1927 ஆம் ஆண்டு வெளியான தமிழ் நூல்களின் பட்டியல்
1927ல் வெளியான நூல்கள் :    1    2    3    4   

நூல் பெயர்
நூல் ஆசிரியர், பதிப்பகம், பதிப்பு, ஆண்டு, பக்கம், விலை, ISBN, (கிடைக்குமிடம், நூல் வரிசை எண்)
அகத்தியர் தேவாரத் திரட்டாதி : பன்னிரு திருமுறைத் திரட்டு
நோபில் அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, பதிப்பு 2, 1927, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 018248, 101036)
அபரோக்ஷாநுபூதி
ஸ்ரீ சங்கராசாரிய ஸ்வாமிகள், ஸ்ரீ சங்கரவிலாச சாரதாமந்திர அச்சுக்கூடம், தஞ்சை, பதிப்பு 2, 1927, ப.52, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 013691)
அப்பர் சுவாமிகள் சரித்திரம்
கா.சுப்பிரமணிய பிள்ளை, திருநெல்வேலித் தென்னிந்திய சைவசித்தாந்த நூற்பதிப்புக் கழகம், சென்னை, பதிப்பு 2, 1927, ப.180, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 006837, 109006)
அருணாசல புராணம்
எல்லப்ப நாவலர், அ. இரங்கசாமிமுதலியார் சன்ஸ், பூமகள்விலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1927, ப.252, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 018633, 033630)
அல்லியரசாணி
கோட்டாறு வீ. உடையார் பிள்ளை, எக்ஸெல்ஸியர் பிரஸ், மதுரை, 1927, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 036516, 036260, 048641, 048678, 035981)
அவளோ கொக்கோ அல்லது சீல்வானம் விற்ற சீதா
எம். என். கணேசய்யர், கிராண்ட் அண்ட் கம்பெனி, சென்னை, 1927, ப.16, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 025174)
அழுகணி சித்தர் பாடல்
அழுகணி சித்தர், கலைமகள் விலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1927, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 001439)
அறநூல்
சுத்தானந்த பாரதியார், பூர்ணாநந்த அச்சுக்கூடம், தஞ்சாவூர், 1927, ப.82, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 030718)
அற நூல்
சுத்தானந்த பாரதியார், கரண்ட் தாட் பிரஸ், சென்னை, 1927, ப.180, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 028246, 028684, 028685, 028686, 028687, 029977, 029978, 029979, 029980, 046938, 105119)
அறுபத்துமூவர் திருநக்ஷத்திர தரிசனாநந்தக் கும்மி
அ.கன்னையா செட்டியார், கலைமகள் விலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1927, ப.31, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 011717)
அற்புத ஆனந்த தேவாரத் தோத்திரத் திரட்டு
கலைமகள் விலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, பதிப்பு 4, 1927, ப.32, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 025271)
அற்புதத் தேவாரத் திரட்டு
சம்பந்தர், ஆரியப்பிரகாசினி பிரஸ், திருச்செந்தூர், 1927, ப.32, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 038207, 024302, 024303, 024304, 024305, 024306, 024307, 024308, 024309, 024310, 024311, 024312, 024313, 024314, 024315, 024316, 024317, 024318, 011137, 015135)
அஸ்வமேதயாகம்
வி.கோவிந்த பிள்ளை, டி. கோபால் நாயகர் அண்டு ஸன், கோள்டன் எலெக்ட்ரிக் பிரஸ், சென்னை, 1927, ப.542, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 009386)
அஷ்டப்பிரபந்தம்
பிள்ளைப் பெருமாளையங்கார், மாறன் தமிழ்நூற் பதிப்புக் கழகம், சென்னை, 1927, ப.202, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 015165, 101978)
ஆஞ்சனேய சகளசாஸ்திரம் என்னும் இந்து தேகாப்பியாச சாதனம்
காஞ்சீபுரம் தி.அரங்கசாமி நாயுடு, பாரதி அச்சுக்கூடம், சென்னை, பதிப்பு 2, 1927, ப.96, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 003300)
ஆத்திசூடி
ஔவையார், வித்தியாநுபாலன யந்திரசாலை, சென்னபட்டணம், பதிப்பு 8, 1927, ப.34, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 007346, 031563)
ஆனந்தலகரி
வீரை கவிராசபண்டிதர், வாவிள்ள இராமசாமி சாஸ்த்ருலு அண்ட் ஸன்ஸ், சென்னை, 1927, ப.20, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 106891)
ஆஸ்திகமத உபாக்யானம்
வரகவி திரு. அ. சுப்பிரமணிய பாரதி, லலிதாவிலாஸ புத்தகசாலை, மதுரை, பதிப்பு 4, 1927, ப.102, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 037005, 102131)
இகபர ஞான சாகரத்திரட்டு
கலைமகள் விலாசம் அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1927, ப.136, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 008914, 021252)
இங்கிலீஷ் - தமிழ் வித்தியா மாலிகை : முதல் வாசகம்
V. S. கிருஷ்ணஸ்வாமி அய்யர், அர்ச். சூசையப்பர் தொழிற்சாலை, திருச்சினாப்பள்ளி, பதிப்பு 8, 1927, ப.64, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 023813)
இந்திய ஸ்நான உபதேசம்
கிருஷ்ணன், கலைமகள் விலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1927, ப.16, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 009581)
இந்து தேச சரித்திரம்
டி.ஏ. இராஜரத்தினம், கிறிஸ்டியன் லிட்ரேச்சர் சொஸைட்டி ஃபார் இந்தியா, சென்னை, 1927, ப.188, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 9297.5)
இந்து தேசாபிமானிகள் செந்தமிழ்த் திலகம்
மதுர பாஸ்கரதாஸ், இ. ராமசாமிக் கோன், மதுரை, 1927, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 008350, 008351, 008352, 015715, 036250, 035842, 048596, 048597, 048644)
இரக்ஷணிய யாத்திரிகம்
H. A. கிருஷ்ணபிள்ளை, இந்திய கல்வி அபிவிர்த்தி சங்க அச்சுக்கூடம், சென்னபட்டணம், பதிப்பு 2, 1927, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 048343, 050491)
இரண்டு பக்த சிரோமணிகள்
வரகவி திரு. அ.சுப்பிரமணிய பாரதி, மாடர்ன் பப்ளிஷிங் ஹவுஸ், சென்னை, பதிப்பு 3, 1927, ப.108, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 017335)
இரத்தினத்திரயம், போககாரிகை, நாதகாரிகை, மோக்ஷகாரிகை, பரமோக்ஷநிராச காரிகை
ஊழியன் அச்சுக்கூடம், காரைக்குடி, 1927, ப.453, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 020626, 102005)
இராமாநுச நூற்றந்தாதி
திருவரங்கத்தமுதனார், யுனைட்டெட் அச்சுக்கூடம், காஞ்சீபுரம், 1927, ப.122, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 9213.5)
இராமாயணம்
வரகவி திரு. அ.சுப்பிரமணிய பாரதி, ஸி. வி. கே. பப்ளிஷிங் ஹௌஸ், கும்பகோணம், 1927, ப.92, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 006975)
இராஜாங்க முறைநூல்
E. கோவிந்தசாமிராவ், இ. மா. கோபாலகிருஷ்ணக் கோன், மதுரை, 1927, ப.104, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 036301)
இலக்கண வினாவிடை
ஆறுமுக நாவலர், வித்தியாநுபாலன யந்திரசாலை, சென்னபட்டணம், பதிப்பு 17, 1927, ப.70, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 016654)
இல்லறமாலிகா அல்லது குடும்பபூஷணம்
காஞ்சீபுரம் தி.அரங்கசாமி நாயுடு, ஸ்ரீ பாரதி அச்சுக்கூடம், சென்னை, பதிப்பு 3, 1927, ப.120, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 019027, 030401, 030402)
இல்லாண்மை அல்லது குடும்ப சுகாதார பரிபாலனம்
எஸ்.பி.வெங்கடேச சர்மா, இ. மா. கோபாலகிருஷ்ணக் கோன், மதுரை, 1927, ப.66, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 001348, 005677)
இல் வாழ்க்கையின் இரகசியங்கள்
எஸ்.எஸ்.வாஸன், வாஸன் புஸ்தகசாலை, மதராஸ், பதிப்பு 3, 1927, ப.360, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 018818, 030190, 030001)
ஈட்டியெழுபது
ஒட்டக்கூத்தர், மாறன் அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1927, ப.60 (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 060297)
ஈரோடு கோட்டை ஸ்ரீ செங்கமல வல்லித்தாயார் பதிகம்
ஈரோடு ஈ.வெ.கிருஷ்ண ராமாநுஜ தாஸர், உண்மை விளக்கம் பதிப்பகம், ஈரோடு, 1927, ப.13, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 002382)
உண்மை நீதித் துண்டுகள்
கருணாநிதி அச்சுக்கூடம், விஜயபுரம், 1927, ப.18, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 009063)
உத்தம ஸ்திரீகளின் மகிமை அல்லது புருஷ பக்திகளின் உருதி
M.N.முத்துக்குமாரசாமி பாவலர், எஸ். ஆர். வி. பிரஸ், விழுப்புரம், 1927, ப.32, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 019021)
உயிரட்டவணை என வழங்கும் பூப்பிள்ளை அட்டவணை
அம்பலவாண தேசிகர், திருநெல்வேலித் தென்னிந்திய சைவசித்தாந்த நூற்பதிப்புக் கழகம், சென்னை, பதிப்பு 2, 1927, ப.16, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 060834)
உருக்குமணி கல்யாணம், துருவ சரித்திரம், குசேல சரித்திரம், அம்பரீஷ மஹாராஜ சரித்திரம்
மழவாபுரி சிதம்பரபாரதி, குமரன் அச்சுக்கூடம், காரைக்குடி, 1927, ப.68, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 014949, 016595, 106567)
உலகநீதி
உலகநாதர், திருநெல்வேலித் தென்னிந்திய சைவசித்தாந்த நூற்பதிப்புக் கழகம், சென்னை, 1927, ப.42, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 005548, 005530, 030920, 030921)
ஊர்வசி வயித்தியசிட்கா
சக்கரவர்த்தி அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1927, ப.74, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 000341, 000338)
எட்டாம் பாட புத்தகம் : ஒன்பதாம் வகுப்பு
கா.நமச்சிவாய முதலியார், ஸி. குமாரசாமி நாயுடு ஸன்ஸ், சென்னை, 1927, ப.160, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 010762)
எதார்த்த போதினி, துக்கநிவாரணி, நித்யானந்த போதினி என்னும் சதானந்தத் தோழன்
டி. எ. சுப்பிரமணியய்யர், குமரன் கிளை அச்சுக்கூடம், தேவகோட்டை, 1927, ப.38, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 026086)
எமனேஸ்வரம் ஞானசித்தி வினாயகர், பாலகுமரையா ஸ்ரீ பத்திரகாளி யம்மன், பரமசிவன் பேரில் தோத்திரத்திரட்டு
கோயிலூர் பொன்னம்பல சுவாமிகள், கணேச அச்சியந்திரசாலை, பினாங்கு, 1927, ப.14, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 017607)
ஏகலைவனும் உசீநர ராஜனும்
லாங்மன்ஸ், க்ரீன் அண்ட் கம்பெனி, மதராஸ், 1927, ப.38, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 105539)
ஏசுநாதர் சரிதை
சுத்தானந்த பாரதியார், கிறிஸ்டியன் லிட்ரேச்சர் சொசைட்டி ஃபார் இந்தியா, சென்னை, 1927, ப.29, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 019363)
ஐனுல் ஆரிபீன்
அப்துல்கனி ஸாஹிபுல் காதிரி, ஷாஹுல் ஹமீதிய்யா அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, 1927, ப.153, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 9418.9)
கடையருக்கும் இங்கு கடைத்தேற்றம்
ஜான் ரஸ்கின், ரா. அனந்தகிருஷ்ணன், சேரமாதேவி, 1927, ப.130, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 036448, 102992)
கணித எண்சுவடி
திருச்சி வெ.சுந்தரராஜூ உபாத்தியாயர், கார்த்திகேயன் அச்சுக்கூடம், சிதம்பரம், 1927, ப.98, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 018312, 008984, 035508)
கணேச த்யானம்
ஏ.சி.சிவராஜம் பிள்ளை, கலைமகள் விலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1927, ப.30, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 023945)
கதிரேசன்பேரில் ஆனந்தக்களிப்பு
இராமசாமி பிள்ளை, B. இரத்தின நாயகர் சன்ஸ், திருமகள்விலாச அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, 1927, ப.48, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 002060, 002107)
கதிரேசன்பேரில் ஆனந்தக்களிப்பு
இராமசாமி பிள்ளை, சங்கநிதிவிளக்க அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1927, ப.47, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 002108)
கதிர்காம மான்மியம்
சச்சிதானந்த யந்திரசாலை, சங்கானை, யாழ்ப்பாணம், 1927, ப.45, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 023706)
கந்தபுராணம் தக்ஷகாண்டம் உபதேசபடலம்
ராம.சொ.சொக்கலிங்கச் செட்டியார், ஞானாம்பிகா பிரஸ், சிதம்பரம், பதிப்பு 2, 1927, ப.30, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 005213, 047681, 020028, 020029, 020030)
கந்தரநுபூதி
அருணகிரிநாதர், பூமகள்விலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1927, ப.40, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 004767, 004768, 015068)
கபிலர் அகவல்
கபிலர், புவனேஸ்வரி அச்சுக்கூடம், மதராஸ், 1927, ப.65-80, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 012075)
கம்பராமாயண முதற் செய்யுட் சங்கோத்தர விருத்தி
சிவஞான முனிவர், திருநெல்வேலித் தென்னிந்திய சைவசித்தாந்த நூற்பதிப்புக் கழகம், சென்னை, 1927, ப.24, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 014664)
கம்பராமாயணம் : அயோத்தியா காண்டம்
கம்பர், எஸ்.என். பிரஸ், சென்னை, 1927, ப.196, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 041488)
கம்பெனியில் நிபந்தனைகளும், பிரிமியங்களின் பிரமாணங்களும்
ஓரியண்டல் கவர்ன்மெண்ட் ஸெக்யூரிடி லைப் அஷ்யுரென்ஸ் கம்பெனி, கொழும்பு, 1927, ப.90, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 011220)
கருக்கிடை 300
நந்தீசர், ஆதிமூலம் பிரஸ், சென்னை, 1927, ப.62, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 000038)
கருப்ப சாஸ்திரம்
வீ.ஏ.முனிசாமிப் பிள்ளை, ஆதிமூலம் பிரஸ், சென்னை, 1927, ப.307, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 001367)
கலிகால விபரீத கல்யாணச்சிந்து
ராஜா ஷண்முகதாஸ், ஷம்லியா பிரஸ், மதுரை, 1927, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 002516)
கல்விநகர்க் கடவுட்பா
சு.கி.கருப்பன் செட்டியார், பாஸ்கரன் அச்சுக்கூடம், காரைக்குடி, 1927, ப.48, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 002421, 024979)
கவிகுஞ்சரபாரதி, ஸ்ரீராமகவிராயர் பாடிய பதங்கள்
கவிகுஞ்சரபாரதி, ஸ்ரீராமகவிராயர், மனோரஞ்சனி பிரஸ், சென்னை, 1927, ப.96, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 015284, 015285, 107987)
கற்பாகர விவேகவல்லி அல்லது விஜயானந்தன்
நா. ஆத. சோ. ஆதீனமழகனார், ஸ்ரீவித்யா லட்சுமி பிரஸ், சிவகெங்கை, 1927, ப.180, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 025753)
காசைக்கவரும் வேசிவிலக்கு
சேலம் சு.சுந்தரேச நாயகர், பெரியநாயகியம்மன் அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1927, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 030529)
காஞ்சிப்புராணக் கலித்துறை
நோபிள் பிரஸ், சென்னை, 1927, ப.32, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 104020)
காந்திமதி
சொ. பனையப்ப செட்டியார், பி. ஆர். இராமையர் கம்பெனி, சென்னை, 1927, ப.360, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 025643)
காந்தி மாலிகை
மி. பீர்முகமது சாகிபு, இ. செ. முகமது இப்றாகீம் றாவுத்தர், மதுரை, பதிப்பு 3, 1927, ப.40, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 019780)
காந்தியின் உண்மை சீடன் அல்லது லோக நாயகியின் வெற்றி
காஞ்சிபுரம் வெ.துரைசாமி, தேவர் அண்டு கம்பெனி, சென்னை, 1927, ப.261, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 007113)
காருட புராணமென்று வழங்குகிற ஸ்ரீ கருடபுராண வசனம்
துரைசாமி மூப்பனார், மொழி., திருமகள்விலாச அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, 1927, ப.115, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 020828)
காரைக்கால் அம்மையார்
சேட்லூர் அ. கு. சீனிவாச ஐயங்கார், மாடர்ன் பப்ளிஷிங் ஹவுஸ், சென்னை, பதிப்பு 3, 1927, ப.66, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 108129)
கிருஷ்ணத்யான மென்னும் ஸ்ரீ கிருஷ்ண பூஜை
எஸ். ஆர். தங்கவேலு முதலியார், நாகை. சரவண முதலியார், சென்னை, 1927, ப.15, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 031610, 035311)
கிருஷ்ண ஸ்வாமி தூது
வில்லிபுத்தூராழ்வார், கோள்டன் பிரஸ், சென்னை, 1927, ப.112, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 005667)
குசேலோ பாக்கியானம்
வல்லூர் தேவராஜ பிள்ளை, முருகவேள் புத்தகசாலை, சென்னை, பதிப்பு 2, 1927, ப.162, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 030712)
குணத்திற் சிறந்த குணாளன் அல்லது கற்பிற் சிறந்த கற்பக சுந்தரம்
S.E.மொஹிதீன் ஷெரீப் சாய்பு, ஸ்ரீ ராம் பிரஸ், தூத்துக்குடி, 1927, ப.72, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 025633)
குதம்பை சித்தர் பாடல்
குதம்பைச் சித்தர், சரவணபவ அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1927, ப.7, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 001534)
குமரேசசதகம்
குருபாததாசர், T.C.பார்த்தசாரதி அய்யங்கார், சென்னை, 1927, ப.360, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 002425)
குரு சிஷ்ய சம்பாஷணை யாகிய சோதிட அரிச்சுவடி - நான்காம் பாகம்
பாலக்காடு நித்தியானந்த ஜோதிடம், புவனேஸ்வரி அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1927, ப.58, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 4308.4)
குழந்தை வளர்ப்பு
எஸ்தர் ராஜம்மாள் சாமுவேல், சகாய அச்சியந்திர சாலை, பாளையங்கோட்டை, 1927, ப.24, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 3936.3)
குற்றாலக் குறவஞ்சி
திரிகூடராசப்பக் கவிராயர், மதுரைத்தமிழ்ச்சங்க அச்சியந்திரசாலை, மதுரை, பதிப்பு 2, 1927, ப.126, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 002453, 053807)
கூளப்பநாயகன் விறலிவிடு தூது
சுப்ரதீபக் கவிராயர், லக்ஷிமி விலாச புத்தகசாலை, மதராஸ், 1927, ப.78, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 002840, 002841, 039585, 042884)
கெவுளிசாஸ்திரம்
சகாதேவர், சண்முகானந்தம் பிரஸ், பழனி, 1927, ப.79, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 4305.10)
கேஸரியின் ஆயுர்வேத ஔஷதங்கள்
லோத்ரா பிரஸ், சென்னை, 1927, ப.96, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 003439, 004734, 046939)
கொலை மறுத்தல், வைராக்கிய சதகம், வைராக்கிய தீபம், அவிரோத வுந்தியார்
திருப்பேரூர் சாந்தலிங்கசுவாமிகள், எலக்டிரிக் பிரிண்டிங் ஒர்க்ஸ், கோயமுத்தூர், 1927, ப.340, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 020899, 013300, 024653)
கொன்றை வேந்தன்
ஔவையார், திருநெல்வேலித் தென்னிந்திய சைவசித்தாந்த நூற்பதிப்புக் கழகம், சென்னை, பதிப்பு 2, 1927, ப.34, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 030934, 031519, 009069)
கோ ஸம்ரக்ஷண சாஸ்திரம்
R.கோபாலய்யர், ஜெகம் அன் கோ. , டான்ஸன் அச்சாபீஸ், திருச்சினாப்பள்ளி, 1927, ப.156, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 000399, 000400, 107642)
சக்தி கவசம்
பள்ளத்தூர் செங்குந்தர் அச்சுக்கூடம், க. புதுவயல், 1927, ப.11, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 020465)
சங்கீத நூன்மணி மாலையென்னும் தியாகராஜய்யர் கீர்த்தனை
தியாகராஜ சுவாமி, ஸ்ரீ ராமாநுஜம் அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1927, ப.32, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 026129)
சண்பக விஜயம்
வை.மு.கோதைநாயகி அம்மாள், ஜகன்மோகினி ஆபிஸ், சென்னை, 1927, ப.314, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 008400)
சதகண்ட ராவணன் கதை
வித்தியாரத்நாகர அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1927, ப.83, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 041049)
சத்திய சோதனை
மகாத்மா காந்தி, ரா. கிருஷ்ண மூர்த்தி, மொழி., எஸ். கணேசன், சென்னை, 1927, ப.476, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 018986, 039862, 104897)
சவடால் சம்பந்தம்
தேவகோட்டை மு.சொ. சுந்தரேசன் செட்டியார், பி.என். பிரஸ், சென்னை, 1927, ப.92, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 025415, 025028)
சனிபகவான் தோத்திரமும் நவக்கிரக தோத்திரமும்
பூமகள்விலாச அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1927, ப.8, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 008958)
சன்மார்க்கம்
C. K. சுப்பிரமணிய முதலியார், எலெக்டிரிக் பிரிண்டிங் ஒர்க்ஸ், கோயமுத்தூர், 1927, ப.24, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 037595, 037596)
சாதிபேத விளக்கம்
உலகநாதர், மதராஸ் ரிப்பன் அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, பதிப்பு 2, 1927, ப.37, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 108285, 102173)
சாம்பசிவம்-ஞானாமிர்தம் அல்லது நன்னெறிக் களஞ்சியம்
காரையம்பதி அ. நாகலிங்கம், எஸ். லாஸர் அண்டு ஸன்ஸ், கோலாலம்பூர், 1927, ப.344, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 025257)
சாயமிடுவோர் தோழன்
ஆர்.எல்.காந்த், என்.அண்ணாஜி ராவ், கோயம்புத்தூர், 1927, ப.26, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 004710)
சாரங்கதர ஸம்ஹிதை
வைத்திய கலாநிதி ஆபிஸ், சென்னை, பதிப்பு 3, 1927, ப.430, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 047887)
சாவித்திரி அல்லது கற்பின் வெற்றி
க. ராமஸ்வாமி அய்யங்கார், பி.என். பிரஸ், சென்னை, 1927, ப.86, (ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் - எண் 031114)
இப்பக்கத்தில் அட்டவணைப் படுத்தப்பட்டுள்ள நூல்கள் :   100

1927ல் வெளியான நூல்கள் :    1    2    3    4