1919 ஆம் ஆண்டு வெளியான தமிழ் நூல்களின் பட்டியல்
1919ல் வெளியான நூல்கள் :    1    2   

நூல் பெயர்
நூல் ஆசிரியர், பதிப்பகம், பதிப்பு, ஆண்டு, பக்கம், விலை, ISBN, (கிடைக்குமிடம், நூல் வரிசை எண்)
அகடவிகட கோர்ட்டு விசாரணை
ச.சு.சங்கரலிங்கக் கவிராயர், சிட்டிசன் பிரஸ், சென்னை, பதிப்பு 2, 1919, ப.168, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 042657)
அதிசயமான கிளி
ஸி. குமாரசாமி நாயுடு ஸன்ஸ், சென்னை, 1919, ப.32, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 034457)
அறநெறிச்சாரம்
முனைப்பாடியார், எஸ்.பி.சி.கே. பிரஸ், சென்னை, 1919, ப.64, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 097173)
அனுபவ சோதிடரத்னம்
V.ஆறுமுக முதலியார், சாரதா அச்சு இயந்திரசாலை, பாளையங்கோட்டை, 1919, ப.118, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 4304.9)
அஷ்டப் பிரபந்தம்
பிள்ளைப் பெருமாளையங்கார், மதராஸ் ரிப்பன் அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, பதிப்பு 2, 1919, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 021382, 025826, 025827)
ஆறுமுக நாவலர் சரித்திரம்
த. கைலாச பிள்ளை, வித்தியாநுபாலன யந்திரசாலை, சென்னபட்டணம், 1919, ப.134, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 007338, 007339)
ஆநந்த கிருஷ்ணன்
ஜே.ஆர்.ரங்கராஜு, ரங்கராஜூ பிரதர்ஸ், சென்னை, பதிப்பு 5, 1919, ப.172, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 011997)
ஆநந்தாநுபவ மஞ்சரி
காரைக்குடி ஆநந்த பாரதி சுவாமிகள், சாமிவேல் பிரஸ், இரங்கோன், 1919, ப.64, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 012464)
ஆனந்த பதுமினி அல்லது அஞ்சனக் கோட்டையின் அதிசயங்கள்
மதுரை தயாநந்தா, ஷம்ஸியா அச்சியந்திரசாலை, மதுரை, 1919, ப.98, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 011993, 011994, 011995)
ஆனந்தமடம்
பங்கிம் சந்திர சாட்டர்ஜி, சி.திருச்சிற்றம்பலம் பிள்ளை, மொழி., கணேஷ் அண்டு கோ, சென்னை, பதிப்பு 2, 1919, ப.221, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 017276, 025903, 046868, 046869, 107060)
ஆஸ்திக நாஸ்திக சம்வாதம்
இருக்கம் ஆதிமூல முதலியார், வைதிக சைவ அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1919, ப.16, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 021243)
இந்தியக் கைத்தொழில் சிறப்பு
மதன்மோஹன் மாளவியா, சகோதரி வி. பாலம்மாள், சென்னை, 1919, ப.198, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 012800, 016248, 020303, 040060, 041617)
இந்தியர் சமயம்
ஹிந்துமதாபிமான சங்கம், காரைக்குடி, 1919, ப.16, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 009097)
இந்தியாவின் மகிமை அல்லது ஆயுர்வேத முறை
ஹாடோன் & கோ, சென்னை, 1919, ப.56, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 009154)
இந்தியாவும் சுய ஆட்சியும்
கணேஷ் கம்பெனி, சென்னை, 1919, ப.328, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 005035, 005036)
இரண்டாம் தமிழ் வாசக புஸ்தகம்
மெக்மிலன் & கோ லிமிடெட், சென்னை, 1919, ப.76, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 048358)
இரண்டாம் பாட புத்தகம்
காக்ஸ்டன் பிரஸ், சென்னை, 1919, ப.82, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 039311)
இரண்டாம் பாட புத்தகம் : மூன்றாம் வகுப்பு
கா.நமச்சிவாய முதலியார், ஸி.குமாரசாமி நாயுடு ஸன்ஸ், சென்னை, 1919, ப.82, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 048857)
இரண்டு பாஷை ஒக்கப்பிலேரி
ஸென்ட்ரல் பிரின்டிங் அச்சுக்கூடம், இரங்கோன், 1919, ப.47, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 025830, 038621)
இலக்கணச் சுருக்கம்
மழைவை மகாலிங்கையர், கல்விவிளக்க அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1919, ப.76, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 027037)
இலக்கண வினாவிடை
ஆறுமுக நாவலர், வித்தியாநுபாலன யந்திரசாலை, சென்னபட்டணம், பதிப்பு 13, 1919, ப.70, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 030771, 030772)
இளைஞர் தாவர நூல்
க.இரங்காசாரி, மாக்மில்லன், சென்னை, 1919, ப.127, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 001549)
ஈசா வாஸ்யோபநிஷத் கேனோ பனிஷத்
ஸி.ஆர். ஸ்ரீனிவாஸய்யங்கார், மொழி., கமர்ஷியல் அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1919, ப.93, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 102871)
உத்தரராம சரித்திரம்
தாம்ஸன் & கோ, சென்னை, 1919, ப.95, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 107030)
உஷ்ணப்ரதேசச் சுகாதாரச் சிறுநூல்
ஆர்.ஜே.பிளாக்காம், அடிசன் பிரஸ், சென்னை, பதிப்பு 3, 1919, ப.314, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 3941.5)
எனது குருநாதர்
ஸ்வாமி விவேகாநந்தர், சை. ந. பாலசுந்தரம், ஸ்ரீ சாது இரத்தின சற்குரு புஸ்தகசாலை, சென்னை, பதிப்பு 2, 1919, ப.72, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 029249, 026426)
ஏழாம் வாசக புஸ்தகம்
சி.வை. தாமோதரம் பிள்ளை, மெக்மிலன் & கோ லிமிடெட், சென்னை, 1919, ப.144, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 011142)
கணக்கு அப்பியாசங்கள்
V.S.கிருஷ்ணஸ்வாமி அய்யர், வெட்னஸ்டே ரெவ்யூ பிரஸ், திருச்சினாப்பள்ளி, 1919, ப.66, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 017012, 017013)
கண்ணகி கற்பின் மகத்துவம் என்னும் புதிய பெரிய அதிநூதன பார்ஸி கோவிலன் சரித்திரம்
மதுரை கலியாணசுந்தரம் பிள்ளை, அஷ்டலட்சுமி விலாசம் பிரஸ், ராமச்சந்திர விலாசம் அச்சியந்திரசாலை, மதுரை, 1919, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 029337, 029338)
கண்ணன் பாட்டு
சி. சுப்பிரமணிய பாரதியார், பரலி சு. நெல்லையப்ப பிள்ளை, சிந்தாதிரிப்பேட்டை, 1919, ப.54, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 015762)
கந்தபுராணம்
ஆறுமுக நாவலர், வித்தியாநுபாலன யந்திரசாலை, சென்னபட்டணம், பதிப்பு 2, 1919, ப.552, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 019902)
கம்பரும் சோழனும் : கல்வியே கருந்தனம்
கா.நமச்சிவாய முதலியார், ஸி.குமாரசாமி நாயுடு, சென்னை, 1919, ப.32, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 007920)
கருணானந்தர் சஞ்சீவி மருந்துகளின் உபயோக விபரமடங்கிய சஞ்சிகை
மு. ஆபிரகாம் பண்டிதர், கருணாநிதி வைத்தியசாலை, தஞ்சாவூர், 1919, ப.46, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 005015)
கரூர் ஸ்ரீ கல்யாண பசுபதீசர் இரட்டைமணி மாலை
எஸ்.சத்தியவாகீசுவர அய்யர், ஷண்முக விலாஸ பிரஸ், திருச்சி, 1919, ப.11, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 004457)
கர்மா
அரவிந்த கோஷ், கல்லிடைக்குறிச்சி ரா.அனந்தகிருஷ்ணன், மொழி., தனவைசியன் அச்சியந்திரசாலை, கோநகர், 1919, ப.38, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 029184, 029185)
கஜேந்திர மோட்சம்
கச்சி திருவடி தாசர், மதராஸ் ரிப்பன் அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, 1919, ப.24, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 021381, 016795, 103936, 103134)
காந்தாமணி
எம்.எதிராஜுலு நாயுடு, ஜூபிட்டர்பிரஸ், சென்னை, 1919, ப.90, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 011206)
கீதாமிர்தத் திரட்டு
என்.எஸ்.துரைசாமி ஐயர், பிரிட்டிஷ் இந்தியன் பிரஸ், சென்னை, பதிப்பு 2, 1919, ப.41, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 011017)
குசேலோ பாக்கியான வசனம்
வீ.ஆறுமுகஞ்சேர்வை, நா.முனிசாமி முதலியார், சென்னை, 1919, ப.272, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 009881, 041807)
குமரகுருதாச சுவாமிகளது சுத்தாத்வைத நிர்ணயம்
தா.வேங்கடாசல முதலியார், பிரிட்டிஷ் இந்தியா பிரஸ், சென்னை, 1919, ப.23, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 102359)
குமரேச சதகம்
குருபாததாசர், பிரபாகர அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1919, ப.28, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 041399)
குலசேகரி
நா.கிருஷ்ணசாமி நாயுடு, எக்ஸெல்ஸியர் அச்சியந்திரசாலை, மதுரை, 1919, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 035945, 048623)
குன்றக்குடி நவமணி மாலை
T.V.சுப்பிரமணிய அய்யர், கல்யாணசுந்தரம் பவர் பிரஸ், தஞ்சாவூர், 1919, ப.11, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 017489, 033295)
கெற்ப சிந்தாமணி என்னும் சோதிட காவியம்
சுந்தரானந்தர், ஸ்ரீ ராமச்சந்திர விலாசம் அச்சியந்திர சாலை, மதுரை, 1919, ப.404, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 4323.6)
கோகுலாஷ்டமி ஜென னோத்ஸவச் சிறப்பு
எஸ்.டி.வெங்கடராயர், நூருல் இஸ்லாம்பிரஸ், திருநெல்வேலி, 1919, ப.36, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 027635, 037866, 037867, 037868, 037869)
கோபிகா வஸ்திராப ஹரணக் கும்மி
ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் கமலவல்லி அம்மாள், முரஹரி அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1919, ப.24, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 018392, 042405)
கோவிலன் சரித்திரம்
கோட்டாறு வீ.உடையார் பிள்ளை, எக்ஸெல்ஸியர் அச்சியந்திரசாலை, மதுரை, 1919, ப.32, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 030180, 036259)
சங்கீதத் திரட்டு
இண்டஸ்டிரியல் பிரஸ், கோலாலம்பூர், பதிப்பு 3, 1919, ப.29, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 048627, 036616, 036617, 046227, 041022, 046228, 048583, 048637, 048638, 048688, 015950, 015951, 048726, 052340, 055643, 055644, 055645, 055646, 055647)
சங்கீத ஸ்வர பூஷணி
பூமகள்விலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1919, ப.88, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 022631, 015274)
சதார நவீன கள்ளன் பாட்டு
கும்பகோணம் ஜி.இராமசந்திர நாயுடு, சுதேசி பிரஸ், கும்பகோணம், பதிப்பு 2, 1919, ப.16, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 014921)
சரசாங்கி ஜாவளி - முதற் பாகம்
M.A.வைத்தியலிங்க செட்டியார், முரஹரி அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1919, ப.16, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 037645)
சரசுவதி யந்தாதி
கம்பர், வித்தியாநுபாலன யந்திரசாலை, சென்னபட்டணம், பதிப்பு 2, 1919, ப.6, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 035375)
சர்வ கனவின் பலன்
செஞ்சி ஏகாம்பர முதலியார், கோள்டன் அச்சுயந்திரசாலை, மதராஸ், 1919, ப.44, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 008701, 008704, 017564)
சர்வார்த்த சிற்ப சிந்தாமணி
வீராசாமி முதலியார், வாணிவிலாச அச்சியந்திர சாலை, சென்னை, 1919, ப.342, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 010476)
சாணக்ய சாகஸம் அல்லது சந்திர குப்த சரித்திரம்
வி.பாலம்மாள், இ.மா. கோபாலக்கிருஷ்ணக் கோன், மதுரை, 1919, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 010641, 048493, 048494)
சாத்திரக் கோவை
குமாரதேவர், வித்தியாரத்நாகர அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1919, ப.184, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 026445)
சாரங்கதர ஸம்ஹிதை
சாரங்கதரன், மே. துரைஸ்வாமி ஐயங்கார், மொழி., வைத்திய கலாநிதி ஆபிஸ், சென்னை, பதிப்பு 2, 1919, ப.431, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 001171)
சிலோன் கலகச்சிந்து
திருச்சினாப்பள்ளி கதிர்வேலுப் பிள்ளை, சக்கரவர்த்தி அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1919, ப.7, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 011997)
சிவப்பிரகாசம்
உமாபதி சிவாசாரியார், நாவலர் அச்சுக்கூடம், யாழ்ப்பாணம், 1919, ப.236, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 027807)
சிறுத்தொண்ட நாயனார் திவ்ய சரித்திரம், திருப்புகழ்ச் சிந்து
S.பொன்னம்பலதாஸ் சுவாமிகள், முரஹரி அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1919, ப.24, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 015264, 029948)
சுகாதார விளக்கக் கதை
மாக்மில்லன், சென்னை, 1919, ப.70, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 001196)
சுகாதார விளக்கம்
சி.ஜெயராமுலு நாயுடு & கோ, சென்னை, 1919, ப.60, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 001246)
சுப்பிரமணிய சுவாமிபேரில் காவடிச் சிந்து
அண்ணாமலை ரெட்டியார், சங்கநிதிவிளக்க அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1919, ப.24, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 002308)
சுப்பிரமணிய சுவாமிபேரில் காவடிச் சிந்து
அண்ணாமலை ரெட்டியார், ஸ்ரீ சுப்பிரமணியவிலாசம் பிரஸ், சென்னை, 1919, ப.24, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 002310)
சுப்பிரமணிய சுவாமிபேரில் காவடிச் சிந்து
அண்ணாமலை ரெட்டியார், ஸ்ரீபத்மநாபவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1919, ப.24, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 002311)
சுப்பிரமணியர் வளையற் சிந்து
க.இராமஸ்வாமி பிள்ளை, சங்கநிதிவிளக்க அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1919, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 003009)
சூடாமணி நிகண்டு : பதினொராவது பன்னிரண்டாவது மூலமும் உரையும்
மண்டல புருடர், வித்தியாநுபாலன யந்திரசாலை, சென்னபட்டணம், பதிப்பு 7, 1919, ப.124, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 021622, 021623)
சூடாமணி நிகண்டு : பதினொராவது மூலமும் உரையும், பன்னிரண்டாவது மூலமும்
மண்டல புருடர், பூமகள்விலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1919, ப.126, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 021620)
சூடாமணி நிகண்டு : மூலமும் உரையும்
மண்டல புருடர், வித்தியாநுபாலன யந்திரசாலை, சென்னபட்டணம், பதிப்பு 12, 1919, ப.286, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 025665)
சைவபாக சாஸ்திரம்
அமெரிக்கன் டைமெண்ட் அச்சுக்கூடம், சென்னை, பதிப்பு 2, 1919, ப.160, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 3942.4)
சைவ வினாவிடை
ஆறுமுக நாவலர், வித்தியாநுபாலன யந்திரசாலை, சென்னபட்டணம், பதிப்பு 17, 1919, ப.58, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 036004, 036540)
தஞ்சை பகவற்கீதை வசனம்
மநோன்மணிவிலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1919, ப.192, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 008405)
தத்வத்ரய வ்யாக்யான தாத்பர்ய தீபிகா விசார உபந்யாசச் சுருக்கம்
அழகிய மணவாள ராமாநுஜ ஏகாங்கி ஸ்வாமிகள், லக்ஷ்மீ அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, 1919, ப.26, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 015642)
தபால் தந்தி மித்திரன்
வைசிய நேசன் கம்பெனி, இரங்கோன், 1919, ப.84, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 089434, 042660 L, 045604 L, 012641 L)
தனிப்பாக் கோவை
வே.முத்துசாமி ஐயர், தமிழ்ச்சங்கம் பவர்ப் பிரஸ், மதுரை, 1919, ப.122, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 031731)
தன்னம்பிக்கை
எமர்ஸன், வ.வெ.சுப்ரமண்ய ஐயர், மொழி., கம்ப நிலையம், புதுச்சேரி, 1919, ப.90, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 009646, 102993)
தக்ஷண இந்தியா சரித்திரம்
சேலம் பகடால நரசிம்மலு நாயுடு, மதராஸ் ரிப்பன் அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, 1919, ப.1000, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 048492, 055708)
தியாக ராஜய்யர் கீர்த்தனை
தியாகராஜ ஸ்வாமி, எம். ஆதி அண்டு கம்பெனி, சென்னை, 1919, ப.165, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 022749)
திரவிட வேதங்களாகிய நாலாயிரங்களில் சிறந்த திருவாய் மொழிக்கு வியாக்கியானம்
பராங்குச விலாஸ அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1919, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 104119)
திரிசிரபுரம் மேலவயலூர் முருகன் நான்மணி மாலை
தி. அ. சோ.இராமலிங்கம் பிள்ளை, நடராஜா பிரஸ், திரிசிரபுரம், 1919, ப.22, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 035145)
திருக் கருவைத் தலபுராணம்
ச.திருமலைவேற் கவிராயர், தமிழ்ச்சங்கம் பவர் பிரஸ், மதுரை, 1919, ப.371, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 023727, 040805, 032311, 033633, 103834)
திருக்குருங்குடி க்ஷேத்திரத்தின் தலபுராண சங்க்ரஹ கும்மி
S.T.வெங்கடராயர், ஆரியப்பிரகாசினி அச்சுக்கூடம், திருநெல்வேலி, 1919, ப.40, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 034588)
திருக்குறள்
திருவள்ளுவர், சச்சிதானந்த அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, பதிப்பு 2, 1919, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 000612, 038097, 038203, 045754)
திருக்குறள் அதிகாரச் சாரமாகிய நன்னெறித் தாலாட்டு
வ.ஞா. கணேசபண்டிதர், ராமச்சந்திர விலாசம் அச்சியந்திரசாலை, மதுரை, 1919, ப.24, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 103271)
திருக்கேதீச்சுவரத் தேவாரப் பதிகங்களும் அவற்றின் பொழிப்புரையும் வடமொழியி லுள்ள ஸ்ரீ கேதீச்சுவர க்ஷேத்திர வைபவமும்
சம்பந்தர், நாவலர் அச்சுக்கூடம், யாழ்ப்பாணம், 1919, ப.47, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 035448)
திருச்செந்தூர்ப் பிள்ளைத் தமிழ்
பகழிக்கூத்தர், வித்தியாரத்நாகர அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1919, ப.79, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 003329, 025604)
திருத்தொண்டர் பெரியபுராணம்
ஆறுமுக நாவலர், வித்தியாநுபாலன யந்திரசாலை, சென்னபட்டணம், பதிப்பு 11, 1919, ப.328, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 020862)
திருநாவுக்கரசர்
S.தண்டபாணி செட்டியார், ஸி.குமாரசாமி நாயுடு ஸன்ஸ், சென்னை, 1919, ப.18, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 011562, 049370)
திருநீற்றின் மகிமை
எஸ்டேட் பிரஸ், தேவகோட்டை, 1919, ப.10, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 023361)
திருப்பாடற் றிரட்டு
தாயுமானவர், வித்தியாரத்நாகர அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1919, ப.350, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 013598)
திருப்பாதிரிப் புலியூர்க் கலம்பகம்
தொல்காப்பியத் தேவர், கமர்ஷியல் அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1919, ப.39, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 091167, 106244)
திருப்புகழ்
அருணகிரிநாதர், கலாரத்நாகரம் அச்சுக்கூடம், சென்னை, பதிப்பு 8, 1919, ப.109, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 035911)
திருமாலிருஞ் சோலைமலை அழகர் பிள்ளைத்தமிழ்
தமிழ்ச்சங்க முத்திராசாலை, மதுரை, 1919, ப.74, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 076931, 105994)
திருமாலிருஞ் சோலைமலை ஸ்ரீமத் மாயாவதார வர்ணிப்பு
சங்கநிதிவிளக்க அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1919, ப.24, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 003266)
திருவல்லிக்கேணி ஸ்ரீ பார்த்தசாரதி மாலை
ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் சௌரியப்பெருமாள் தாசர், பூமகள்விலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1919, ப.16, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 022889)
திருவாசகம்
மாணிக்கவாசகர், வித்தியாரத்நாகர அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1919, ப.179, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 018228)
திருவாசகம்
மாணிக்கவாசகர், பூமகள்விலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1919, ப.134, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 018229)
திருவிளையாடற் புராணம்
பரஞ்சோதி முனிவர், கணேச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1919, ப.64, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 3186.4)
திருவிளையாடற் போற்றிக் கலிவெண்பா
பரஞ்சோதி முனிவர், வித்தியாநுபாலன யந்திரசாலை, சென்னபட்டணம், பதிப்பு 4, 1919, ப.14, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 019711)
திருவெண் காடரென்னும் பட்டினத்தடிகள் : ஒரு தமிழ் நாடகம்
சி.மு.கங்காதர சிவா, வேவர்லி அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, 1919, ப.84, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 029567)
இப்பக்கத்தில் அட்டவணைப் படுத்தப்பட்டுள்ள நூல்கள் :   100

1919ல் வெளியான நூல்கள் :    1    2