதுரை, 1915, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 017961, 017960, 040374, 048928, 040061)
அல்லியரசாணி
கோட்டாறு வீ.உடையார் பிள்ளை, ஸ்ரீகிருஷ்ணவிலாச அச்சியந்திரசாலை, திருமங்களம், 1915, ப.28, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 048663, 048736)
அஸ்வமேத பர்வம்
சக்கரவர்த்தி அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1915, ப.208, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 031628)
அஸ்வமேத யாகம்
நற்றமிழ்விலாச அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, 1915, ப.244, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 023761 L)
ஆஞ்சநேயர் தோத்திரப் பதிகம்
பூமகள்விலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1915, ப.105-112, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 005965)
ஆத்மநாதன், அல்லது, காந்திமதியின் காதல்
நாகை ஸி.கோபாலகிருஷ்ண பிள்ளை, சாரதாவிலாஸ புத்தகசாலை, நாகப்பட்டணம், 1915, ப.152, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 008870)
ஆத்திசூடி
ஔவையார், ஸ்ரீ பத்மநாபவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1915, ப.42, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 007345, 031429)
ஆத்திசூடி சிந்து, ஓரடித் தங்கப்பன்
சக்கரவர்த்தி அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1915, ப.1129-1136, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 001736)
ஆத்திச்சூடியும், கொன்றை வேந்தனும், வெற்றி வேற்கையும்
ஔவையார், அதிவீரராமபாண்டியன், மதுரைத் தமிழ்ச்சங்க முத்திராசாலை, மதுரை, 1915, ப.28, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 007353, 031694, 037902, 042064)
ஆயுள்வேத வயித்தியகும்மி
தேவராஜ நாயகர், ஸ்ரீசுந்தரவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1915, ப.24, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 3920.7)
ஆஸ்தான மாலை
சக்கரவர்த்தி அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1915, ப.515-520, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 002845, 002846)
இத்தொண்டை நாட்டில் மேழிற் குடியாளர் சுப்பிரமணியர் பேரில் பாடி யிறைக்கும் ஏத்தப்பாட்டு
கலைக்கியான முத்திராக்ஷரசாலை, சென்னை, 1915, ப.738-744, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 001598)
இந்தியா சாஸ்திர கல்விச்சாலை விளம்பரம்
எக்ஸெல்ஸியர் பிரஸ், கீழநத்தம், 1915, ப.21, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 006337, 006338)
இரகு வம்மிசம்
யாழ்ப்பாணத்து நல்லூர் அரசகேசரி, சோதிடப்பிரகாசயந்திரசாலை, கொக்குவில், 1915, ப.363, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 100751)
இரண்டாம் திராவிட வாசகக் குறிப்பு
ஆந்திரா பிரஸ், சென்னை, 1915, ப.68, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 020286)
இராம நாடகக் கீர்த்தனை
சீர்காழி அருணாசலக் கவிராயர், தாம்ஸன் & கோ, மினர்வா பிரஸ், சென்னை, 1915, ப.280, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 008686, 025183)
இராம நாடகக் கீர்த்தனை இயற்றிய அருணாசலக் கவிராயர் சரித்திரம்
லாங்க்மேன்ஸ், கிரீண் & கோ, சென்னை, 1915, ப.32, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 096349, 108299)
இராமாயண ஏத்தப் பாட்டு
கலைக்கியான முத்திராக்ஷரசாலை, சென்னை, 1915, ப.785-800, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 006597)
இராமாயண திருப்புகழ் சிந்து
கிருஷ்ணசாமிக் கோனார், முரஹரி அச்சுக்கூடம், சென்னை, பதிப்பு 2, 1915, ப.24, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 4606.11)
இராமாயண ரஹஸ்யார்த்த தீபிகை
கே.ஆர்.நரசிம்மாசாரியர், சென்னை, 1915, ப.16, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 102080)
இராயர் அப்பாஜி அல்லது அதிரூப மந்திரி
லலிதாவிலாச புஸ்தகசாலையார், மதராஸ், 1915, ப.24, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 016678)
இராஜகோபால மாலை
ஜீவகாருண்யவிலாச அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, 1915, ப.578-592, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 012107)
இராஜாங்க நூல்
டி.ஏ.ஏகமையர், நூருல் இஸ்லாம் பிரஸ், திருநெல்வேலி, பதிப்பு 6, 1915, ப.36, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 016942)
இராஜாத்தி அல்லது எட்டு வருஷப் பிரிவு
வா.அ.பெரியசாமி பிள்ளை, கபாலி அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1915, ப.218, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 019805)
இலக்கண வினாவிடை
ஆறுமுக நாவலர், வித்தியாநுபாலன யந்திரசாலை, சென்னபட்டணம், பதிப்பு 11, 1915, ப.70, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 030770)
இலக்கண வினாவிடை
ஜி.யூ.போப், கிறிஸ்டியன் லிட்ரேச்சர் சொசைட்டி பார் இந்தியா, சென்னை, 1915, ப.48, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 036226, 036227)
இளையான்குடி ஸ்தல புராணம், மாரநாயனார் சரித்திரமும், சேகப்பா ஒலியவர்களின் பௌத்திரர் முகம்மது மீறா சுவாமி யவர்கண்மீது திருப்பதிக கீர்த்தனங்கள்
நாமனூர் வீர.பெருமாள் செட்டியார், சுப்பிரமணியர் அச்சுக்கூடம், இரங்கூன், 1915, ப.48, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 017022)
இனிது முடிவதே இனியது
ஸி. குமாரசாமி நாயுடு ஸன்ஸ், சென்னை, 1915, ப.48, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 105362)
இன்பவல்லி
நாகை ஸி.கோபாலகிருஷ்ண பிள்ளை, லலித விலாஸ் புக் டிப்போ, சென்னை, 1915, ப.36, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 025365)
இஷ்டலிங்கப் பதிகம்
கொளத்தூர் நாராயணசாமி முதலியார், பூமகள்விலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1915, ப.163-168, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 012516)
உத்தரராம சரித்திரம்
மஹாகவி காளிதாசர், வைஜெயந்தி பிரஸ், சென்னை, 1915, ப.102, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 096344)
ஊற்றுமலை சமஸ்தானம் மகாஸ்ரீ ஜமீந்தாரவர்கள் ஹிருதயாலய மருதப்பத்தேவ ரவர்கள் பேரிற் பல வித்துவான்க ளியற்றிய தனிப்பாடற் றிரட்டு
ராமச்சந்திரவிலாசம் பிரஸ், மதுரை, 1915, ப.168, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 006262, 104735)
எட்டிக்குடி வடிவேலர் பேரில் தங்கச்சிந்து
சக்கரவர்த்தி அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1915, ப.1083-1088, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 012163)
ஏகாதசி மகத்துவம்
இராஜவடிவேல் தாஸர், ஸ்ரீராமச்சந்திர விலாசம் அச்சி யந்திரசாலை, மதுரை, 1915, ப.32, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 029919)
ஏகாதசி மஹிமை
சுந்தர விநாயகர் அச்சுக்கூடம், வேலூர், 1915, ப.48, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 022062)
ஏலாதி
கணிமேதாவியார், மதராஸ் ரிப்பன் அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, 1915, ப.87, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 100603)
ஐரோப்பிய மஹா யுத்தம்
விவேக போதினி ஆபீஸ், சென்னை, 1915, ப.238, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 008136)
ஒன்பதாம் பாட புத்தகம்
கா.நமச்சிவாய முதலியார், ஸி. குமாரசாமி நாயுடு ஸன்ஸ், சென்னை, 1915, ப.176, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 048009)
ஔவைக் குறள்
ஔவையார், ஸ்ரீசுந்தரவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, பதிப்பு 2, 1915, ப.112, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 009052, 009055)
ஔவைக் குறள்
ஔவையார், மனோண்மணி விலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1915, ப.31, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 007352)
கணக்குப் பரிசோதனை
கே. நடேச ஐயர், ஸ்டாண்டர்ட் புக்ஸ் கோ, தஞ்சாவூர், 1915, ப.242, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 017337)
கண்ணாட்டிச் சிந்து
சக்கரவர்த்தி அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1915, ப.1116-1120, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 001655)
கதாமோகன ரஞ்சிதம்
எஸ்.ஜி.இராமாநுஜலு நாயுடு, ஷண்முக விலாஸ பிரஸ், திரிச்சிராப்பள்ளி, 1915, ப.258, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 041315)
கந்தபுராண சூர ஸம்ஹாரச் சுருக்கம்
ப.கணேசஉபமன்ய தேசிகர், விக்டோரியா பிரஸ், பாலக்காடு, 1915, ப.104, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 3646.2)
கந்தபுராண படன உபநியாசம்
யாழ்ப்பாணத்து நல்லூர் வே.கநகசபாபதி ஐயர், குலோனியல் பிரஸ், சிங்கப்பூர், 1915, ப.20, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 023769, 047042, 047111)
கந்தரந்தாதி
அருணகிரிநாதர், மதராஸ் ரிப்பன் அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, 1915, ப.88, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 014428, 106075)
மகா காவிய வசனம் : சிந்தாமணி, சிலப்பதிகாரம், மணிமேகலை
புதுப்பட்டு கடாம்பி கிருஷ்ணமாசாரியர், ஸி.குமாரசாமி நாயுடு ஸன்ஸ், சென்னை, 1915, ப.104, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 3753.6)
கபாலீசர்பதிகம்
மயிலை அருணாசல முதலியார், பூமகள்விலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1915, ப.243-248, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 011443)
கரிசலை 36
யூகி, சச்சிதானந்த அச்சியந்திர சாலை, சென்னை, 1915, ப.59, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 000252)
கரிசல் 300
தேரையர், சச்சிதானந்த அச்சியந்திர சாலை, சென்னை, 1915, ப.90, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 000274)
கருக்கடைச் சூத்திரம் 380
பிரமமுனி, ஸ்ரீ ராமச்சந்திர விலாசம் அச்சியந்திரசாலை, மதுரை, 1915, ப.100, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 000334, 000335)
கலியுகச் சிந்து
சிறுமணவூர் முனிசாமி முதலியார், சக்கரவர்த்தி அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1915, ப.1900-1906, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 002624)
களக்காடு கோமதி அம்மாள் ஆசிரிய விருத்தம்
பெரியநாயகியம்மன் பிரஸ், சென்னை, 1915, ப.450-456, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 011703)
கள்ள புருஷனை வேண்டி கொண்ட புருஷணைக் கெடுத்த கொடும்பாவிச் சிந்து
திருச்சினாப்பள்ளி கதிர்வேலுப் பிள்ளை, தனலக்ஷ்மி நர்த்தன அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, 1915, ப.7, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 012634)
கள்ளுகடை சிந்து என்னும் குடியர் சிந்து
சிறுமணவூர் முனிசாமி முதலியார், சக்கரவர்த்தி அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, 1915, ப.1200-1208, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 002348)
காஞ்சீபுரம் வரதராஜப் பெருமாள் பஞ்ச ரத்தினமும் பெருந்தேவித் தாயார் பஞ்சரத்தினமும்
கலைக்கியான முத்திராக்ஷரசாலை, சென்னை, 1915, ப.658-664, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 001957)
காந்தசக்தி வைத்திய சாஸ்திரம்
V.S.குமாரசுவாமி முதலியார், கலாரத்நாகர அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1915, ப.69, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 011685)
காமாட்சி யம்மன் விருத்தம்
பெரியநாயகியம்மன் பிரஸ், சென்னை, 1915, ப.441-448, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 003569)
காலஞ் சென்ற ஆனரெபில் மிஸ்டர் கோபால கிருஷ்ண கோகலேயின் ஜீவிய சரித்திரம்
சுதேசமித்திரன் பவர் அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1915, ப.148, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 032821)
கால விதானம்
சாஸ்திர சஞ்சீவினி அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1915, ப.167, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 049800)
கிருஷ்ண ஸ்வாமி தூது
வில்லிபுத்தூராழ்வார், காஞ்சீபுரம் குமாரசுவாமிதேசிகர், உரை., கோள்டன் அச்சுயந்திரசாலை, சென்னை, 1915, ப.96, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 005434)
கிலீதேதானிஷ் என்னும் புத்தியின் திறவுகோல் - முதற்பாகம்
V.M.அப்துல் வஹ்ஹாபு, எட்வர்ட் அச்சுக்கூடம், திருவாரூர், 1915, ப.95, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 9404.11)
கீதாமிர்த சாரம்
மாம்பழக் கவிச்சிங்க நாவலர், சக்கரவர்த்தி அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1915, ப.60, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 015281, 039603, 022646)
கீதாமிர்த சாரம்
மாம்பழக் கவிச்சிங்க நாவலர், வாணீவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1915, ப.891-896, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 041249)
கீர்த்திசிங்க மஹாராஜன் சரித்திரம் என்னும் கண்டிராஜா நாடகம்
ஏகை சிவசண்முகம் பிள்ளை, என்.முனிசாமி முதலியார், சென்னை, 1915, ப.126, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 029850)
குசேலோ பாக்கியானம்
வல்லூர் தேவராஜ பிள்ளை, வைஜயந்தி அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1915, ப.137, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 030855, 036835, 031332)
குடியர் ஆனந்தப் பதமும் கெஞ்சாவின் ஆனந்தக் களிப்பும் புகையிலையின் வெண்பாவும்
சக்கரவர்த்தி அச்சுக்கூடம், சென்னை, பதிப்பு 2, 1915, ப.1195-1200, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 011614)
குமரேச சதகம்
குருபாததாசர், மனோண்மணி விலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1915, ப.78, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 001768)
குலேபகாவலி கிஸா என்று வழங்குகிற புஷ்ப லீலாவதி கதை
அப்துல் காதிர் சாயபு, சக்கரவர்த்தி அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1915, ப.160, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 032675, 039123, 039124)
குள்ளத்தாரா சிந்து
கலைக்கியான முத்திராக்ஷரசாலை, சென்னை, 1915, ப.810-816, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 001656)
குறவஞ்சி : தர்மாம்பாள் குறம், வேதாந்தக் குறம், அகண்ட வெளிக் குறம்
கமர்சியல் பிரஸ், சென்னை, 1915, ப.44, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 106447, 103061, 110667)
குறுந்தொகை
வித்யாரத்னாகர அச்சுக்கூடம், வேலூர், 1915, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் MF 3806.9)
குன்றக்குடி முருகர் காவடிச்சிந்து
ஷண்முகவிலாச அச்சுக்கூடம், சேலம், பதிப்பு 2, 1915, ப.22, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 002302, 006132)
கெருடப்பத்து, கஜேந்திர மோக்ஷக் கீர்த்தனை
பூமகள்விலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1915, ப.90-96, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 002001)
கேசவப் பெருமாள் பதிகம்
பூமகள்விலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1915, ப.99-103, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 001974)
கைவல்ய நவநீதம்
தாண்டவராய சுவாமிகள், மநோன்மணிவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1915, ப.70, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 027841, 027852)
கொசுப்பதம், நெற்குத்துப் பதம், மூக்குத்தூள் புகழ்பதம், மேற்படி இகழ்பதம், காவேரி யம்மன் கும்மிப் பாடல்
சக்கரவர்த்தி அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1915, ப.1185-1192, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 011761)
கொண்ணாவூர் மாரியம்மை ஜீவகாருண்ய மாலை
வயி.நாக.ராம.அ. இராமநாதச் செட்டியார், ஜீவகாருண்ய சங்கம், காரைக்குடி, 1915, ப.16, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 004779, 005208, 008740)
கொரட்டிச் சண்முகன் பேரில் பதிகம்
பூமகள்விலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1915, ப.251-256, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 011420)
கொலை மறுத்தல்
திருத்துறையூர் சாந்தலிங்க சுவாமிகள், வித்தியாநுபாலன யந்திரசாலை, சென்னபட்டணம், பதிப்பு 6, 1915, ப.81, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 007025)
கொல்லாமை
உலகம்பட்டி சி.இலக்குமணச் செட்டியார், சுப்ரமணியர் அச்சேந்திரசாலை, இரங்கோன், 1915, ப.37, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 021233, 005357, 005358)
கோபால கிருஷ்ண கோகலே
ஆர்.பி.பராஞ்சபே, இண்டியா பிரிண்டிங் வொர்க்ஸ், சென்னை, 1915, ப.109, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 032826)
கோவிலன் கதை
புகழேந்திப்புலவர், சக்கிரவர்த்தி அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1915, ப.96, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 013159)
கோவிலன் சரித்திரம்
கோட்டாறு வீ.உடையார் பிள்ளை, ஸ்ரீ கிருஷ்ண விலாச அச்சியந்திரசாலை, திருமங்கலம், 1915, ப.32, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 048740)
சச்சிதானந்த மாலை
பாலையானந்த சுவாமிகள், ஜீவகாருண்யவிலாச அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, 1915, ப.562-576, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 002837)
சண்டாளர் சகவாசம்
சிறுமணவூர் முனிசாமி முதலியார், சிவகாமிவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1915, ப.191, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 041094)
இப்பக்கத்தில் அட்டவணைப் படுத்தப்பட்டுள்ள நூல்கள் :   100

1915ல் வெளியான நூல்கள் :    1    2    3    4